O vrstvách v PDF

Obsah ve vrstvách v souborech PDF, vytvořených v aplikacích jako je InDesign, AutoCAD a Visio, můžete zobrazit, vyhledávat a tisknout.

Zobrazení vrstev můžete řídit pomocí nastavení výchozího a počátečního stavu. Můžete například skrýt vrstvu obsahující upozornění na copyright vždy, když je dokument zobrazen na obrazovce, ale zároveň zajistit, že tato vrstva bude vždy vytištěna.

V aplikaci Acrobat Pro DC můžete vrstvy přejmenovat, slučovat, sloučit všechny vrstvy do jedné, můžete změnit vlastnosti vrstev a přidávat k vrstvám akce. Můžete také měnit uspořádání vrstev, importovat vrstvy z obrazových souborů a dalších PDF a zamykat vrstvy, aby nemohly být skryty.

Acrobat Pro DC neumožňuje vytvářet vrstvy, které by měnily svou viditelnost v závislosti na úrovni zvětšení. Ale můžete zvýraznit část vrstvy, která je zvláště důležitá, pomocí vytvoření záložky, která zvětší nebo skryje vrstvu s použitím akcí stránky. Můžete také přidat vazby, které umožní uživatelům klepnout na viditelnou nebo neviditelnou vazbu a tím přejít na vrstvu nebo zvětšit zobrazení vrstvy.

Chcete-li zachovat vrstvy při převodu dokumentů aplikace InDesign CS na PDF v aplikaci Acrobat Pro DC, nastavte možnost Kompatibilita na Acrobat 6.0 (PDF 1.5) nebo vyšší. Dále se ujistěte, že v dialogovém okně Exportovat Adobe PDF je vybraná možnost Vytvořit vrstvy Acrobatu.

Zobrazení a skrytí vrstev

Informace mohou být uloženy v různých vrstvách PDF. Vrstvy obsažené v PDF jsou založené na vrstvách vytvořených v původní aplikaci. Pomocí panelu Vrstvy můžete prozkoumat vrstvy a zobrazit nebo skrýt obsah přiřazený ke každé vrstvě. Položky na zamknutých vrstvách nelze skrýt.

Některé vrstvy lze uspořádat do vnořených skupin s rodičovskou vrstvou. Jiné vrstvy mohou být ve skupinách bez rodičovské vrstvy.

Poznámka:

Ikona zámku v panelu Vrstvy označuje, že příslušná vrstva je pouze pro informaci. Zamknuté vrstvy lze vytvořit ze souborů AutoCADu a Visio. V aplikaci Acrobat Standard DC nelze změnit viditelnost uzamknuté vrstvy. V aplikaci Acrobat Pro DC použijte ke změně viditelnosti zamknuté vrstvy dialogové okno Vlastnosti vrstvy.

Panel Vrstvy
Panel Vrstvy

A. Ikona oka označuje zobrazenou vrstvu B. Zamčená vrstva C. Skrytá vrstva 
 1. Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Vrstvy.
 2. Abyste vrstvu skryli, klepněte na ikonu oka. Abyste zobrazili skrytou vrstvu, klepněte do prázdného rámečku. (Vrstva je viditelná, když je zobrazená ikona oka, a skrytá, když ikona oka chybí. Toto nastavení dočasně změní nastavení v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy.)

  Poznámka:

  Pokud je ve vnořené skupině vrstev rodičovská vrstva skrytá, jsou vnořené vrstvy automaticky také skryté. Pokud je rodičovská vrstva viditelná, lze vnořené vrstvy zobrazit nebo skrýt.

 3. V nabídce možností vyberte jeden z následujících příkazů:

  Seznam vrstev pro všechny stránky

  Zobrazí všechny vrstvy ve všech stránkách dokumentu.

  Seznam vrstev pro viditelné stránky

  Zobrazí vrstvy pouze pro aktuálně viditelné stránky.

  Obnovit na původní viditelnost

  Obnoví vrstvy do jejich výchozího stavu.

  Aplikovat lokální nastavení pro tisk

  Zobrazí vrstvy podle nastavení tisku v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy (Tiskne se, když je viditelná, Nikdy se netiskne, Vždy se tiskne).

  Použít lokální nastavení exportu

  Zobrazí vrstvy podle nastavení exportu v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy (Exportuje se, když je viditelná, Nikdy se neexportuje, Vždy se exportuje).

  Aplikovat lokální nastavení pro vrstvu

  Zobrazí všechny vrstvy Tato volba ovlivní veškerý volitelný obsah v PDF, dokonce i vrstvy, které nejsou uvedené v panelu Vrstvy. Všechny vrstvy budou viditelné, bez ohledu na nastavení v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy. Dokud nezrušíte výběr tohoto příkazu, nemůžete změnit viditelnost vrstvy pomocí ikony oka. Pokud upravíte vlastnosti vrstvy v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy, změny se projeví až po zvolení příkazu Obnovit na původní viditelnost v nabídce voleb. (Změny v názvu vrstvy jsou výjimka, projeví se okamžitě.)

  Poznámka:

  Zobrazení PDF s vrstvami, nastavené zobrazením a skrytím vrstev pomocí ikon oka v panelu Vrstvy, nelze uložit. Když soubor uložíte, viditelnost vrstev se automaticky vrátí do počátečního stavu.

  Pokud chcete v aplikaci Acrobat Pro uložit jiné zobrazení PDF s vrstvami, musíte změnit výchozí stav vrstev v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy.

Úprava vlastností vrstvy (Acrobat Pro DC)

Můžete zkombinovat nastavení výchozího stavu, nastavení viditelnosti a nastavení tisku, abyste určili, zda je vrstva viditelná a zda se tiskne. Pokud například vrstva obsahuje vodoznak, můžete chtít, aby se vrstva nezobrazovala na obrazovce, ale aby se vždy tiskla a exportovala do jiných aplikací. V tomto případě můžete nastavit výchozí stav na zapnuto, počáteční viditelnost na Vždy neviditelná (obraz se nezobrazí na obrazovce), a počáteční stavy tisku a exportu na Vždy tisknout a Vždy exportovat. Vrstva nemusí být uvedena v panelu Vrstvy, protože všechny změny stavů se zpracovávají automaticky.

Poznámka:

Nastavení v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy se uplatní pouze v případě, že je vybraná volba Povolit nastavení stavu vrstvy podle informací uživatele v předvolbách Dokumenty. Pokud tato volba není vybraná, nastavení v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy se ignorují, s výjimkou voleb Název vrstvy a Výchozí stav.

 1. Klepněte na tlačítko Vrstvy v navigačním panelu.
 2. Vyberte vrstvu a v nabídce možností zvolte příkaz Vlastnosti vrstvy.
 3. V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy upravte název vrstvy nebo libovolné z následujících vlastností a pak klikněte na OK:

  Záměr

  Vyberte Zobrazení, abyste povolili zapnutí nebo vypnutí vrstvy, nebo vyberte Reference, aby vrstva byla stále zapnutá a abyste povolili úpravy vlastností. Když je ve volbě Záměr vybraná volba Reference, název vrstvy se zobrazí kurzívou.

  Výchozí stav

  Určuje počáteční viditelnost vrstvy, když se dokument poprvé otevře nebo když se obnoví počáteční viditelnost. Ikony oka pro vrstvy jsou na počátku zobrazené nebo skryté podle nastavení této hodnoty. Pokud je tato hodnota například nastavena na vypnuto, ikona oka pro vrstvu je skrytá, když dokument poprvé otevřete nebo když v nabídce Volby [IKONA] vyberte příkaz Obnovit na původní viditelnost.

  Viditelnost

  Určuje viditelnost vrstvy PDF na obrazovce. Vrstvu můžete po otevření dokumentu zobrazit nebo skrýt, nebo můžete zobrazení nebo skrytí vrstvy po otevření dokumentu určit podle výchozího stavu.

  Tisk

  Určuje, zda se vrstva bude tisknout.

  Exportovat

  Určuje, zda se vrstva objeví ve výsledném dokumentu, když se soubor PDF exportuje do aplikace nebo formátu souboru, který podporuje vrstvy.

  Jakékoliv další vlastnosti, které autor PDF s vrstvami přiřadil k určité vrstvě, se zobrazí v rámečku dole v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy.

Změna pořadí vrstev

Měnit uspořádání vrstev lze v panelu Vrstvy. Tato akce je užitečná, pokud chcete změnit pořadí vrstev v seznamu, nebo přesunout vrstvu z jedné skupiny vrstev do druhé.

Poznámka:

Nelze měnit uspořádání uzamknutých vrstev a nelze měnit uspořádání vrstev ve vnořené skupině vrstev.

 1. V navigačním panelu Vrstvy vyberte vrstvu.
 2. Umístěte kurzor nalevo od názvu vrstvy, stiskněte klávesu Alt a přetáhněte vrstvu na nové umístění.

Přidání navigace ve vrstvách

K vrstvám můžete přidat vazby a cílová místa, umožňující změnit zobrazení dokumentu, když uživatel klepne na záložku nebo vazbu.

Poznámka:

Obecně se změny viditelnosti vrstvy, provedené pomocí ikony oka v panelu Vrstvy, nezaznamenají v pruhu nástrojů Navigace.

Přiřazení viditelnosti vrstvy k záložce

 1. V panelu dokumentu nastavte požadované vlastnosti vrstvy, viditelnost a úroveň zvětšení pro cílovou vrstvu PDF.
 2. Klikněte na tlačítko Záložky a z nabídky možností vyberte možnost Nová záložka.
 3. Vyberte novou záložku a z nabídky možností vyberte možnost Vlastnosti.
 4. V dialogovém okně Vlastnosti záložky klepněte na štítek Akce.
 5. Ve volbě Vybrat akci zvolte Nastavit viditelnost vrstvy, klikněte na Přidat a pak klikněte na OK.
 6. Vyberte popis záložky v panelu Záložky a záložku pojmenujte.
 1. V panelu dokumentu nastavte požadované vlastnosti vrstvy pro cílové místo.
 2. Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Cílová místa.

  Podokno Cílová místa se zobrazí v plovoucím panelu. Můžete jej přidat k ostatním panelům přetažením do navigačního panelu. Pokud je panel sbalený, rozbalte ho klepnutím na tlačítko Cílová místa.

 3. V nabídce voleb vyberte možnost Nové cílové místo a cílové místo pojmenujte.
 4. Vyberte nástroj vazba a tažením v panelu dokumentu vytvořte vazbu. (Protože obsah se přidává ke všem vrstvám, nevadí, že to vypadá, jako byste vytvářeli vazbu na cílové vrstvě. Vazba funguje z kterékoliv vrstvy.)
 5. V dialogovém okně Vytvořit vazbu vyberte Uživatelská vazba a klikněte na Další.
 6. Klikněte na záložku Vzhled v dialogovém okně Vlastnosti vazby a nastavte vzhled vazby.
 7. Klikněte na záložku Akce v dialogovém okně Vlastnosti vazby, zvolte Nastavit viditelnost vrstvy a klikněte na Přidat.
 8. Zavřete dialogová okna.

  Vazbu můžete otestovat tak, že změníte nastavení vrstvy, vyberete nástroj ručička a klepnete na vazbu.

Import vrstev (Acrobat Pro DC)

Vrstvy lze importovat z PDF nebo obrazového souboru do cílového PDF. Podporované formáty souboru obrazu jsou BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PCX, PNG a TIFF.

 1. Klepněte na tlačítko Vrstvy v navigačním panelu.
 2. V nabídce možností vyberte možnost Importovat jako vrstvu.
 3. V dialogovém okně Importovat jako vrstvu klepněte na Procházet a vyhledejte soubor, který chcete importovat. Pokud je zdrojový soubor vícestránkový dokument, zadejte číslo stránky, kterou chcete importovat, do pole Číslo stránky. Pokud je cílový soubor vícestránkový dokument, zadejte v části Náhled dialogového okna Číslo cílové stránky.
 4. Vyberte jednu z následujících voleb importu:

  Vytvořit novou vrstvu

  Vytvoří ze zdrojového dokumentu jednu oddělenou vrstvu. Zadejte název nové vrstvy.

  Přidat do skupiny

  Určuje stávající skupinu vrstev, do které chcete přidat importovanou vrstvu. Tato možnost je dostupná pouze pokud cílové PDF obsahuje jednu nebo více skupin vrstev a pokud je vybraná možnost Vytvořit novou vrstvu.

  Přidat do existující vrstvy

  Přidá obsah ze zdrojového dokumentu do stávající vrstvy v cílovém dokumentu. Vyberte vrstvu z cílového dokumentu. Importovaný obsah bude mít stejné vlastnosti vrstvy jako stávající vrstva v cílovém dokumentu. Tato volba je dostupná pouze pokud cílový dokument obsahuje vrstvy.

  Kopírovat vrstvy ze zdroje

  Importuje vrstvy ze zdrojového dokumentu. Tato volba je dostupná pouze pokud zdrojový dokument obsahuje vrstvy.

 5. Upravte nastavení pozice a vzhledu podle potřeby a potom klepněte na OK.

Sloučení vrstev nebo sloučení všech vrstev do jedné (Acrobat Pro DC)

Sloučené vrstvy budou mít stejné vlastnosti, jako vrstva, do které se sloučí (cílová vrstva). Při sloučení všech vrstev PDF do jedné se skryje všechen obsah, který není viditelný v okamžiku sloučení vrstev, a všechny vrstvy se sloučí.

Poznámka:

Operace sloučení vrstev ani sloučení do jedné vrstvy nelze odvolat.

Sloučení vrstev

 1. Klepněte na tlačítko Vrstvy a z nabídky možností zvolte příkaz Sloučit vrstvy.
 2. V panelu Vrstvy ke sloučení vyberte jednu nebo více vrstev a klepněte na Přidat.
 3. Chcete-li odstranit vrstvu z prostředního panelu, vyberte vrstvu nebo vrstvy a klepněte na Odstranit.
 4. V panelu Cílová vrstva sloučení vyberte vrstvu do které chcete sloučit vybrané vrstvy.

Sloučení všech vrstev do jedné

 1. Klepněte na tlačítko Vrstvy a z nabídky možností zvolte příkaz Sloučit vrstvy do jedné.

Úpravy obsahu ve vrstvách

V dokumentu PDF s vrstvami můžete vybírat nebo kopírovat obsah pomocí nástroje pro výběr nebo nástroje snímek. (V aplikaci Acrobat Reader DC musí PDF obsahovat práva použití.) V aplikaci Acrobat DC lze upravovat obsah pomocí nástroje pro úpravu textu a obrázků. Tyto nástroje rozpoznají a vyberou jakýkoliv obsah, který je viditelný, bez ohledu na to, zda je ve vybrané vrstvě.

V aplikaci Acrobat DC platí, že pokud je obsah, který upravíte nebo odstraníte, svázaný s jednou vrstvou, změna se projeví v obsahu této vrstvy. Pokud je obsah, který upravíte nebo odstraníte, svázaný s více než jednou vrstvou, změna se projeví v obsahu všech těchto vrstev. Pokud například chcete změnit nadpis a podtitulek s jménem autora, které jsou na jednom řádku na první stránce dokumentu a nadpis a podtitulek jsou na různých viditelných vrstvách, pak se úpravou obsahu na jedné vrstvě změní obsah na obou vrstvách.

Do dokumentů s vrstvami můžete přidat obsah, například poznámky recenze, razítka nebo pole formuláře, stejným způsobem, jako do jakéhokoliv jiného dokumentu PDF. Obsah se ale nepřidá do určité vrstvy ani v případě, že je tato vrstva při přidávání obsahu vybraná. Místo toho se obsah přidá k celému dokumentu.

V aplikaci Acrobat DC můžete použít příkaz Sloučit soubory do jednoho PDF a zkombinovat dokumenty PDF obsahující vrstvy. Vrstvy z každého dokumentu se v panelu Vrstvy v navigačním panelu seskupí pod samostatným nadpisem. Skupinu můžete rozbalit nebo sbalit klepnutím na ikonu v titulním řádku skupiny.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online