A Creative Cloud Libraries könyvtárakról

A Creative Cloud könyvtár a dizájnösszetevők gyűjteménye. Többféle típusú dizájnkomponens adható a Creative Cloud könyvtárhoz. Az InDesign alkalmazás CC Libraries könyvtárai a következő kellékeket támogatja: Színek, Színtémák, Bekezdésstílusok, Karakterstílusok és Grafikák

Megjegyzés:

Az InDesign alkalmazás nem támogatja az Ecsetstílusokat és a Rétegstílusokat.

Hogyan segít a Creative Cloud könyvtár?

A Creative Cloud könyvtárak segítenek a kreatív elemek szervezésében, böngészésében, és hozzáférésében. Például, szeretne létrehozni egy Creative Cloud könyvtárat, ami egy adott projektben leggyakrabban használt összetevőket tartalmazza.

 • Összegzés. Gyűjtse össze az összetevőket a különböző dokumentumokból és projektekből.
 • Szervezés. Kategorizálja az összetevőket könyvtárakba, melyek megfelelő információt adnak munkafolyamataihoz és projektjeihez.
 • Együttműködés. Alkalmazások és összetevők megoszthatók könyvtáraiból más felhasználókkal. Engedélyezheti, hogy mások dolgozhassanak megosztott könyvtáraiban lévő elemeivel vagy megoszthatja őket más felhasználókkal.
 • Kezelés / Nézet / Hozzáférés Használja a komponenseket számítógépein és eszközein. Például, az InDesign és Photoshop vagy Illustrator között.
 • Újrafelhasználás. Használja a komponenseket többször, ahol és amikor akarja.

Könyvtárak panel áttekintése

CC Libraries panel
CC Libraries panel

A. Creative Cloud könyvtár legördülő B. Elemek megjelenítése ikonként C. Elemek megjelenítése listában D. Kellékek hozzáadása E. Folyamat/Szinkronizálás állapota F. Kellék törlése G. Kellékek 

A Creative Cloud könyvtárak a CC könyvtár panelen jelennek meg az InDesign programban. Ha különböző számítógépeken készít könyvtárakat, egyazon Adobe ID azonosító használata mellett, a kellékek és könyvtárak mind láthatók a CC Libraries panelen, minden számítógépen.

A CC Libraries panel használható:

 • Creative Cloud könyvtár készítéséhez, megtekintéséhez, átnevezéséhez, eltávolításához és használatához
 • Eszközök hozzáadása, eltávolítása, szerkesztése és átnevezése a Creative Cloud könyvtárban
 • Eszközök rendezése és megtekintése a Creative Cloud könyvtárban

A Creative Cloud könyvtár használata

A Könyvtárak panel megnyitása

A CC Libraries panel megnyitásához:

 • Kattintson az Ablak > CC Libraries elemre.

Creative Cloud könyvtár készítése

 1. Tegye a következők egyikét:

  • A Könyvtárak panelen kattintson a legördülő menüre, majd válassza az Új könyvtár készítése elemet.
  • Kattintson a Könyvtárak panel jobb felső sarkára az úszó menü kiterjesztéséhez, majd válassza az Új könyvtár létrehozása lehetőséget.
 2. Írjon be egy nevet, majd kattintson a Létrehozás elemre.

Creative Cloud könyvtár törlése

 1. Válasszon egy könyvtárat a Könyvtárak panel legördülő listájából.

 2. Terjessze ki az úszó menüt, majd válassza a Törlés lehetőséget.

Creative Cloud könyvtár átnevezése

 1. Válasszon egy könyvtárat a Könyvtárak panel legördülő listájából.

 2. Terjessze ki az úszó menüt, majd válassza a Törlés lehetőséget.

Megjegyzés:

Az InDesign objektumkönyvtárakból kellékek telepíthetők át új vagy már létező Create Cloud könyvtárakba. Részletekért lásd: Objektumkönyvtári elemek migrálása CC Libraries könyvtárakba.

A könyvtár kellékeinek használata

Színek

Megjegyzés:

Húzza az egérmutatót egy elérhető színre a szín nevének és hexadecimális kódjának megtekintéséhez.

Dokumentum objektumaiból színek hozzáadása

 1. Jelenlegi dokumentumban szöveg vagy objektum kiválasztása.

 2. Ha körvonalszínt akar CC Libraries könyvtárhoz adni, kattintson a Körvonalszín hozzáadása ikonra a CC Libraries panelen.

  Megjegyzés:

  A Körvonalszín hozzáadása ikon csak akkor engedélyezett, ha egy körvonal lett alkalmazva a kiválasztott objektumra vagy szövegre.

 3. Ha kitöltésszínt akar CC Libraries könyvtárhoz adni, kattintson a Kitöltésszín hozzáadása ikonra a CC Libraries panelen.

A színek színtárakként lesznek hozzáadva a Színek kategóriához a CC Libraries panelen.

Színtárak hozzáadása a Színtár panelről

 1. Nyissa meg a Színtár panelt (Ablak > Szín > Színtár).

 2. Jelöljön ki egy vagy több színtárat a panelen.

  Ha egy adott csoport összes következő típusú színtárát szeretné hozzáadni a jelenlegi CC Libraries könyvtárhoz, akkor válassza ki a csoport címét a Színtárak panelen:

  • Folyamat (CMYK, RGB, Lab)
  • Pont (CMYK, RGB, Lab)
  • PANTONE, ANPA stb.
 3. Kattintson a Kiválasztott színpaletta hozzáadása az aktuális CC Libraries könyvtárhoz lehetőségre.

  Megjegyzés:

  Ha kijelölte a csoport hozzáadni kívánt színpalettáit, akkor a Kiválasztott színpaletta hozzáadása az aktuális CC Libraries könyvtárhoz gomb csak akkor válik aktívvá, ha a csoport legalább egy támogatott színpalettát tartalmaz:

  • Folyamat (CMYK, RGB, Lab)
  • Pont (CMYK, RGB, Lab)
  • PANTONE, ANPA stb.

A színtárak hozzáadódnak a Színek kategóriához a CC Libraries panelen.

Ha kijelölt egy csoportot, akkor a csoportban lévő összes támogatott színtár hozzáadásra kerül a jelenlegi könyvtárhoz.

Színtémák hozzáadása CC Libraries könyvtárhoz

 1. Hozzon létre színösszeállítást az aktuális dokumentum egyik képéből a Színösszeállítás eszközzel.

  Az InDesign dokumentumokban lévő képekből történő színtémák létrehozásának részleteiért lásd: Színtémák generálása a Színtéma eszköz használatával.

 2. A Színösszeállítás eszközben kattintson a Téma hozzáadása az aktuális CC Libraries könyvtárhoz elemre.

A kép összeállítása hozzáadódik az aktuális CC Libraries könyvtárak panel Színösszeállítások kategóriájához.

CC Libraries szín vagy színtéma hozzáadása a Színtárak panelhez

 1. A CC Libraries panelen jobb egérgombbal kattintson egy vagy több színre vagy egy színtémára.

 2. A helyi menüből válassza a Hozzáadás a színtárakhoz vagy a Téma hozzáadása a Színtárakhoz lehetőséget.

Színek alkalmazása objektumokra és szövegre a dokumentumban

 1. Válasszon ki egy objektumot vagy szöveget az aktív InDesign dokumentumban.

 2. Kattintson egy színre a CC Libraries panel egyik könyvtárában (a szín alkalmazásra kerül az aktív proxyra (kitöltés vagy körvonal)).

 3. Egy szín kitöltéséhez jobb oldali egérgombbal kattintson a színre, és válassza a Szín beállítása elemet.

Megjegyzés:

Használja a proxyt, hogy meghatározhassa: mire lett a szín alkalmazva - egy objektum vagy szöveg kitöltés- vagy körvonal-tulajdonságai.

Színek szerkesztése egy CC Libraries könyvtárban

 1. A CC Libraries panelen jobb egérgombbal kattintson egy színre és válassza a Szerkesztés elemet.

 2. Válasszon ki egy színt a Színválasztó párbeszédablakkal, majd kattintson az OK elemre.

Bekezdés- és karakterstílusok

Hozzáadhat InDesign bekezdés- vagy karakterstílusokat CC Libraries könyvtárakhoz, majd megoszthatja ezeket dokumentumok, eszközök, vagy felhasználók között. Bekezdés- vagy karakterstílusok hozzáadhatók egy dokumentum szövegéből, a Bekezdés vagy Karakter panelekről, vagy az Új karakterstílus vagy Új bekezdésstílus párbeszédablakokról. 

Megjegyzés:

A szövegstílusok át lettek nevezve, és azok a kellékek, melyek a Szövegstílusok alatt voltak kategorizálva, a Karakterstílusok kategória alatt érhetők el.

Dokumentum szövegéből bekezdés- vagy karakterstílus hozzáadása

 1. Válassza ki azt a szöveget (a jelenlegi dokumentumban), amelyre olyan karakter- vagy bekezdésstílus lett alkalmazva, amit a CC Libraries könyvtárhoz kíván adni.

 2. Kattintson a Bekezdésstílus hozzáadása  vagy Karakterstílus hozzáadása  elemre a CC Libraries panelen.

A bekezdés- vagy karakterstílus a Bekezdésstílusok vagy Karakterstílusok kategóriához lesz hozzáadva a CC Libraries panelen.

Bekezdés- vagy karakterstílusok hozzáadása a Bekezdésstílusok vagy Karakterstílusok panelekről

 1. Nyissa meg a karakterstílusok vagy Bekezdésstílusok panelt:

  • Ablak > Stílusok > Karakterstílusok
  • Ablak > Stílusok > Bekezdésstílusok
 2. Jelöljön ki egy vagy több stílust a panelen.

  Egy adott csoport összes stílusának a jelenlegi CC Libraries könyvtárhoz való hozzáadásához jelölje ki a csoport címét a Bekezdésstílusok vagy a Karakterstílusok panelen.

 3. Kattintson a Kiválasztott stílus hozzáadása az aktuális CC Libraries könyvtárhoz lehetőségre.

A kijelölt bekezdés- vagy karakterstílusok a Bekezdésstílusok vagy Karakterstílusok kategóriához lesznek hozzáadva a CC Libraries panelen.

Ha kijelölt egy csoportot, akkor az összes bekezdés- vagy karakterstílus hozzáadásra kerül a jelenlegi könyvtárhoz.

Bekezdés- vagy karakterstílusok hozzáadása az Új bekezdésstílusok vagy Új karakterstílusok párbeszédablakról

 1. Nyissa meg a karakterstílusok vagy Bekezdésstílusok panelt:

  • Ablak > Stílusok > Karakterstílusok
  • Ablak > Stílusok > Bekezdésstílusok
 2. Az úszó menüből válassza az Új karakterstílus vagy Új bekezdésstílus elemet.

 3. Az Új bekezdésstílus vagy Új karakterstílus párbeszédablakon adja meg az új stílus készítésének beállításait.

  Részletekért lásd: Karakter- és bekezdésstílusok hozzáadása.

 4. Jelölje be a Hozzáadás a CC Libraries könyvtárhoz lehetőséget, majd válasza ki a kívánt CC Libraries könyvtárat a legördülő listából vagy az Új könyvtár létrehozása lehetőséget

 5. Kattintson az OK gombra új stílus létrehozásához, ami egyidejűleg a kijelölt CC Libraries könyvtárhoz lesz adva.

Az újonnan létrehozott bekezdés- vagy karakterstílus a Bekezdésstílusok vagy Karakterstílusok kategóriához lesz hozzáadva a CC Libraries panelen.

CC Libraries könyvtár bekezdés- vagy karakterstílusainak alkalmazása egy dokumentum szövegére

 1. Jelöljön ki egy szövegobjektumot egy aktív InDesign dokumentumban.

 2. Kattintson jobb egérgombbal a stílusra a kiválasztott CC Libraries könyvtárban és válassza a Bekezdésstílus alkalmazása vagy Karakterstílus alkalmazása elemet.

A CC Libraries panelről alkalmazott Karakerstílusok vagy Bekezdésstílusok stílusokként lesznek hozzáadva az InDesign megfelelő paneljeihez.

Ezenkívül minden stílushierarchia meg lesz őrizve. Például a Bekezdésstílus 2 a Bekezdésstílus 1 stíluson alapul, és az egy beágyazott Karakterstílus 1 stílust tartalmaz. Ebben az esetben mind a Bekezdésstílus 1, mind a Karakterstílus 1 hozzá lesz adva a megfelelő panelhez. És Bekezdésstílus 2 is hozzá lesz adva a Bekezdésstílus panelhez.

Megjegyzés:

Ha egy karakter- vagy bekezdésstílushoz társított betűtípus hiányzik a helyi számítógépen, egy figyelmeztető ikon jelenik meg a CC Libraries panelen a stílus bélyegképének jobb alsó sarkában.

CC Library stílusok hozzáadása a Bekezdés vagy Karakter panelhez

 1. A CC Libraries panelen jelöljön ki egy vagy több bekezdés- vagy karakterstílust.

 2. Kattintson jobb gombbal a kijelölt stílusokra, majd válassza a Hozzáadás a bekezdésstílusokhoz vagy Hozzáadás a karakterstílusokhoz lehetőséget.

Grafikák

Grafikák hozzáadása a dokumentumból

 1. Húzza az InDesign kelléket a dokumentumból és ejtse a CC Libraries panelre.

  Vagy kattintson egy InDesign eszközre a dokumentumban, majd kattintson a Grafika hozzáadása elemre  a CC Libraries panelen.

A kellék a Grafikák kategóriához lesz adva a CC Libraries panelen, mint egy InDesign objektumrész.

Hozzáadhat grafikákat az Adobe Stock szolgáltatásból is az InDesign CC könyvtárhoz. Részletekért lásd: Az Adobe Stock használata az InDesign szoftverben.

CC Library grafikák elhelyezése áthúzással vagy a jobb egérkattintásra megjelenő helyi menüből

 1. Grafika áthúzása a CC Libraries panelről a dokumentumba.

  Megjegyzés:

  Ha áthúz egy grafikát, alapértelmezésben hivatkozott grafikaként lesz elhelyezve. Ahhoz, hogy beágyazott grafikaként helyezze el, használja az Alt+áthúzás kombinációt.

  Egy vagy több grafika dokumentumban való elhelyezéséhez kattintson jobb gombbal a grafikákra a CC Libraries panelen, majd válassza a következő lehetőséget:

  Elhelyezés másolatként

  InDesign eszköz elhelyezése objektumdarabként vagy egy másik Creative Cloud alkalmazásból (mint Photoshop vagy Illustrator) grafika beágyazása.

  Elhelyezés hivatkozásként

  Egy másik Creative Cloud alkalmazásból (mint Photoshop vagy Illustrator) grafika elhelyezése könyvtárcsatolt grafikaként.

  Megjegyzés:

  Egy InDesign forrás nem helyezhető el hivatkozott grafikaként egy dokumentumban, így az Elhelyezés hivatkozásként lehetőség nem érhető el, ha jobb egérgombbal egy InDesign forrásra kattint.

 2. Ha a jobb kattintásra megjelenő helyi menüt használta egy vagy több grafika elhelyezésére, a grafikák hozzáadódnak a szórópisztolyhoz.

  A grafikák dokumentumban történő egyenkénti elhelyezéséhez használja a szórópisztolyt.

CC könyvtár grafikájának elhelyezése az Elhelyezés CC Libraries könyvtárakból menü használatával

 1. Válassza a Fájl > Elhelyezés CC Libraries könyvtárakból elemet.

  A CC Libraries panel szűrve csak a Grafikák kategóriát jeleníti meg.

 2. Kattintson egy grafikára, majd az Elhelyezés elemre.

  A kellék az InDesign szórópisztolyba kerül.

 3. A szórópisztoly használatával helyezheti el a grafikát a dokumentumban.

Ha egy hivatkozott grafikát helyez el egy dokumentumban, a grafika az InDesign Hivatkozások paneljén jelenik meg.

A Hivatkozások panelen minden grafikánál a jobb oldali ikon jelzi, hogy a grafika hivatkozott  vagy beágyazott .

A CC Libraries panelen egy hivatkozott grafika megkereséséhez kattintson jobb egérgombbal a grafikára, és válassza a Felfedés a CC Libraries könyvtárakban elemet.

Vagy jelölje ki a grafikát és válassza a Felfedés a CC Libraries könyvtárakban elemet a Hivatkozások panel úszó menüjéből.

InDesign kellék szerkesztése egy CC könyvtárban

 1. Kattintson jobb egérgombbal a kellékre és válassza a Szerkesztés elemet vagy kattintson duplán a kellékre.

  A kellék egy InDesign dokumentumablakban nyílik meg.

 2. Végezze el a szükséges változtatásokat és mentse a kelléket.

  A kellék az InDesign szórópisztolyba kerül.

  A változtatások tükröződnek a kelléken a CC könyvtárban.

InDesign dokumentumokban elhelyezett grafikák újracsatolhatók egy CC könyvtár grafikáihoz. Az elhelyezett grafikák is újracsatolhatók egy grafikafájlhoz a helyi számítógépen.

 1. Grafika újracsatolásához egy CC Libraries könyvtár grafikájához jobb egérgombbal kattintson a grafikára és válassza az Újracsatolás a CC Libraries könyvtárakhoz elemet.

  Vagy jelölje ki a grafikát és válassza az Újracsatolás a CC Libraries könyvtárakhoz elemet a Hivatkozások panel úszó menüjéből.

 2. A helyi grafikus fájl újracsatolásához jobb egérgombbal kattintson a grafikára, és válassza az Újracsatolás elemet.

  Vagy jelölje ki a grafikát és válassza az Újracsatolás elemet a Hivatkozások panel úszó menüjéből.

Szöveges kellékek hozzáadása és megosztása

Dokumentumai szöveges objektumait Creative Cloud könyvtárakhoz adhatja, majd megoszthatja őket a különböző alkalmazások többi felhasználójával. A könyvtárakban tárolt szöveges kellékek megtartják karakter- és bekezdésstílusaikat, valamint egyéb beállított attribútumaikat is. A szöveges kellékeket ismét felhasználhatja egyéb InDesign vagy Illustrator dokumentumokban.

Ha egy szöveges objektumra effektusok és megjelenések érvényesek, ezek megtartásához grafikus kellékként kell könyvtárhoz adnia a szöveges objektumot.

Szöveges kellék hozzáadása

Egy aktív InDesign dokumentumban tegye a következők valamelyikét:

 • Jelöljön ki egy szöveges objektumot, kattintson a CC Libraries panelre, válassza a menü Szöveg elemét, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
 • Húzza a szöveges objektumot a CC Libraries panelre. Alapértelmezésként a kellék szöveges kellékként kerül a Creative Cloud könyvtárba.
 • Ha grafikus kellékként szeretné hozzáadni a szöveges objektumot, tartsa nyomva a Control (Windows)/ Command (Mac) billentyűt, miközben az objektumot a CC Libraries panelre húzza.
 • Jelöljön ki szöveget a szövegkeretben, kattintson a CC Libraries panelre, válassza a menü Szöveg elemét, majd kattintson a Hozzáadás gombra. Így csak a kijelölt szöveget adja hozzá.
 • Helyezze a beszúrási mutatót szövegkeretbe, kattintson  a CC Libraries panelre, válassza a menü Szöveg elemét, majd kattintson a Hozzáadás gombra. Így hozzáadhatja az összefűzött kereteken átívelő teljes szöveget.

Szöveges kellék használata dokumentumban

Tegye a következők egyikét:

 • Kattintson jobb gombbal a CC Libraries panel egyik szöveges kellékére, majd válasszon egyet a következő lehetőségek közül:
  • Elhelyezés hivatkozásként: Hivatkozást hoz létre a Hivatkozások panelen, mely a CC Library kellékre mutat. A kellék minden módosítása érvényesül a dokumentum hivatkozott szöveges kellékén is. Emellett nem változtat a stílusinformációkon és a Karakter- és Bekezdésstílusokon.
  • Elhelyezés másolatként: Nem hoz létre hivatkozást, a CC Library szöveges kellékének módosításai nem befolyásolják a dokumentumban elhelyezett szöveges kelléket. Nem változnak a stílusinformációk és a Karakter- és Bekezdésstílusok.
  • Elhelyezés stílusok nélkül: Csak a szöveg kerül be minden hivatkozás és stílusinformáció nélkül.
 • Húzza az egérmutatót egy szövegkeretbe, kattintson jobb gombbal a CC Libraries panel egyik szöveges kellékére, majd válassza a Szövegközi elhelyezés elemet.
 • Húzza a kelléket a dokumentumra hivatkozott szöveges kellék létrehozásához.
 • Nem hivatkozott szöveges kellék létrehozásához az Alt billentyűt nyomva tartva húzza a kelléket.

Integráció az Illustrator alkalmazással

A könyvtárakhoz hozzáadott szöveges kellékek elérhetőek az Illustrator Libraries panelén keresztül is. A szöveges kellékeket mindkét alkalmazásban szerkesztheti és használhatja. A Libraries panel Lista nézetében a szöveges kellék jobb oldalán lévő ikon jelzi, hogy a kellék melyik alkalmazásban készült.

További információk: A megosztott szöveges kellékek ábrázolása az Illustrator és az InDesign alkalmazásban.

Szöveges kellék szerkesztése

Tegye a következőket a CC Libraries panelen:

 1. Kattintson duplán a szöveges kellék bélyegképére. Másik lehetőség, hogy jobb gombbal kattint a szöveges kellékre, majd a Szerkesztés menüpontot választja.

 2. Szerkessze a kelléket, mikor megnyílik egy InDesign dokumentumban. 

 3. Mentse a dokumentumot.

A szöveges kellék frissül a Creative Cloud Libraries könyvtárban és a bélyegkép is automatikusan frissül. Emellett a kellék frissül minden olyan helyen is, ahol hivatkozott kellékként használja.

Szöveges kellék átnevezése

 1. Kattintson jobb gombbal a szöveges kellékre, majd válassza az Átnevezés menüpontot.

 2. Adjon nevet a kelléknek és nyomja meg az Enter billentyűt.

Szöveges kellék törlése

Kattintson jobb gombbal a CC Libraries panelen egy szöveges kellékre, majd válassza a Törlés elemet.

CC Libraries könyvtár kellékeinek kezelése

A CC Libraries panelen átnevezheti, törölheti, duplikálhatja, másolhatja és mozgathatja a CC Libraries könyvtárak kellékeit.

Kellékek megkettőzése

 1. Kattintson jobb egérgombbal egy vagy több kellékre a CC Libraries panelen.

 2. Ha kijelölt egy kelléket, válassza a Másolat létrehozása elemet.

  Több kelléket kijelölve válassza a Kijelölt elemek megkettőzése elemet.

Kellékek másolása vagy mozgatása egyik CC Libraries könyvtárból másikba

 1. Kattintson jobb egérgombbal egy vagy több kellékre a CC Libraries panelen.

 2. Egy kelléket kijelölve válassza a Másolás vagy Mozgatás elemet.

  Több kelléket kijelölve válassza a Kijelölt elemek másolása vagy Kijelölt elemek mozgatása parancsot.

 3. Az almenüben válassza ki azt a CC könyvtárat, ahová másolni vagy mozgatni szeretné a kellékeket.

Kellékek átnevezése

 1. Kattintson jobb egérgombbal egy kellékre a CC Libraries panelen, majd válassza az Átnevezés lehetőséget.

 2. Adjon nevet a kelléknek és nyomja meg az Enter billentyűt.

Kellékek törlése

 1. Kattintson jobb egérgombbal egy vagy több kellékre a CC Libraries panelen.

 2. Ha kijelölt egy Kelléket, válassza a Törlés elemet.

  Több kelléket kijelölve válassza a Kijelölt elemek törlése elemet.

Keresés a CC Libraries panelen

A CC Library eszközökre név szerint kereshet a CC Libraries panelen. Az eszközökre a következő helyeken lehet rákeresni:

 • Jelenlegi könyvtár (alapértelmezett)
 • Adobe Stock
 • Összes könyvtár
 1. A Keresés legördülő menüben válassza ki a keresés helyét.

 2. Írja be a Keresés mezőbe az eszköz nevét, majd nyomja meg az Enter gombot.

Együttműködés Creative Cloud felhasználókkal

Megoszthatja könyvtárait más felhasználókkal, hogy megtekinthessék, szerkeszthessék, használhassák, átnevezhessék, vagy törölhessék a megosztott könyvtár tartalmait. Ha egy másik Creative Cloud előfizető megosztott egy könyvtárat önnel, ön is megoszthatja azt más Creative Cloud felhasználókkal.

Könyvtár megosztása

 1. A CC Libraries panelen válasszon egy könyvtárat a legördülő menüből.
 2. A CC Libraries panelen kattintson az úszó menüre, és válassza az Együttműködés elemet.
 3. A megnyíló böngészőablakban adjon meg e-mail címet és opcionálisan egy üzenetet annak a személynek, akivel a könyvtárat meg akarja osztani.

Meghívás elfogadása

 1. Futtassa az Adobe Creative Cloud for Desktop alkalmazást, és jelentkezzen be Adobe ID azonosítójával.
 2. Ha egy könyvtárat már megosztottak önnel, akkor megjelenik egy Frissítések és kérések szalagcím a Creative Cloud for Desktop alkalmazás tetején. Kattintson a Frissítések és kérések szalagcímre.
 3. A Könyvtár Meghívások részében kattintson az Elfogadás gombra, ami elérhető minden könyvtár-együttműködés meghíváshoz.

Megosztás megszüntetése

 1. A CC Libraries panelen a legördülő listában válassza ki annak a könyvtárnak a nevét, amit többé nem kíván megosztani.
 2. A CC Libraries panelen kattintson az úszó menüre, és válassza az Együttműködés elemet.
 3. A megnyíló böngészőoldalon törölje minden felhasználó nevét, akivel a Creative Cloud könyvtár meg lett osztva.

Megosztott könyvtár elhagyása

 1. A CC Libraries panelen a legördülő listában válassza ki annak a könyvtárnak a nevét, aminél többé nem kíván mással együttműködni.
 2. A CC Libraries panelen kattintson az úszó menüre, majd kattintson a Könyvtár elhagyása lehetőségre.

Megosztott könyvtár törlése:

Fontos: Csak saját tulajdonú könyvtár törölhető

 1. A CC Libraries panelen a legördülő listában válassza ki annak a könyvtárnak a nevét, amit törölni kíván.
 2. A CC Libraries panelen kattintson az úszó menüre, majd kattintson a Könyvtár törlése lehetőségre.
 3. Kattintson a Törlés elemre a művelet megerősítéséhez.

InDesign objektumok használata más CC alkalmazásokban

Azok az InDesign objektumok, melyeket egy CC Libraries könyvtár Grafikák kategóriájához adott, más CC alkalmazásokban is használhatók, például az Illustrator vagy a Photoshop alkalmazásban.

Mivel minden InDesign objektum egy példánya PDF fájl formájában tárolódik, ha ezt az objektumot Illustrator vagy Photoshop programban használja, ezek az alkalmazások az objektum PDF-változatát használják.

Megjegyzés:

Ha Illustrator vagy Photoshop alatt InDesign karakterstílust használ, az alkalmazások megpróbálják párosítani a kellék jellemzőit a saját elérhető karakterjellemzőik tulajdonságaival. Minden, a fogadó alkalmazásban nem található tulajdonság figyelmen kívül lesz hagyva.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat