Příručka uživatele Zrušit

Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Přehrávání multimédií v dokumentech PDF

Nástrojem ručička nebo nástrojem pro výběr klepněte na plochu pro přehrávání videa nebo zvukového souboru. Když umístíte ukazatel nad plochu pro přehrávání, změní se na ikonu režimu přehrávání .

Ukládání multimédií z PDF (Windows)

Pravým tlačítkem myši klikněte na multimediální soubor v PDF (operační systém Windows) a zvolte možnost Uložit zvuk jako nebo Uložit video jako v závislosti na typu daného multimediálního obsahu.

Podporované formáty videa a zvuku a interaktivní formáty

V dokumentech PDF vytvořených pomocí aplikací Adobe Acrobat a Adobe Acrobat Reader nebo starších můžete přehrávat následující typy multimédií:

Video

Patří sem také video soubory MOV, M4V, 3GP a 3G2 používající komprimaci H.264. Patří sem také soubory MP3 a MP4. Chcete-li přehrávat soubory používající komprimaci H.264, musíte mít v počítači nainstalované kodeky H.264.

Zvuk

Včetně zvukových souborů, například MP3 a MP4

Tyto soubory můžete přehrávat na stránce nebo je aktivovat prostřednictvím odkazu, záložky, pole formuláře nebo akce stránky. Každý multimediální soubor obsahuje plochu pro přehrávání, ze které může být médium aktivováno. Plocha pro přehrávání se typicky zobrazuje na stránce PDF jako obrázek nebo obdélník, ale může být i neviditelná.

Aplikace Acrobat a Reader také umožňují přehrávat starší soubory multimédií vytvořené pomocí starších verzí aplikace Acrobat. Patří sem soubory QuickTime, MPEG, ASF, RAM a Windows® Media. Aplikace Acrobat a Reader X ale neumožňují vytvářet starší soubory multimédií.

Poznámka:

Aplikace Acrobat se snaží ochránit váš počítač před viry, a proto vyžaduje vaše schválení před přehráním multimediálních souborů z neověřených zdrojů. Toto výchozí chování můžete změnit v předvolbách Důvěryhodnost multimédií.

 1. Nástrojem Ručička nebo Nástrojem pro výběr klikněte na plochu pro přehrávání videa nebo zvukového souboru. Když umístíte ukazatel nad plochu pro přehrávání, změní se na ikonu režimu přehrávání .

Předvolby pro multimédia (starší verze)

Dva typy souborů PDF vyžadují, abyste nastavili předvolby pro multimédia:

 • soubory PDF vytvořené v aplikaci Acrobat 8 a starším,.

 • Soubory PDF obsahující multimediální obsah vyžadující pro přehrávání místo vestavěného multimediálního přehrávače modul plug-in nebo externí přehrávač.

Tyto soubory od vás vyžadují určit další přehrávač multimédií pro přehrávání daných multimédií.

Otevřete dialogové okno Předvolby a na jeho levé straně vyberte možnost Multimédia (starší).

Možnosti přehrávače

Zvolte si formát, ve kterém chcete přehrávat obsah starších médií. QuickTime, Windows Media nebo vestavěný přehrávač systému Windows.

Možnosti usnadnění přístupu

Určete, zda chcete, aby se při přehrávání média objevily speciální funkce (pokud jsou dostupné), například titulky a dabovaný zvuk. Určete preferovaný jazyk pro multimédia pro případ, že je k dispozici více jazyků.

Předvolby důvěryhodnosti multimédií (starší verze)

Aplikace Acrobat a Reader přehrávají většinu multimediálních souborů, jako je zvuk či video, pomocí vestavěného přehrávače médií. (Podporované typy souborů naleznete v kapitole Přehrávání multimediálních souborů.) Multimediální obsah vyžadující k přehrávání další zdroje, jako je například externí přehrávač nebo modul plug-in, je považován za „starší“ multimediální obsah. Používání externích přehrávačů a modulů plug-in můžete řídit v předvolbách Důvěryhodnost multimédií (Starší).

Důvěryhodnost multimédií (starší)

(Aplikace Acrobat a Reader 10.1.1 nebo starší) V předvolbách Důvěryhodnost multimédií můžete určit, zda chcete přehrávat vložené multimediální soubory v důvěryhodných nebo i nedůvěryhodných dokumentech PDF. Důvěryhodný dokument je takový dokument, který jste schválili vy nebo autor, jemuž důvěřujete. Nastavením práv pro přehrávání multimédií pouze v důvěryhodných dokumentech můžete ochránit počítač před potenciálním poškozením programy, makry a viry.

Seznam důvěryhodných dokumentů a autorů je uložen interně a není možné ho prohlížet. Pokud do seznamu přidáte certifikovaný dokument, do seznamu důvěryhodných dokumentů se přidá dokument i certifikát autora. Všechny dokumenty, které tento autor certifikoval, jsou důvěryhodné (důvěryhodné dokumenty rovněž zahrnují soubory PDF od autorů ve vašem seznamu důvěryhodných identit).

V dialogovém okně Předvolby vyberte v seznamu Kategorie možnost Důvěryhodnost multimédií (starší).

(Aplikace Acrobat a Reader 10.1.1 nebo starší) Zobrazit práva pro

Vyberte, zda chcete nastavit práva pro důvěryhodné dokumenty nebo pro ostatní (nedůvěryhodné) dokumenty.

Povolit operace s multimédii

Vyberte tuto možnost, chcete-li povolit přehrávání multimediálních klipů. Když je tato možnost vybraná, můžete změnit nastavení práv pro určitý přehrávač a zapnout možnosti, které určují vzhled multimédií při přehrávání.

Změnit práva pro vybraný přehrávač multimédií na

Vyberte přehrávač v seznamu a pak z nabídky zvolte jednu z následujících možností:

Vždy

Povolí použití přehrávače bez zobrazení dotazu.

Nikdy

Zakáže použití přehrávače.

Zeptat se

Zeptá se uživatele, zda se může přehrávač použít. Pokud vyberete tuto možnost a povolíte přehrávači přehrávání multimédií v určitém dokumentu, tento dokument se stane důvěryhodným.

Povolit možnosti přehrávání

K ovládání zobrazení videa slouží tři možnosti přehrávání.

Povolit přehrávání v plovoucím okně bez titulního pruhu

Tuto možnost použijte, pokud chcete video přehrát bez titulního pruhu. Výsledkem je, že nebude zobrazen titul ani tlačítko pro zavření.

Povolit dokumentu nastavení textu titulku v plovoucím okně přehrávání

Tato možnost slouží ke zobrazení titulního pruhu během přehrávání videa v plovoucím okně. Chcete-li upravovat text v titulním pruhu, klikněte dvakrát na video pomocí nástroje pro výběr objektu (Nástroje > Interaktivní objekty > Vybrat objekt). Zvolte možnost Upravit interpretaci a poté na kartě Místo přehrávání zvolte možnost Zobrazit titulní pruh. Do pole Titul zadejte text pro titulní pruh.

Povolit přehrávání v okně na celou obrazovku

Tato možnost slouží k automatickému přehrávání videa na celé obrazovce. Zobrazení na celé obrazovce může způsobit konflikt s nastavení zabezpečení koncového uživatele.

(Aplikace Acrobat a Reader 10.1.1 nebo starší) Vymazat seznam důvěryhodných dokumentů

Vymaže platný seznam důvěryhodných dokumentů a autorů. Pomocí této možnosti můžete zabránit přehrávání multimédií v dokumentech, které byly dříve důvěryhodné, nebo které byly vytvořené důvěryhodnými autory. Tato možnost je k dispozici jen když je otevřený soubor PDF, který obsahuje multimédia.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.