Příručka uživatele Zrušit

Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Vytváření portfolií PDF

K vytváření či zobrazování portfolií již nemusíte mít v počítači nainstalovaný přehrávač Flash Player. V portfoliu PDF můžete snadno vytvářet složky, odstraňovat dílčí soubory a složky, upravovat názvy dílčích souborů a přidávat a upravovat popisy dílčích souborů.

Vytvořte základní portfolio PDF v několika rychlých krocích.

 1. Otevřete aplikaci Acrobat, vyberte nabídku ikony tří čar   (Windows) nebo nabídku Soubor (macOS) a poté vyberte možnost Vytvořit > Portfolio PDF.

 2. Vyberte nabídku Přidat soubory v levé horní části okna Vytvořit portfolio PDF. Přidat můžete soubor, složku souborů, stránky ze skeneru, webovou stránku nebo položky ve schránce.

 3. Výběrem tlačítka Vytvořit přidáte soubory do portfolia PDF.

  Vybrané soubory se přidají do portfolia a otevře se nové okno portfolia, ve kterém se zobrazí soubory v portfoliu. 

  Portfolio PDF
  Soubory v portfoliu PDF

Poznámka:

V systému Windows může portfolia PDF vytvářet nástroj Acrobat PDFMaker v aplikacích Outlook a Lotus Notes při převodu e-mailových zpráv.

Přidání obsahu do stávajícího portfolia PDF

Poznámka:

Jelikož nelze měnit pořadí souborů v portfoliu PDF, doporučujeme přidávat soubory postupně. Pokud přidáte složku, budou soubory z této složky přidány v abecedním pořadí.  

Do stávajícího portfolia PDF můžete přidat obsah.

 1. V otevřeném portfoliu PDF proveďte některý z následujících úkonů:

  • Kliknutím pravým tlačítkem v okně portfolia PDF otevřete sekundární panel nástrojů; z něj vyberte možnost Přidat soubory, Přidat složku nebo Přidat webový obsah.
  • Chcete-li vytvořit složku, zvolte ikonu Vytvořit složku  nacházející se v sekundárním panelu nástrojů.
  • Chcete-li přidat soubory z počítače, přetáhněte soubory nebo složky do pracovní plochy portfolia PDF nebo do složky v levém panelu.
  Poznámka:

  Aby se dosáhlo nejlepšího výkonu, udržujte celkový počet dílčích souborů na 15 nebo méně a celkový objem všech dílčích souborů pod 50 MB.

Změna uspořádání souborů v portfoliu PDF

V navigačním panelu portfolia PDF proveďte následující úkoly:

 • Přetažením změňte pořadí souborů ve složce portfolia PDF.
 • Přetáhněte soubor do složky nebo přetáhněte složku do jiné složky, jsou-li obě složky na stejné úrovni.

Přidání webového obsahu do portfolia PDF

Můžete přidat odkazy na weby nebo vložit tagy videa. Vkládání odkazů nebo webového obsahu je užitečné, pokud chcete zmenšit velikost portfolia PDF.

 1. Klepněte pravým tlačítkem v okně portfolia PDF a vyberte Přidat webový obsah.

 2. Zadejte název souboru a popis webového obsahu, který je přidán do vašeho portfolia PDF. Tento webový soubor odkazuje na určený webový obsah.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li vložit odkaz na web, zvolte možnost Přidat webový odkaz a přidejte adresu URL.

  • Chcete-li vložit tag videa, zvolte možnost Přidat tag embed a zapište kód pro vložení videa. Webové servery pro sdílení videosouborů obsahují způsob zkopírování kódu pro vložení videa. Webový server může například obsahovat okno Vložit, které zobrazuje kód a další možnosti vložení.

Převod multimediálních souborů v portfoliu PDF

Multimediální soubory, např. MP3, můžete převést do PDF v portfoliu PDF. Tyto soubory lze do formátu PDF převést, pokud jsou kódovány v H.264 (pomocí kodeku AAC): MOV, M4V, MP4, 3GP a 3G2. (H.264 a AAC jsou možnosti kódování a komprimace pro filmy.)

 1. V otevřeném portfoliu PDF klikněte pravým tlačítkem nebo stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na jeden nebo více multimediálních souborů v portfoliu PDF a vyberte možnost Převést do PDF.

 2. Pokud se zobrazí dialogové okno, zadejte požadované možnosti a klikněte na tlačítko OK.

Odstraňování nebo vyjmutí souborů a složek z portfolia PDF

Pokud odstraníte složku, budou všechny soubory v této složce z portfolia PDF odstraněny. Z portfolia PDF můžete také vyjmout jednu nebo více komponent a odděleně je uložit.

  • V části Portfolio PDF otevřeného portfolia PDF vyberte jeden nebo více souborů či složek a stisknutím klávesy Delete nebo kliknutím na ikonu Odstranit soubor  odeberte vybranou položku z portfolia.
  • Chcete-li vyjmout (nebo uložit) položku z portfolia, vyberte ikonu Vyjmout z portfolia , vyberte umístění, do kterého chcete uložit vybranou položku, a zvolte tlačítko Uložit.  

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?