Příručka uživatele Zrušit

Zobrazování PDF a zobrazování předvoleb

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Instalace a nastavení služby Adobe Acrobat Sign pro Salesforce

Správa uživatelů ve službě Adobe Acrobat Sign pro Salesforce

Správa dohod ve službě Adobe Acrobat Sign pro Salesforce

 • Prohlížení souborů PDF v režimu čtení nebo na celou obrazovku
 •  
 • Zobrazení souborů PDF
 •  
 • Předvolby pro prohlížení PDF

Počáteční zobrazení PDF závisí na tom, jak tvůrce dokumentu nastavil jeho vlastnosti. Dokument se může například otevřít na určité stránce nebo s určitým zvětšením.

Zobrazení souborů PDF v režimu Číst

Při čtení dokumentu lze skrýt všechny panely nástrojů a podokna, a maximalizovat tak plochu zobrazení na obrazovce.

Základní ovládací prvky, například podokno navigace stránkami, se zobrazí v poloprůsvitném plovoucím panelu nástrojů v dolní části okna.

 • Chcete-li otevřít režim Číst, vyberte možnost Zobrazení > Režim Číst nebo klikněte na tlačítko Režim Číst na plovoucím panelu nástrojů.

 • Chcete-li obnovit pracovní plochu do předchozího zobrazení, vyberte znovu možnost Zobrazení > Režim Číst. Můžete také kliknout na tlačítko Sbalit na plovoucím panelu nástrojů.

Plovoucí lišta nástrojů v režimu Číst
Režim čtení s plovoucím panelem nástrojů

Prohlížení PDF v režimu Celá obrazovka

V režimu Celá obrazovka se zobrazí pouze dokument; panel nabídky, panely nástrojů, podokna úloh a ovládací prvky okna jsou skryté. Autor PDF může nastavit, aby se PDF otevíral v režimu Celá obrazovka, nebo můžete toto zobrazení nastavit sami. Režim Celá obrazovka se často používá pro prezentace, někdy i s automatickým průchodem stránkami a přechody.

V režimu Celá obrazovka zůstává ukazatel aktivní, takže můžete vybírat odkazy a otevírat poznámky. Existují dva způsoby, jak procházet PDF v režimu Celá obrazovka. Můžete použít klávesové zkratky příkazů pro navigaci a zvětšení nebo můžete nastavit předvolby režimu Celá obrazovka tak, aby se zobrazila navigační tlačítka režimu Celá obrazovka, a pak můžete výběrem těchto tlačítek měnit stránky nebo ukončit režim Celá obrazovka.

Počínaje verzí aplikace Acrobat z října 2019 můžete otevřít recenzi souborů PDF v režimu Celá obrazovka. Pomáhá soustředit se na obsah a přijaté poznámky. Chcete-li přepnout do režimu Celá obrazovka, použijte klávesovou zkratku CTRL + L.

Nastavení předvoleb navigačního panelu pro režim Celá obrazovka

 1. V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Celá obrazovka.
 2. Vyberte možnost Zobrazit navigační panel a pak klikněte na OK.
 3. Vyberte možnost Zobrazení > Režim Celá obrazovka.

Navigační pruh pro režim Celá obrazovka obsahuje tlačítka Předcházející stránka , Následující stránka Zavřít zobrazení na celou obrazovku . Tato tlačítka se nacházejí v levém spodním rohu pracovní plochy.

Čtení dokumentu v režimu Celá obrazovka

Pokud se nezobrazí navigační panel pro režim Celá obrazovka, můžete PDF procházet pomocí klávesových zkratek.

Poznámka:

Pokud máte nainstalovány dva monitory, režim Celá obrazovka se může objevit pouze na jednom z nich. Chcete-li procházet stránky dokumentu, klikněte na obrazovku, na které je zobrazena stránka v režimu Celá obrazovka.

 1. Zvolte možnost Zobrazení > Režim Celá obrazovka.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li přejít na následující stránku, stiskněte Enter, PageDown, klávesu se šipkou dolů nebo klávesu se šipkou doprava.

  • Chcete-li přejít na předcházející stránku, stiskněte Shift+Enter, PageUp, klávesu se šipkou nahoru nebo klávesu se šipkou doleva.

 3. Chcete-li režim Celá obrazovka zavřít, stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + L nebo klávesu Esc. (V předvolbách režimu Celá obrazovka musí být vybráno Ukončit klávesou Escape.)
Poznámka:

Chcete-li zobrazit nástroj Celá obrazovka v panelu nástrojů Běžné nástroje, klikněte pravým tlačítkem myši do oblasti panelu nástrojů a vyberte možnost Zobrazit nástroje pro zobrazení stránky > Režim Celá obrazovka. Potom kliknutím na nástroj Celá obrazovka přepněte do režimu Celá obrazovka.

Zachování aktuálního stavu panelu nástrojů v aplikaci Acrobat Reader

Postupujte podle kroků v článku, chcete-li zachovat aktuální stav podokna Nástroje v aplikaci Acrobat Reader.

Velikost zobrazení v aplikaci Acrobat

Upravte si velikost zobrazení souboru PDF, aby se vám snáze četlo na zařízení, které právě používáte. Přejděte na Zobrazení > Velikost displeje a podle potřeby zvolte Malá, Standardní nebo Velká.

Upravit velikost zobrazení

Zobrazení motivů v aplikaci Acrobat

Celkový vzhled a atmosféru aplikace Acrobat můžete změnit nastavením motivů zobrazení. Chcete-li vybrat motiv, přejděte do části Zobrazení > Zobrazit motiv a pak vyberte jeden z následujících motivů:

 • Motiv systému – vyberete-li možnost Motiv systému, aplikace Acrobat změní uživatelské rozhraní podle motivu operačního systému. Pokud se motiv operačního systému změní, když je spuštěná aplikace Acrobat, aktualizuje se rovněž motiv aplikace Acrobat.
 • Světlá šedá – výchozí motiv, který aplikace Acrobat používá, je Světlá šedá. Všechny prvky uživatelského rozhraní a pozadí dokumentu se zdají být světle šedé.
 • Tmavá šedá – nastavení motivu na variantu Tmavá šedá zlepšuje vizuální ergonomii snížením namáhání očí a zlepšuje využití obrazovky v temných prostředích – při současném šetření energie baterií. Tmavý motiv je nyní rozšířen tak, aby zahrnoval nabídku zcela nahoře, kontextovou nabídku na stránce, posuvník a podokno poznámek.
Zobrazit motivy

Předvolby pro prohlížení PDF

Dialogové okno Předvolby slouží k definování výchozího uspořádání stránek a k přizpůsobení vaší aplikace mnoha dalšími způsoby. Zobrazování dokumentů PDF řídí předvolby v nabídkách Dokumenty, Na celou obrazovku, Všeobecné, Zobrazení stránky3D a multimédia.

Nastavení předvoleb ovládá, jak se bude aplikace při práci chovat; není spojené s žádným konkrétním PDF. Chcete-li přejít do dialogu předvoleb, vyberte možnost Upravit Předvolby (Windows) nebo Acrobat / Adobe Acrobat Reader Předvolby (macOS).

Poznámka:

Pokud nainstalujete nějaké zásuvné moduly třetích stran nastavte tyto předvolby pomocí položky Předvolby třetích stran.

Dialogové okno předvolby aplikace Acrobat

Předvolby dokumentů

Otevřít nastavení

 • Při dalším otevírání dokumentů obnovit poslední nastavení zobrazení: Určuje, zda se dokumenty automaticky otevírají na naposledy zobrazené stránce.
 • Otevřít odkazy na jiné dokumenty ve stejném okně: Právě otevřený dokument se zavře a ve stejném okně se otevře dokument, na který směřuje odkaz. Tím se minimalizuje počet otevřených oken. Pokud je dokument, na který směřuje odkaz, již otevřený v jiném okně, současný dokument se nezavře, když kliknete na odkaz do otevřeného dokumentu. Pokud tuto možnost nevyberete, otevře se nové okno pokaždé, když kliknete na odkaz do jiného dokumentu.
 • Povolit nastavení stavu vrstvy podle informací uživatele: Povolí autorovi dokumentu PDF s vrstvami určit viditelnost vrstev na základě informací od uživatele.
 • Povolit dokumentům skrytí nabídek, panelů nástrojů a ovladačů okna: Povolí dokumentu PDF určit, zda při jeho otevření budou panel nabídek, panel nástrojů a ovladače okna skryty.
 • Vždy použít název souboru jako název dokumentu: Umožňuje použít název souboru jako název dokumentu. (Tato možnost není standardně vybraná.)
 • Počet dokumentů v seznamu posledně použitých: Nastaví maximální počet dokumentů uvedených v seznamu v nabídce Soubor.

Uložit nastavení

 • Automaticky ukládat změny dokumentu do dočasného souboru každých _ minut: Určuje, jak často má aplikace Acrobat automaticky ukládat změny do otevřeného dokumentu.
 • Uložit jako optimalizované pro rychlé zobrazování z webu: Změní strukturu dokumentu PDF pro stahování z webového serveru po stránkách.
 • Vždy zmenšit velikost souborů větších než 10 MB: Automaticky zmenší velikost PDF, pokud je velikost souboru větší než 10 MB.

Režim zobrazení PDF/A

 • Zobrazit dokumenty v režimu PDF/A Určuje, kdy se použije tento režim zobrazení: Nikdy nebo Pouze pro dokumenty PDF/A.

Skryté informace

Hledá v PDF položky, které nemusí být viditelné, například metadata, přiložené soubory, poznámky a skrytý text nebo vrstvy. Výsledky hledání se zobrazí v dialogovém okně a vy můžete odstranit libovolný typ položek, které se v něm objeví.

 • Odstranit skryté informace při zavírání dokumentu (Tato možnost není standardně vybraná.)
 • Odstranit skryté informace při odesílání dokumentu e-mailem (Tato možnost není standardně vybraná.)

Redigování

 • Při ukládání použitých redakčních značek upravit název souboru: Určuje předponu nebo příponu, jež má být použita při ukládání souboru, u něhož byly aplikovány značky redigování.
 • Vybrat lokalizaci pro vzorky hledání a odstranění textu: Určuje, která nainstalovaná jazyková verze aplikace Acrobat se použije na tyto vzorky. Pokud máte například nainstalovanou anglickou i německou verzi, můžete si vybrat, který jazyk se použije na vzorky. Možnost Vzorky je obsažena v dialogových oknech Hledání a Redigování.

Předvolby režimu Na celou obrazovku

Nastavení režimu Na celou obrazovku

 • Pouze aktuální dokument: Určuje, zda je zobrazení omezeno na jeden PDF.
 • Vyplnit obrazovku jednotlivými stránkami: Nastaví zobrazení stránky tak, aby jedna stránka pokryla maximální možnou plochu obrazovky.
 • Upozornit, když dokument vyžaduje Na celou stránku: Před přechodem do režimu Celá obrazovka zobrazí zprávu. Vybráním této možnosti změníte v této zprávě předchozí zaškrtnutí možnosti Příště tuto zprávu nezobrazit.
 • Který monitor chcete použít: Specifikuje monitor, na kterém se zobrazí dokument v režimu Na celou stránku (pro uživatele, kteří mají nakonfigurováno více monitorů).

Navigace pro režim Na celou obrazovku

 • Ukončit klávesou Escape: Umožňuje ukončit režim Na celou obrazovku stisknutím klávesy Esc. Pokud není tato možnost vybraná, můžete k ukončení použít klávesovou zkratku Ctrl+L.
 • Zobrazit navigační panel: Zobrazí minimální navigační panel bez ohledu na nastavení dokumentu.
 • Kliknutí levým tlačítkem přejde o stránku dopředu; pravým tlačítkem o stránku dozadu: Umožňuje procházet dokumentem Adobe PDF po stránkách kliknutím myší. Dokumentem můžete procházet také stisknutím kláves Return, Shift+Return (chcete-li se vrátit zpět) nebo kláves se šipkami.
 • Opakovat po poslední stránce: Umožňuje procházet dokumentem PDF po stránkách nepřetržitě, s návratem na první stránku po poslední stránce. Tato možnost se typicky používá při nastavení zobrazení pro informační stánek.
 • Dopředu po každých _ sekundách: Určuje, zda se má automaticky přejít na další stránku po nastaveném počtu sekund. I když je nastavené automatické přecházení na další stránky, můžete procházet stránkami dokumentu pomocí myši nebo pomocí klávesových zkratek.

Vzhled v režimu Na celou obrazovku

 • Barva pozadí: Určuje barvu pozadí okna v režimu Na celou obrazovku. Chcete-li přizpůsobit barvu pozadí, můžete vybrat barvu z palety barev.
 • Kurzor myši: Určuje, zda chcete při používání režimu Na celou obrazovku zobrazit nebo skrýt kurzor.

Přechody v režimu na celou obrazovku

 • Zakázat všechny přechody stránky: Odstraní přechodové efekty z prezentací, které prohlížíte v režimu Na celou obrazovku.
 • Výchozí přechod: Určuje přechodový efekt, který se použije, když přejdete na jinou stránku v režimu Na celou obrazovku a v dokumentu není nastavený žádný přechodový efekt.
 • Směr: Pro vybraný výchozí přechod na obrazovce určuje směr postupu, například Dolů, Doleva, Vodorovně atd. Dostupné možnosti se liší podle přechodu. Pokud vybraný výchozí přechod neovlivňují žádné směrové možnosti, tato možnost nebude dostupná.
 • Směr navigačních ovladačů: Napodobuje postup uživatele v prezentaci, například při postupu uživatele na následující stránku zobrazí přechod odshora dolů a při kroku uživatele zpět na předchozí stránku zobrazí přechod odspodu nahoru. Dostupné pouze pro přechody se směrovými možnostmi.

 

Všeobecné předvolby

Základní nástroje

 • Používat jednoznakové klávesové zkratky pro přístup k nástrojům: Umožňuje vybírání nástrojů jedním stiskem klávesy. Tato možnost není ve výchozím nastavení vybrána.
 • Vytvořit odkazy z URL: Určuje, zda se mají v dokumentu PDF automaticky identifikovat odkazy, které nebyly vytvořeny pomocí aplikace Acrobat, a zda se z nich mají stát odkazy, na které je možné kliknout.
 • Použít nástroj ručička k výběru textu a obrázků: Umožňuje, aby nástroj ručička fungoval jako nástroj pro výběr, když se v Adobe PDF
  podrží nad textem.
 • Používat nástroj ručička ke čtení článků: Při posunutí nad zřetězení článku změní vzhled kurzoru nástroje Ručička. Při prvním kliknutí přiblíží článek tak, aby vodorovně vyplnil oblast dokumentu; následující kliknutí sledují zřetězení článku.
 • Používat s nástrojem ručička zvětšování kolečkem myši: Změní akci kolečka myši z rolování na zvětšení.
 • Nástroj pro výběr vybere obrázky před textem: Změní pořadí, ve kterém nástroj pro výběr vybírá.
 • Zobrazit rychlé akce na vybraném textu: Zobrazí panel nástrojů rychlé akce při výběru textu nebo obrázku.
 • Zobrazit online úložiště při otevírání souborů: Zobrazí cloudové úložiště v dialogovém okně otevírání souboru.
 • Zobrazit online úložiště při ukládání souborů: Zobrazí cloudové úložiště při ukládání souboru.
 • Otevřít soubory PDF z poslední relace při spuštění aplikace Acrobat: Opětovné otevření souboru PDF z předchozí relace při spuštění aplikace Acrobat.
 • Otevřít dokumenty jako nové karty ve stejném okně (vyžaduje restart aplikace): Při otevření převede více dokumentů na karty. Můžete také přitáhnout nebo vytáhnout karty jako jednotlivá okna. Vyberte kartu a miniaturu, která se zobrazí, přetáhněte mimo panel nástrojů a poté kartu uvolněte.
 • Zeptat se před zavřením více karet: Potvrzení od uživatele před zavřením aplikace Acrobat.
 • Zobrazit soubory s hvězdičkou na kartě Poslední: Zobrazí soubory s hvězdičkou jako karty na domovské stránce.
 • Používat pro obrázky z nástroje snímek pevné rozlišení: Nastaví rozlišení použité pro kopírování obrázků zachycených nástrojem snímek.
 • Povolit náhled miniatur PDF v Průzkumníkovi Windows: Vyberte, zda chcete soubory PDF zobrazovat jako náhled miniatur v Průzkumníkovi Windows.
 • Dotykový režim: Nastaví případné přepnutí aplikace Acrobat do dotykového režimu u dotykových zařízení. V dotykovém režimu se tlačítka na panelu nástrojů, panely a nabídky posunou dále od sebe, aby bylo možné je vybírat prsty. Režim čtení optimalizuje zobrazování a podporuje většinu běžných gest.
 • Měřítko pro rozlišení obrazovky (vyžaduje restartování): Automatické rozpoznání rozlišení obrazovky a změna měřítka PDF pro prohlížení nebo zobrazení PDF tak, jak je, bez ohledu na rozlišení obrazovky.

 

Upozornění

 • Nezobrazovat upozornění úprav: Vypíná výstražné zprávy, které by se normálně zobrazily, když odstraníte položky, jako jsou odkazy, stránky, miniatury stránek a záložky.
 • Obnovit všechny výstrahy: Obnoví výchozí nastavení pro výstrahy.

 

Zprávy od společnosti Adobe

 • Zobrazit zprávy při spouštění aplikace Adobe Acrobat: Umožní zobrazení marketingových zpráv o produktech společnosti Adobe na úvodní obrazovce po spuštění aplikace, aniž by se otevřel dokument. Kliknutím na zprávu získáte informace o funkcích, aktualizacích nebo online službách, nebo otevřete element v aplikaci, například podokno úloh. Zrušením zaškrtnutí této možnosti zabráníte zobrazování marketingových zpráv o produktech. 
Poznámka:

Transakční zprávy umožňující službu Adobe Online Service vypnout nelze.

Spouštění aplikace

 • Použít pouze certifikované zásuvné moduly: Zajistí, že se načtou pouze ty zásuvné moduly třetích stran, které jsou certifikované od Adobe. Notace Nyní v certifikovaném režimu vyznačuje buď Ano nebo Ne v závislosti na jejím stavu.
 • Zkontrolovat grafický akcelerátor 2D (pouze ve Windows): (Zobrazuje se, pouze pokud hardware vašeho počítače podporuje grafickou akceleraci 2D.) Pokud je tato možnost vybraná, umožňuje použití hardwarové akcelerace při otevření prvního dokumentu. Pokud tato možnost není vybraná, použití hardwarové akcelerace se začíná až po otevření prvního dokumentu. Tato možnost může prodlužovat dobu spuštění, proto je standardně vypnutá.
Poznámka:

Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je vybraná možnost Použít akceleraci grafiky 2D v předvolbách Zobrazení stránky.

 • Vybrat jako výchozí program pro PDF (pouze ve Windows): Určuje, jestli bude soubory PDF otevírat aplikace Reader nebo Acrobat. Toto nastavení lze použít, pokud máte v počítači nainstalovanou jak aplikaci Acrobat, tak Reader. V systému Windows 7 nebo starším bude prohlížeč toto nastavení používat pouze tehdy, pokud používá doplněk nebo přídavný modul plug-in společnosti Adobe pro zobrazování souborů PDF. V systému Windows 8 toto nastavení určuje, která aplikace bude výchozí aplikací PDF pro váš systém, včetně prohlížeče. Systém Windows 8 vás požádá o povolení této změny ještě před její aktivací v systému. Takto vybranou PDF aplikaci bude systém Windows 8 používat pro všechny úlohy spojené se soubory PDF, například vytváření náhledů, zobrazování miniatur a zobrazování informací o souboru.
 • Oznamovat, zda je aplikace Adobe Acrobat výchozí aplikací pro formát PDF (pouze Windows): Pokud není aplikace Acrobat nastavena jako výchozí pro soubory PDF, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda má být aplikace Adobe Acrobat výchozí aplikací pro PDF, kdykoli je aplikace Acrobat spuštěna.

Zobrazení stránky, předvolby

Výchozí rozvržení a zvětšení

 • Rozvržení stránky: Nastavuje uspořádání stránek, které se použije pro rolování, když poprvé otevřete dokument. Výchozí nastavení je Automaticky. Nastavení Rozvržení stránky v možnosti nabídky Soubor > Vlastnosti > Počáteční zobrazení tuto hodnotu přepisuje.
 • Zvětšení: Nastaví úroveň zvětšení pro dokumenty PDF při prvním otevření. Výchozí nastavení je Automaticky. Nastavení Zvětšení v možnosti nabídky Soubor > Vlastnosti > Počáteční zobrazení tuto hodnotu přepisuje.
Poznámka:

Rozvržení stránek a zvětšení mohou ovlivňovat dvě podmínky. 1) Někdo již nastavil jednotlivý soubor PDF na jiné počáteční zobrazení pomocí možnosti Soubor > Vlastnosti. 2) V možnosti Úpravy > Předvolby > Kategorie dokumentu jste vybrali možnost Při dalším otevírání dokumentů obnovit poslední nastavení zobrazení.

Rozlišení

 • Používat systémové nastavení: Použije systémové nastavení pro rozlišení monitoru.
 • Jiné rozlišení: Nastaví rozlišení monitoru.

Vykreslení

 • Vyhladit text: Určuje, jaký typ vyhlazení textu se má použít.
 • Vyhladit čárové grafiky: Pomocí vyhlazení odstraní ostré úhly čar.
 • Vyhladit obrázky: Pomocí vyhlazení minimalizuje prudké změny barev v obrázcích.
 • Použít lokální písma: Určuje, zda aplikace použije nebo ignoruje lokální písma nainstalovaná ve vašem systému. Pokud je tato možnost vypnutá, použijí se pro písma, která nejsou vložená do PDF, náhradní písma. Pokud písmo nelze nahradit, text se objeví jako typografické tečky a zobrazí se chybová zpráva.
 • Zvýraznit tenké čáry: Pokud je tato možnost vybraná, pročišťuje zobrazení tenkých čar a tím zlepšuje jejich viditelnost.
 • Použít paměť stránek: Umístí následující stránku do vyrovnávací paměti předtím, než se zobrazí platná stránka, aby se zkrátila doba potřebná pro procházení dokumentu po stránkách.
 • Použít akceleraci grafiky 2D (pouze ve Windows): (Zobrazuje se, pouze pokud hardware vašeho počítače podporuje grafickou akceleraci 2D.). Zrychluje změny měřítka zobrazení, rolování a překreslování obsahu stránky i reprodukci a manipulaci s obsahem dvojrozměrného PDF. Tato možnost je standardně vybraná.  
Poznámka:

Pokud tato možnost není v předvolbách Zobrazení stránky dostupná, budete pravděpodobně muset tuto hardwarovou funkci zajistit aktualizací ovladače adaptéru GPU. Aktualizovaný ovladač si vyžádejte od výrobce karty nebo počítače.

Obsah stránky a informace o stránce

 • Zobrazit velké obrázky: Zobrazí velké obrázky. Pokud je váš systém pomalý při zobrazování obrazově náročných stránek, tuto možnost vypněte.
 • Použít plynule proměnné zvětšení (pouze ve Windows): Pokud je tato možnost vypnutá, jsou vypnuté efekty animace, což zvyšuje rychlost.
 • Zobrazit rámečky kresby, řezání a spadávky: Zobrazí všechny rámečky kresby, řezání nebo spadávky definované pro dokument.
 • Zobrazit mřížku průhlednosti: Zobrazí mřížku za průhlednými objekty.
 • Použít logická čísla stránek: Umožňuje použít příkaz Číslovat stránky pro sladění pozice stránky v PDF s číslem vytištěným na stránce. V panelu nástrojů Navigace ve stránce a v dialogových oknech Jít na stránku a Tisk se zobrazuje číslo stránky následované polohou stránky v závorce. Například, i (1 z 1), pokud vytištěné číslo první stránky je i. Pokud tato možnost není vybraná, stránky se číslují arabskými čísly začínajícími číslem 1. Zapnutí této možnosti pomáhá zabránit neočekávanému chování při kliknutí na příkaz Zpět nebo Jít zpět ve webovém prohlížeči.
 • Vždy zobrazit velikost stránky dokumentu: Zobrazí rozměry stránky vedle vodorovného posuvníku.
 • Použít náhled přetisku: Určuje, zda je režim Náhled přetisku zapnutý pouze pro soubory PDF/X, zda není nikdy zapnutý, zda je vždy zapnutý, případně nastavený automaticky. Když je možnost nastavená na hodnotu Automaticky, aktivuje se režim Náhled přetisku, pokud dokument obsahuje přetisky. Režim Náhled přetisku umožňuje zobrazit (na obrazovce) účinky použití zástupce tiskové barvy v tištěném výstupu. Tiskárna nebo poskytovatel tiskových služeb by mohl například vytvořit zástupce tiskové barvy, pokud dokument obsahuje dvě podobné přímé barvy a je zapotřebí pouze jedna.
 • Výchozí barevný prostor sloučení průhledností: Nastavuje výchozí barevný prostor, Pracovní RGB nebo Pracovní CMYK pro prolnutí průhlednosti.

Režim zobrazení referenčních objektů XObject

 • Zobrazit cíle referenčních objektů XObject: Určuje typ dokumentů, v nichž je možné zobrazit referenční objekty XObject.
 • Umístění odkazovaných souborů (Volitelně): Určuje umístění pro odkazované dokumenty.

Dotykový režim pro tablety a mobilní zařízení

Dotykový režim usnadňuje používání aplikací Acrobat a Acrobat Reader na dotykových zařízeních. Tlačítka na panelu nástrojů, panely a nabídky se posunou dále od sebe, aby bylo možné je vybírat prsty. Režim čtení optimalizuje zobrazování a podporuje většinu běžných gest. Aplikace Acrobat i Acrobat Reader se při spuštění na dotykovém zařízení automaticky přepnou do dotykového režimu. Můžete změnit výchozí nastavení předvoleb pro dotykový režim.

Změnit předvolbu dotykového režimu

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat / Adobe Acrobat Reader > Předvolby (MacOS).

 2. V nabídce Kategorie vyberte možnost Všeobecné.

 3. V nabídce Základní nástroje zvolte požadované výchozí nastavení z nabídky Dotykový režim.

Změna režimu zobrazení PDF/A

PDF/A je standard ISO pro dlouhodobé archivování a uchovávání elektronických dokumentů. Dokumenty naskenované do PDF vyhovují PDF/A. Můžete určit, zda chcete dokumenty zobrazit v tomto režimu zobrazení.

Pokud otevřete dokument kompatibilní se standardem PDF/A v režimu zobrazení PDF/A, dokument se zobrazí v režimu Číst, aby ho nebylo možné změnit. V panelu zpráv dokumentu se zobrazí zpráva. Dokument nebude možné změnit a nebude možné přidat anotace. Jestliže vypnete režim PDF/A, můžete dokument upravit.

 1. V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Dokumenty.

 2. Vyberte možnost pro položku Zobrazit dokumenty v režimu PDF/A: Nikdy nebo Pouze pro dokumenty PDF/A.

  Změnou nastavení této předvolby můžete přepínat do nebo z režimu zobrazení PDF/A.

Zobrazení PDF v režimu tloušťky čar

V zobrazení Tloušťky čar se zobrazují čáry s tloušťkami definovanými v souboru PDF. Pokud je zobrazení Tloušťky čar vypnuto, aplikuje na čáry konstantní tloušťku tahu (jeden pixel) bez ohledu na zvětšení. Při tisku dokumentu se tah vytiskne ve skutečné tloušťce.

 1. Zvolte možnost Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Pravítka a mřížka > Tloušťky čar. Chcete-li vypnout zobrazení Tloušťky čar zvolte znovu příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Pravítka a mřížka > Tloušťky čar.

Poznámka:

Zobrazení Tloušťky čar nelze vypnout při prohlížení souborů PDF ve webovém prohlížeči.

Zobrazení nebo skrytí navigačního podokna, podokna nástrojů, položek panelu nástrojů a dalších položek

Při prohlížení PDF můžete zvolit, které z následujících prvků se mají zobrazit v aplikaci Acrobat, v nabídce Zobrazení > Zobrazit/Skrýt:

 • Navigační panely: Navigační panely je oblast pracovní plochy, ve které se zobrazují různé navigační panely. Výběrem této možnosti zobrazíte nebo skryjete položky nabídky navigace. Další informace o navigačním podokně viz Procházení stránek PDF.
 • Podokno Nástroje: Pravé podokno aplikace Acrobat zobrazuje často používané nástroje. Chcete-li sbalit pravé podokno nástrojů, zvolte možnost Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Podokno Nástroje.
 • Položky pruhu nástrojů: Chcete-li skrýt všechny panely nástrojů, vyberte možnost Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Položky pruhu nástrojů > Skrýt panely nástrojů. Chcete-li panely nástrojů vrátit zpět do výchozí konfigurace, vyberte možnost Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Položky pruhu nástrojů > Resetovat panely nástrojů.
 • Ovládací prvky stránky: : Můžete zvolit, že chcete skrýt ovládací prvky stránky, jako je Přizpůsobit šířce posouvání, Přizpůsobit na jednu celou stránku, Plovoucí panel nástrojů a další. Zvolte možnosti Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Ovládací prvky stránky > Zobrazit ovládací prvky stránky. Chcete-li plovoucí panel nástrojů skrýt, zvolte možnost Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Ovládací prvky stránky > Zrušit ukotvení.
 • Pruh nabídek: Chcete-li zobrazit nebo skrýt panel nabídek, zvolte možnost Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Pruh nabídek. Můžete také použít funkční klávesu F9.
 • Popisy tlačítek: Zobrazí popisy tlačítek vybraného nástroje. Chcete-li zobrazit nebo skrýt popisy tlačítek, zvolte možnosti Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Popisy tlačítek.
 • Pravítka a mřížka: Mřížky se používají k přesnému zarovnání textu a objektů v dokumentu. Chcete-li zobrazit nebo skrýt mřížku, zvolte možnosti Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Pravítka a mřížka > Mřížka. Když je mřížka zobrazená, objeví se vedle tohoto příkazu znak zaškrtnutí. Další informace naleznete v části Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF.
 • Souřadnice kurzoru: Souřadnice kurzoru zobrazují souřadnice polohy ukazatele v panelu dokumentu. Chcete-li zobrazit souřadnice x a y, zvolte možnosti Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Souřadnice kurzoru. Další informace viz Zobrazení souřadnic kurzoru.

Porovnání revidovaného dokumentu s předcházející verzí (Acrobat Pro)

Funkce Porovnat soubory se používá k zobrazení rozdílů mezi dvěma verzemi dokumentu PDF. Zobrazení výsledků porovnávání můžete přizpůsobit různými možnostmi. Další informace najdete v článku Porovnání dvou verzí souboru PDF.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?