Příručka uživatele Zrušit

Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

O akcích

Můžete nastavit, aby se spustila akce, když se klikne na záložku nebo na odkaz, nebo když se zobrazí stránka. Odkazy a záložky můžete použít například k přechodu na jiné místo v dokumentu, ke spuštění příkazů z nabídky a k provedení dalších akcí. Akce se nastavují v dialogovém okně Vlastnosti.

Pro záložky nebo odkazy určujete akce, které se provedou, když se na záložku nebo odkaz klikne. Pro ostatní položky, jako jsou stránky, multimediální klipy a pole formuláře definujete spouštěcí událost, která způsobí spuštění akce, a pak definujete vlastní akci. K jedné spouštěcí události můžete přidat více akcí.

Možnost Zamknuté zabrání neúmyslným změnám vzhledu a akcí, spojených s objektem.

Přidání akce do záložek, polí formulářů, tlačítek a klipů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Nástrojem Ručička klikněte na záložku pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti.

  • Vyberte možnost Nástroje > Bohatá média > Vybrat objekt a dvakrát klikněte na odkaz, multimediální klip nebo pole formuláře a zvolte Vlastnosti.

 2. Klikněte na záložku Akce.

 3. Z nabídky Vybrat akci vyberte typ akce, která se provede, a pak klikněte na Přidat. Můžete přidat více akcí; akce se provedou v pořadí, ve kterém se objevují v seznamu Akce.

 4. (Volitelně) Vyberte akci v záložce Akce a použijte tlačítka ke změně pořadí akcí a pro úpravy nebo odstranění akce.

 5. Kliknutím na OK přijmete akce. Nástroj Bohatá média zavřete kliknutím na ikonu křížku v pravém rohu panelu nástrojů.

Přidání akcí do miniatur stránek

Interaktivní vlastnosti dokumentu můžete vylepšit tím, že zadáte různé akce, například změny měřítka zobrazení, které se provedou, když se otevře nebo zavře určitá stránka.

 1. Klikněte na tlačítko Miniatury stránek na levé straně.

 2. Vyberte miniaturu stránky odpovídající požadované stránce a zvolte možnost Vlastnosti stránky v nabídce možností .

 3. Klikněte na záložku Akce.

 4. Z nabídky Vybrat spouštění zvolte Otevření stránky, abyste nastavili akci, která se spustí, když se stránka otevře, nebo zvolte Zavření stránky, abyste nastavili akci, která se spustí, když se stránka zavře.

 5. Zvolte akci z nabídky Vybrat akci a klikněte na Přidat.

 6. Určete možnosti akce a klikněte na OK. Dostupné možnosti závisejí na vybrané akci.

 7. Chcete-li vytvořit posloupnost akcí, zvolte z nabídky jinou akci a znovu klikněte na Přidat. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů uspořádejte akce do pořadí, v jakém je chcete provést.

  Poznámka:

  Pokud nastavíte akci, která při otevření nebo zavření stránky přepne zobrazení do režimu Na celou obrazovku, pak když se tato stránka příště otevře nebo zavře, režim zobrazení Na celou obrazovku se zapne.

 8. Zavřete všechny otevřené dialogy, pokud existují. Nástroj zavřete kliknutím na ikonu křížku v pravém rohu panelu nástrojů.

Typy akcí

Následující akce můžete přiřadit k odkazům, záložkám, stránkám, multimediálním klipům a polím formuláře:

Provést příkaz z nabídky

Jako akce se provede určený příkaz z nabídky.

Jít na zobrazení 3D/multimédia

Přejde na zadaný 3D pohled.

Jít na zobrazení stránky

Přejde na určené cílové místo v současném dokumentu nebo v jiném dokumentu.

Importovat data formuláře

Získá data formuláře z jiného souboru a umístí je do aktivního formuláře.

Multimediální operace (Acrobat 9 a novější)

Spustí určenou akci multimediálního objektu v souboru (například přehraje zvukový soubor). Multimediální objekt je potřeba přidat do souboru a až poté je možné pro něj určit akci.

Otevřít soubor

Spustí a otevře soubor. Při distribuci souboru PDF s odkazem na jiný soubor musí mít příjemce původní aplikaci pro tento připojený soubor, aby ho mohl úspěšně otevřít. (Možná budete muset přidat předvolby otevírání pro cílový soubor.)

Otevřít webový odkaz

Přejde na určené cílové místo na internetu. K určení odkazu můžete použít protokoly http, ftp a mailto.

Přehrát zvuk

Přehraje určený zvukový soubor. Zvuk je do dokumentu PDF vložen ve formátu kompatibilním s různými platformami.

Přehrát multimédia (kompatibilní s Acrobatem 5)

Přehraje určený film QuickTime nebo AVI, který byl vytvořen jako kompatibilní s Acrobatem 5. Určený film musí být vložený v dokumentu PDF.

Přehrát multimédia (kompatibilní s Acrobatem 6 a novějšími)

Přehraje určený film, který byl vytvořen jako kompatibilní s Acrobatem 6. Určený film musí být vložený v dokumentu PDF.

Číst článek

Postupně sleduje zřetězení článku v aktivním dokumentu nebo v jiném dokumentu PDF.

Obnovit formulář

Vymaže data, dříve zadaná do formuláře. V dialogovém okně Vybrat pole můžete nastavit pole, která se obnoví.

Spustit JavaScript

Spustí určený JavaScript.

Nastavit viditelnost vrstvy

Určí, které nastavení vrstev bude aktivní. Před přidáním této akce určete příslušné nastavení vrstev.

Zobrazit/skrýt pole

Zapne nebo vypne zobrazení určeného pole v dokumentu PDF. Tato možnost je užitečná zejména pro pole formulářů. Pokud například chcete, aby se objekt objevil pokaždé, když je ukazatel nad tlačítkem, můžete nastavit akci, která zobrazí pole pro spouštěcí událost Myš dovnitř a skryje pole pro událost Myš ven.

Odeslat formulář

Odešle data formuláře na určenou adresu URL.

Typy spouštěcích událostí

Spouštěcí události určují, jak se aktivují akce pro multimediální klipy, stránky a pole formuláře. Můžete například určit, že se má přehrát film nebo zvukový soubor, když se stránka otevře nebo zavře. Dostupné možnosti závisejí na určeném elementu stránky.

Následující spouštěcí události můžete použít pro multimediální klipy a pole formulářů (ale ne pro odkazy a záložky):

Myš nahoru (Acrobat Pro)

Když se po kliknutí uvolní tlačítko myši. To je nejobvyklejší spouštěcí událost pro tlačítka, protože dává uživateli poslední možnost, aby ještě přesunul ukazatel mimo tlačítko, a akci neaktivoval.

Stránka je viditelná (pouze pro multimediální klipy)

Když je stránka, obsahující multimediální klip, viditelná, bez ohledu na to, zda to je aktuální stránka. Stránka může být viditelná, i když to není aktuální stránka, například když se v průběžném zobrazení stránky zobrazují vedle sebe.

Stránka je neviditelná (pouze pro multimediální klipy)

Když se stránka, obsahující multimediální klip, přesune mimo zobrazení.

Vstup na stránku (pouze pro multimediální klipy)

Když se stránka obsahující multimediální klip stane aktuální stránkou.

Opuštění stránky (pouze pro multimediální klipy)

Když uživatel opustí stránku obsahující multimediální klip.

Myš dolů

Když se klikne na tlačítko myši (bez uvolnění tlačítka). Ve většině případů je preferovanou spouštěcí akcí Myš nahoru.

Myš dovnitř

Když se ukazatel dostane do pole nebo do přehrávací oblasti.

Myš ven

Když ukazatel opustí pole nebo přehrávací oblast.

Aktivování (pouze pro multimediální klipy)

Když se aktivuje oblast odkazu buď akcí myší, nebo pomocí tabulátoru.

Deaktivování (pouze pro multimediální klipy)

Když se aktivuje jiná oblast odkazu.

O JavaScriptu v aplikaci Acrobat

Jazyk JavaScript vyvinula společnost Netscape Communications jako prostředek pro snadnější vytváření interaktivních webových stránek. Společnost Adobe JavaScript zdokonalila, abyste mohli tuto úroveň interaktivity snadno začlenit do svých dokumentů PDF.

Kód JavaScriptu můžete spustit pomocí akcí spojených se záložkami, odkazy a stránkami. Příkazem Nastavit akce dokumentu můžete vytvořit akce JavaScriptu na úrovni dokumentu, které se vztahují na celý dokument. Například s možností Dokument se uložil se JavaScript spustí po uložení dokumentu.

Pro používání JavaScriptu ve formulářích a v průvodcích akcí je vyžadována aplikace Acrobat Pro.

V aplikaci Acrobat Pro můžete JavaScript také používat ve formulářích PDF a v průvodcích akcí. Mezi nejběžnější způsoby využití JavaScriptu ve formulářích patří formátování dat, výpočty dat, ověřování dat a přiřazování akcí. Skripty na úrovni polí jsou asociovány se zvláštním polem nebo zvláštními poli formuláře, jako je například tlačítko. Tento typ skriptu je prováděn když dojde k nějaké události, jako je například akce Myš nahoru.

Chcete-li se naučit, jak vytvářet JavaScripty, stáhněte si příručky k JavaScriptu z webových stránek Adobe. Příručka Vývoj aplikací Acrobat® s využitím jazyka JavaScript™ obsahuje základní informace a výukové materiály a příručka Referenční materiály k programovacímu rozhraní API jazyka JavaScript™ pro Acrobat® obsahuje podrobné referenční informace. Tyto a další zdroje týkající se JavaScriptu jsou umístěny na webových stránkách Adobe.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?