Görbére írt szöveg létrehozása

A szöveget formázhatja úgy, hogy az egy nyílt vagy zárt, tetszőleges alakú görbe mentén folyjon. A görbére írt szövegre beállításokat és hatásokat alkalmazhat: elcsúsztathatja a görbe mentén, átteheti annak másik oldalára, vagy a görbe alakja segítségével torzíthatja a karaktereket. Mint minden szövegkeretnek, a görbére írt szövegnek is van bejövő és kimenő portja, amelyekkel a szöveg összefűzhető.

Egy görbére csak egy szövegsor írható, így a görbére már nem illeszkedő szöveg túlszedett lesz, ha nem fűzi másik görbéhez vagy szövegkerethez. A görbére írt szöveghez hozzáadhat szövegközi vagy sor fölötti objektumokat. Nem hozhat létre görbére írt szöveget összetett görbékkel, például a Körvonal létrehozása parancs eredményeként keletkezőkkel.

Görbére írt szöveg
Görbére írt szöveg

A. Kezdő fogantyú B. Bejövő port C. Középső fogantyú D. Záró fogantyú E. Összefűzött szöveget jelző kimenő port 
 1. Jelölje ki a Szöveg görbére illesztése eszközt . (A Szöveg görbére illesztése eszközt tartalmazó menü megjelenítéséhez kattintson a Szöveg eszközre, és tartsa lenyomva a gombot.)
 2. Vigye az egérmutatót a görbe fölé, míg a mutató mellett egy kis pluszjel nem jelenik meg , majd kövesse az alábbi lépéseket:
  • Az alapértelmezett beállítások használatához kattintson a görbére. Alapértelmezés szerint a beszúrási pont a görbe elején jelenik meg. Ha az aktuális bekezdés beállításaiban szerepel behúzás vagy baltól különböző igazítás, akkor a beszúrási pont nem feltétlenül a görbe elején jelenik meg.

  • Ha a szöveget a görbe adott részére szeretné korlátozni, kattintson a görbe azon szakaszára, ahol a szöveget kezdeni szeretné, és húzza az egeret a görbe mentén addig a szakaszig, ahová a szöveg végét szeretné helyezni. Ezután engedje fel az egér gombját. (A szöveg kezdő és záró pozíciójának módosításával kapcsolatban a Görbére írt szöveg pozíciójának módosítása című szakaszban talál további tájékoztatást.)

  Görbére írt szöveg helyének módosítása
  Görbére írt szöveg helyének módosítása

  Megjegyzés:

  Ha sem kattintással, sem húzással nem ér el eredményt, ellenőrizze, hogy a kis pluszjel megjelenik-e a Szöveg görbére illesztése eszköz mellett.

 3. Írja be a kívánt szöveget. Ha a beszúrási pontot kattintással helyezte el a görbén, a szöveg a görbe teljes hosszában jelenik meg. Ha húzással adta meg a helyet, a szöveg csak a kijelölt szakaszon jelenik meg.

Megjegyzés:

Ha a görbe eredetileg látható volt, a szöveg hozzáadása után is az marad. A görbe elrejtéséhez jelölje azt ki a Kijelölés vagy a Közvetlen kijelölés eszközzel, majd alkalmazzon kitöltést üres körvonallal.

Görbére írt szöveg szerkesztése vagy törlése

A görbére írt szövegre karakter- és bekezdésbeállításokat alkalmazhat. A bekezdésléniák és a bekezdésköz-beállítások azonban nincsenek hatással a görbére írt szövegre. A görbére írt szöveg igazítását a Bekezdés panelen megadott igazítási beállítás szabályozza.

A görbére írt karakterek szerkesztése és formázása

 1. A Szöveg görbére írása eszközzel tegye a következők egyikét:
  • Beszúrási pont hozzáadásához kattintson a görbére írt szöveg két karaktere közé.

  • A görbére írt karaktereket húzással jelölheti ki.

 2. Szerkessze és formázza szükség szerint a szöveget.

Görbére írt szöveg törlése

 1. A Kijelölés eszközzel  vagy a Közvetlen kijelölés eszközzel  jelöljön ki egy vagy több görbére írt szöveget.
 2. Válassza a Szöveg > Szöveg görbére illesztése > Szöveg törlése görbéről lehetőséget.

Ha a szöveg össze van fűzve, akkor a következő összefűzött szövegkeretbe vagy görbére írt szövegobjektumra kerül. Összefűzés hiányában a szöveg törlődik. A görbe megmarad, de a görbére írt szöveggel kapcsolatos tulajdonságokat (a fogantyúkat, bejövő és kimenő portokat valamint összefűzési tulajdonságokat) a program eltávolítja.

Megjegyzés:

Ha a görbe kitöltése és körvonalszíne Nincs értékű, akkor a görbe a szöveg törlése után nem látható. A láthatóvá tételhez a Szöveg > Szöveg görbére illesztése > Szöveg törlése görbéről lehetőség választása után azonnal nyomja le a D billentyűt. Ez az alapértelmezett kitöltést és körvonalszínt állítja be a kijelölt görbére.

A karaktertérköz szűkítése hegyes szögek és éles görbék körül

 1. A Kijelölési eszközzel vagy a Szöveg eszközzel jelöljön ki egy görbére írt szöveget.
 2. Válassza a Szöveg > Szöveg görbére illesztése > Beállítások lehetőséget, vagy kattintson duplán a Szöveg görbére írása eszközre.
 3. A Térköz mezőbe írjon be egy pontban megadott értéket. A magasabb értékek csökkentik a hegyes szögek vagy görbék mentén elhelyezett karakterek közti távot.
Görbére írt szöveg karaktertérköz-módosítás előtt (balra) és után (jobbra)
Görbére írt szöveg karaktertérköz-módosítás előtt (balra) és után (jobbra)

Megjegyzés:

A Távolság érték kompenzálja azt, hogy a karakterek szétterülnek a görbék és hegyes szögek mentén. Az egyenes szegmenseken elhelyezett karakterekre nincs hatással. Ha a görbe tetszés szerinti részén szeretné módosítani a karaktertérközt, jelölje ki a kívánt karaktereket, és alkalmazzon alávágást vagy betűközt.

Görbére írt szöveg pozíciójának módosítása

Módosíthatja a görbére írt szöveg kezdő vagy záró pozícióját, elcsúsztathatja a szöveget, vagy más módon változtathatja annak pozícióját.

Görbére írt szöveg kezdő vagy záró pozíciójának módosítása

 1. A Kijelölési eszközzel  jelöljön ki egy görbére írt szöveget.
 2. Vigye az egérmutatót a szöveg kezdő vagy záró fogantyúja fölé, amíg egy kis ikon jelenik meg a mutató mellett . Ügyeljen, hogy ne a bejövő vagy kimenő port fölött tartsa a mutatót.

  Megjegyzés:

  A fogantyút egyszerűbben megtalálja, ha kinagyítja a görbét.

 3. Húzza el a kezdő vagy záró fogantyút a görbe mentén.
Görbére írt szöveg határolójának áthelyezése húzással
Vigye az egérmutatót a szöveg kezdő vagy záró fogantyúja fölé, majd húzással helyezze át a görbére írt szöveg határolóját.

Megjegyzés:

A bekezdések behúzási értékeit a program a kezdő és záró fogantyútól számítja.

Görbére írt szöveg elcsúsztatása

 1. A Kijelölési eszközzel  jelöljön ki egy görbére írt szöveget.
 2. Vigye az egérmutatót a szöveg középső fogantyúja fölé, amíg annak ikonja meg nem jelenik a mutató  mellett.

  Megjegyzés:

  A fogantyút egyszerűbben megtalálja, ha kinagyítja a görbét.

 3. Húzza a középső fogantyút a görbe mentén.

Megjegyzés:

A szöveg nem mozdul el, ha a kezdő vagy a záró fogantyú a görbe valamely végpontjánál van. Ha a szöveg elcsúsztatásához helyet szeretne teremteni, húzza el a kezdő vagy záró fogantyút a görbe végétől.

Görbére írt szöveg tükrözése

 1. Kattintson a Kijelölés eszközre , majd jelöljön ki egy görbére írt szöveget.
 2. Vigye az egérmutatót a szöveg középső fogantyúja fölé, amíg annak ikonja meg nem jelenik a mutató  mellett.
 3. Húzza a középső fogantyút a görbe túloldalára.
  Húzza a középső fogantyút a görbe túloldalára
  Vigye az egérmutatót a szöveg középső fogantyúja fölé, majd húzza azt a görbe túloldalára.

  A görbére írt szöveget párbeszédpanel segítségével is tükrözheti. A Kijelölési eszközzel vagy a Szöveg eszközzel jelöljön ki egy görbére írt szöveget. Válassza a Szöveg > Szöveg görbére illesztése > Beállítások lehetőséget. Jelölje be a Tükrözés beállítást, és kattintson az OK gombra.

Hatások alkalmazása görbére írt szövegre

 1. A Kijelölési eszközzel vagy a Szöveg eszközzel jelöljön ki egy görbére írt szöveget.
 2. Válassza a Szöveg > Szöveg görbére illesztése > Beállítások lehetőséget, vagy kattintson duplán a Szöveg görbére írása eszközre.
 3. Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét a Hatás menüben, majd kattintson az OK gombra:
  • Ha a karakterek alapvonalának közepét párhuzamosan szeretné tartani a görbe érintőjével, válassza a Szivárvány lehetőséget. Ez az alapértelmezett beállítás.
  Görbére írt szöveg hatásai
  Görbére írt szöveg hatásai

  A. Szivárvány B. Döntés C. 3D szalag D. Lépcsőfok E. Gravitáció 
  • Ha a karakterek függőleges széleit függőlegesen szeretné tartani a görbe alakjától függetlenül, míg a vízszintes szélek görbítését engedélyezi, válassza a Döntés lehetőséget. Az így létrejövő vízszintes torzítás hasznos lehet a hullámokat követni tűnő vagy henger köré csavarodó szövegnél, például egy italdoboz címkéjén.

  • Ha a karakterek vízszintes széleit függőlegesen szeretné tartani a görbe alakjától függetlenül úgy, hogy a függőleges szélek a görbére merőlegesek legyenek, válassza a 3D szalag lehetőséget.

  • Ha az összes karakter alapvonalának bal szélét a görbén szeretné tartani a karakterek elforgatása nélkül, válassza a Lépcsőfok lehetőséget.

  • Ha az összes karakter alapvonalának közepét a görbén szeretné tartani úgy, hogy a függőleges szélek a görbe középpontja felé mutassanak, válassza a Gravitáció lehetőséget. Ennek a beállításnak a perspektivikus hatása a szöveg görbéjének ívét módosítva szabályozható.

Rögzített objektumok hozzáadása görbére írt szöveghez

 1. A Szöveg eszközzel vagy a Szöveg görbére írása eszközzel kattintson duplán arra a beszúrási pontra a szövegben, ahová az objektum rögzítési jelölőjét szeretné helyezni.
 2. Adja hozzá a rögzített objektumot. A görbéhez hozzáadhat szövegközi vagy sor fölötti objektumokat, illetve kereteket. (További információt a Rögzített objektumok című témakör tartalmaz.)

Megjegyzés:

A görbére írt szövegben levő sor fölötti rögzített objektumokhoz elérhető beállítások kis mértékben eltérnek a szokásos szövegkeretekben alkalmazhatóktól: az Igazítás beállítás a rögzített objektum jelölőjéhez képest működik, a Térköz előtte beállítás pedig nem használható.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat