Příručka uživatele Zrušit

Knihovny kontroly před výstupem (Acrobat Pro)

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

O knihovnách kontroly před výstupem

Profily, opravy a kontroly před výstupem jsou nyní přehledně uspořádány do knihoven. Knihovny slouží k získání přizpůsobených sad profilů, kontrol a oprav. Můžete je používat následujícími způsoby:

 • Vytvořte rozsáhlou knihovnu pro určité pracovní stanice nebo partnery.
 • Menší sadu funkcí lze soustředit do jedné knihovny pro určitou skupinu.
 • Pracovní postupy pro určitý postup lze vložit do jedné knihovny.
  Do jedné knihovny lze například seskupit funkce pro digitální tisk a publikování, například ofsetový tisk, digitální tisk, tisk, velký formát, a další.
Knihovny kontroly před výstupem

Správa knihoven

Knihovny kontroly před výstupem můžete vytvářet, upravovat, odstraňovat, importovat a exportovat pomocí možnosti Správa knihoven.

 1. Zvolte možnost Nástroje > Tisková produkce a poté v pravém podokně klikněte na možnost Kontrola před výstupem.

 2. V horní části klikněte na rozevírací seznam Knihovny.

 3. Klikněte na možnost Správa knihoven. Zobrazí se dialogové okno Správa knihoven obsahující seznam výchozích knihoven.

Dialogové okno Správa knihoven

A. Přidání nové knihovny B. Duplikování existující knihovny C. Úpravy vybrané knihovny D. Ochrana/uzamknutí vybrané knihovny E. Zrušení ochrany/uzamknutí vybrané knihovny F. Export vybrané knihovny G. Import knihovny H. Odstranění vybrané knihovny 

Přidání nové knihovny

 1. Zvolte možnost Nástroje > Tisková produkce a poté v pravém podokně klikněte na možnost Kontrola před výstupem.

 2. V horní části klikněte na rozevírací seznam Knihovny.

 3. Klikněte na možnost Správa knihoven.

 4. Chcete-li přidat novou knihovnu, klikněte na tlačítko .
  Zobrazí se dialogové okno Kontrola před výstupem: Nová knihovna.

  Dialogové okno Kontrola před výstupem: Nová knihovna

  A. Název knihovny B. Popis knihovny C. Uzamknutím můžete knihovnu chránit před změnami D. Změna barvy pozadí knihovny E. Počáteční profil knihovny 

 5. Zadejte název a příslušný popis knihovny.

 6. Vyberte barvu a počáteční sadu profilů knihovny. Knihovnu lze v případě potřeby uzamknout a ochránit tak před dalšími změnami.

 7. Chcete-li novou knihovnu uložit, klikněte na tlačítko OK.

Přepnutí knihoven

 1. V horní části klikněte na rozevírací seznam Knihovny.

  Knihovny můžete přepínat pomocí rozevíracího seznamu knihoven

 2. Vyberte požadovanou knihovnu.

  Vybrat knihovnu

Přizpůsobení nebo změna knihovny

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte v horní části na rozevírací seznam Knihovny.

 2. Vyberte možnost Správa knihoven.

 3. V levém podokně vyberte možnost Profily (označeno číslicí 1).

  Dialogové okno Správa knihoven

 4. Vyberte knihovnu v rozevíracím seznamu nacházejícím se v prostředním podokně (označeno číslicemi 2 a 3).

 5. V pravém podokně vyberte profil a klikněte na tlačítko modré šipky (označeno číslicí 4).

 6. Kliknutím na tlačítko Uložit potvrďte provedené změny.

 7. Klikněte na OK.

  Poznámka:

  V případě potřeby proveďte výše uvedené kroky pro Kontroly (označeno číslicí 5) a Opravy (označeno číslicí 6).

Import nebo export knihoven kontroly před výstupem

Knihovny kontroly před výstupem můžete sdílet s jinými uživateli. Chcete-li si s někým vyměnit knihovnu, musíte ji zabalit pro import a export. Balík obsahuje všechny profily, kontroly, opravy a vlastnosti vybrané knihovny.

Exportovat knihovnu

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte v horní části na rozevírací seznam Knihovny.

 2. Vyberte knihovnu, kterou chcete exportovat.

 3. Ve stejném rozevíracím seznamu Knihovny vyberte možnost Exportovat knihovnu.

 4. Zadejte název a umístění, kam má být knihovna exportována.

 5. Klikněte na Uložit.

Importovat knihovnu

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte v horní části na rozevírací seznam Knihovny.

 2. Klikněte na možnost Importovat knihovnu.

 3. Vyhledejte soubor knihovny kontroly před výstupem (soubor .kfp), který chcete importovat.

 4. Klikněte na tlačítko Otevřít. Importovaná knihovna se zobrazí v rozevíracím seznamu Knihovny.

Prohledat všechny knihovny

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Prohledat všechny knihovny.

  Prohledat všechny knihovny

 2. Do pole Najít zadejte hledaný výraz.
  Kontrola před výstupem prohledá všechny knihovny na profily, kontroly a opravy odpovídající zadanému výrazu. Pokud nepoužijete žádný výraz, uvidíte všechny profily.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.