QuarkXPress formátumú fájlok megnyitása az InDesign alkalmazásban

Az InDesign konvertálni tudja a QuarkXPress 3.3 vagy 4.1x verziókból származó dokumentum- és sablonfájlokat. Az InDesign emellett a QuarkXPress Passport 4.1x programmal létrehozott dokumentum- és sablonfájlokat is képes konvertálni, ezért már nem szükséges előzetesen egynyelvű fájlként menteni ezeket a fájlokat. (A QuarkXPress 5.0-s vagy újabb verziójával létrehozott dokumentumok konvertálásához nyissa meg újra a dokumentumokat a QuarkXPress alkalmazásban, és mentse azokat a 4.0-s formátumban.)

További információt a QuarkXPress-fájlok konvertálását bemutató PDF-ben talál, a www.adobe.com/go/learn_quarkconv_hu címen.

QuarkXPress-dokumentum vagy -sablon megnyitása

 1. Győződjön meg arról, hogy az eredeti alkalmazásban bezárta a fájlt.
 2. A csatolások megőrzése érdekében másolja az összes csatolt fájlt ugyanabba a QuarkXPress-dokumentummappába.
 3. Az InDesign programban kattintson a Fájl > Megnyitás parancsra.
 4. A Windows rendszer Fájltípus legördülő listájában válassza a QuarkXPress (3.3‑4.1x) vagy QuarkXPress Passport (4.1x) lehetőséget.
 5. Jelöljön ki egy fájlt, és kattintson a Megnyitás gombra.

  Megjegyzés:

  Ha az InDesign nem tudja konvertálni valamelyik fájlt vagy egy fájl adott részét, figyelmeztetést jelenít meg, amelyben jelzi a hiba okát és az átalakítás eredményét.

 6. Ha figyelmeztető párbeszédpanel jelenik meg, tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a Mentés gombra a figyelmeztetések szövegfájlként való mentéséhez, majd nyissa meg a fájlt az InDesign alkalmazásban.

  • Kattintson a Bezárás gombra a párbeszédpanel bezárásához, és nyissa meg a fájlt az InDesign alkalmazásban.

 7. Ha pontosabban szeretné konvertálni a QuarkXPress alkalmazásban használt szövegfolyatási módot, hajtsa végre az alábbiakat az InDesign alkalmazásban:
  • Jelölje be A szövegfolyatás csak az alatta lévő szövegrészekre hat jelölőnégyzetet a Beállítások párbeszédpanel Kompozíció területén.

  • Rendelje hozzá az Adobe egysoros tördelőt egy vagy több bekezdéshez a Bekezdés panelmenüben.

Megjegyzés:

Ha gondjai adódnak az átalakított QuarkXPress dokumentummal, az Exportálás párbeszédpanelen mentse a dokumentumot InDesign Markup (IDML) formátumban. Majd nyissa meg az IDML fájlt, és mentse InDesign dokumentumként.

QuarkXPress-sablon mentése InDesign-sablonként

 1. Nyissa meg a sablont az InDesign alkalmazásban.
 2. Válassza a Fájl > Mentés másként parancsot, és adja meg a fájl helyét és nevét.
 3. Válassza az InDesign -sablon lehetőséget a Fájl típusa (Windows) vagy a Formátum (Mac OS) legördülő listában, és kattintson a Mentés gombra.

A QuarkXPress-fájlok konvertálható elemei

A QuarkXPress-fájlok megnyitásakor az InDesign az eredeti fájladatokat az InDesign natív adataivá alakítja a következők szerint:

 • A szövegdobozok InDesign-szövegkeretekké alakulnak.

Megjegyzés:

A QuarkXPress programban alkalmazott szövegfolyatás pontos visszaadásához jelölje be A szövegfolyatás csak az alatta lévő szövegrészekre hat jelölőnégyzetet a Beállítások párbeszédpanel Kompozíció területén.

 • A stílusok InDesign-stílusokká alakulnak.
 • Mivel a QuarkXPress különböző színprofilokat használ, ezeket figyelmen kívül hagyja az InDesign.
 • A szöveg- és a grafikahivatkozásokat megőrzi a program, ezek a Hivatkozások panelen tekinthetők meg.

Megjegyzés:

A beágyazott grafikák – amelyeket a Beillesztés paranccsal adtak hozzá az eredeti dokumentumhoz – nem konvertálódnak. A beágyazott grafikákról bővebben a Csatolások és beágyazott grafikák – ismertető című témakörben olvashat.

Megjegyzés:

Az InDesign nem támogatja az OLE és a Quark XTensions technológiát. Ennek következtében az OLE- vagy Quark XTensions-grafikákat tartalmazó fájlok megnyitásakor nem jelennek meg ezek a grafikák az InDesign-dokumentumban. Ha a QuarkXPress-dokumentum nem konvertálódik megfelelően, ellenőrizze az eredeti dokumentumot, és távolítson el minden olyan objektumot, amelyet XTension technológiával hoztak létre.

 • Minden mesteroldal és réteg InDesign-mesterré és -réteggé alakul.

 • A mesteroldalak minden objektuma, valamint az összes QuarkXPress-segédvonal a megfelelő InDesign-mesteroldalra kerül.

 • A csoportba foglalt objektumok továbbra is csoportosítva maradnak, amennyiben nincs közöttük nem nyomtatandó elem.

 • Minden körvonal és vonal (beleértve a léniákat) a hozzá leginkább hasonló körvonalstílussá alakul. Az egyéni körvonalak és szaggatott vonalak az InDesign egyéni körvonalaivá és szaggatott vonalaivá alakulnak.

A színek a nekik pontosan megfelelő InDesign-színekké alakulnak, a következő esetek kivételével:

 • A QuarkXPress többfestékes színei kevert színekké alakulnak az InDesign alkalmazásban, kivéve ha az adott többfestékes szín nem tartalmaz egyetlen direktszínt sem. Ebben az esetben a többfestékes szín nyomdai alapszínné alakul.

 • A QuarkXPress 4.1 színkönyvtárában lévő színek a CMYK-értékeiknek megfelelően alakulnak át.

 • A QuarkXPress 3.3 HSB-színei RGB-színekké alakulnak, a színkönyvtárban lévő színek pedig a CMYK-értékeiknek megfelelően konvertálódnak.

 • A QuarkXPress 4.1 HSB- és LAB-színei RGB-színekké alakulnak, a színkönyvtárban lévő színek pedig az RGB- vagy CMYK-értékeiknek megfelelően konvertálódnak.

A konvertálással kapcsolatos további kérdésekről az Adobe webhelyén található támogatási dokumentumokban olvashat, a www.adobe.com/hu/support címen.

PageMaker-dokumentumok átalakítása

Az InDesign konvertálni tudja az Adobe PageMaker 6.0-s verziójával készült dokumentum- és sablonfájlokat. A PageMaker-fájlok megnyitásakor az InDesign az eredeti fájladatokat az InDesign natív adataivá alakítja. Az InDesign fájljai .indd fájlnévkiterjesztést kapnak mentéskor.

Megjegyzés:

További információt a PageMaker-fájlok konvertálását bemutató PDF-ben talál, a www.adobe.com/go/learn_pmconv_hu címen.

Mielőtt megnyitná a dokumentumot az InDesign alkalmazásban, érdemes megtenni a következőket:

 • Ha a PageMaker-fájl vagy csatolt grafikái hálózati kiszolgálón, hajlékonylemezen vagy cserélhető meghajtón találhatók, elképzelhető, hogy a fájl nem nyílik meg megfelelően, amennyiben megszakad az adatátvitel. Az adatátviteli hibák kivédéséhez másolja a dokumentumokat és a csatolt fájlokat a merevlemezre az InDesign programban való megnyitást megelőzően, lehetőleg ugyanabba a mappába, amelyben a PageMaker-kiadvány tárolódik.

 • Érdemes a PageMaker Save As (Mentés másként) parancsával törölni a szükségtelen rejtett adatokat.

 • A csatolások megőrzése érdekében másolja az összes csatolt fájlt ugyanabba a mappába, amelyben a PageMaker-kiadványt tárolja.

 • Győződjön meg arról, hogy az összes szükséges betűtípus rendelkezésre áll az InDesign alkalmazásban.

 • Javítsa ki a megszakadt grafikahivatkozásokat a PageMaker-kiadványban.

 • Ha egy nagyméretű PageMaker-dokumentum konvertálásakor problémák jelentkeznek, konvertálja kisebb részenként a PageMaker-fájlt a hiba behatárolása érdekében.

Megjegyzés:

Ha nem tud megnyitni egy sérült PageMaker-dokumentumot a PageMaker alkalmazásban, próbálja az InDesign alkalmazásban megnyitni. Az InDesign a legtöbb olyan dokumentumot helyre tudja állítani, amelyet a PageMaker nem képes megnyitni.

PageMaker-dokumentum vagy -sablon megnyitása

 1. Győződjön meg arról, hogy az eredeti alkalmazásban bezárta a fájlt.

 2. Az InDesign programban kattintson a Fájl > Megnyitás parancsra.

 3. A Windows rendszer Fájltípus legördülő listájában válassza a PageMaker (6.0‑7.0) lehetőséget.

 4. Jelöljön ki egy fájlt, és kattintson a Megnyitás gombra.

  Megjegyzés:

  Ha az InDesign nem tud konvertálni egy fájlt vagy egy fájl adott részét, figyelmeztetést jelenít meg, amelyben jelzi a hiba okát és az átalakítási kísérlet eredményét.

 5. Ha figyelmeztető párbeszédpanel jelenik meg, tegye az alábbiak egyikét:

  • Kattintson a Mentés gombra a figyelmeztetések szövegfájlként való mentéséhez, majd nyissa meg a fájlt az InDesign alkalmazásban.

  • Kattintson a Bezárás gombra, ha a szövegfájl mentése nélkül szeretné megnyitni a fájlt az InDesign alkalmazásban.

Megjegyzés:

Ha gondjai adódnak az átalakított PageMaker dokumentummal, az Exportálás párbeszédpanelen mentse a dokumentumot InDesign Markup (IDML) formátumban. Majd nyissa meg az IDML fájlt, és mentse InDesign dokumentumként.

PageMaker-sablon mentése InDesign-sablonként

 1. Nyissa meg a sablont az InDesign alkalmazásban.

 2. Válassza a Fájl > Mentés másként parancsot, és adja meg a fájl helyét és nevét.

 3. Válassza az InDesign -sablon lehetőséget a Fájl típusa (Windows) vagy a Formátum (Mac OS) legördülő listában, és kattintson a Mentés gombra.

Gyakori problémák a PageMaker-fájlok konvertálásakor

Ne feledkezzen el a következőkről:

 • Minden mesteroldal és réteg InDesign-mesterré és -réteggé alakul. A PageMaker mesteroldalai az InDesign mesteroldalaivá alakulnak, és minden objektumot tartalmazni fognak, beleértve az oldalszámokat és a segédvonalakat is. Az egymást átfedő elemek sorrendjének megőrzése végett az InDesign két réteget hoz létre a PageMaker-kiadványok konvertálásakor: az alapértelmezettet és az alapértelmezett mestert. Az alapértelmezett mester a mesteroldal elemeit tartalmazza.

 • A PageMaker-dokumentumok segédvonalai az alapértelmezett rétegbe kerülnek az InDesign alkalmazásban.

 • A PageMaker munkaterületének minden eleme az InDesign-dokumentum első oldalpárján jelenik meg.

 • A PageMaker alkalmazásban nem nyomtatandóként jelölt összes objektumnál be lesz jelölve a Nem lesz nyomtatva jelölőnégyzet a konvertálást követően az InDesign Jellemzők panelén.

 • A csoportba foglalt objektumok továbbra is csoportosítva maradnak, amennyiben nincs közöttük nem nyomtatandó elem.

A szöveg és a táblázatok konvertálásával kapcsolatos kérdések

Ne feledkezzen el a következőkről:

 • A szöveges részek InDesign-szövegkeretekké alakulnak.

 • A PageMaker-fájlokban lévő táblázatok InDesign-táblázatokká alakulnak.

 • A stílusok InDesign-stílusokká alakulnak. A PageMaker [No style] stílusa az InDesign [Nincs bekezdésstílus] stílusának felel meg. A [Nincs bekezdésstílus] stílus azonban megkapja egy névvel rendelkező stílus jellemzőit, ha ezt a stílust előbb jelölték ki, mint hogy bármilyen szöveget írtak volna a PageMaker-kiadványba.

 • Az InDesign az Adobe bekezdéstördelőt használja az összes bekezdéshez, így bizonyos szövegrészek folyatása megváltozhat. Az Adobe egysoros tördelőt egy vagy több bekezdéshez rendelve a PageMaker szövegtördelő összetevőjéhez hasonló módon helyezhet el sortöréseket, de a szöveg folyása így is megváltozhat.

 • Az InDesign csak alapvonalak közötti sortávolságot használ. A PageMaker arányos és a nagybetűk felső szélétől mért sortávolságai az InDesign alapvonalak közötti sortávolságaivá konvertálódnak, ez pedig a szöveg elcsúszását okozhatja.

 • A konvertált szöveg első alapvonala másként jelenhet meg, mint az InDesign alkalmazásban létrehozott szövegnél. Konvertált szöveg esetén az Első alapvonal beállítás értéke Sortávolság, az InDesign alkalmazásban létrehozott szövegnél azonban alapértelmezés szerint Felső betűszár.

 • Az InDesign a PageMaker programtól eltérő elválasztási módszert használ, emiatt a sortörések különbözhetnek.

 • Az árnyékszöveg egyszerű szöveggé alakul. A körvonalszöveg 0,25 hüvelykes körvonallal és Papír kitöltéssel rendelkező szöveggé alakul.

Könyv, tárgymutató és tartalomjegyzék konvertálásának kérdései

Ne feledkezzen el a következőkről:

 • Az InDesign figyelmen kívül hagyja a könyvlistákat a PageMaker-kiadványok megnyitásakor. Ha egy könyvlista összes kiadványát egyszerre szeretné megnyitni, futtassa a Build Booklet (Füzetkészítő) bővítményt a PageMaker alkalmazásban a None (Nincs) elrendezést választva. Fontos tudni, hogy a szövegblokkok és -keretek nem maradnak összefűzve.

 • A PageMaker-kiadványok tárgymutató-bejegyzései az InDesign Tárgymutató panelén jelennek meg. A Lásd itt vagy Lásd még itt beállítást használó kereszthivatkozással rendelkező szöveg a Lásd vagy Lásd még beállítást kapja.

 • A tartalomjegyzékek szövege tartalomjegyzék-stílussá konvertálódik, a PageMaker tartalomjegyzék-stílus pedig az InDesign Tartalomjegyzék párbeszédpanelén választható ki a stílusok legördülő menüjéből.

A csatolt és beágyazott elemek konvertálásával kapcsolatos kérdések

Ne feledkezzen el a következőkről:

 • A szöveg- és a grafikahivatkozásokat megőrzi a program, ezek a Hivatkozások panelen tekinthetők meg.

 • Ha az InDesign nem találja a grafikák egyikéhez tartozó eredeti hivatkozást, figyelmeztetést jelenít meg és rákérdez, hogy ki szeretné-e javítani a hivatkozást a PageMaker programban.

 • Az InDesign nem támogatja az OLE objektumcsatolási és -beágyazási technológiát. Ennek következtében az OLE-grafikákat tartalmazó fájlok megnyitásakor nem jelennek meg ezek a grafikák az InDesign-dokumentumban.

A színek és a túltöltés konvertálásával kapcsolatos kérdések

Ne feledkezzen el a következőkről:

 • A színek a nekik pontosan megfelelő InDesign-színekké alakulnak. A PageMaker HLS-színei RGB-színekké alakulnak, az egyéb színkönyvtárakban lévő színek pedig a CMYK értékeiknek megfelelően konvertálódnak.

 • A színárnyalatok a szülőszínt adott százalékban tartalmazó színné konvertálódnak. Ha a szülőszín nem található meg a Színmintakészlet panelen, a program felveszi a konvertálás során. A színárnyalatot használó objektumok kijelölésekor a program kijelöli a szülőszínt a Színmintakészlet panelen, és az árnyalatérték legördülő menüben jelenik meg.

 • A PageMaker-fájlok színprofiljai közvetlenül konvertálódnak. A Hexachrome színek mindegyike RGB-értékké alakul. A nem ICC-kompatibilis profilokat az InDesign a megadott alapértelmezett CMS-beállítások és -profilok használatával konvertálja.

 • Minden körvonal és vonal (beleértve a léniákat) a hozzá leginkább hasonló alapértelmezett körvonalstílussá alakul. Az egyéni körvonalak és szaggatott vonalak az InDesign egyéni körvonalaivá és szaggatott vonalaivá alakulnak.

 • Az InDesign nem támogatja a képvezérlővel a TIFF-képekre alkalmazott képernyő-mintázatokat és szögeket; ezeket elhagyja a TIFF-fájlokból.

 • Ha a PageMaker Trapping Preferences (Túltöltési beállítások) párbeszédpanelén be van jelölve az Auto-Overprint Black Strokes (Fekete körvonalak automatikus felülnyomása) vagy a Fills (Kitöltések) jelölőnégyzet (illetve mindkettő), a beállítás az InDesign programban is érvényben marad, de a Jellemzők panelen nem lesz bejelölve a Körvonal felülnyomása vagy a Kitöltés felülnyomása jelölőnégyzet.

Megjegyzés:

A PageMaker programból történő konvertálással kapcsolatos további kérdésekről az Adobe webhelyén található támogatási dokumentumokban olvashat.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat