S dokumentem PDF vytvořeným z webových stránek můžete pracovat stejně jako s jakýmkoli jiným PDF. V závislosti na nastavené konfiguraci aplikace Acrobat se při kliknutí na odkaz na převedené webové stránce přidá stránka odpovídající tomuto odkazu na konec PDF, pokud v něm ještě není obsažena.

Poznámka:

Nezapomeňte, že jedna webová stránka se může převést na více stránek PDF. Webová stránka je jedno téma (nebo URL) z webového serveru, a často je to jedna souvislá stránka HTML. Když převedete webovou stránku do PDF, může se rozdělit na více stránek PDF standardní velikosti.

Když z webových stránek poprvé vytvoříte PDF, vygenerují se tagované záložky, pokud byla v dialogovém okně Nastavení převodu webové stránky vybraná možnost Vytvořit záložky. Nahoře v panelu Záložky se objeví standardní (netagovaná) záložka, představující webový server. Pod touto záložkou je tagovaná záložka pro každou staženou webovou stránku; název tagované záložky je odvozen z titulu stránky HTML nebo z jejího URL, pokud stránka nemá titul. Tagované webové záložky jsou zpočátku všechny na stejné úrovni, ale můžete je uspořádat a sdružovat do příbuzných skupin, které vám pomohou zobrazit hierarchii materiálů na webových stránkách.

Pokud je při vytváření PDF z webových stránek vybraná možnost Vytvářet tagy PDF, uloží se do souboru PDF informace o struktuře, které odpovídají struktuře HTML původních stránek. Tyto informace můžete použít k tomu, abyste do souboru přidali tagované záložky pro odstavce a další položky, které mají elementy HTML.