Příručka uživatele Zrušit

Tiskové značky a vlasové čáry (Acrobat Pro)

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

O tiskových značkách v PDF

Když připravujete dokument pro tiskovou produkci, potřebujete množství značek, které pomohou poskytovateli tiskových služeb zarovnat filmy výtažků pro produkci nátisků, změřit film pro správnou kalibraci a denzitu tiskových barev, oříznout film na požadovanou velikost a podobně. Tiskové značky ukazují hranice rámečků dokumentu, které Adobe PDF podporuje, jako jsou řezací rámečky a rámečky spadávky.

Tiskové značky můžete přidat dočasně v době tisku pomocí panelu Značky a spadávky v dialogovém okně Další nastavení tisku nebo můžete tiskové značky vložit do souboru (a případně na samostatnou vrstvu) pomocí dialogového okna Přidat tiskové značky. Informace o přidávání tiskových značek pouze do tištěného výstupu viz Zahrnutí značek a spadávek.

Poznámka:

PDF vytvořený z aplikace Adobe InDesign CS nebo novějšího může obsahovat tiskové značky buď v samostatné vrstvě, nebo na stránce. Tyto značky můžete zobrazit pomocí záložky Vrstvy v aplikaci Acrobat. Pokud byly tiskové značky exportovány jako vrstva, jakékoliv tiskové značky, které vytvoříte pomocí funkce aplikace Acrobat Přidat tiskové značky nahradí tiskové značky aplikace InDesign. Pokud tiskové značky nejsou ve vrstvě, tiskové značky aplikace Acrobat překryjí značky z InDesignu a nemusí být s nimi v zákrytu.

Vložení tiskových značek do PDF

 1. Vyberte Nástroje > Tisková produkce > Přidat tiskové značky.

 2. Určete stránky, na které chcete značky umístit.
 3. Určete značky a nastavení.

Přehled dialogového okna Nastavit rámečky stránky

Dialogové okno Nastavit rámečky stránky (dříve nazývaný Oříznout stránky) slouží k definování hranic pro řezání, spadávky a kresby při přípravě dokumentu PDF k tisku a k dalším druhům výstupu. Můžete nastavit okraje rámečků dokumentu, které podporuje Adobe PDF, včetně rámečku média (velikost stránky), řezacího, spadávky a kresby. Tato možnost je užitečná, pokud by se tiskové značky, které jste přidali pomocí nástroje Přidat tiskové značky (ne v panelu Značky a spadávky v dialogovém okně Další nastavení tisku) oříznuly, protože ořezový rámeček je příliš malý na to, aby se do něho značky vešly. Poskytovatelé tiskových služeb mohou tento nástroj také použít k rozšíření velikosti stránky pro úlohy vyřazení stránek.

Můžete přepínat mezi rámečky, aniž byste ztratili okraje, které jste nastavili pro jednotlivé rámečky. Když nastavíte jednotlivé rámečky, náhled v dialogovém okně Nastavit rámečky stránky se překreslí, aby odpovídal novým nastavením. Pokud například rozšíříte ořezový rámeček nebo rámeček média, obsah stránky se v náhledu zmenší.

Poznámka:

Když se rozšíří ořezový rámeček, nastaví se odpovídajícím způsobem i rámeček média.

Dialogové okno Rámečky stránky
V dialogovém okně Nastavit rámečky stránky můžete nastavit ohraničení pro ořez, spadávky, kresbu a velikost stránky.

Otevření dialogového okna Nastavit rámečky stránky

 1. Vyberte Nástroje > Tisková produkce > Nastavit rámečky stránky.

Oprava vlasových čar

Velmi tenké čáry, nazývané vlasové čáry, jsou v ofsetovém tisku problematické. Pokud je v PDF necháte tak jak jsou, nemusí se objevit na finálním výtisku. Nástroj Opravit vlasové čáry umí najít většinu vlasových čar a nahradit je tlustšími čarami.

 1. Vyberte Nástroje > Tisková produkce > Opravit vlasové čáry.

 2. Zadejte tloušťku vlasových čar, které chcete najít, a novou tloušťku, kterou se nahradí.
  Dialogové okno Opravit vlasové čáry
  Nastavte tloušťku vlasových čar pomocí šipek. Kliknutím se stisknutou klávesou Shift změníte tloušťku o celé číslo.

 3. Vyberte jednotky měření z nabídky Jednotky.
 4. (Volitelně) Vyberte Včetně písem Type3 nebo Včetně vzorků, chcete-li nahradit vlasové čáry ve znacích písma Type 3 nebo ve vzorcích s použitím stejné náhradní tloušťky jako pro ostatní vlasové čáry.

  Znaky písma a vzorky mohou být v jednom dokumentu použity v různém kontextu (například s různým zvětšením), takže změna tloušťky čar může způsobit neočekávané výsledky. Pokud tyto možnosti vyberete, měli byste zkontrolovat výsledky a podle potřeby nastavení upravit.

 5. Určete stránky, které chcete zkontrolovat.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online