Příručka uživatele Zrušit

Rozšířená nastavení zabezpečení pro PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Dokumenty PDF se vyvinuly od statických stránek až po komplexní dokumenty s funkcemi jako jsou interaktivní formuláře, multimediální obsah, skriptování a další. Tyto funkce vystavují PDF různým škodlivým skriptům nebo operacím, které by mohly poškodit počítač nebo ukrást data. Rozšířené zabezpečení umožňuje chránit počítač před těmito hrozbami blokováním akcí nebo jejich selektivním povolováním v případě umístění a souborů, kterým důvěřujete.

Když je zapnuté rozšířené zabezpečení a PDF se pokusí provést zakázanou akci z nedůvěryhodného zdroje nebo souboru, zobrazí se upozornění zabezpečení. Typ upozornění závisí na akci a na verzi aplikace Acrobat nebo Acrobat Reader. (Viz Upozornění zabezpečení.)

Technické podrobnosti o rozšířeném zabezpečení, určené především pro správce, naleznete v Průvodci zabezpečení aplikace Acrobat.

Povolení rozšířeného zabezpečení

Rozšířené zabezpečení je v aplikacích Acrobat a Acrobat Reader zapnuté ve výchozím nastavení. Společnost Adobe doporučuje zapnout rozšířené zabezpečení, pokud již není zapnuté, a obcházet zákazy pouze u důvěryhodného obsahu.

 1. Vyberte možnost Předvolby.
 2. V levé nabídce Kategorie zvolte možnost Zabezpečení (rozšířené).
 3. Vyberte možnost Povolit rozšířené zabezpečení.
 4. (Volitelné – pouze Windows) Pokud vaše pracovní postupy zahrnují přístup mezi doménami pomocí souboru zásad umístěného na serveru, můžete pro odstraňování problémů vybrat soubor záznamu mezi doménami.

Obcházení zákazů rozšířeného zabezpečení

Když je zapnuté rozšířené zabezpečení, jsou z pravidel tohoto zabezpečení vyjmuty pouze ty soubory, složky a umístění, které jsou označené jako důvěryhodné. Umístění můžete označit jako důvěryhodné několika způsoby v závislosti na operaci, kterou se PDF pokouší provést.

 • K označení souborů, složek a hostitelských domén (kořenových URL) jako důvěryhodné použijte funkci oprávněných umístění v panelu rozšířeného zabezpečení.

 • Konfigurace přístupu na Internet pomocí nástroje Správce práv. (Viz Nastavení URL.)

 • U certifikovaných PDF můžete u oprávněných síťových operací, jako je práce na síti, tisk a přístup k souborům, důvěřovat certifikátu podepisujícího. (Viz Nastavení úrovně důvěryhodnosti certifikátu.)

 • Ovládání přístupu mezi doménami pomocí souboru zásad umístěného na serveru. (Viz část Zabezpečení mezi doménami v Průvodci zabezpečení aplikace Acrobat.)

Určení oprávněných umístění pro důvěryhodný obsah

Rozšířené zabezpečení umožňuje určit umístění pro důvěryhodný obsah. Těmito oprávněnými umístěními mohou být jednotlivé soubory, složky nebo hostitelské domény (kořenová URL). Obsah nacházející se v oprávněných umístěních je důvěryhodný. U souborů PDF rozšířené zabezpečení například obvykle blokuje načítání dat z neznámých webů. Pokud přidáte do seznamu oprávněných umístění původ dat (jejich hostitelskou doménu), umožní aplikace Acrobat a Acrobat Reader načtení těchto dat. Podrobnosti naleznete v části Rozšířené zabezpečeníPrůvodci zabezpečení aplikace Acrobat.

 1. Vyberte možnost Předvolby > Zabezpečení (Rozšířené).
 2. Vyberte možnost Povolit rozšířené zabezpečení.

 3. Zadejte seznam umístění do části Oprávněná umístění a klikněte na OK.

  • Pokud chcete za důvěryhodné považovat všechny servery, které jsou již důvěryhodné v aplikaci Internet Explorer, vyberte možnost Automaticky důvěřovat serverům z mých zón zabezpečení systému Windows.

  • Chcete-li přidat pouze jeden nebo dva soubory PDF z určitého umístění, klikněte na Přidat soubor.

  • Chcete-li vytvořit důvěryhodnou složku pro více souborů PDF, klikněte na příkaz Přidat cestu ke složce nebo Přidat hostitele.

  • Chcete-li povolit načítání dat z webu, zadejte název kořenového URL. Například můžete zadat www.adobe.com, nikoli však www.adobe.com/products. Pokud chcete za důvěryhodné považovat pouze zabezpečená připojení, vyberte Pouze zabezpečená připojení (https:).

  Poznámka:

  Nastavení Automaticky důvěřovat webům z mých zón zabezpečení systému Windows lze použít, pokud je chráněné zobrazení nastaveno na hodnotu Soubory z potenciálně nebezpečných umístění

  Pokud je chráněné zobrazení nastaveno na Všechny soubory, důvěryhodné servery se ve výchozím nastavení otevřou v chráněném zobrazení, pokud je nepřidáte do seznamu Oprávněná umístění.

Přístup mezi doménami

Rozšířené zabezpečení brání dokumentu PDF z jedné hostitelské domény v komunikaci s jinou doménou. Tak se brání dokumentům PDF v získání škodlivých dat z nedůvěryhodného zdroje. Když se dokument PDF pokusí o přístup mezi doménami, aplikace Acrobat a Acrobat Reader se automaticky pokusí načíst z této domény soubor zásad. Pokud je doména dokumentu pokoušejícího se o přístup k datům uvedena v tomto souboru zásad, budou data automaticky přístupná.

Další podrobnosti naleznete v Průvodci zabezpečení aplikace Acrobat.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online