Upozornění aplikace Acrobat obvykle představují aktuální informace o všech změnách stavů dokumentů, které jste sdíleli k zobrazení, recenzování a podepsání. Upozorní vás na všechny akce provedené s dokumentem, včetně příchozích i odchozích požadavků na dokumenty, které jste sdíleli nebo které byly sdíleny s vámi. Odesílatel i příjemce jsou okamžitě upozorněni na změnu stavu dokumentu a na aktivitu v pracovním postupu. E-mailem rovněž obdržíte každodenní souhrn upozornění.

 

Ikona akustického oznámení

Ikona zvonku se nachází vedle nabídky Profil v pravém horním rohu aplikace Acrobat DC pro stolní počítače, mobilní aplikace Acrobat Reader a webového rozhraní služby Document Cloud. Pokud máte nová upozornění, zobrazí se na ikoně zvonku červený symbol. Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte všechna upozornění.

Upozornění v aplikaci Acrobat DC

Poznámka:

Členové služby Creative Cloud si mohou upozornění prohlížet rovněž v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.

Panel upozornění

Kliknete-li na ikonu zvonku, zobrazí se upozornění na panelu Upozornění. Nová upozornění jsou zvýrazněná, takže můžete snadno vyhledat upozornění, která jste obdrželi od vaší poslední návštěvy. Každé upozornění se zobrazí jako karta a obsahuje potřebné podrobnosti.

V následujících tabulkách naleznete upozornění, která se zobrazují v jednotlivých pracovních postupech.

Pracovní postup recenze

Pracovní postup Oznámení

Odeslaný nebo sdílený dokument: (pozvánka k recenzování)

Provést akci
Značky @zmínění Provést akci (pro uvedeného recenzenta)
Aktivita komentářů příjemce: přidané, změněné, vyřešené nebo odstraněné komentáře Úloha dokončena
Kliknutím na možnost Hotovo příjemce označí, že je recenze dokončena Úloha dokončena
Připomenutí termínů: aktivuje se na základě plánu nastaveného iniciátorem Provést akci

Sdílet a sledovat

Pracovní postup Oznámení
Sdílený nebo odeslaný dokument: doručeno Provést akci
Aktivita příjemce: dokument byl zobrazen Úloha dokončena

Pracovní postup podepsání

Pracovní postup Oznámení
Dokument odeslán k podpisu Provést akci (pro příjemce)
Příjemce smlouvu schválí, odmítne, deleguje, přijme, vyplní nebo potvrdí Úloha dokončena (pro odesílatele)
Připomínka provedení akce (podepsat nebo schválit) Provést akci

Poznámka:

  • Plocha aplikace Acrobat – Upozornění na podepsání nejsou v současnosti k dispozici pro podnikové uživatele.
  • Acrobat Reader Mobile – Upozornění na podepsání smluv odeslaných k podpisu pomocí mobilní aplikace nejsou v současnosti k dispozici. Dostanete ale upozornění na smlouvy, které obdržíte k podpisu.

Pracovní postup vyplnění, podepsání a odeslání

Pracovní postup Oznámení
Dokument byl sdílen/odeslán Provést akci (pro příjemce)
Příjemce si dokument prohlíží Úloha dokončena (pro odesílatele)