Přehrávání multimédií v dokumentech PDF

Nástrojem ručička nebo nástrojem pro výběr klepněte na plochu pro přehrávání videa nebo zvukového souboru. Když umístíte ukazatel nad plochu pro přehrávání, změní se na ikonu režimu přehrávání .

Podporované formáty videa a zvuku a interaktivní formáty

V dokumentech PDF vytvořených pomocí aplikací Adobe Acrobat DC a Adobe Acrobat Reader DC nebo starších můžete přehrávat následující typy multimédií:

Interaktivní multimédia

Včetně souborů SWF.

Video

Patří sem také video soubory MOV, M4V, 3GP a 3G2 používající kompresi H.264. Patří sem také soubory FLV, F4V, MP3 a MP4. Chcete-li přehrávat soubory používající kompresi H.264, musíte mít v počítači nainstalované kodeky H.264.

Zvuk

Včetně zvukových souborů, například MP3 a MP4

Tyto soubory můžete přehrávat na stránce nebo je aktivovat prostřednictvím vazby, záložky, pole formuláře nebo akce stránky. Každý multimediální soubor obsahuje plochu pro přehrávání, ze které může být médium aktivováno. Plocha pro přehrávání se typicky zobrazuje na stránce PDF jako obraz nebo obdélník, ale může být i neviditelná.

Aplikace Acrobat a Reader také umožňují přehrávat starší soubory multimédií vytvořené pomocí starších verzí aplikace Acrobat. Patří sem soubory QuickTime, MPEG, ASF, RAM a Windows® Media. Aplikace Acrobat a Reader X ale neumožňují vytvářet starší soubory multimédií.

Poznámka:

Aplikace Acrobat se snaží ochránit váš počítač před viry, a proto vyžaduje vaše schválení před přehráním multimediálních souborů z neověřených zdrojů. Toto výchozí chování můžete změnit v předvolbách Důvěryhodnost multimédií.

  1. Nástrojem ručička nebo nástrojem pro výběr klepněte na plochu pro přehrávání videa nebo zvukového souboru. Když umístíte ukazatel nad plochu pro přehrávání, změní se na ikonu režimu přehrávání .

Předvolby pro multimédia (starší verze)

Dva typy souborů PDF vyžadují, abyste nastavili předvolby pro multimédia:

  • Soubory PDF vytvořené v aplikaci Acrobat 8 a starších.

  • Soubory PDF obsahující multimediální obsah vyžadující pro přehrávání místo vestavěného multimediálního přehrávače modul plug-in nebo externí přehrávač.

Tyto soubory od vás vyžadují určit další přehrávač multimédií pro přehrávání daných multimédií.

Otevřete dialogové okno Předvolby a na jeho levé straně vyberte možnost Multimédia (starší).

Volby přehrávače

Zvolte si formát, ve kterém chcete přehrávat obsah starších médií. QuickTime, Flash, Windows Media nebo vestavěný přehrávač systému Windows.

Volby usnadnění přístupu

Určete, zda chcete, aby se při přehrávání média objevily speciální funkce (pokud jsou dostupné), například titulky a dabovaný zvuk. Určete preferovaný jazyk pro multimédia pro případ, že je k dispozici více jazyků.

Předvolby důvěryhodnosti multimédií (starší verze)

Aplikace Acrobat a Reader přehrávají většinu multimediálních souborů, jako je zvuk či video, pomocí vestavěného přehrávače médií. (Podporované typy souborů naleznete v části Přehrát multimédia.) Multimediální obsah vyžadující k přehrávání další zdroje, jako je například externí přehrávač nebo modul plug-in, je považován za „starší“ multimediální obsah. Používání externích přehrávačů a modulů plug-in můžete řídit v předvolbách Důvěryhodnost multimédií (Starší).

Důvěryhodnost multimédií (starší)

(Aplikace Acrobat a Reader 10.1.1 nebo starší) V předvolbách Důvěryhodnost multimédií můžete určit, zda chcete přehrávat vložené multimediální soubory v důvěryhodných nebo i nedůvěryhodných dokumentech PDF. Důvěryhodný dokument je takový dokument, který jste schválili vy nebo autor, jemuž důvěřujete. Nastavením práv pro přehrávání multimédií pouze v důvěryhodných dokumentech můžete ochránit počítač před potenciálním poškozením programy, makry a viry.

Seznam důvěryhodných dokumentů a autorů je uložen interně a není možné ho prohlížet. Pokud do seznamu přidáte certifikovaný dokument, do seznamu důvěryhodných dokumentů se přidá dokument i certifikát autora. Všechny dokumenty, které tento autor certifikoval, jsou důvěryhodné (důvěryhodné dokumenty rovněž zahrnují soubory PDF od autorů ve vašem seznamu důvěryhodných identit).

V dialogovém okně Předvolby vyberte v seznamu Kategorie možnost Důvěryhodnost multimédií (starší).

(Aplikace Acrobat a Reader 10.1.1 nebo starší) Zobrazit práva pro

Vyberte, zda chcete nastavit práva pro důvěryhodné dokumenty nebo pro ostatní (nedůvěryhodné) dokumenty.

Povolit operace s multimédii

Vyberte tuto volbu, chcete-li povolit přehrávání multimediálních klipů. Když je tato volba vybraná, můžete změnit nastavení práv pro určitý přehrávač a zapnout volby, které určují vzhled multimédií při přehrávání.

Změnit práva pro vybraný přehrávač multimédií na

Vyberte přehrávač v seznamu a pak z nabídky zvolte jednu z následujících voleb:

Vždy

Povolí použití přehrávače bez zobrazení dotazu.

Nikdy

Zakáže použití přehrávače.

Dotaz

Zeptá se uživatele, zda se může přehrávač použít. Pokud vyberete tuto volbu a povolíte přehrávači přehrávání multimédií v určitém dokumentu, tento dokument se stane důvěryhodným.

Povolit volby přehrávání

K ovládání zobrazení videa slouží tři volby přehrávání.

Povolit přehrávání v plovoucím okně bez titulního pruhu

Tuto volbu použijte, pokud chcete video přehrát bez titulního pruhu. Výsledkem je, že nebude zobrazen titul ani tlačítko pro zavření.

Povolit dokumentu nastavení textu titulku v plovoucím okně přehrávání

Tato volba slouží ke zobrazení titulního pruhu během přehrávání videa v plovoucím okně. Chcete-li upravovat text v titulním pruhu, klikněte dvakrát na video pomocí nástroje pro výběr objektu (Nástroje > Interaktivní objekty > Vybrat objekt). Zvolte možnost Upravit interpretaci a poté na kartě Místo přehrávání zvolte možnost Zobrazit titulní pruh. Do pole Titul zadejte text pro titulní pruh.

Povolit přehrávání v okně na celou obrazovku

Tato volba slouží k automatickému přehrávání videa na celé obrazovce. Zobrazení na celé obrazovce může způsobit konflikt s nastavení zabezpečení koncového uživatele.

(Aplikace Acrobat a Reader 10.1.1 nebo starší) Vymazat seznam důvěryhodných dokumentů

Vymaže platný seznam důvěryhodných dokumentů a autorů. Pomocí této volby můžete zabránit přehrávání multimédií v dokumentech, které byly dříve důvěryhodné, nebo které byly vytvořené důvěryhodnými autory. Tato volba je k dispozici jen když je otevřený soubor PDF, který obsahuje multimédia.