Rozšířená nastavení zabezpečení pro PDF

Dokumenty PDF se vyvinuly od statických stránek až po komplexní dokumenty s funkcemi jako jsou interaktivní formuláře, multimediální obsah, skriptování a další. Tyto funkce vystavují PDF různým škodlivým skriptům nebo operacím, které by mohly poškodit počítač nebo ukrást data. Rozšířené zabezpečení umožňuje chránit počítač před těmito hrozbami blokováním akcí nebo jejich selektivním povolováním v případě umístění a souborů, kterým důvěřujete.

Když je zapnuté rozšířené zabezpečení a PDF se pokusí provést zakázanou akci z nedůvěryhodného zdroje nebo souboru, zobrazí se upozornění zabezpečení. Typ upozornění závisí na akci a na verzi aplikace Acrobat nebo Reader. (Viz Upozornění zabezpečení .)

Technické informace o rozšířeném zabezpečení určené primárně správcům naleznete na stránce www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_cz.

Povolení rozšířeného zabezpečení

Rozšířené zabezpečení je v aplikacích Reader X, 9.3 a 8.2 zapnuté ve výchozím nastavení. Společnost Adobe doporučuje zapnout rozšířené zabezpečení, pokud již není zapnuté, a obcházet zákazy pouze u důvěryhodného obsahu.

 1. Vyberte možnost Předvolby.
 2. V levé nabídce Kategorie zvolte Zabezpečení (rozšířené).
 3. Vyberte možnost Povolit rozšířené zabezpečení.
 4. (Volitelné—pouze Windows) Pokud vaše pracovní postupy zahrnují přístup mezi doménami pomocí souboru zásad umístěného na serveru, můžete pro odstraňování problémů vybrat soubor záznamu mezi doménami.

Obcházení zákazů rozšířeného zabezpečení

Když je zapnuté rozšířené zabezpečení, jsou z pravidel tohoto zabezpečení vyjmuty pouze ty soubory, složky a umístění, které jsou označené jako důvěryhodné. Umístění můžete označit jako důvěryhodné několika způsoby, závisí na operaci, kterou se PDF pokouší provést.

 • K označení souborů, složek a hostitelských domén (kořenových URL) jako důvěryhodné použijte funkci oprávněných umístění v panelu rozšířeného zabezpečení.

 • Konfigurace přístupu na Internet pomocí nástroje Správce práv. (Viz Nastavení URL.)

 • U certifikovaných PDF můžete u oprávněných síťových operací, jako je práce na síti, tisk a přístup k souborům, důvěřovat certifikátu podepisujícího. (Viz Nastavení úrovně důvěryhodnosti certifikátu.)

 • Ovládání přístupu mezi doménami pomocí souboru zásad umístěného na serveru. (Viz dokument Zabezpečení mezi doménami na stránce www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_cz.)

Určení oprávněných umístění pro důvěryhodný obsah

Rozšířené zabezpečení umožňuje určit umístění pro důvěryhodný obsah. Těmito oprávněnými umístěními mohou být jednotlivé soubory, složky nebo hostitelské domény (kořenová URL). Obsah nacházející se v oprávněných umístěních je důvěryhodný. U souborů PDF rozšířené zabezpečení například obvykle blokuje načítání dat z neznámých webů. Pokud přidáte do seznamu oprávněných umístění původ dat (jejich hostitelskou doménu), umožní aplikace Acrobat a Reader načtení těchto dat. Podrobnosti viz dokument Rozšířené zabezpečení na stránce www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_cz.

 1. Vyberte možnost Předvolby > Zabezpečení (Rozšířené).
 2. Vyberte možnost Povolit rozšířené zabezpečení.
 3. Určete seznam umístění v oddílu Oprávněná umístění a potom klikněte na OK.
  • Pokud chcete za důvěryhodné považovat všechny servery, které jsou již důvěryhodné v aplikaci Internet Explorer, vyberte možnost Automaticky důvěřovat serverům z mých zón zabezpečení systému Windows.

  • Chcete-li přidat pouze jeden nebo dva soubory PDF z určitého umístění, klikněte na Přidat soubor.

  • Chcete-li vytvořit důvěryhodnou složku pro více souborů PDF, klikněte na příkaz Přidat cestu ke složce nebo Přidat hostitele.

  • Chcete-li povolit načítání dat z webu, zadejte název kořenového URL. Například můžete zadat www.adobe.com, nikoli však www.adobe.com/products. Pokud chcete za důvěryhodné považovat pouze zabezpečená připojení, vyberte Pouze zabezpečená připojení (https:).

Přístup mezi doménami

Rozšířené zabezpečení brání dokumentu PDF z jedné hostitelské domény v komunikaci s jinou doménou. Tak se brání dokumentům PDF v získání škodlivých dat z nedůvěryhodného zdroje. Když se dokument PDF pokusí o přístup mezi doménami, aplikace Acrobat a Reader se automaticky pokusí načíst z této domény soubor zásad. Pokud je doména dokumentu pokoušejícího se o přístup k datům uvedena v tomto souboru zásad, budou data automaticky přístupná.

Další informace najdete v dokumentu Průvodce digitálními podpisy na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_cz.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.