Találja meg a kijavított hibákat az InDesign CC legújabb kiadásában.

InDesign CC 2019 (14.0.1 verzió)

Stabilitási javítások

 • Az InDesign összeomlik egyes Word-fájlok importálása közben.
 • Az InDesign összeomlik, miután elveti a Színárnyalat diát a Tulajdonságok panelen.
 • Ha engedélyezve van a magasság automatikus beállítása, rögzített szövegdobozban a szövegformázás hozzáadása vagy módosítása az InDesign összeomlását okozza.
 • Az InDesign összeomlik adott körülmények között történő indításakor.
 • Az InDesign összeomlik egyes PNG-fájlok importálása közben.
 • Az InDesign összeomlik, ha a Stílusok legördülő menüt a Tulajdonságok panelről nyitja meg bizonyos betűkészletekhez.
 • Az InDesign összeomlik, ha bizonyos körülmények között használja a Tartalomérzékeny illeszkedés szolgáltatást.
 • Az InDesign összeomlik szövegkeretek mozgatásakor a Behúzás ide és az Alapvonalrács illesztés használata esetén.

Fontos javított problémák

 • A szöveg eszköz válasza késleltetve van az alkalmazás indításakor és a szöveg eszközre való áttéréskor.
 • Az InDesign színbeállításai visszaállnak az alapértelmezett értékekre.
 • Ha a betűtípus stílusát a További információk lapról használja, a program a stílusnevet hozzáadja a betűtípus család mezőjéhez.
 • Nem lehet a betűtípust alkalmazni, ha a betűtípusokat Aktivált Adobe betűtípusok szerint szűri a További információk lapon.
 • Nem lehet egyes előbeállításokkal rendelkező PDF-fájlt exportálni, ha a dokumentumba 3. típusú beágyazott betűtípusokat tartalmazó PDF-t helyeznek.
 • Ha nincs rögzítve a Vezérlőpult, az az átméretezéskor üres lesz.
 • Körvonal létrehozásakor a karakterek közé extra szóköz kerül.
 • A betűtípusok listáján lévő dokumentum beillesztett betűtípusának kijelölése „Betűtípus aktiválása” üzenetet jelenít meg, és nem módosítja a betűtípust.
 • Az Exportálás PDF-be funkció egyes betűtípusokat nagybetűs szöveggé alakít.
 • A beágyazott stílusok nem a várt módon működnek.

InDesign CC 2019 (14.0 verzió)

Stabilitási javítások

 • Az InDesign összeomlik betűtípusok aktiválása/inaktiválásakor, ha a Betűtípus keresése riasztás aktív.
 • Az InDesign nem válaszol, és sérült beállításokkal indul.
 • Az InDesign összeomlik, amikor a Placegunban a Word-fájlra vonatkozóan az Escape gombot megnyomja, és az Importálási lehetőségek párbeszédpanel nyitva van.
 • [Mac] Az InDesign összeomlik, amikor bizonyos dokumentumban kisbetűt alkalmaz.
 • [Mac] Az InDesign összeomlik, miközben dokumentumot próbál megnyitni a Google Drive-ból.
 • Az InDesign összeomlik, ha rákattint az Összes módosítása lehetőségre, miközben a lábjegyzet-hivatkozást módosítja kétbájtos karakterre.
 • Az InDesign összeomlik, ha a PDF beállított neve egyesített kínai, japán és koreai ideogrammák B bővítésű karaktereket tartalmaz.
 • Az InDesign összeomlik lábjegyzetet és végjegyzetet tartalmazó sor mozgatásakor.
 • Az InDesign összeomlik a Keresés/módosítás használatakor végjegyzetet tartalmazó táblázatok esetén.
 • Az InDesign összeomlik PDF transzformációs vagy a tulajdonságok panellel történő forgatásakor.
 • Az InDesign összeomlik bizonyos dokumentum megnyitásakor, valamint betűtípusok használatakor.
 • Az InDesign összeomlik konvertált állapotban karakter dokumentumba beírásakor.
 • Az InDesign összeomlik TIFF-kép összetett vágóútvonallal történő elhelyezésekor.
 • Az InDesign összeomlik, amikor bizonyos dokumentumban könyvjelzőket rendez.
 • Az InDesign összeomlik, amikor egyéni adategységgel rendelkező Links panelben görget.
 • [Mac] Az InDesign összeomlik szövegkijelölés utáni kattintáskor azonnal.
 • Az InDesign összeomlik egy oldalon végzett átalakítási művelet során.
 • Az InDesign összeomlik bizonyos proxy-környezetben történő indításkor.
 • [Mac] Az InDesign összeomlik indításkor, bizonyos színprofilok miatt.
 • [Mac] Az InDesign összeomlik sablon megnyitásakor.
 • Az InDesign összeomlik ékezetes utolsó betűre végződő címkével ellátott XML-fájllal való munka során.
 • [Win] Az InDesign összeomlik a Ctrl + Z lenyomásakor, miután egy oldalt egyik dokumentumból másik dokumentumba mozgatott.
 • Az InDesign összeomlik bizonyos dokumentumban található hiperhivatkozás törlése után.
 • Az InDesign összeomlik olyan grafikus cellákat tartalmazó táblázatok másolásakor, amelyekben csoportosított képek/szövegek vannak.
 • Az InDesign összeomlik egy adott környezetben történő indításakor.
 • [Win] Az InDesign összeomlik objektum törlésekor.
 • Az InDesign összeomlik miközben az Alkalmazáskeretet kapcsolja ki vagy be.
 • Az InDesign összeomlik megjegyzések létrehozásakor a Megjegyzések panelben. 

Fontos javított problémák

 • A Bekezdésszerző módosul, ha szövegkeretet másik dokumentumba másolja.
 • Az InDesignban nem lehet elhelyezni bizonyos progresszív JPEG-gel kódolt képet.
 • Bizonyos betűtípusok észlelés nem pontos, ha letiltják a FontBookból.
 • Gombok módosítása nem lehetséges hivatkozási művelettel és szóközre végződéssel.
 • Egy keret egyéni alapvonalrácsa nem látható, csak ha a keret elmozgatásra kerül.
 • Az InDesign helytelenül vág ki szöveget egy elhelyezett PDF-ből vagy Ai-fájlból.
 • Az InDesign Windowsban lefagy, és az eszköz nem reagál Mac rendszerben.
 • Összetett betűkészletben a mintaszöveg csúszkája eltűnik.
 • Az InDesign összeomlik karakter törlésekor bizonyos dokumentumokban.
 • Különleges GB18030-karaktereket tartalmazó fájlnevekkel ellátott grafikák szerkesztése nem lehetséges InDesignban.
 • Az új Elrendezési rács párbeszédpanel a Cmd-N-párbeszédpanellel együtt jelenik meg, ha az „Előnézet” ki van jelölve a Dokumentumbeállítási párbeszédpanelben.
 • Különleges GB18030-karaktereket tartalmazó fájlnevű vagy elérési útvonalú fájlok megnyitása nem lehetséges InDesignban.
 • A HTML-előnézetben szemétkarakterek jelennek meg, amikor az InDesignban GB18030-karaktereket tartalmaz tartalmazó HTML-kódot helyeznek be.
 • Az URL-ek konvertálása hiperhivatkozásokká nem működik bizonyos dokumentumokban 64 bites rendszerben.
 • Az InDesign CC 2015 InDesign CC 2017-re történő telepítésekor a rendszer az InDesign CC 2015-öt teszi alapértelmezett alkalmazássá InDesign-dokumentumok megnyitásakor.
 • Az elrendezési rács nem méreteződik vissza Visszavonáskor, ha az oldal mérete a dokumentumbeállítástól eltér.
 • A hízlalások fordítása helytelen az InDesign japán verziójú Exportálási párbeszédpanelében.
 • Az Ecsetvonás súlyának egysége nem kapcsolódik a Keresés/Módosítás párbeszédpanel Objektum lapján található Formátum résszel.
 • Az elhelyezett PDF-ben található 3-as típusú betűt használó szöveget a rendszer tévesen töltött sokszögekké alakítja.
 • Néhány projekt hiányzik az SDKSample.sln-ből.
 • A nyitott LayersPanel SDK-projekt fordítása sikertelen.
 • Sablonnal létrehozott dokumentumok ugyanazzal a dokumentumazonosítóval rendelkeznek, mint a sablon.
 • Az InDesign összeomlik lapvezető szövegváltozók utáni beszúrásakor bizonyos egyéni lapköz-beállításokban.
 • Keretben található szöveg törlése után a szöveg nem jön létre újra, ha a második szöveghez kiegyensúlyozási oszlopok vannak hozzáadva.
 • Az InDesign nem hoz létre megfelelő Kannada nyelvi karaktereket.
 • Az InDesign összeomlik, amikor a Story Editorban jobb kattintással kattint egy táblázatra.
 • A Következővel együtt tartás és az Összes átnyúlása táblázatok beállításai az InDesign összeomlását eredményezik.
 • Az InDesign nem reagál nagy fájlokon végrehajtott Összes kijelölése művelet során.
 • Hibás ME-karakterek jelennek meg a táblázatban, ha az Story Editorban kerül megnyitásra.
 • Elhelyezett InDesign-fájl szövegmezője nem reagál a vágásra.
 • Nem lehet struktúraelemet másolni vagy kivágni, ha a tartalom egyesített adatforrásból származik.
 • XML-címke és karakter előtt álló Aki exportálása PDF-be nem lehetséges.
 • [Mac] Az InDesign összeomlik macOS 10.14 (Mojave) rendszerben történő indításkor.
 • Számformátummal rendelkező Excel-adat hibásan került importálásra az InDesignban.
 • Az InDesign nem reagál bizonyos dokumentumok PDF-ként történő exportálása során.
 • A panelek nem megfelelően töltődnek be egyéni munkaterületen.
 • XML-elemek másolása és beillesztése nem lehetséges InDesign-dokumentumban.
 • Az Összes mellőzése funkció nem működik a helyesírás-ellenőrzés során.
 • Az InDesign összeomlik a Margók és Oszlopok párbeszédpanelen való módosítások végrehajtása után.
 • A Kereszthivatkozás szerkesztése párbeszédpanel az Összes bekezdés helyen nyílik meg a kijelölt kereszthivatkozás helyett.
 • Adategyesítésből exportált egyoldalas PDF másolattartalommal rendelkezik a második oldal után.
 • Az egérmutató pozíciója nincs összehangolva az InDesign menüivel a külső HDMI-monitoron, ami miatt rossz menü kerül részletes megjelenítésre.
 • A Hozzárendelés panel üres, miután az .icml-dokumentum az InDesignba kerül.
 • [Mac] Az InDesign összeomlik betűtípus módosításakor vagy a betűtípus-legördülő menü használatakor.
 • A keretbeillesztés nem felel meg, ha az objektumstílus alkalmazva van.
 • [Win] Nem lehetséges bizonyos típusú objektumok létrehozása az új dokumentumban.
 • Az InDesign összeomlik dokumentum bezárásakor, ha a modális párbeszédpanel megjelenik.
 • Az Adategyesítési panel nem tartalmazza az összes adathelyőrző-példányt, amikor a fájl .idml-verziója kerül megnyitásra.
 • Az Adategyesítési panelből az Exportálás PDF-fájlba használatával létrehozott PDF nem tartalmazza az útvonalon a szöveget vagy a mesteroldalra elhelyezett általános szövegobjektumokat.
 • Az InDesignból exportált PDF nem jeleníti meg megfelelően a hatásokat.
 • Paragrafusstílus hozzáadása a CC Librarieshez nem lehetséges, ha a Kerning „Nincs” értékre van állítva.
 • [Mac] Fájl mentése nem lehetséges, ha manuálisan újra el lett nevezve a Finderből, miközben nyitva volt.
 • Bizonyos panelek mérete, például az Eszközök, Adobe Color-témák és EPUB-előnézet alapértelmezettre áll vissza újraméretezés és újbóli megnyitás után.
 • [Mac] A panelek bal oldalához csatolt panelek nem nyílnak meg az Ikon nézetből, ha az Alkalmazáskeret ki van kapcsolva.
 • [Win] A Menü párbeszédpanelének betűmérete megváltozik a menüparancs színének módosítása után.
 • A szöveg duplán jelenik meg, ha a Tulajdonságok panelben található jelölő a szövegkeretre van helyezve. 

Szkriptelési-javítások

 • Az endnote.storyOffset rossz értéket ad vissza táblázatokat tartalmazó szövegegységekben.
 • story.endnoteRanges.everyItem().getElements() csak az első endnoteRange tartományt adja vissza a szövegegységben.
 • Az InDesign összeomlik szövegtartomány eltávolításakor, végjegyzettel ellátott táblázatot tartalmazó, betöltött elhelyezési kurzorban (place gun).
 • A findgrep() funkció nem hoz vissza helyes értéket a lábjegyzetekben.
 • Nem lehetséges végjegyzetet találni a táblázatban a szkriptelésen keresztül.
 • Az InDesign összeomlik excel-fájlok szrkipten keresztüli importálásakor, ha a lapnév nem helyes vagy a tartomány nincs beállítva.
 • [Win] A VB Scriptet csak azután lehet lefuttatni, hogy az InDesignt legalább egyszer rendszergazdai módban indították.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat