Příručka uživatele Zrušit

Shromažďování a správa dat formulářů PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev


Jste na této stránce >
Shromáždit a spravovat  data  formulářů

Tento dokument vysvětluje, jak shromažďovat a spravovat data formuláře PDF. (Další informace týkající se formulářů PDF získáte kliknutím na příslušný odkaz výše.)
 

Aplikace Acrobat při rozesílání formuláře automaticky vytvoří portfolio PDF ke sběru dat zaslaných jednotlivými uživateli. Tento soubor je standardně ukládán do stejné složky jako původní formulář a je pojmenován název souboru _odpovědi.

Sběr dat od uživatelů

 1. Po odeslání formuláře uživatelem otevřete vrácený formulář.
 2. V dialogovém okně Přidat vyplněný formulář do souboru odpovědí vyberte jednu z následujících možností:

  Přidat do existujícího souboru odpovědí

  Zpracuje data v souboru odpovědí, který byl vytvořen, když jste při rozesílání formuláře použili průvodce Rozeslat. (Pokud je to nutné, klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor odpovědí.)

  Vytvoření nového souboru odpovědí

  Vytvoří nový soubor odpovědí s použitím vámi zadaného názvu a umístění.

 3. Soubor odpovědí se otevře po kliknutí na tlačítko OK. Všechny vrácené formuláře přidané do souboru odpovědí se zobrazují jako dílčí soubory portfolia PDF.

Přidání dat od uživatelů do již existujícího souboru odpovědí

 1. Otevřete soubor odpovědí v aplikaci Acrobat.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na tlačítko Přidat.

  Přidání dat od uživatelů do souboru odpovědí

 3. V dialogovém okně Přidat vrácené formuláře klikněte na možnost Přidat soubor, vyhledejte a vyberte vrácené formuláře a klikněte na tlačítko Otevřít.

 4. Pokud chcete přidat další vrácené formuláře z jiných složek, opakujte předchozí kroky. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko OK.

Po skončení se každý přidaný formulář PDF v portfoliu PDF zobrazí jako dílčí soubor.

Export dat od uživatelů ze souboru odpovědí

Tímto postupem uložíte všechny záznamy v souboru odpovědí portfolia PDF do tabulky nebo do souboru XML.

 1. V aplikaci Acrobat otevřete soubor odpovědí a vyberte data, která chcete exportovat.

 2. V sekundárním panelu nástrojů klikněte na možnost Exportovat a poté vyberte možnost Exportovat vybrané.

  Exportovat data

 3. V dialogovém okně Vyberte složku pro uložení souboru, zadejte název, umístění a formát souboru (CSV nebo XML) pro data formuláře a poté klikněte na tlačítko Uložit.

Správa souborů s daty formulářů

Odpovědi z formuláře PDF můžete přesouvat z nebo do jiných formátů souborů, které veškerá data dokáží uchovat s mnohem menšími nároky na prostor než plnohodnotný soubor PDF.

Import dat do formuláře

V některých pracovních postupech jednotliví uživatelé zasílají vyplněné formuláře namísto úplných souborů PDF jako soubory obsahující pouze data. Tyto soubory nejsou ve formátu PDF, ale využívají jiný formát, jako například FDF nebo XML. Data zaslaná jednotlivými příjemci můžete prohlížet v kontextu souboru PDF tak, že otevřete originální soubor a provedete import údajů v datovém souboru.

 1. V aplikaci Acrobat otevřete formulář PDF, do kterého chcete importovat data.

 2. Vyberte možnost Nástroje > Připravit formulář. Na pravém panelu vyberte možnost Více > Vymazat formulář.

  Poznámka:

  Když importujete data z jiného souboru do formuláře PDF, nahradí importovaná data veškeré údaje, které se dříve vyskytovaly v jednotlivých polích formuláře. Pokud však soubor s importovanými daty obsahuje jedno nebo více prázdných polí formuláře, import původní data nevymaže.

 3. Vyberte možnost Více > Importovat data.

 4. V dialogovém okně Vyberte soubor obsahující data formuláře, v nabídce Soubory typu, vyberte formát souboru odpovídající datovému souboru, který chcete importovat. Poté tento soubor vyhledejte a vyberte a klikněte na tlačítko Otevřít.

  Poznámka:

  Některé formáty jsou dostupné pouze pro konkrétní typy formulářů PDF, v závislosti na aplikaci použité k vytvoření formuláře, jako je například aplikace Acrobat nebo Designer ES2. Data, která importujete z textového souboru (.txt) musí být ve formátu řádků s hodnotami oddělenými tabulátory tvořící sloupce.

Export dat souboru

Údaje ve vyplněném formuláři PDF můžete uložit jako datový soubor v jiném formátu souboru. Později tato data můžete znovu použít k opětovnému vyplnění jiného formuláře se stejnými poli a jejich názvy.

 1. V aplikaci Acrobat otevřete vyplněný soubor s formulářem.

 2. Na pravém panelu vyberte možnost Více > Exportovat data.

 3. V dialogovém okně Exportovat data formuláře jako vyberte formát, ve kterém chcete data formuláře uložit (FDF, XFDF, XML nebo TXT). Poté vyberte umístění, zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka:

  Některé formáty souborů jsou dostupné pouze pro konkrétní typy formulářů PDF, v závislosti na tom, jak byl formulář vytvořen.

Sloučení exportovaných souborů dat do tabulky

Pokud chcete zpracovat data z formulářů, která ještě nejsou uložena v sadě dat, použijte následující postup.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V nabídce Upravit vyberte možnost Možnosti formuláře > Sloučit datové soubory do tabulky
  • Vyberte možnost Nástroje > Připravit formulář. Na pravém panelu vyberte možnost Více > Sloučit datové soubory do tabulky.
 2. V dialogovém okně Exportovat data z více formulářů klikněte na tlačítko Přidat soubory.

 3. V dialogovém okně Vyberte soubor obsahující data formuláře, v nabídce Soubory typu vyberte formát souboru (Datové soubory formulářů aplikace Acrobat nebo Všechny soubory). Poté vyhledejte soubory formulářů, které chcete sloučit do tabulky, vyberte je a klikněte na tlačítko Otevřít.

 4. Dle potřeby opakujte předchozí krok pro přidání souborů s daty formuláře, umístěných v jiných umístěních.
 5. Klikněte na položku Exportovat. Poté vyberte složku a název souboru s tabulkou a klikněte na tlačítko Uložit.

 6. V dialogovém okně Postup exportu klikněte na možnost Zobrazit soubor a otevřete soubor s tabulkou nebo klikněte na možnost Zavřít dialogové okno a vraťte se do aplikace Acrobat.

Poznámka:

Když jsou vrácené formuláře uloženy v souboru odpovědí, nejúčinnějším způsobem exportu údajů do tabulky je použití tlačítka Exportovat data v levém navigačním panelu pro soubor odpovědí portfolia PDF.

O nástroji Sledování formulářů

Nástroj Sledování můžete použít ke správě rozeslaných nebo přijatých formulářů. Nástroj Sledování umožňuje prohlížení a úpravu umístění souboru odpovědí, sledování, kteří příjemci odpověděli, přidávání dalších příjemců, zaslání e-mailu všem příjemcům a zobrazování odpovědí pro formulář.

 1. V aplikaci Acrobat vyberte možnost Upravit > Možnosti formuláře > Sledovat nebo Zobrazit > Sledování.

 2. V levém navigačním panelu rozbalte položku Formuláře.

 3. Vyberte formulář a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li zobrazit všechny odpovědi formuláře, klikněte na možnost Zobrazit odpovědi.

  • Chcete-li upravit umístění souboru odpovědí, klikněte v části Umístění souboru odpovědí na možnost Upravit umístění souboru.

  • Chcete-li zobrazit původní formulář, klikněte na možnost Otevřít původní formulář.

  • Chcete-li odeslat formulář více příjemcům, klikněte na možnost Přidat příjemce.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.