Szöveg igazítása és sorkizárása

A szöveget a szövegkeretek több oldalához (belső margóihoz) is igazíthatja. A szöveg akkor sorkizárt, ha mindkét élhez igazítva van. Lehetősége van arra, hogy a bekezdés utolsó sorának kivételével a bekezdés teljes szövegét sorkizártra állítsa (Sorkizárt, az utolsó sor balra zárva vagy Sorkizárt, az utolsó sor jobbra zárva), de természetesen az utolsó sor is lehet sorkizárt (Összes sor igazítása). Ha az utolsó sorban csak néhány karakter van, célszerű lehet különleges szövegegység-végkaraktert használni, és bő térközt létrehozni.

Szöveg igazítása és sorkizárása
Sorkizárt, az utolsó sor balra zárva (balra) és Összes sor igazítása (jobbra) beállítással formázott szöveg

Megjegyzés:

Ha a szöveg összes sora sorkizárt, és az Adobe bekezdéstördelőt használja, az InDesign eltolja a szöveget annak biztosítása végett, hogy a bekezdés szövegsűrűsége egyenletes legyen, és megjelenése is tetszetős maradjon. A sorkizárt szövegben lehetőség van a térköz pontos beállítására.

Ha keretrácsban lévő szövegre állít középre húzást vagy sorkizárást, akkor a szöveg nem fog pontosan illeszkedni a rácshoz. A keretrácsban lévő bekezdésekre bekezdésigazításokat is alkalmazhat.

 1. Jelöljön ki egy szövegrészt.
 2. Kattintson a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult igazítást szabályozó gombjainak egyikére (Balra igazítás, Középre igazítás, Jobbra igazítás, Sorkizárt, az utolsó sor balra zárva, Sorkizárt, az utolsó sor középre zárva, Sorkizárt, az utolsó sor jobbra zárva és Teljes igazítás).
 3. (Nem kötelező lépés:) Szükség esetén a Gerinc felé igazítás vagy a Gerinc felől igazítás gombra is kattinthat.

  Ha egy adott bekezdésre alkalmazza a Gerinc felé igazítás beállítást, a bal oldali lapon lévő szöveg jobbra igazított lesz, ám ha ugyanez a szöveg átfolyik a jobb oldali lapra is (vagy áthelyezi a keretet arra), a szöveg balra igazítottá válik. Hasonlóképpen, a Gerinc felől igazítás gombra kattintást követően a bekezdés szövege a bal oldali lapon balra igazított lesz, a jobb oldali lapon található szöveg viszont jobbra igazodik.

  Függőleges keretek esetén a gerinc felé vagy a gerinc felől igazításnak nincs hatása, mert a szövegigazítás párhuzamos a gerinc irányára.

Megjegyzés:

Ha azt szeretné, hogy a szövegsor bal széle balra, jobb széle viszont jobbra igazodjon, vigye a beszúrási pontot oda, ahol jobbra kívánja igazítani a szöveget, nyomja meg a tabulátorbillentyűt, és a sor hátralévő részét igazítsa jobbra.

Bekezdések szövegrácshoz igazítása

A szövegrács a dokumentumban lévő szövegtörzs sortávolságát jelöli. Ha azt szeretné, hogy a szöveg mindig igazodjon a hasábok és az egyes oldalak között, e sortávolságérték többszöröseit is használhatja az oldalon lévő összes elemhez. Ha a dokumentum szövegtörzse például 12 pontos sortávolsággal bír, a címsor szövegének sortávolsága lehet 18 pontos, a címsorok utáni bekezdések elé pedig 6 pontos térközt szúrhat be.

Szövegrács alkalmazásával a szövegelemek elhelyezkedése egységes marad az oldalon. A bekezdés sortávolságának megváltoztatásával biztosítható, hogy alapvonalai igazodjanak az oldal alaprácsához. Ez a megoldás akkor lehet hasznos, ha egymáshoz szeretné igazítani a több különböző hasábban vagy a szomszédos szövegkeretekben lévő szöveg alapvonalait. A szövegrács beállításainak megváltoztatásához a Beállítások párbeszédpanel Rácsok kategóriája hívható segítségül.

Megteheti azt is, hogy csak a bekezdés első sorát igazítja a szövegrácshoz, ezáltal a többi sor a megadott sortávolságértékek alapján igazítható.

A szövegrács megtekintéséhez kattintson a Nézet menü Rácsok és segédvonalak almenüjének Szövegrács megjelenítése parancsára.

Megjegyzés:

Csak abban az esetben látható a szövegrács, ha a dokumentum nagyítási szintje nagyobb a Beállítások párbeszédpanel Rácsok kategóriájának határértéklistájában megadott százalékos értéknél. Ennek megfelelően elképzelhető, hogy a szövegrács csak nagyítást követően válik láthatóvá.

Bekezdések szövegrácshoz igazítása

 1. Jelöljön ki egy szövegrészt.
 2. Kattintson a Bekezdés panel vagy a Vezérlő panel Szövegrácshoz igazítás gombjára .

Megjegyzés:

Ha biztos szeretne lenni abban, hogy a szöveg sortávolsága nem változik, állítsa a szövegrács sortávolságát a szöveg sortávolságának értékére vagy annak valamely többszörösére.

Csak az első sor igazítása a szövegrácshoz

 1. Jelölje ki az igazítandó bekezdéseket.
 2. Kattintson a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult menüjének Csak az első sor igazítása a rácshoz parancsára.
 3. Kattintson a Bekezdés panel vagy a Vezérlő panel Szövegrácshoz igazítás gombjára .

Kiegyenlített fejlécszöveg létrehozása

A töredezett igazított szöveg több soron keresztül is kiegyenlíthető. Ez a szolgáltatás különösen hasznos többsoros fejlécek, idézőjeles lebegő kiemelések és középre igazított bekezdések esetén.

Kiegyenlített fejlécszöveg létrehozása
Cím a Szabad sorvégek kiegyenlítése művelet végrehajtása előtt és után

 1. Kattintson a kiegyenlítendő bekezdésbe.
 2. Kattintson a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult menüjének Szabad sorvégek kiegyenlítése elemére.

A műveletnek csak akkor van hatása, ha aktív az Adobe bekezdéstördelő.

Hasábáttörő és hasábosztó bekezdések létrehozása

Beállítható, hogy egy bekezdés egy szövegkeret több hasábját áttörve jelenjen meg, átnyúló címsor hatást létrehozva. Megválasztható, hogy a bekezdés az összes hasábot, vagy csak egy meghatározott számú hasábot törjön át. Ha egy bekezdés úgy van beállítva, hogy egy szövegkeret több hasábját áttörje, ennek következményeként a hasábáttörő bekezdést megelőző minden szöveg a hasábokban kiegyenlítődik.

Egy bekezdés egyetlen szövegkereten belüli hasábokra osztására is lehetőség van.

 

Hasábáttörő és hasábosztó bekezdés
Hasábáttörő és hasábosztó bekezdés

A. Hasábáttörő címsor B. Osztott hasáb 

Hasábáttörő bekezdés létrehozása

 1. Helyezze a beszúrási pontot el egy bekezdésben.

  Ezt a tulajdonságot bekezdésstílusba is beágyazhatja, például egy címsorstílus esetén.

 2. Válassza a Hasábáttörés beállítást a Vezérlőpult panelmenüjéből vagy a Bekezdés panelmenüjéből.

 3. A Bekezdésformátum menüből válassza a Hasábáttörő bekezdés menüelemet.

 4. Adja meg a Hasábáttörés menüben, hogy hány hasábra terjedjen ki a bekezdés. Válassza az Összes beállítást, ha a bekezdést az összes hasábra kiterjeszti.

 5. Ha nagyobb térközt szeretne a hasábáttörő bekezdés előtt vagy után, akkor adja meg a „Térköz hasábáttörés előtt” és a „Térköz hasábáttörés után” kívánt értékét, majd kattintson az OK gombra.

Hasábosztó bekezdés létrehozása

 1. Helyezze a beszúrási pontot el egy bekezdésben.

  Ezt a tulajdonságot bekezdésstílusba is beágyazhatja, például egy címsorstílus esetén.

 2. Válassza a Hasábáttörés beállítást a Vezérlőpult panelmenüjéből vagy a Bekezdés panelmenüjéből.

 3. A Bekezdésformátum menüből válassza a Hasábosztó bekezdés menüelemet.

 4. Adja meg a következő beállításokat, majd kattintson az OK gombra:

  Alhasábok

  Adja meg hány hasábba kívánja osztani a bekezdést.

  Térköz hasábosztás előtt / Térköz hasábosztás után

  Térköz adható meg a hasábosztó bekezdés előtt, illetve után.

  Belső hasábköz

  Megadhatja a hasábosztó bekezdések közötti térközt.

  Külső hasábköz

  Megadhatja a margók és a hasábosztó bekezdések széle közötti térközt.

Szöveg igazítása vagy sorkizárása függőlegesen szövegkeretben

A keretben lévő szövegsorok a keret függőleges tengelye mentén is igazíthatók vagy eloszthatók, így a szöveg függőlegesen is egységes lesz a keretek és azok hasábjai között.

Az egyes bekezdések sortávolság- és bekezdésközértékeivel a keret tetejéhez, közepéhez vagy aljához igazítható a szöveg. Ezenkívül függőleges szövegigazításra is lehetőség van: ezzel a megoldással egyenletesen oszthatók el a sorok attól függetlenül, hogy mekkora sortávolság vagy bekezdésköz tartozik hozzájuk.

Szöveg függőleges igazítása és sorkizárása
Függőleges sorkizárás: Le (balra) és Sorkizárt (jobbra)

A függőleges szöveg igazítását és sorkizárását a keret egyes szövegsorainak alapvonalhelyzetétől számítja a program. A függőleges igazítás során fordítson figyelmet az alábbiakra:

 • A keret tetejét a felülre igazított szöveg első sorának alapvonalaként definiálja az InDesign. A Szövegkeret beállításai párbeszédpanel Első alapvonal eltolása beállítása hatással van erre az értékre.

 • A keret alját az alulra igazított szöveg utolsó sorának alapvonalaként definiálja a rendszer. A lábjegyzet szövege nem lesz sorkizárt.

 • Ha a Szövegrácshoz igazítás lehetőséget felülre, középre vagy lentre igazított bekezdésekre alkalmazza, a program az összes sort a szövegrácshoz igazítja. A Sorkizárás lehetőséget választva csak az első és az utolsó sor igazodik a szövegrácshoz.

 • Ha a Szövegkeret beállításai párbeszédpanelen más értéket ad meg a szövegkerethez tartozó Belső margó felül vagy Alsó belső margó mezőben, tulajdonképpen az első vagy az utolsó alapvonal helyét változtatja meg.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Jelöljön ki egy szövegkeretet a Kijelölési eszközzel.

  • Váltson a Szöveg eszközre , és kattintson egy szövegkeretre.

 2. Válassza az Objektum menü Szövegkeret beállításai parancsát.
 3. A Szövegkeret beállításai párbeszédpanel Függőleges igazítás csoportjában válasszon az Igazítás legördülő lista alábbi lehetőségei közül:
  • A Felül beállítással a keret tetejétől lefelé igazíthatja függőlegesen a szöveget. (Ez az alapértelmezett beállítás.)

  • A szövegsorok kereten belül középre igazításához a Középre listaelemet kell választania.

  • Az Alul beállítás hatására a keret aljától felfelé igazíthatja függőlegesen a szöveget.

  • A keret teteje és alja között akkor lesznek egyenletesen elosztva a szövegsorok függőlegesen, ha a Sorkizárt lehetőséget választja.

 4. Ha a Sorkizárt beállítást adja meg, de nem szeretné, hogy a sortávolság nagysága aránytalanul nagy legyen a bekezdésközhöz képest, adja meg a megfelelő értéket a Bekezdések közti térköz korlátja mezőben. Ekkor a bekezdések közötti térköz a megadott értékre nő – ha a szöveg még ekkor sem tölti ki a keretet, a program addig igazítja a sorközt, míg a sorok ki nem töltik a keretet. A bekezdések közti térköz korlátját a Bekezdés panel Térköz előtte és Térköz utána mezőjébe írt értéken felül számítja a rendszer.
  Bekezdések közti térköz
  A bekezdések közti térköz korlátja nulla (balra) és 1 pica (jobbra)

  Megjegyzés:

  A többhasábos szövegkeretek függőleges sorkizárásakor legyen óvatos. Ha az utolsó hasábban csak néhány sor van, túl sok üres terület jelenhet meg a sorok között.

 5. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:

A bekezdések közti térköz korlátjának értéke könnyebben meghatározható az Előnézet jelölőnégyzet bejelölésével, majd a Bekezdések közti térköz korlátja mező léptetőnyilaira kattintással: addig ismételje a műveletet, amíg a bekezdésköz nem kerül egyensúlyba a sortávolsággal.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat