Příručka uživatele Zrušit

Prohledávání PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

V aplikaci Adobe Acrobat je k dispozici mnoho možností a způsobů, jak provádět efektivní a rychlé vyhledávání. Hledání může být obecné nebo podrobné, s použitím mnoha různých typů dat a  ve  více souborech Adobe PDF.

Pokud pracujete s velkým množstvím navzájem souvisejících souborů PDF, můžete je v aplikaci Acrobat Pro definovat jako katalog, pro který se vygeneruje PDF index pro soubory PDF. Prohledávání indexu PDF — místo prohledávání samotných souborů PDF — podstatně urychlí hledání. Viz Vytváření indexů PDF.

Přehled funkcí hledání a nahrazení

Pomocí vyhledávání hledáte v PDF určité položky. Můžete spustit jednoduché hledání a hledat výrazy v jednom souboru nebo spustit složitější prohledávání a hledat různé druhy dat v jednom nebo více PDF. Můžete selektivně nahrazovat text.

Hledání lze spustit pomocí okna Prohledat nebo pruhu nástrojů Hledat. V každém případě Acrobat prohledá hlavní text PDF, vrstvy, pole formulářů a digitální podpisy. Do hledání můžete zahrnout také záložky a poznámky. Možnost Nahradit za obsahuje pouze pruh nástrojů Hledat.

Pruh nástrojů Hledat v aplikaci Acrobat
Pruh nástrojů Hledat s možnostmi Hledat a nahradit

Když zadáte prvních pár znaků slova hledaného v souboru PDF, aplikace Acrobat vám nabídne návrhy vyhovujících slov a četnost jejich výskytu v dokumentu. Když slovo vyberete, aplikace Acrobat zvýrazní všechny odpovídající výsledky v souboru PDF.

Hledání slov v PDF

Okno Prohledat nabízí více možností a více druhů hledání než pruh nástrojů Hledat. Když použijete okno Prohledat, budou se prohledávat i data objektů a obrazová metadata XIF (extended image file format). Při hledání ve více PDF prohledá Acrobat také vlastnosti dokumentu a metadata XMP a při hledání v indexu PDF se prohledávají také indexované tagy struktury. Pokud jsou k prohledávaným PDF přiloženy jiné soubory PDF, můžete je také zahrnout do hledání.

Poznámka:

PDF mohou mít více vrstev. Pokud je ve výsledku obsažen výskyt ze skryté vrstvy, pak když tento výskyt vyberete, objeví se výstražná zpráva s dotazem, zda chcete tuto vrstvu změnit na viditelnou.

Přístup k funkcím pro hledání

Způsob zahájení hledání závisí na typu hledání, které chcete spustit. Pruh nástrojů Hledat můžete použít pro rychlé prohledání aktuálního PDF a k nahrazení textu. Chcete-li hledat slova nebo vlastnosti dokumentu ve více PDF, používat rozšířené možnosti hledání a prohledávat indexy PDF, použijte okno Prohledat.

Zobrazení pruhu nástrojů Hledat

 1. Otevřete Úpravy > Hledat (Ctrl/Command+F).
Pruh nástrojů Hledat v aplikaci Acrobat
Hledat

A. Pole hledání B. Hledat předcházející C. Hledat další D. Nabídka Nahradit za se rozbalí a zobrazí textové pole 

Otevření okna Prohledat

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Úpravy > Pokročilé hledání (Shift+Ctrl/Command+F).

  • V pruhu nástrojů Hledat klepněte na šipku  a zvolte Otevřít plné prohledávání Acrobatu.

  Okno Prohledat se zobrazí jako samostatné okno, které můžete přesunout, zvětšit nebo zmenšit, minimalizovat nebo umístit částečně nebo úplně za okno PDF.

Uspořádání okna dokumentu PDF a okna Prohledat

 1. V okně Prohledat klikněte na Uspořádat okna .

  Acrobat změní velikost oken a uspořádá je vedle sebe tak, aby téměř zaplňovala celou obrazovku.

  Poznámka: Další kliknutí na tlačítko Uspořádat okna změní velikost okna dokumentu, ale nechá okno Prohledat beze změny. Pokud chcete okno Prohledat zvětšit nebo zmenšit, přetáhněte jeho okraj nebo roh, jako u kteréhokoliv jiného okna ve vašem operačním systému.

   

Hledání a nahrazení textu v dokumentech PDF

Hledání a nahrazení textu v dokumentu PDF

Pruh nástrojů Hledat prohledává právě otevřený PDF. Vyhledaný výraz můžete selektivně nahradit alternativním textem. Text se nahrazuje po jednom výskytu. Nemůžete provést globální změnu v celém dokumentu PDF nebo ve více dokumentech PDF.

 1. Vyberte možnost Upravit > Hledat (Ctrl/Command+F).
 2. Do textového pole v pruhu nástrojů Hledat napište text, který chcete vyhledat.
 3. Chcete-li nahradit text, tak kliknutím na možnost Nahradit za rozbalte pruh nástrojů, a poté zadejte text nahrazení do textového pole Nahradit za.
 4. (Volitelně) Klepněte na šipku  vedle textového pole a zvolte jednu nebo více z následujících možností:

  Pouze celá slova

  Hledá pouze výskyty celého slova, které zadáte do textového pole. Když například hledáte slovo rum, nenajdou se slova um ani brum.

  Rozlišovat malá a VELKÁ

  Hledá pouze takové výskyty slov, které odpovídají zadání velkých nebo malých písmen. Pokud například hledáte slovo Web, nenajdou se slova web ani WEB.

  Zahrnout záložky

  Prohledá také text v panelu Záložky.

  Vložit poznámky

  Prohledá také text všech poznámek.

 5. Klikněte na Další.

  Acrobat přeskočí na první výskyt hledaného výrazu, který se zobrazí zvýrazněně.

 6. Kliknutím na možnost Nahradit proveďte nahrazení zvýrazněného textu nebo kliknutím na možnost Další přejděte na další výskyt hledaného výrazu. Kliknutím na Předchozí se můžete vrátit na předchozí výskyt hledaného výrazu.

Hledání textu ve více PDF

Okno Prohledat umožňuje hledání výrazů ve více PDF. Můžete například hledat ve všech souborech PDF v konkrétním umístění nebo ve všech souborech v otevřeném portfoliu PDF. Možnost Nahradit za není dostupná v okně Hledat.

Poznámka:

Pokud jsou dokumenty zašifrované (mají nastavené zabezpečení), nemůžete je prohledávat v rámci prohledávání více dokumentů. Tyto dokumenty nejprve otevřete a pak je prohledejte jednotlivě. Výjimkou jsou ale dokumenty zašifrované jako digitální publikace Adobe Digital Editions, které můžete prohledávat při prohledávání více dokumentů.

 1. Spusťte Acrobat v počítači (ne ve webovém prohlížeči).

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů.
  • V pruhu nástrojů Hledat zadejte text, který chcete vyhledat, a pak z rozbalovací nabídky zvolte Otevřít plné prohledávání aplikace Acrobat.

  • V okně Prohledat zadejte hledaný text.

 3. V okně Prohledat vyberte Všechny dokumenty PDF v. Z rozbalovací nabídky přímo pod touto možností zvolte Vyhledat umístění.
 4. Ve svém počítači nebo v síti vyberte umístění a klikněte na OK.
 5. Chcete-li určit další kritéria vyhledávání, klikněte na pole Zobrazit další možnosti a určete příslušné možnosti.
 6. Klikněte na Hledat.
  Poznámka:

  V průběhu hledání můžete kliknout na výsledek nebo použít klávesové zkratky pro procházení výsledků, aniž byste prohledávání přerušili. Kliknutí na tlačítko Stop pod pruhem postupu hledání zruší další prohledávání a omezí výsledky hledání na dosud nalezené výskyty. Okno Prohledat se nezavře ani se nesmaže seznam výsledků. Chcete-li zobrazit více výsledků, spusťte hledání znovu.

Kontrola a uložení výsledků hledání v dokumentu PDF

Prohlížení výsledků hledání

Po spuštění vyhledávání z okna Prohledat se výsledky zobrazí podle pořadí stránek, seskupené pod názvy jednotlivých prohledávaných dokumentů. Každá položka v seznamu obsahuje několik okolních slov (pokud je to možné) a ikonu, která označuje typ výskytu.

Přechod na určitý výskyt ve výsledcích hledání (pouze jednotlivé soubory PDF)

 1. V případě potřeby rozevřete výsledky hledání. Pak vyberte výskyt ve výsledcích, čímž tento výskyt zobrazíte v PDF.
 2. Chcete-li zobrazit další příklady, klikněte na další příklad ve výsledcích.

Uspořádání výskytů ve výsledcích hledání

 1. Vyberte možnost z nabídky Uspořádat podle u spodního okraje okna Prohledat. Výsledky mohou být uspořádány podle Relevance, Data změny, Názvu souboru nebo Umístění.

Ikony zobrazené u výsledků prohledávání

Ikona vedle výskytu ve výsledcích hledání označuje prohledávanou oblast, ve které se výskyt objevuje. Výběr ikony způsobí následující:

Ikona dokumentu

Aktivuje dokument v okně dokumentu. Rozšířením seznamu zobrazíte jednotlivé výsledky hledání v daném dokumentu.

(Všeobecné) Ikona výsledku hledání

V souborech PDF přejde k danému výskytu hledaného výrazu, obvykle v základním textu PDF. Výskyt hledaného výrazu se v dokumentu zvýrazní.

Výsledky vyhledávání mimo soubor PDF nebo ikona Metadata [ [

V jiných než PDF souborech otevře soubor. Pokud je otevření tohoto typu souboru zakázáno, otevře dialogové okno se zprávou.

Ikona záložky

Otevře panel Záložky a zvýrazní v něm výskyty hledaných výrazů.

Ikona poznámek

Otevře panel Poznámky a zvýrazní v něm výskyty hledaných výrazů.

Ikona vrstvy

Může otevřít zprávu oznamující, že je vrstva skrytá, a s dotazem, zda ji chcete změnit na viditelnou.

Ikona přílohy

Otevře soubor, který je přiložený k původnímu prohledávanému PDF, a zobrazí v něm zvýrazněné výskyty hledaných výrazů.

Uložení výsledků vyhledávání

Výsledky vyhledávání lze uložit jako soubor PDF nebo CSV. Video viz Ukládání výsledků vyhledávání v aplikaci Acrobat .

 1. Klepněte na položku a vyberte možnost Uložit výsledky do PDF nebo Uložit výsledky do CSV.

Rozšířené možnosti hledání

Standardně se v okně Prohledat zobrazují základní možnosti prohledávání. Kliknutím na možnost Zobrazit více možností u dolní části okna zobrazíte další možnosti. Chcete-li obnovit základní možnosti, klikněte na možnost Zobrazit méně možností u dolní části okna.

Poznámka:

Můžete nastavit předvolby tak, aby se v okně Hledání vždy objevila možnost Více možností hledání. V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Hledat.

Hledat v

Omezí hledání na současný soubor PDF, celé právě otevřené portfolio PDF (pokud je nějaké otevřeno), index nebo umístění v počítači. Pokud zvolíte, že chcete prohledat index, umístění nebo portfolio PDF, zobrazí se další možnosti v části Použít tato další kritéria.

Jaké slovo nebo slovní spojení chcete vyhledat

Zadejte hledaný text nebo frázi.

Vrátit výsledky obsahující

Omezí výsledky hledání podle vybrané možnosti:

Hledat přesné slovo nebo frázi

Hledá celý řetězec znaků, včetně mezer, ve stejném pořadí, jak jsou zadány v textovém poli.

Hledat libovolné ze slov

Hledá všechny výskyty, které obsahují alespoň jedno ze zadaných slov. Hledáte-li například slova každý zadaný , budou výsledky zahrnovat všechny výskyty, ve kterých se vyskytuje jedno nebo obě tato slova: každý, zadaný, každý zadaný nebo zadaný každý.

Hledat všechna slova

Hledá výskyty, které obsahují všechna hledaná slova, která ale nemusejí být ve stejném pořadí, jak jste je zadali. Dostupné pouze pro prohledávání více PDF nebo indexů.

Logický dotaz

Použije logické operátory, které zadáte s hledanými výrazy do pole Jaké slovo nebo slovní spojení chcete vyhledat. Dostupné pouze pro prohledávání více PDF nebo indexů PDF.

Poznámka: Nemůžete provádět prohledávání se zástupnými znaky s použitím hvězdiček (*) nebo otazníků (?) při prohledávání indexů PDF.

Použít tato další kritéria (textové možnosti)

Zahrnuje základní možnosti hledání plus pět dalších možností:

Blízkost

Hledá dvě nebo více slov, mezi kterými není více než určený počet slov, podle nastavení v předvolbách Prohledat. Tato možnost je dostupná pouze při hledání ve více dokumentech nebo v souborech indexu, a když je vybraná možnost Hledat všechna slova.

Odvozování slov

Hledá slova, která obsahují část (slovní základ) určeného hledaného slova. Pokud budete například hledat slovo otevření, najdou se výskyty slov otevřít, otevřel, otevře a otevřeně. Tato možnost platí pro jednotlivá slova a fráze při prohledávání aktuálního PDF, složky nebo indexu vytvořeného s Acrobatem 6.0 nebo novějším. Zástupné znaky (*, ?) nejsou při hledání odvozených slov povoleny. Odvozování slov není dostupné, pokud je vybraná možnost Pouze celá slova nebo Rozlišovat malá a VELKÁ.

Zahrnout záložky

Prohledá také text všech záložek, které se zobrazují v panelu Záložky.

Vložit poznámky

Prohledá text ve všech poznámkách přidaných do PDF, které se zobrazují v panelu Poznámky.

Zahrnout přílohy

Prohledá soubory, které jsou přiložené k současnému PDF nebo k ostatním přiloženým PDF (do dvou úrovní vnoření).

Použít tato další kritéria (vlastnosti dokumentu)

Objeví se pouze při prohledávání více PDF nebo indexů PDF. Můžete vybrat více kombinací vlastnost-modifikátor-hodnota a použít je pro prohledávání. Toto nastavení se nevztahuje na soubory jiného typu než PDF v portfoliích PDF.

Poznámka: Můžete hledat pouze podle vlastností dokumentů, a to použitím možností odpovídajících příslušným vlastnostem v kombinaci s hledáním konkrétního textu.

 

Zaškrtávací pole

Použije pro hledání sadu kritérií ve třech k němu připojených možnostech. (Zaškrtávací pole se vybere automaticky, když zadáte informace do některé ze tří možností v této sadě. Po zadání možností se odstraněním zaškrtnutí zaškrtávacího pole položky zadání nevymaže, pouze se nepoužije pro hledání.)

První nabídka (vlastnost)

Označuje vlastnost dokumentu, kterou chcete hledat. Dostupné možnosti jsou Datum vytvoření, Datum změny, Autor, Titul, Předmět, Název souboru, Klíčová slova, Záložky, Poznámky, Obrázky JPEG, Metadata XMP a Data objektu.

Druhá nabídka (modifikátor)

Určuje úroveň shody. Pokud jste v první nabídce vybrali datum, dostupné možnosti v druhé nabídce jsou Je přesně, Je před, Je za a Není. V ostatních případech jsou dostupné možnosti Obsahuje a Neobsahuje.

Třetí pole (hodnota nebo text)

Označuje vyhledávanou informaci, kterou zadáte. Pokud jste v první nabídce vybrali datum, můžete kliknutím na šipku otevřít kalendář, ve kterém můžete najít a vybrat požadované datum.

Logické operátory

Běžně používané logické operátory jsou následující:

AND

Použijte mezi dvěma slovy, chcete-li najít dokumenty, které obsahují oba výrazy v jakémkoliv pořadí. Zadejte například paříž AND francie , chcete-li najít dokumenty obsahující obě slova paříž francie . Vyhledáváním s operátorem AND bez dalších logických operátorů získáte stejné výsledky jako se zapnutou možností Všechna slova . .

 

NOT

Použijte před hledaným výrazem, chcete-li vyloučit všechny dokumenty, které obsahují tento výraz. Zadejte například NOT kentucky , chcete-li najít všechny dokumenty, které neobsahují slovo kentucky . Nebo zadejte paříž NOT kentucky , chcete-li najít všechny dokumenty, které obsahují slovo paříž , ale nikoliv slovo kentucky .

 

OR

Použijte, chcete-li najít všechny výskyty obou výrazů. Zadejte například email OR e-mail, chcete-li najít dokumenty, obsahující jeden nebo druhý způsob zápisu. Vyhledáváním s operátorem OR bez dalších logických operátorů získáte stejné výsledky jako se zapnutou možností Hledat libovolné ze slov . .

 

^ (výhradní nebo)

Použijte, chcete-li najít všechny výskyty, které obsahují jeden nebo druhý termín, ale ne oba. Zadejte například kočka ^ pes, chcete-li najít dokumenty, které obsahují buď slovo kočka nebo pes, ale ne obě slova kočka a pes zároveň.

 

( )

Použijte závorky, chcete-li určit pořadí vyhodnocování výrazů. Zadejte například bílá AND (velryba OR achab ), chcete-li najít všechny dokumenty, které obsahují buď slova bílá a velryba, nebo bílá a achab . (Při zpracování dotazu se provede dotaz OR se slovy velryba a achab a poté se provede dotaz AND s výsledky a slovem bílá.)

 

 

Chcete-li se dozvědět více o logických dotazech, syntaxi a dalších logických operátorech, které můžete použít při vyhledávání, doporučujeme standardní tištěné, webové nebo jiné zdroje, které obsahují kompletní informace o logických výrazech.

Prohledávání souborů indexů katalogizovaných souborů PDF

Když pomocí aplikace Acrobat definujete katalog souborů PDF, vytvoří se fulltextový index. Je vhodnější prohledávat tento index místo spouštění fulltextového prohledávání každého jednotlivého souboru PDF v katalogu. Výsledkem prohledání indexu je seznam výsledků s odkazy na výskyty v indexovaných dokumentech.

Poznámka:

Chcete-li prohledávat index PDF, musíte spustit Acrobat jako samostatnou aplikaci, ne ve webovém prohlížeči.

V operačním systému Mac OS nejsou indexy vytvořené v některých starších verzích aplikace Acrobat kompatibilní s funkcí Hledat aplikace Acrobat X. Pokud jste nedávno provedli upgrade, aktualizujte index před použitím aplikace Acrobat X pro hledání.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Pokročilé vyhledávání.
 2. Zadejte hledaný text a klikněte na možnost Zobrazit více možností u dolní části okna.
 3. V vmožnostiHledat v zvolte Vybrat index.
 4. V seznamu vyberte požadovaný index nebo klikněte na tlačítko Přidat a příslušný index přidejte. Podle potřeby tento postup opakujte.
  Poznámka:

  Chcete-li si přečíst údaje o souborech ve vybraném indexu, klikněte na Informace. Chcete-li vyloučit index z hledání, vyberte jej a klikněte na Odstranit.

 5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Výběr indexu a pak zvolte položku Nyní vybrané indexy v nabídce Hledat v.
 6. Postupujte ve vyhledávání obvyklým způsobem.
  Poznámka:

  Zapnutí možnosti Pouze celá slova při prohledávání indexů podstatně zkracuje čas potřebný k nalezení výsledků. Viz Vytváření indexů PDF.

Předvolby funkcí prohledávání

V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Hledat.

Ignorovat šířky asijských znaků

Nerozlišuje při hledání znaky asijských jazyků poloviční šířky a plné šířky.

Ignorovat diakritiku a akcenty

Hledá zadané výrazy se všemi variantami písmen abecedy. Když například jako hledaný text zadáte cafe, najde se jak cafe tak café Podobně když zadáte café, najdou se také obě verze. Pokud tato možnost není vybraná a zadáte cafe, café se nenajde.

Vždy zobrazit více možností v pokročilém vyhledávání

Zobrazí v okně Prohledat vedle základních možností také další možnosti.

Zobrazit titul dokumentu ve výsledcích vyhledávání

Zobrazí tituly dokumentů ve výsledcích vyhledávání Pokud dokument nemá titul, zobrazí se název souboru. Pokud tato možnost není vybraná, zobrazí ve výsledcích vyhledávání názvy souborů.

Maximální počet dokumentů ve výsledku

Omezí počet nalezených výsledků v okně Prohledat PDF na zadaný počet dokumentů. Výchozí hodnota je 500, ale můžete zadat jakékoli číslo od 1 do 10 000.

Rozsah slov pro hledání blízkých slov

Omezí výsledky hledání na ty, ve kterých počet slov mezi hledanými slovy není větší než určené číslo. Je možné zadat hodnotu od 1 do 10 000.

Zapnout rychlé hledání

Generuje vyrovnávací paměť s informacemi z každého PDF, které jste prohledali. Tato vyrovnávací paměť pak zkrátí časy dalších hledání v těchto PDF.

Maximální velikost vyrovnávací paměti

Omezí dočasnou vyrovnávací paměť informací pro možnost Rychlého hledání na určenou velikost v megabytech (od 5 do 100 000). Výchozí nastavení je 100.

Vyprázdnit obsah vyrovnávací paměti

Vymaže celou dočasnou vyrovnávací paměť s informacemi pro možnost Rychlého hledání.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?