Dílčí soubory v portfoliu PDF můžete třídit a prohlížet, stejně jako je můžete otevírat, upravovat a ukládat v jejich nativních aplikacích. Některé typy souborů vyžadují, abyste měli nativní aplikaci nainstalovánu v počítači.

Zobrazení souborů v seznamu

V otevřeném portfoliu PDF klikněte na možnost Zobrazit > Portfolio > Podrobnosti. Pod sekundárním panelem nástrojů se zobrazí seznam souborů komponent v portfoliu PDF. Chcete-li informace o souborech uspořádat vzestupně nebo sestupně, klikněte na název sloupce. Druhým kliknutím pořadí obrátíte.

Úpravy informací o souboru v seznamu (Acrobat Pro)

 1. V otevřeném portfoliu PDF klikněte na možnost Zobrazit > Portfolio > Podrobnosti.

  Pod sekundárním panelem nástrojů se zobrazí seznam souborů komponent v portfoliu PDF.

 2. V panelu seznamu souborů proveďte libovolné z následujících úkonů:

  • Chcete-li zobrazit nebo skrýt sloupec v seznamu, klikněte pravým tlačítkem, vyberte příkaz Zobrazit a poté vyberte název sloupce.

  • Chcete-li požadované sloupce uspořádat vzestupně a sestupně, klikněte na záhlaví sloupce. Druhým kliknutím pořadí obrátíte

  • Chcete-li přidat nebo změnit informace o souboru, klikněte pravým tlačítkem na název souboru a vyberte příkaz Upravit hodnotu a poté vyberte typ informace, kterou chcete aktualizovat. Chcete-li například přidat popisné informace o souboru, klikněte pravým tlačítkem na název souboru a vyberte možnost Upravit hodnotu > Popis. V dialogovém okně Upravit popis zadejte popis souboru.

  • Chcete-li přidat sloupec, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vlastnosti portfolia. V dialogovém okně Vlastnosti portfolia klikněte na položku Přidat, zadejte název sloupce, který chcete přidat, a poté klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odstranit volitelné sloupce, otevřete dialogové okno Vlastnosti portfolia, vyberte název sloupce, který chcete odstranit, a poté klikněte na tlačítko Odstranit. Povinné sloupce, například Název, Změněno, Velikost a Vytvořeno nelze odstranit.

  • Chcete-li změnit pořadí sloupce, otevřete dialogové okno Vlastnosti portfolia, vyberte název sloupce a klikněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů. Můžete také přetáhnout sloupec v panelu seznamu souborů.

  • Postup změny pořadí souborů naleznete v části Třídění, filtrování a změna pořadí souborů nebo složek.

Přidání obsahu do stávajícího portfolia PDF

Soubory a složky můžete přidávat do stávajícího portfolia PDF buď v režimu Rozvržení (Náhled) nebo Podrobnosti (zobrazení seznamu souborů).

 1. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na tlačítko Přidat soubory a zvolte možnost Přidat soubory nebo Přidat složku.

  Případně můžete také soubory nebo složky přidat některým z následujících způsobů:

  • V zobrazení Rozvržení klikněte pravým tlačítkem na levý panel a vyberte Vytvořit složku. Nacházíte-li se v zobrazení Podrobnosti, klikněte pravým tlačítkem do panelu seznamu souborů a vyberte možnost Vytvořit složku.

  • Chcete-li přidat soubory z počítače, přetáhněte soubory nebo složky na levý panel (zobrazení Rozvržení) nebo na panel seznamu souborů (zobrazení Podrobnosti). Můžete také soubor nebo složku přetáhnout na složku a tím je přidat do svého portfolia.

Poznámka:

Aby se dosáhlo nejlepšího výkonu, udržujte celkový počet dílčích souborů na 15 nebo méně a celkový objem všech dílčích souborů pod 50 MB.

Odstraňování souborů a složek z portfolia PDF

Pokud odstraníte složku, všechny soubory v této složce jsou z portfolia PDF odstraněny.

 1. Vyberte jeden nebo více souborů nebo složek v portfoliu PDF a stiskněte tlačítko Odstranit. Nebo klikněte na ikonu Odstranit soubor na sekundárním panelu nástrojů.

Změna uspořádání souborů a složek z portfolia PDF

V levém navigačním panelu můžete přetahovat soubory, pokud chcete:

 • Měnit pořadí souborů ve složce portfolia PDF.
 • Přetahovat soubory do složek nebo složku do jiné složky, pokud jsou na stejné úrovni nebo ve stejné složce.

Třídění, filtrování a změna pořadí souborů nebo složek (Acrobat Pro)

Ve výchozím nastavení jsou dílčí soubory uspořádány a seřazeny abecedně podle názvu souboru. Soubory se zobrazí a vytisknou v tomto pořadí.

Pořadí, ve kterém se soubory zobrazí, můžete změnit nebo přizpůsobit. Soubory se ale vždy vytisknou v abecedním pořadí.

Poznámka:

Tříděním souborů v režimu Rozvržení (Náhled) změníte jejich pořadí pouze pro aktuální relaci. Při příštím otevření se portfolio PDF zobrazí v pořadí zadaném v dialogovém okně Vlastnosti portfolia.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastnosti portfolia.

  Poznámka:

  Nacházíte-li se v zobrazení Rozvržení, klikněte pravým tlačítkem do levého panelu a vyberte možnost Vlastnosti portfolia. Nacházíte-li se v zobrazení seznamu souborů, klikněte pravým tlačítkem do panelu seznamu souborů a vyberte možnost Vlastnosti portfolia.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti portfolia proveďte některý z následujících úkonů:

  • Chcete-li změnit pořadí sloupců na panelu seznamu souborů, vyberte název sloupce a pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů jej přemístěte.

  • Chcete-li zadat pořadí, ve kterém se soubory zobrazí okamžitě po otevření portfolia PDF, vyberte název sloupce z nabídky Uspořádat podle a poté zadejte Pořadí řazení. Chcete-li například zobrazit soubory podle data, kdy byly změněny, vyberte v nabídce Uspořádat podle položku Změněno a poté zadejte Pořadí řazení jako Vzestupně nebo Sestupně.

  • Chcete-li určit způsob zobrazení portfolia PDF, vyberte možnost zobrazení v nabídce Počáteční zobrazení.

 3. Uložte portfolio PDF.

Otevření, úpravy a ukládání dílčích souborů

Pokud máte ve svém počítači nainstalovánu nativní aplikaci, můžete v ní otevírat, upravovat a ukládat dílčí soubory. Veškeré změny provedené v dílčích souborech nemají vliv na původní soubory mimo portfolio PDF.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V režimu Rozvržení (Náhled) kliknutím pravým tlačítkem myši nebo kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl vyberte soubor a vyberte možnost Otevřít soubor v nativní aplikaci (u jiných souborů než PDF) nebo Otevřít soubor (u souborů PDF).

  • V pravém horním rohu okna aplikace Acrobat klikněte na odkaz Otevřít dokument.

  Poznámka:

  Soubor komponenty se otevře v nezávislém okně. Zobrazujete-li portfolio PDF v prohlížeči, otevře se soubor v samostatném produktu Acrobat, mimo prohlížeč.

 2. Pokud se zobrazí dialogové okno s potvrzením, vyberte možnost Otevřít tento soubor nebo Vždy povolit otevírání souborů tohoto typu (pokud danému formátu důvěřujete) a klikněte na tlačítko OK.

 3. Soubor dle potřeby upravte a poté ho uložte.

Úprava názvů souborů a popisů dílčích položek v portfoliu PDF

 1. Vybráním možnosti Zobrazit > Portfolio > Podrobnosti otevřete panel seznamu souborů.

  V panelu seznamu souborů proveďte některý z následujících úkonů:

  • Chcete-li upravit zobrazený název souboru komponenty, klikněte pravým tlačítkem na název souboru a vyberte příkaz Upravit hodnotu > Název. Zadejte nový název souboru komponenty a klikněte na tlačítko OK. Aktualizovaný název se zobrazí ve sloupci Název panelu seznamu souborů.

  • Chcete-li upravit popis souboru komponenty, klikněte pravým tlačítkem na název souboru a vyberte příkaz Upravit hodnotu > Popis. Zadejte text popisu a klikněte na tlačítko OK. Aktualizovaný popis se zobrazí ve sloupci Popis panelu seznamu souborů.

Vyjmutí dílčích souborů z portfolia PDF

Soubory z okna portfolia PDF lze vyjmout nebo přetáhnout do počítače. Vyjmutím z portfolia PDF soubor neodstraníte.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • V režimu Rozvržení nebo Podrobnosti klikněte pravým tlačítkem na název souboru komponenty a vyberte příkaz Vyjmout z portfolia.

  • Vyberte jeden nebo více souborů a poté je přetáhněte na plochu.