Správa barev v dokumentech pro zobrazování online

Správa barev pro zobrazování online se podstatně liší od správy barev tištěných médií. U tištěných médií máte daleko více kontroly nad vzhledem výsledného dokumentu. V online médiích se dokument může zobrazovat na široké škále možná i nekalibrovaných monitorů a systémů k zobrazení videa, což podstatně omezuje míru, do jaké můžete ovlivnit shodnost barev.

Při správě barev u dokumentů, které se zobrazují výhradně na webu, vám doporučujeme, abyste použili barevný prostor sRGB. sRGB je výchozí pracovní prostor pro většinu nastavení barev Adobe, nicméně skutečný výběr tohoto prostoru si můžete ověřit Předvolby správy barev. Když je pracovní prostor nastaven na sRGB, ve všech grafikách RGB, které vytvoříte, se jako barevný prostor použije sRGB.

Při exportu souborů PDF se můžete rozhodnout, zda chcete vložit profily. Ve správně nakonfigurovaném systému správy barev reprodukují soubory PDF s vloženými profily barvy konzistentně. Je třeba si pamatovat, že vložením profilů barev dojde ke zvýšení velikosti souboru PDF. Profily RGB jsou obvykle malé (kolem 3 KB), ale profily CMYK se mohou pohybovat v rozsahu od 0,5 do 2 MB.

Kontrolní náhledy barev

V tradičním publikačním pracovním postupu tisknete na papír kontrolní nátisk dokumentu, kde kontrolujete náhled toho, jak budou vypadat barvy dokumentu, když se budou reprodukovat na určitém výstupním zařízení. V pracovním postupu se správou barev můžete využít přesnosti profilů barev k „nátisku“ dokumentu přímo na monitoru. Na obrazovce můžete zobrazit náhled toho, jak budou vypadat barvy dokumentu při reprodukci na určitém výstupním zařízení.

Uvědomte si, že spolehlivost kontrolního náhledu závisí na kvalitě monitoru, na profilech monitoru a výstupních zařízení, a na podmínkách okolního osvětlení ve vašem pracovním prostředí.

Poznámka:

Samotný kontrolní náhled neumožňuje zjistit, jak vypadá přetisk barev na ofsetovém tiskařském stroji. Pokud pracujete s dokumenty, které obsahují přetisky, zapněte Náhled přetisků, aby se v kontrolním náhledu přesně zobrazil přetisk barev.

Použití kontrolního náhledu k zobrazení výsledného výstupu
Použití kontrolního náhledu na monitoru ke zobrazení výsledného výstupu dokumentu

A. Dokument se vytváří ve svém pracovním barevném prostoru. B. Barevné hodnoty dokumentu se převedou do barevného prostoru zvoleného profilu náhledu (to je obvykle profil výstupního zařízení). C. Na monitoru se zobrazí interpretace barevných hodnot dokumentu podle profilu náhledu. 

Kontrolní náhled barev na obrazovce (Acrobat Pro DC)

 1. Vyberte položky Nástroje > Tisková produkce. Nástroje pro tiskovou produkci jsou zobrazeny na pravém panelu.

 2. Na pravém panelu klikněte na položku Náhled výstupu.

 3. Zvolte profil barev specifického výstupního zařízení z nabídky Profil simulace.

 4. Zvolte kterékoli volby kontrolního náhledu:

  Simulovat černou tiskovou barvu

  Napodobuje tmavě šedou barvu, kterou mnohé tiskárny ve skutečnosti produkují místo zcela černé, podle profilu kontrolního náhledu. Tuto volbu nepodporují všechny profily.

  Simulovat barvu papíru

  Napodobuje ne zcela bílou barvu skutečného papíru podle profilu kontrolního náhledu. Tuto volbu nepodporují všechny profily.

Správa barev v PDF pro tisk (Acrobat Pro DC)

Při vytváření souborů Adobe PDF ke komerčnímu tisk můžete určit, jak jsou vyjádřeny barevné informace. Nejsnadnější je to pomocí standardu PDF/X. Další informace o PDF/X a způsobech vytváření PDF najdete v nápovědě.

Obecně máte pro práci s barvami při vytváření souborů PDF k dispozici následující možnosti:

 • (PDF/X-3) Barvy se nepřevádějí. Tuto metodu použijte při vytváření dokumentu, který se bude tisknout nebo zobrazovat na různých nebo neznámých zařízeních. Když vyberete standard PDF/X-3, do souboru PDF se automaticky vloží profily barev.

 • (PDF/X-1a) Převede všechny barvy do cílového barevného prostoru CMYK. Tuto metodu použijte, chcete-li vytvořit soubor připravený pro tisk, který nevyžaduje žádné další převody barev. Když vyberete standard PDF/X-1a, do souboru PDF se nevloží žádné profily.

Poznámka:

Při převodu barev se zachovají všechny informace přímých barev; do určeného barevného prostoru se převedou pouze ekvivalentní výtažkové barvy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online