Tiskové značky a vlasové čáry (Acrobat Pro)

O tiskových značkách v PDF

Když připravujete dokument pro tiskovou produkci, potřebujete množství značek, které pomohou poskytovateli tiskových služeb zarovnat filmy výtažků pro produkci nátisků, změřit film pro správnou kalibraci a denzitu tiskových barev, oříznout film na požadovanou velikost a podobně. Tiskové značky ukazují hranice rámečků dokumentu, které Adobe PDF podporuje, jako jsou řezací rámečky a rámečky spadávky.

Tiskové značky můžete přidat dočasně v době tisku pomocí panelu Značky a spadávky v dialogovém okně Další nastavení tisku nebo můžete tiskové značky vložit do souboru (a případně na samostatnou vrstvu) pomocí dialogového okna Přidat tiskové značky. Informace o přidávání tiskových značek pouze do tištěného výstupu viz Zahrnutí značek a spadávek.

Poznámka:

PDF vytvořený z aplikace Adobe InDesign CS nebo novějšího může obsahovat tiskové značky buď v samostatné vrstvě, nebo na stránce. Tyto značky můžete zobrazit pomocí záložky Vrstvy v aplikaci Acrobat. Pokud byly tiskové značky exportovány jako vrstva, jakékoliv tiskové značky, které vytvoříte pomocí funkce aplikace Acrobat Přidat tiskové značky nahradí tiskové značky aplikace InDesign. Pokud tiskové značky nejsou ve vrstvě, tiskové značky aplikace Acrobat překryjí značky z InDesignu a nemusí být s nimi v zákrytu.

Vložení tiskových značek do PDF

 1. Vyberte Nástroje > Tisková produkce > Přidat tiskové značky.

 2. Určete stránky, na které chcete značky umístit.
 3. Určete značky a nastavení.

Přehled dialogového okna Nastavit rámečky stránky

Dialogové okno Nastavit rámečky stránky (dříve nazývaný Oříznout stránky) slouží k definování hranic pro řezání, spadávky a kresby při přípravě dokumentu PDF k tisku a k dalším druhům výstupu. Můžete nastavit okraje rámečků dokumentu, které podporuje Adobe PDF, včetně rámečku média (velikost stránky), řezacího, spadávky a kresby. Tato možnost je užitečná, pokud by se tiskové značky, které jste přidali pomocí nástroje Přidat tiskové značky (ne v panelu Značky a spadávky v dialogovém okně Další nastavení tisku) oříznuly, protože ořezový rámeček je příliš malý na to, aby se do něho značky vešly. Poskytovatelé tiskových služeb mohou tento nástroj také použít k rozšíření velikosti stránky pro úlohy vyřazení stránek.

Můžete přepínat mezi rámečky, aniž byste ztratili okraje, které jste nastavili pro jednotlivé rámečky. Když nastavíte jednotlivé rámečky, náhled v dialogovém okně Nastavit rámečky stránky se překreslí, aby odpovídal novým nastavením. Pokud například rozšíříte ořezový rámeček nebo rámeček média, obsah stránky se v náhledu zmenší.

Poznámka:

Když se rozšíří ořezový rámeček, nastaví se odpovídajícím způsobem i rámeček média.

Dialogové okno Rámečky stránky
V dialogovém okně Nastavit rámečky stránky můžete nastavit ohraničení pro ořez, spadávky, kresbu a velikost stránky.

Otevření dialogového okna Nastavit rámečky stránky

 1. Vyberte Nástroje > Tisková produkce > Nastavit rámečky stránky.

Oprava vlasových čar

Velmi tenké čáry, nazývané vlasové čáry, jsou v ofsetovém tisku problematické. Pokud je v PDF necháte tak jak jsou, nemusí se objevit na finálním výtisku. Nástroj Opravit vlasové čáry umí najít většinu vlasových čar a nahradit je tlustšími čarami.

 1. Vyberte Nástroje > Tisková produkce > Opravit vlasové čáry.

 2. Zadejte tloušťku vlasových čar, které chcete najít, a novou tloušťku, kterou se nahradí.
  Dialogové okno Opravit vlasové čáry
  Nastavte tloušťku vlasových čar pomocí šipek. Kliknutím se stisknutou klávesou Shift změníte tloušťku o celé číslo.

 3. Vyberte jednotky měření z nabídky Jednotky.
 4. (Volitelně) Vyberte Včetně písem Type3 nebo Včetně vzorků, chcete-li nahradit vlasové čáry ve znacích písma Type 3 nebo ve vzorcích s použitím stejné náhradní tloušťky jako pro ostatní vlasové čáry.

  Znaky písma a vzorky mohou být v jednom dokumentu použity v různém kontextu (například s různým zvětšením), takže změna tloušťky čar může způsobit neočekávané výsledky. Pokud tyto možnosti vyberete, měli byste zkontrolovat výsledky a podle potřeby nastavení upravit.

 5. Určete stránky, které chcete zkontrolovat.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.