Sdílené recenze jsou formou recenze nejvíce zaměřenou na spolupráci, protože účastníci mohou číst poznámky ostatních účastníků a reagovat na ně. Poznámky účastníků jsou uloženy v úložišti nebo na interním serveru. Acrobat synchronizuje poznámky v pravidelných intervalech stahováním posledních změn. Recenzenti jsou upozorněni na nové poznámky, jakmile jsou vytvořeny, a mohou zobrazit komentáře jiných recenzentů a reagovat na ně.

Pokud všichni vaši příjemci pracují za bránou firewall a všichni mají přístup ke společnému serveru, můžete použít umístění na vlastním interním serveru, například pracovním prostoru / podřízeném webu Microsoft SharePoint.

Zahájení sdílené recenze ve službě SharePoint pomocí aplikace Acrobat

Před zahájením recenze se ujistěte, že máte k dispozici web SharePoint a recenzenti mají oprávnění k zápisu na web. Sdílenou recenzi můžete hostovat jedním z následujících způsobů:

 • Nechte aplikaci Acrobat, aby automaticky vytvořila a nakonfigurovala knihovnu dokumentů v dílčím webu serveru SharePoint.
 • Vyberte dílčí web a příslušnou knihovnu dokumentů, kterou jste již dříve vytvořili a nakonfigurovali.
 1. Otevřete dokument PDF v aplikaci Acrobat, a pak na panelu Nástroje vyberte možnost Odeslat k recenzi.

  Možnost Odeslat ke komentování na panelu Nástroje
 2. Na liště nástrojů vyberte možnost Odeslat ke sdílenému komentování.

  Odeslat ke sdílenému komentování
 3. Z rozbalovací nabídky vyberte možnost Automaticky sbírat komentáře na vlastním interním serveru a klikněte na Další.

  Možnost sbírat poznámky na interním serveru
 4. Vyberte možnost Dílčí web služby SharePoint a poté zadejte adresu URL dílčího webu na serveru SharePoint. Klikněte na Další.

  Dílčí web služby SharePoint a jeho adresa URL

  Aplikace Acrobat v dílčím webu automaticky vytvoří a nakonfiguruje novou knihovnu dokumentů (pojmenovanou AcrobatSharedReviews), ve které můžete sdílenou recenzi zahájit.

  Poznámka:

  Pokud nechcete, aby aplikace Acrobat recenzi automaticky nakonfigurovala, klikněte na možnost Vybrat dílčí web a vyberte již vytvořenou a nakonfigurovanou knihovnu dokumentů.

 5. Vyberte způsob distribuce a způsob, jakým se soubor bude zobrazovat po odeslání, a poté klikněte na možnost Další.

  Odeslání přílohy nebo odkazu
 6. Chcete-li uložit profil této sdílené recenze pro budoucí použití, zadejte jeho název a poté klikněte na možnost Další nebo kliknutím na možnost Další použijte výchozí.

  Název profilu
 7. Zadejte e-mailové adresy všech recenzentů, proveďte příslušné změny předmětu, zprávy a termínu recenze a pak klikněte na Odeslat.

  Přidání recenzentů a odeslání