O knihovnách kontroly před výstupem

Profily, opravy a kontroly před výstupem jsou nyní přehledně uspořádány do knihoven. Knihovny slouží k získání přizpůsobených sad profilů, kontrol a oprav. Můžete je používat následujícími způsoby:

 • Vytvořte rozsáhlou knihovnu pro určité pracovní stanice nebo partnery.
 • Menší sadu funkcí lze soustředit do jedné knihovny pro určitou skupinu.
 • Pracovní postupy pro určitý postup lze vložit do jedné knihovny.
  Do jedné knihovny lze například seskupit funkce pro digitální tisk a publikování, například ofsetový tisk, digitální tisk, tisk, velký formát, a další.
Knihovny kontroly před výstupem

Správa knihoven

Knihovny kontroly před výstupem můžete vytvářet, upravovat, odstraňovat, importovat a exportovat pomocí možnosti Správa knihoven.

 1. Zvolte možnost Nástroje > Tisková produkce a poté v pravém podokně klikněte na možnost Kontrola před výstupem.

 2. V horní části klikněte na rozevírací seznam Knihovny.

 3. Klikněte na možnost Správa knihoven. Zobrazí se dialogové okno Správa knihoven obsahující seznam výchozích knihoven.

Dialogové okno Správa knihoven
A. Přidání nové knihovny B. Duplikování existující knihovny C. Úpravy vybrané knihovny D. Ochrana/uzamknutí vybrané knihovny E. Zrušení ochrany/uzamknutí vybrané knihovny F. Export vybrané knihovny G. Import knihovny H. Odstranění vybrané knihovny 

Přidání nové knihovny

 1. Zvolte možnost Nástroje > Tisková produkce a poté v pravém podokně klikněte na možnost Kontrola před výstupem.

 2. V horní části klikněte na rozevírací seznam Knihovny.

 3. Klikněte na možnost Správa knihoven.

 4. Chcete-li přidat novou knihovnu, klikněte na tlačítko .
  Zobrazí se dialogové okno Kontrola před výstupem: Nová knihovna.

  Dialogové okno Kontrola před výstupem: Nová knihovna
  A. Název knihovny B. Popis knihovny C. Uzamknutím můžete knihovnu chránit před změnami D. Změna barvy pozadí knihovny E. Počáteční profil knihovny 
 5. Zadejte název a příslušný popis knihovny.

 6. Vyberte barvu a počáteční sadu profilů knihovny. Knihovnu lze v případě potřeby uzamknout a ochránit tak před dalšími změnami.

 7. Chcete-li novou knihovnu uložit, klikněte na tlačítko OK.

Přepnutí knihoven

 1. V horní části klikněte na rozevírací seznam Knihovny.

  Knihovny můžete přepínat pomocí rozevíracího seznamu knihoven
 2. Vyberte požadovanou knihovnu.

  Vybrat knihovnu

Přizpůsobení nebo změna knihovny

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte v horní části na rozevírací seznam Knihovny.

 2. Vyberte možnost Správa knihoven.

 3. V levém podokně vyberte možnost Profily (označeno číslicí 1).

  Dialogové okno Správa knihoven
 4. Vyberte knihovnu v rozevíracím seznamu nacházejícím se v prostředním podokně (označeno číslicemi 2 a 3).

 5. V pravém podokně vyberte profil a klikněte na tlačítko modré šipky (označeno číslicí 4).

 6. Kliknutím na tlačítko Uložit potvrďte provedené změny.

 7. Klikněte na OK.

  Poznámka:

  V případě potřeby proveďte výše uvedené kroky pro Kontroly (označeno číslicí 5) a Opravy (označeno číslicí 6) .

Import nebo export knihoven kontroly před výstupem

Knihovny kontroly před výstupem můžete sdílet s jinými uživateli. Chcete-li si s někým vyměnit knihovnu, musíte ji zabalit pro import a export. Balík obsahuje všechny profily, kontroly, opravy a vlastnosti vybrané knihovny.

Exportovat knihovnu

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte v horní části na rozevírací seznam Knihovny.

 2. Vyberte knihovnu, kterou chcete exportovat.

 3. Ve stejném rozevíracím seznamu Knihovny vyberte možnost Exportovat knihovnu.

 4. Zadejte název a umístění, kam má být knihovna exportována.

 5. Klikněte na Uložit.

Importovat knihovnu

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte v horní části na rozevírací seznam Knihovny.

 2. Klikněte na možnost Importovat knihovnu.

 3. Vyhledejte soubor knihovny kontroly před výstupem (soubor .kfp), který chcete importovat.

 4. Klikněte na tlačítko Otevřít. Importovaná knihovna se zobrazí v rozevíracím seznamu Knihovny.

Prohledat všechny knihovny

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Prohledat všechny knihovny.

  Prohledat všechny knihovny
 2. Do pole Najít zadejte hledaný výraz.
  Kontrola před výstupem prohledá všechny knihovny na profily, kontroly a opravy odpovídající zadanému výrazu. Pokud nepoužijete žádný výraz, uvidíte všechny profily.