Přehled nástroje Pořadí čtení

Nástroj Pořadí čtení nabízí nejsnadnější a nejrychlejší způsob opravy pořadí čtení a základních problémů s tagováním. Když vyberete nástroj, otevře se dialogové okno umožňující zobrazit překrytí se zvýrazněním pořadí obsahu stránky. Každá oblast je očíslovaná a zvýrazněná v šedých nebo barevných rámečcích; číslo udává umístění oblasti v pořadí čtení stránky. Až zkontrolujete pořadí čtení stránky, můžete podle potřeby opravit další menší problémy s tagováním.

Nástroj Pořadí čtení je určen pro opravy dokumentů PDF tagovaných pomocí Acrobatu, ne pro opravu dokumentů PDF tagovaných při převodu ze zdrojové aplikace. Kdykoli je to možné, vraťte se do zdrojového souboru a přidejte funkce usnadnění přístupu ve zdrojové aplikaci. Opravou původního souboru zajistíte, že nebude nutné opakovaně retušovat budoucí varianty PDF v Acrobatu.

Nástroj Pořadí čtení používejte k provádění následujících úloh usnadnění přístupu:

 • Vizuální kontrola a opravy pořadí čtení obsahu stránky

 • Tagování vyplnitelných polí formuláře a jejich popisů

 • Přidání alternativního textu k obrázkům a popisů k polím formuláře

 • Oprava tagování jednoduchých tabulek a příprava složitých tabulek pro pokročilejší manipulaci ve stromu logické struktury

 • Odstranění nepodstatného obsahu, například ornamentů na okrajích stránky, ze stromu logické struktury

Chcete-li provádět pokročilé úlohy týkající se pořadí čtení a tagování, například opravy složitých tabulek, odstraňování zastaralých tagů a přidávání alternativního textu s vazbám, použijte panel Tagy. Další informace viz Úpravy tagů pomocí panelu Tagy.

Tipy pro používání nástroje Pořadí čtení

 • Před použitím nástroje Pořadí čtení uložte dokument (nebo jeho kopii), protože příkaz vrátit / provést znovu není pro všechny operace podporován. Více informací najdete v části Zrušení a opětovné provedení změn tagů pomocí nástroje Pořadí čtení.
 • Používáte-li nástroj Pořadí čtení, vyberte Zobrazení > Zobrazení stránky > Zobrazení jedné stránky. Po kliknutí na tlačítko Vymazat strukturu stránky Acrobat vymaže tagy ze všech viditelných stránek (i jen částečně viditelných).

Výběr nástroje Pořadí čtení

 • V pravém podokně vyberte možnost Nástroje > Usnadnění přístupu a Pořadí čtení. Zobrazí se dialogové okno nástroje Pořadí čtení.
Nástroj Retušování pořadí čtení

Volby pořadí čtení

Volby Pořadí čtení můžete vybrat v dialogovém okně, z rozbalovací nabídky, která se objeví, když kliknete pravým tlačítkem myši na zvýrazněnou oblast nebo z nabídky Volby na panelu Pořadí. Nástroj Pořadí čtení má následující volby:

Text/odstavec

Taguje výběr jako text.

Obrázek

Taguje výběr jako obrázek. Text obsažený v tagu obrázku je definován jako součást obrázku a programy pro čtení z obrazovky jej nepřečtou.

Pole formuláře

Taguje výběr jako pole formuláře.

Obrázek/popisek

Taguje vybraný obrázek a jeho popisek jako jeden tag. Veškerý text obsažený v tomto tagu je definovaný jako popisek. To je užitečné pro tagování fotografií a jejich popisků, aby se zabránilo tomu, že se text popisku nesprávně přidá k sousedním textovým blokům. Obrázky mohou vyžadovat alternativní text.

Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3, Nadpis 4, Nadpis 5, Nadpis 6

Otaguje výběr jako tag nadpisu první, druhé, třetí, čtvrté, páté nebo šesté úrovně. Tagy nadpisů je možné převést na záložky, aby se uživatelům usnadnila navigace v dokumentu.

Tabulka

Taguje výběr jako tabulku po analýze výběru a určení umístění nadpisů, sloupců a řádků.

Buňka

Taguje výběr jako buňku tabulky nebo nadpisu tabulky. Tuto volbu použijte ke sloučení buněk, které jsou nesprávně rozdělené.

Vzorec

Taguje výběr jako vzorec. Protože software pro převod na řeč může zpracovávat tagy vzorců jinak než normální text, může být potřebné přidat popis s použitím alternativního textu.

Lístek s poznámkou

Taguje výběr jako poznámku.

Odkazy

Taguje výběr jako odkaz.

Pozadí/artefakt

Otaguje výběr jako prvek pozadí nebo artefakt a odebere položku ze stromu tagů. Pak se nezobrazí v přeformátovaném dokumentu a programy pro čtení z obrazovky jej nepřečtou.

Editor tabulek

Automaticky analyzuje vybranou tabulku do buněk a použije vhodné tagy. Tabulka musí být tagovaná jako tabulka předtím, než pro ni budete moci použít příkaz Editor tabulek.

Zobrazit skupiny obsahu &stránky

Ukáže elementy obsahu jako zvýrazněné oblasti obsahující čísla, která vyznačují pořadí čtení. Zadejte barvu zvýraznění kliknutím na pole barvy.

Zobrazit buňky tabulky

Zvýrazní obsah jednotlivých buněk tabulky. Zadejte barvu zvýraznění kliknutím na pole barvy.

Zobrazit jako prvky v jednom bloku

Sousedící čtverce se stejným typem tagu jsou složené v jednom větším čtverci se společným typem tagu, který zahrnuje původní čtverec.

Zobrazit tabulky a obrázky

Označí každou tabulku a obrázek jako přeškrtnutý rámeček. Rámeček také ukazuje, zda prvek obsahuje alternativní text. Zadejte barvu rámečku kliknutím na pole barvy.

Vymazat strukturu stránky

Odstraní ze stránky strukturu tagování. Tuto volbu použijte, chcete-li začít znovu a vytvořit novou strukturu nebo pokud existující struktura má příliš mnoho problémů.

Zobrazit panel pořadí

Otevře záložku Pořadí umožňující změnit pořadí zvýrazněného obsahu.

Upravit alternativní text

Tato volba je dostupná v nabídce, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na zvýrazněný obrázek. Umožní uživateli přidat nebo upravit textový popis vlastností obrázku, který přečte program pro čtení z obrazovky nebo jiná asistenční technologie.

Upravit text pole formuláře

Tato volba je dostupná v nabídce, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na pole formuláře. Umožní uživateli přidat nebo upravit textový popis pole formuláře, který přečte program pro čtení z obrazovky nebo jiná asistenční technologie.

Upravit shrnutí tabulky

Tato volba je dostupná v nabídce, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na zvýrazněnou tabulku. Umožní uživateli přidat nebo upravit textový popis vlastností tabulky, který přečte program pro čtení z obrazovky nebo jiná asistenční technologie.

Kontrola a opravy pořadí čtení (Acrobat Pro)

Pořadí čtení tagovaných dokumentů PDF můžete rychle zkontrolovat pomocí nástroje Pořadí čtení. Tento nástroj můžete také použít k přidání alternativního textu pro obrazy a k opravě mnoha typů problémů tagování, které jsou popsané ve zprávě, kterou Acrobat generuje při přidávání tagů do PDF.

Problémy v pořadí čtení budou jasně zřetelné, když použijete nástroj Pořadí čtení. Každá sekce sousedícího obsahu stránky se objeví jako samostatná zvýrazněná oblast a bude očíslovaná podle svého umístění v pořadí čtení. Uvnitř každé oblasti je text uspořádaný zleva doprava a shora dolů. (Toto pořadí můžete změnit v předvolbách retušování.) Pokud jedna zvýrazněná oblast obsahuje dva sloupce textu nebo text, který za sebou normálně nenásleduje, rozdělte tuto oblast na části, pro které pak lze změnit pořadí. Protože zvýrazněné oblasti jsou obdélníkové, mohou se poněkud překrývat, zejména když má obsah stránky nepravidelné tvary. Pokud se obsah stránky nepřekrývá nebo není obsažený uvnitř dvou zvýrazněných oblastí, nevyznačí se žádné problémy s pořadím čtení. Obsah stránky by neměl patřit do více než jedné zvýrazněné oblasti.

Pořadí čtení zvýrazněných oblastí můžete změnit přemístěním položky na panelu Pořadí nebo jejím přetažením na stránce v podokně dokumentu. Změnou pořadí zvýrazněných oblastí na stránce můžete nastavit, aby se obrázek a jeho popisek přečetl v určitém bodě, kde je zmíněn v textu. Změnou pořadí zvýrazněné oblasti ve skutečnosti změníte pořadí čtení této položky bez toho, že by se změnil skutečný vzhled PDF.

Kontrola pořadí čtení nástrojem Pořadí čtení

 1. V pravém podokně vyberte nástroj Pořadí čtení.

 2. V dialogovém okně Pořadí čtení vyberte možnost Zobrazit skupiny stránek obsahu, a poté klikněte na možnost Pořadí obsahu stránky.

  Poznámka:

  Pokud se v panelu dokumentu neobjeví zvýrazněné oblasti, dokument neobsahuje tagy.

 3. Volitelně můžete provést libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li určit barvu zvýraznění, klikněte na pole barvy, a pak na požadovanou barvu.

  • Chcete-li zvýraznit tabulky a obrázky a zobrazit alternativní text pro obrázky, vyberte možnost Zobrazit tabulky a obrázky.

 4. Zkontrolujte pořadí čtení textu v každé zvýrazněné oblasti.

  Poznámka:

  Zvětšením zobrazení si můžete tento krok usnadnit.

 5. Zkontrolujte pořadí číslování všech zvýrazněných oblastí. Pokud očíslované oblasti nejsou správně za sebou uspořádané, změňte jejich pořadí na panelu Pořadí.
 6. Klikněte na možnost Zobrazit panel pořadí, a pak na panelu Pořadí vyberte každou položku obsahu (v závorkách [ ]), abyste zvýraznili příslušnou oblast obsahu v podokně dokumentu. Tuto metodu použijte k nalezení očíslovaných oblastí, které na stránce nevidíte nebo nemůžete najít.

Změna pořadí čtení na panelu Pořadí

 1. V pravém podokně vyberte nástroj Pořadí čtení.

 2. V dialogovém okně Pořadí čtení klikněte na možnost Zobrazit panel pořadí.

 3. Na panelu Pořadí zobrazte seznam očíslovaných oblastí, které jsou v podokně dokumentu.
 4. Na panelu Pořadí přetáhněte tag zvýrazněné oblasti na požadované místo. Během tažení se objeví čára, ukazující možné umístění. Po přetažení položky do nové polohy se zvýrazněné oblasti přečíslují, aby zobrazovaly nové pořadí čtení. Můžete vybrat a přemístit více sousedních oblastí najednou.

Změna pořadí čtení přetažením na stránce

 1. Vyberte nástroj Pořadí čtení.

 2. V dialogovém okně Pořadí čtení vyberte možnost Zobrazit skupiny stránek obsahu, a poté klikněte na možnost Pořadí obsahu stránky.

 3. V podokně dokumentu umístěte ukazatel nad číslo zvýrazněné oblasti, kterou chcete přesunout. Poté ji přesuňte na místo, kde ji chcete číst. Textový kurzor ukáže cílové umístění v textu.

  Když zvýrazněnou oblast pustíte, umístění ukazatele pro vkládání textu se stane dělicí čárou. Spodní zvýrazněná oblast se rozdělí na dvě nové zvýrazněné oblasti. Všechny zvýrazněné oblasti se přečíslují, aby ukazovaly nové pořadí čtení.

Úpravy tagů nástrojem Pořadí čtení (Acrobat Pro)

Nástroj Pořadí čtení můžete použít k vytváření tagů v netagovaných PDF nebo k přidání nových tagů do existující struktury. Ale ruční tagování neposkytuje stejnou úroveň podrobností v tagované struktuře jako příkaz Přidat tagy do dokumentu, jako jsou odstavce, seznamy s odrážkami a číslované seznamy, konce řádků a rozdělovníky. Před tím, než vymažete existující strukturu se ujistěte, že ruční tagování je vaše jediné východisko.

 1. Tažením nástrojem Pořadí čtení v panelu dokumentu vyberte oblast stránky, která obsahuje jeden typ obsahu (například textový blok).

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li k současnému výběru přidat více obsahu stránky, táhněte se stisknutou klávesou Shift.

  • Chcete-li odstranit obsah stránky ze současného výběru, stiskněte klávesu Ctrl a obsah přetáhněte.

 3. Kliknutím na příslušné tlačítko v dialogovém okně Pořadí čtení určete typ tagu.

Změna tagu pro oblast

Pokud Acrobat otaguje element stránky nesprávně, můžete pro zvýrazněnou oblast změnit typ tagu.

 1. V pravém podokně vyberte nástroj Pořadí čtení.

 2. V dialogovém okně Pořadí čtení vyberte možnost Zobrazit skupiny stránek obsahu, a poté klikněte na možnost Pořadí obsahu stránky.

 3. Abyste vybrali zvýrazněnou oblast, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte ji tažením.

  • Klikněte na číslo zvýrazněné oblasti.

 4. Klikněte na tlačítko typu tagu, který chcete použít pro zvýrazněnou oblast.

Zrušení a opětovné provedení změn tagů pomocí nástroje Pořadí čtení

Poznámka:

Vrácení nebo opětovné provedení změn pořadí čtení je podporováno u všech tagů s výjimkou:

 • Tabulky, editoru tabulky a s nimi souvisejících tagů.
 • Vytváření a změny tagů provedené pomocí funkce Přetáhnout a vybrat nástroje Pořadí čtení.

Chcete-li v aplikaci Acrobat vrátit změny pořadí čtení, klikněte na položku Upravit > Zpět úpravy. Chcete-li vrácené změny znovu provést, klikněte na položku Upravit > Znovu úpravy

Vrácení nebo opětovné provedení změn pořadí čtení

Přidání nebo odstranění obsahu z tagované oblasti

Nástroj Pořadí čtení vždy zobrazuje co nejmenší počet zvýrazněných oblastí. Pokud obsah ve zvýrazněné oblasti nenásleduje správně po sobě, může být potřebné ji rozdělit, aby bylo možné změnit pořadí obsahu. Zvýrazněné oblasti mohou také obsahovat sousedící obsah stránky, který spolu nesouvisí, nebo který vyžaduje jiný typ tagu. Obsah stránky se může oddělit od souvisejících elementů, zejména pokud tento obsah nemá obdélníkový tvar. Použijte nástroj Pořadí čtení k přidání nebo odstranění obsahu oblasti nebo k rozdělení oblasti a změně pořadí jejího obsahu.

 1. Vyberte nástroj Pořadí čtení.

 2. V dialogovém okně Pořadí čtení vyberte možnost Zobrazit skupiny stránek obsahu, a poté klikněte na možnost Pořadí obsahu stránky.

 3. V panelu dokumentu vyberte zvýrazněnou oblast.
 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li obsah přidat k současnému výběru, podržte Shift a klikněte na obsah, který chcete přidat. Ukazatel se změní a bude obsahovat znak plus (+).

  • Chcete-li obsah ze současného výběru odstranit, stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na obsah, který chcete odstranit. Ukazatel se změní a bude obsahovat znak mínus (-).

 5. Klikněte na tlačítko typu tagu, který chcete použít pro zvýrazněnou oblast.

Rozdělení oblasti na dvě oblasti

 1. Vyberte nástroj Pořadí čtení.

 2. V dialogovém okně Pořadí čtení vyberte možnost Zobrazit skupiny stránek obsahu, a poté klikněte na možnost Pořadí obsahu stránky.

 3. V panelu dokumentu tažením vyberte malou část obsahu poblíž hranice první oblasti, kterou chcete vytvořit.
 4. Klikněte na tlačítko Pozadí/artefakt v dialogovém okně. Zvýrazněná oblast se rozdělí na dvě oblasti, očíslované zprava doleva.

 5. Pokud chcete opravit pořadí čtení, klikněte na možnost Zobrazit panel pořadí, a přetáhněte novou zvýrazněnou oblast do správné polohy na panelu Pořadí.
 6. Přetažením vyberte první oblast obsahu, kterou jste vytvořili, včetně pozadí/artefaktu. Poté nastavte tag kliknutím na tlačítko v dialogovém okně Pořadí čtení.

Aplikování tagu pro nadpis

Abyste pomohli čtenářům orientovat se v dokumentu a najít požadované informace, zajistěte, aby byly nadpisy tagované s příslušnou úrovní, která označuje jejich hierarchii v obsahu.

 1. Vyberte nástroj Pořadí čtení, a pak vyberte text nadpisu v souboru PDF.

 2. V dialogovém okně Pořadí čtení klikněte na tlačítko odpovídající příslušnému tagu nadpisu (například Nadpis 1 nebo Nadpis 2).

  Poznámka:

  Po aplikování tagů nadpisů je možné převést nadpisy na záložky a zlepšit tak navigaci. Další informace viz Přidávání tagovaných záložek.

Odstranění elementů stránky ze struktury tagů

Při tagování PDF Acrobat někdy neumí rozlišit významné obrázky a dekorativní elementy stránky. Položky, které pouze vizuálně vylepšují sazbu stránky, jako jsou dekorativní okraje, čáry nebo elementy pozadí, mohou zbytečně rušit strukturu stránky a měly by se odstranit. Acrobat může nesprávně tagovat tyto artefakty nebo elementy stránky jako obrázky. Artefakty a nepodstatné elementy stránky můžete ze struktury tagování odstranit, když je předefinujete tagem Pozadí/artefakt nebo odstraníte jejich tagy. Pokud tagovaný obraz v dokumentu neobsahuje užitečné nebo ilustrativní informace pro uživatele, můžete tento element odstranit ze struktury tagování, aby se nečetl nahlas ani nepřeformátoval.

 1. Vyberte nástroj Pořadí čtení.

 2. V dialogovém okně Pořadí čtení vyberte možnost Zobrazit skupiny stránek obsahu a klikněte na možnost Pořadí obsahu stránky. Poté vyberte možnost Zobrazit tabulky a obrázky.

 3. Odstraňte element stránky jedním z následujících úkonů:
  • V panelu dokumentu vyberte element stránky, a pak v dialogovém okně klikněte na položku Pozadí/artefakt.

  • Na panelu Pořadí vyberte element stránky a pak stiskněte Odstranit.

Úpravy tagů obrazů a tabulek (Acrobat Pro)

K přidání a úpravám tagů a alternativního textu pro obrázky a tabulky můžete použít nástroj Pořadí čtení.

Aplikování tagu pro obraz

Pomocí nástroje Pořadí čtení můžete vybrat prvek a definovat ho jako obrázek. Jakmile ho definujete jako obrázek, můžete přidat alternativní text, který obrázek popisuje.

 1. Vyberte obrázek pomocí nástroje Pořadí čtení.

 2. V dialogu Pořadí čtení klikněte na položku Obrázek.

 3. V panelu dokumentu klikněte pravým tlačítkem myši na oblast a vyberte příkaz Upravit alternativní text.

 4. Zadejte alternativní text a klikněte na tlačítko OK.

Kontrola a opravy tagů pro obrazy

K identifikování a opravám výsledků tagování pro obrázky můžete použít nástroj Pořadí čtení. Určete, zda obrázky obsahují nebo vyžadují alternativní text pro správné přečtení pomocí asistenčních technologií. V ideálním případě by tagy obrázků měly identifikovat obsah obrazu, který má význam pro dokument jako celek, jako jsou grafy nebo ilustrativní fotografie. Pokud jsou jako obrázky označeny prvky pozadí/artefaktu, které by se neměly číst, předefinujte je jako pozadí/artefakt.

 1. Vyberte nástroj Pořadí čtení, a pak v dialogovém okně klikněte na Zobrazit tabulky a obrázky.

 2. Proveďte libovolné z následujících úkonů:

  • Pokud obrázek není tagován jako obrázek, vyberte požadovanou oblast obsahu, a pak v dialogovém okně klikněte na Obrázek nebo Obrázek/popisek.

  • Chcete-li odebrat text, který byl chybně zkombinován s obrázkem, vyberte tento text tažením a v dialogovém okně klikněte na tlačítko Text/odstavec.

  • Chcete-li zahrnout popisek, který je seskupený s obrázkem, vyberte obrázek a popisek a v dialogovém okně klikněte na tlačítko Obrázek/popisek.

Kontrola a přidání alternativního textu k obrázkům

Pokud chcete, aby programy pro čtení z obrazovky mohly popsat grafické prvky, které v dokumentu ilustrují důležité pojmy, musíte poskytnout jejich popis pomocí alternativního textu. Programy pro čtení z obrazovky nepoznají a nepřečtou obrázky, pokud do vlastností tagu nepřidáte alternativní text. Pokud aplikujete alternativní text na textové prvky, přečte se pouze tento popis, ne skutečný text.

 1. Vyberte nástroj Pořadí čtení.

 2. V dialogovém okně vyberte Zobrazit tabulky a obrázky.
 3. Klikněte na obrázek pravým tlačítkem myši a v rozbalovací nabídce vyberte příkaz Upravit alternativní text.

 4. V dialogovém okně Upravit alternativní text zadejte nový (nebo upravte existující) popis pro obrázek, a pak klikněte na OK.

Úpravy tagů tabulek a tagování nerozpoznaných tabulek

Tabulky představují pro programy pro čtení z obrazovky speciální problém, protože představují textová nebo číselná data tak, aby byla snadno vizuálně přehledná. Obsah uvnitř buňky tabulky může být složitý a může obsahovat seznamy, odstavce, pole formuláře nebo další tabulku.

Abyste při tagování tabulek dostali co nejlepší výsledky, použijte k přidání tagů aplikaci, ve které jste dokument vytvořili, a přidejte tagy při vytváření PDF. Pokud PDF není tagovaný, můžete přidat tagy pomocí příkazu Přidat do dokumentu tagy. Většinu tabulek tento příkaz správně rozpozná; příkaz ale nemusí rozpoznat tabulku, která nemá jasné ohraničení, nadpisy, sloupce a řádky. Použijte nástroj Pořadí čtení pro určení, zda byla tabulka správně rozpoznána a k opravě problémů při jejím rozpoznání. Chcete-li k tabulkám a k buňkám tabulky přidat specializované formátování, použijte panel Tagy.

Pomocí nástroje Editor tabulek můžete automaticky analyzovat tabulku na její komponenty a aplikovat vhodné tagy, ale některé z těchto tagů možná budete stále muset zkontrolovat a opravit ručně. Když si prohlédnete tagy tabulky, můžete určit, zda byly správně identifikovány sloupce, řádky a buňky. Tabulky, které nemají jasně definované ohraničení a čáry se často tagují nesprávně nebo obsahují sousední elementy stránky. Chybně tagované tabulky můžete opravit tak, že je vyberete a předefinujete nebo rozdělíte zkombinované buňky vytvořením tagů pro každou z buněk.

Abyste mohli opravit složité problémy s tagováním tabulek, musíte často použít panel Tagy.

 1. Vyberte nástroj Pořadí čtení, a pak klikněte na Zobrazit tabulky a obrázky.

 2. Pokud tabulka není v panelu dokumentu jasně popsaná, vyberte celou tabulku tažením, a pak v dialogovém okně klikněte na možnost Tabulka.

 3. Klikněte na možnost Zobrazit buňky tabulky, abyste zkontrolovali, že všechny buňky v tabulce jsou definované jako samostatné elementy.

 4. Pokud se buňky neobjeví v samostatných elementech, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud jsou některé buňky chybně sloučené, pomocí nástroje Pořadí čtení vyberte oblast uvnitř jedné buňky, a pak v dialogovém okně klikněte na položku Buňka. Opakujte tento postup pro každou sloučenou buňku.

  • Pokud buňky nejsou zvýrazněné, tabulka nemusí používat standardní formátování tabulky. Vytvořte tabulku znovu ve zdrojové aplikaci.

 5. Pokud tabulka obsahuje buňky, které by měly být sloučené přes dva nebo více sloupců, nastavte pro tyto buňky atributy ColSpan a RowSpan ve struktuře tagů.

Odstranění nebo nahrazení tagů struktury dokumentu (Acrobat Pro)

Pokud je výsledkem přidání tagů do dokumentu PDF v aplikaci Adobe Acrobat příliš komplikovaná struktura tagování nebo by byla její oprava příliš problematická, můžete použít nástroj Pořadí čtení a odstranit nebo nahradit současnou strukturu. Pokud dokument obsahuje převážně text, můžete vybrat stránku, a pak odstranit nadpisy, tabulky a další elementy, abyste vytvořili jasnější a jednodušší strukturu tagování.

Acrobat umí změnit tagování již tagovaného dokumentu poté, co ze stromu nejdříve odstraníte všechny existující tagy.

Vymazání všech tagů z PDF

 1. Otevřete panel Tagy (Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Tagy) a vyberte kořenový tag (zcela nahoře) s názvem Tagy.

 2. Na panelu Tagy vyberte v nabídce možností položku Odstranit tag.

Nahrazení existující struktury tagů

Tento postup funguje nejlépe pro stránky, které obsahují jeden sloupec textu. Pokud stránka obsahuje více sloupců, musíte vybrat a otagovat každý sloupec samostatně.

 1. Vyberte nástroj.
 2. Tažením v panelu dokumentu vyberte celou stránku. Výběr bude obsahovat text i netextové elementy.
 3. Tažením se stisknutou klávesou Ctrl kolem netextových prvků stránky, jako jsou obrázky a jejich popisky, zrušte jejich označení, ažbude na stránce vybrán pouze text. Klikněte na  Možnost Text/Odstavec v dialogovém okně Pořadí čtení.

 4. V panelu dokumentu vyberte netextový element stránky, například obrázek a jeho popis, a klikněte na příslušné tlačítko v dialogovém okně, abyste ho otagovali. Opakujte dokud není tagovaný veškerý obsah stránky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online