Přidávání 3D modelů na stránky PDF (Acrobat Pro)

Pomocí nástroje 3D můžete umístit 3D soubor (ve formátu U3D, 3. vydání nebo PRC) na stránku dokumentu PDF. Acrobat Pro může také vytvářet 3D soubory PDF, ale pouze ze souborů U3D ECMA 1.

Poté, co vložíte 3D soubor, můžete nastavit oblast neboli plátno, ve které se 3D model zobrazí, upravit prezentační vlastnosti pro obsah a pruh nástrojů 3D a vytvořit další pohledy.

Přidání 3D modelu na stránku

 1. Vyberte možnost Nástroje > Bohatá média > Přidat 3D.

 2. Tažením nakreslete na stránce obdélník, určující plochu plátna pro 3D soubor.
 3. V dialogovém okně Vložit 3D klikněte na tlačítko Procházet, vyberte 3D soubor a klikněte na tlačítko Otevřít. Klikněte na OK.

Poznámka:

V dialogovém okně Vložit 3D zkontrolujte, zda jsou u možnosti Zobrazit pokročilé volby nastaveny počáteční Vlastnosti 3D pro daný soubor.

Přesunutí, odstranění nebo změna velikosti 3D plátna

 1. Vyberte možnost Nástroje > Bohatá média > Vybrat objekt .

  Poznámka:

  Dejte pozor, abyste nezaměnili nástroj pro výběr objektu se základním nástrojem pro výběr. Chcete-li upravit 3D plátno, použijte nástroj pro výběr objektu.

 2. Vyberte 3D plátno a proveďte změny podle potřeby:
  • Chcete-li plátno přemístit, přetáhněte ho do nové polohy na stránce.

  • Chcete-li plátno (a 3D model) odstranit, vyberte ho a stiskněte Delete.

  • Chcete-li změnit velikost plátna, táhněte za rohy rámečku. Ve změněném rámečku se zachovají proporce 3D obsahu.

Vlastnosti 3D (Acrobat Pro)

Vlastnosti 3D zobrazíte pomocí nástroje pro výběr objektu (Nástroje > Bohatá média > Vybrat objekt) dvojitým kliknutím v aktivovaném modelu.

Karta 3D

Volby na kartě 3D určují způsob, jakým se znázorňuje 3D model. Na rozdíl od nastavení na ostatních kartách nastavení 3D neovlivňuje samotný importovaný soubor.

Volby na kartě 3D jsou stejné jako volby na pruhu nástrojů 3D s výjimkou následujících voleb:

Styl animace

U modelů vytvořených pomocí animace toto nastavení určuje způsob, jakým se tato animace spouští v Acrobatu.

Přidat výchozí pohledy

Umožňuje použít různé pohledy modelu. Pravoúhlé promítání (pravoúhlé) prakticky odstraní třetí rozměr. Zachová se poměr velikostí objektů, ale 3D model bude mít méně realistický vzhled. Pravoúhlé promítání je zvlášť užitečné při prohlížení určitých diagramů, jako jsou 3D matematické funkce vykreslené v grafu. Perspektivní promítání nabízí více realistické scény, ve kterých objekty v dálce vypadají menší, než stejně velké objekty v popředí.

Zobrazit pruh nástrojů

Zobrazí pruh nástrojů 3D spolu s obrázkem. Když není tato možnost vybrána, můžete pruh nástrojů 3D zobrazit klepnutím pravým tlačítkem myši na obrázek.

Otevřít strom modelu

V podokně Strom modelu se zobrazí strom modelu. Strom modelu se skládá ze tří podoken. V každém podokně je zobrazen specifický druh informací nebo ovládacích prvků.

Skript

Určuje soubor JavaScriptu, který se spustí, když se 3D model aktivuje. Kliknutím na tlačítko Procházet přidejte soubor JavaScriptu do PDF.

Nastavení spuštění

Aktivovat při

Určuje, kdy se 3D model aktivuje. Když je 3D model zapnutý, můžete s ním interaktivně pracovat, například s využitím 3D navigačních nástrojů.

Vypnout při

Určuje, jak lze 3D model deaktivovat. Když je 3D model vypnutý, zobrazí se v plátně 2D obraz náhledu nebo titulní obraz.

Styl přehrávání

Umožňuje zobrazit 3D model v plovoucím okně mimo stránku. Pokud vyberete volbu Přehrát obsah v plovoucím okně, můžete v nabídkách Výška a Šířka vybrat velikost okna (v obrazových bodech).

Šířka rámečku

Výběrem hodnoty vytvoříte rámeček kolem 3D objektu.

Průhledné pozadí

Odstraní libovolnou barvu pozadí.

Titulní snímek

Chcete-li nahradit výchozí zobrazení 3D modelu, když není aktivovaný, vyberte volbu titulního snímku. Po klepnutí na tlačítko Procházet najděte požadovaný obraz.

Zdroje

Karta Zdroje se používá k přidávání souborů vytvořených ve formátu Flash® do 3D modelu u animací, efektů a textur. Chcete-li vytvořit vazbu na zdroj ve formátu Flash, zvolte jej v seznamu zdrojů a poté zvolte typ vazby (Popředí, Pozadí nebo Materiál). Chcete-li vytvořit vazbu na materiál, zadejte také název materiálu pro část nebo části, ve kterých chcete materiál zobrazit.

Přidat

Používá se pro přidávání souborů SWF do animací a pozadí u 3D modelu.

Přidat adresář

Po výběru této volby můžete přidat adresář zdrojových souborů k 3D objektu.

Odstranit

Chcete-li ze souboru vymazat nějaký vložený soubor, vyberte jej v seznamu a klepněte na tlačítko Odstranit.

Název

Zobrazí název souboru, který je vybraný v seznamu. Zdroj můžete také přejmenovat, což je užiteční při používání skriptů. Název můžete například nahradit názvem použitým ve skriptu.

Vazba

Při přidávání souborů vytvořených ve formátu Flash jako zdroje pro model 3D určují vazby způsob interakce těchto souborů. Můžete např. určit jeden zdroj, který se má spustit v pozadí a jiný, který bude spuštěn v popředí. Po přidání souborů na seznam souborů zvolte jeden soubor a v části Vazba zvolte možnost Pozadí, Popředí nebo Materiál.

Materiál

Vývojáři 3D mohou použít pole Materiál pro definování materiálu, který chtějí použít v modelu. Název materiálu lze spojit se zdrojem výběrem možnosti Materiál v části Vazba.

FlashVars

Vývojáři prostředí Flash mohou použít pole FlashVars pro přidání proměnných ActionScript™ pro vybraný soubor.

Spuštění JavaScriptu

Pokud je k PDF s 3D modelem připojený samostatný soubor JavaScriptu, můžete ho aktivovat.

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat.

 2. Klikněte na 3D model nástrojem Ručička a aktivujte ho. Poté klikněte pravým tlačítkem myši na 3D model a vyberte příkaz Spustit JavaScript.

 3. Vyhledejte soubor s JavaScriptem, který chcete přidat a klikněte na tlačítko Otevřít.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online