Az animációs hatások használatával az exportált SWF fájlban az egyes objektumok mozoghatnak. Mozgáskészlet rendelhető hozzá például egy képhez, amely ettől úgy jelenik meg, mintha balról berepülne a képernyőre, és közben összemenne és forogna. Az alábbi eszközök és panelek használatával animálhatók a dokumentumok.

A Lejátszás gombra kattintva megtekinthető az animáció
A Lejátszás gombra kattintva megtekinthető az animáció

Animáció panel

Mozgáskészlet rendelhető hozzá és beállítható például az időtartam és a sebesség.

Közvetlen kijelölés eszköz és Toll eszköz

Szerkeszthető az animált objektum mozgásának görbéje

Időzítés panel

Megadható, milyen sorrendben kezdődjenek az oldal objektumainak animációi.

Előnézet panel

Az animáció előnézete az InDesign paneljén.

Megjegyzés:

Hozzá tartozó animációtípus, amelyet az InDesign használatával lehet megadni, egy gomb kurzorráhúzási hatása. Bővebb információért lásd: Gombok készítése.

Jeff Witchel, az Infiniteskills.com képviseletében egy videós áttekintést ad: Elrendezések animálása.

Dokumentum animációja mozgáskészletekkel

A mozgáskészletek előre elkészített animációk, amelyeket gyorsan objektumhoz lehet rendelni. Az Animáció panellel mozgáskészletek rendelhetők valamihez és animációs beállítások módosíthatók, például időtartam és sebesség. Az Animáció panel segítségével az is megadható, mikor történjen az animált objektum lejátszása.

Ezek a mozgáskészletek megegyeznek az Adobe Flash CS5 Professional mozgáskészleteivel. A Flash Professional alkalmazásban létrehozott bármely egyéni mozgáskészlet importálható. A létrehozott mozgáskészleteket mentheti is, aztán használhatja InDesign vagy Flash Professional alkalmazásban.

Megjegyzés:

Az animációs szolgáltatások csak Adobe Flash Player (SWF) formátum exportálása esetén támogatottak. Nem támogatottak interaktív PDF dokumentum exportálása esetén. Ha PDF fájlban akar létrehozni animációs hatást, exportálja a kijelölt elemeket SWF fájlba az InDesign alkalmazásból, majd vissza ezt az SWF fájlt az InDesign dokumentumban.

 1. Helyezze el a dokumentumban animálni kívánt objektumát.

 2. Az Animáció panel (Ablak > Interaktív > Animáció) Készlet menüjéből válasszon egy mozgáskészletet.

 3. Adja meg a mozgáskészlet beállításait.

 4. A mozgási útvonal szerkesztése a Toll és a Közvetlen kijelölés eszközzel történhet.

 5. Az Időzítés panellel határozható meg az animációs hatások sorrendje.

 6. Az InDesign animációs előnézete az Előnézet panelről érhető el.

Egy objektum animációjának eltávolításához jelölje ki az objektumot, majd kattintson az Animáció panel Törlés ikonjára.

Megjegyzés:

Egyes animációs hatások, például a „Fokozatosan előtűnik” beállítás és az Oldalcsavarodás oldalátmenet együttes használata esetén, az animáció néha nem a várt módon viselkedik az Előnézet panelben, illetve az exportált SWF fájlban. Például az előtűnésre állított objektumok lapozáskor megjelennek, pedig láthatatlan állapotból kellene indulniuk. Az ütközés elkerülhető, ha nem használ oldalátmenetet az animációt tartalmazó oldalakon, illetve kikapcsolja az „Interaktív oldalcsavarodással együtt” beállítást az SWF exportálása párbeszédpanelen. Néha nem az elvárt módon működik együtt az oldalátmenetekkel és oldalcsavarodással például az Előtűnik és Fokozatosan előtűnik nevű mozgáskészlet, valamint egyes Berepülési készletek, a Közelít (2D) és az Elhúz.

Kijelölt objektumok átalakítása mozgási útvonallá

Egy objektum és egy görbe kiválasztásával, majd a görbe mozgási útvonallá alakításával is készíthető animáció. Ha két zárt görbét jelöl ki, például két téglalapot, a felül lévő alakul át mozgási útvonallá.

 1. Válassza ki az animálandó objektumot és a kívánt mozgási útvonal görbéjét.

  Nem konvertálható kettőnél több kijelölt objektum.

 2. Az Animáció panelen kattintson az Átalakítás mozgási útvonallá gombra .

 3. Állítsa be a beállításokat az Animáció panelen.

Mozgáskészlet beállítása

Az Animáció panelen található a Mozgáskészlet beállítás. A Beállítások elemre kattintva megjeleníthetők a speciális beállítások.

Elnevezés

Megadhat egy nevet az animációnak. Értelmes nevet érdemes megadni különösen akkor, ha az animációt egy eseményindító művelettel akarjuk majd indítani.

Készlet

Választhat az előre megadott mozgáskészletek listájáról.

Esemény(ek)

Alapértelmezésként az Oldalbetöltődéskor van kijelölve, amellyel az animált objektum az SWF fájl megfelelő oldalának megnyitásakor indul el. Az Oldalra rákattintáskor akkor indítja az animációt, ha majd az oldalra kattintanak. A Visszaható rákattintáskor, illetve a Visszaható kurzorráhúzáskor beállítás hatására az animáció majd magára az objektumra rákattintva, illetve az egérrel rámutatva indítható el. Ha eseményindító gombműveletet hoz létre, a Gombeseménykor legyen kiválasztva. (Lásd: Műveletek hozzáadása gombokhoz.) Többféle esemény bekövetkeztéhez is kötheti az animáció elindítását.

A Visszaható kurzorráhúzáskor esemény mellé választható Vissza kurzorlehúzáskor Ezzel a beállítással megfordul az animáció művelete, amikor a kurzor elhagyja az objektumot.

Eseményindító gomb létrehozása

Kattintson erre a gombra, ha az animációt majd egy létező objektumnak vagy gombnak kell kiváltania. Miután rákattintott az Eseményindító gomb létrehozása gombra , kattintson arra az objektumra, amelynek majd az animáció elindulását ki kell váltania. Ez az objektum szükség esetén gombbá alakul át, és a Gombok panel megjelenik.

Tartam

Adja meg mennyi ideig tartson az animáció.

Lejátszás

Adja meg hány ízben fusson le az animáció, illetve válassza a Folyamatos ismétlést, és az animáció addig fog ismétlődni, míg le nem lesz állítva.

Sebesség

Állítsa be, milyen legyen az animáció üteme: egyenletes sebességű (Változatlan), váljon egyre gyorsabbá (Gyorsuló) vagy váljon egyre lassabbá (Lassuló).

Megjegyzés:

Az alábbi beállítások állnak rendelkezésre, ha a Tulajdonságok elem ki van bontva.

Animálás

„Az aktuális megjelenésből indít” beállítás mellett az objektum jelenlegi tulajdonságai (méretezési százalék, elforgatási szög és pozíció) szolgálnak az animáció kezdőállapotaként.

„Az aktuális megjelenéssel zárul” beállítás mellett az objektum jelenlegi tulajdonságai szolgálnak az animáció végállapotaként. Ennek beállítása különösen hasznos diavetítés esetén. Egy oldalon kívülről berepülő objektum esetén például az objektum így az oldalra kerülhet nem szorul ki a munkaterületre, és szebb lesz a dokumentum kinyomtatva.

„Az aktuális pozícióval zárul” beállítás mellett az objektum jelenlegi tulajdonságai szolgálnak az animáció kezdőállapotaként, és az objektum jelenlegi pozíciója lesz érvényben az animáció végén. „Az aktuális megjelenésből indít” beállításhoz ez a beállítás hasonló, de itt az objektum végül jelenlegi pozíciójában állapodik meg a mozgási útvonalától függetlenül. Ez a beállítás főként akkor hasznos, ha bizonyos beállítások, például életlenítés vagy halványítás miatt az animáció végén az objektum megjelenése már kedvezőtlenné válik.

Megjegyzés:

Az mozgási útvonal végén a nézőkép megjelenítéséhez kattintson az Animációs nézőkép megjelenítése gombra az Animáció panel alján.

Animációs beállítások
Animációs beállítások

A. Objektum és görbe az animáció előtt B. Az aktuális megjelenésből indít C. Az aktuális megjelenéssel zárul D. Az aktuális pozícióval zárul 

Elforgatás

Adja meg az objektumnak az animáció ideje alatt előírt elfordulási szögét.

Origó

A nézőképpen adja meg a mozgási útvonal kiindulási pontját az animált objektumon.

Méretezés

Adja meg százalékban az objektum méretváltozását (megnő vagy összemegy) az animáció ideje alatt.

Opacitás

Válasszon egy beállítást, hogy az animáció láthatósága állandó marad (Változatlan), lassan megjelenik (Fokozatosan előtűnik), vagy egyre inkább eltűnik (Fokozatosan eltűnik).

Láthatóság

Válassza az „Elrejtés animáció előtt” vagy az „Elrejtés animáció után” beállítást, ha láthatatlanná kívánja tenni az objektumot az animáció előtt vagy után.

Mozgáskészletek kezelése

Az animációs beállítások elmenthetők mozgáskészletként, majd újra használhatók a InDesign alkalmazásban. XML fájlból is lehet készleteket importálni, amely aztán megnyitható Flash Professional alkalmazásban, vagy megosztható más InDesign-felhasználókkal.

Mozgáskészletek mentése ismételt felhasználásra

Az egyéni készletek a Készletek menü tetején jelenik meg az Animáció panelen.

 1. Az Animáció panelen, módosítsa a beállításokat igény szerint.

 2. Válassza a Mentés elemet az Animáció panelmenüből.

 3. Adjon meg egy nevet a készlethez, majd kattintson az OK gombra.

Egyéni mozgáskészletek törlése

A Készletek kezelése párbeszédpanelen törölje az elmentett, másolatként létrehozott vagy importált mozgáskészletet. A zárójeles mozgáskészletek nem törölhetők, mert ezek az InDesign alkalmazással együtt lettek telepítve. Mozgáskészlet törlésekor az törlődik a Készletek menüből és a számítógépről is.

 1. Válassza a Készletek kezelését az Animáció panelmenüjéből.

 2. Jelölje ki a törlésre szánt készletet, majd kattintson a Törlés gombra.

Mozgáskészletek másolatának létrehozása

 1. Válassza a Készletek kezelését az Animáció panelmenüjéből.

 2. Jelölje ki azt a készletet, amelyről másolatot akar létrehozni majd kattintson a Másolat létrehozása gombra.

Mozgáskészletek mentése XML fájlként

Mozgáskészletek mentése XML fájlként akkor hasznos, ha megosztani kívánja a mozgáskészletet más InDesign-felhasználóval, vagy meg akarja nyitni Flash Professional alkalmazásban.

Amikor elmenti a mozgáskészletet XML fájlba, a mozgási útvonal is mentésre kerül, valamint az Időtartam, Sebesség, Méretezés, Elforgatás és Opacitás beállítások.

 1. Válassza a Készletek kezelését az Animáció panelmenüjéből.

 2. Jelölje ki a készletet, majd kattintson a Mentés másként elemre.

 3. Adja meg a mozgáskészlet nevét és helyét, majd kattintson a Mentés elemre.

Mozgáskészletek importálása

Olyan mozgáskészleteket lehet importálni, amelyeket vagy InDesign vagy Flash Professional alkalmazásból exportáltak XML fájlba.

 1. Válassza a Készletek kezelését az Animáció panelmenüjéből.

 2. Kattintson a Betöltés gombra.

 3. Kattintson duplán az importálandó XML fájlra.

A mozgási útvonal szerkesztése

Amikor olyan objektumot jelöl ki, amelynek van animációja, a mozgási útvonal megjelenik az objektummal együtt.

Mozgási útvonal
Mozgási útvonal

A. Kezdőpont B. Végpont 
 1. Mozgási útvonal szerkesztéséhez az alábbi műveletek közül választhat:

  • A Közvetlen kijelölés eszközzel és a Toll eszközzel szerkessze a mozgási útvonalat, mintha bármely más görbét szerkesztene. Lásd: Görbék szerkesztése.

  • Egy meglévő görbe mozgási útvonallá alakításához jelölje ki a görbét és egy objektumot, majd kattintson az Átalakítás mozgási útvonallá gombra az Animáció panelen.

  • A görbe irányát megfordíthatja, ha az Animáció panel Tulajdonságok elemére kattint, majd kiválasztja a megfelelő beállítást az Animálás menüből. (Lásd: Mozgáskészlet beállításai.) Ki is jelölheti a mozgási útvonalat, és kiválaszthatja az Objektum > Görbe > Görbe megfordítása parancsot. Ha az objektum elmozdítása nélkül kívánja megfordítani a görbe irányát, távolítsa el az animációt, fordítsa meg a görbét, majd hozza létre újra az animációt.

Az animáció sorrendjének módosítása az Időzítés panel használatával

Az Időzítés panellel módosítható, milyen sorrendben kerüljenek az animált objektumok lejátszásra. Az Időzítés panel az aktuális oldalpár animációit az egyes hozzájuk rendelt oldalesemény alapján listázza. Például előbb módosíthatja azokat az animációkat, amelyek az oldal betöltődésekor történnek, majd külön módosíthatja azokat, amelyek indításához rá kell kattintani az oldalra.

Az animált objektumok létrehozásuk sorrendjében jelennek meg. Az Oldal betöltődése esemény alá tartozó animációk végrehajtása alapbeállítás szerint egymás után történik. Az Oldalra rákattintás eseményhez tartozó animációk sorrendben újra végrehajtódnak, valahányszor az oldalra kattintanak.

Megváltoztatható az animációk sorrendisége, beállítható egyidejű lejátszás és animáció késleltetése.

 1. Válassza az Ablak > Interaktív > Időzítés elemet, és az Időzítés panel megjelenik.

 2. Az Esemény menüből válasszon ki egy beállítást, amellyel eldönti, hogy az oldal betöltődésekor vagy az oldalra kattintáskori események időzítését kívánja-e szerkeszteni.

  Az Oldal betöltődése és az Oldalra rákattintás esemény is csak akkor jelenik meg, ha egynél több elem tartozik az eseményhez.

 3. Az időzítés szerkesztése az alábbi módokon történhet:

  • Az animációk sorrendje megváltoztatható az egyes elemek feljebb vagy lejjebb elhúzásával a listán. Először a legfelső animáció kerül lejátszásra.

  • Egy animáció késleltetéséhez jelölje ki az elemet, majd adja meg, hány másodperc legyen a késleltetés.

  • Több animáció egyszerre történő lejátszásához jelölje ki a kívánt elemeket a listán, majd kattintson a Lejátszás együtt gombra , amely egymáshoz csatolja az elemeket. Shift+kattintással jelölhető ki egy elemtartomány, a Ctrl+kattintással (Windows), illetve Command+kattintással (Mac OS) jelölhetők ki nem egymást követő elemek.

  • Ha úgy dönt, hogy már nem akar egy vagy több egymáshoz csatolt tételsort együtt lejátszani, válassza ki őket, és kattintson a Lejátszás külön gombra .

  • Egymáshoz csatolt elemek többszöri vagy folyamatosan ismétlődő lejátszásához jelölje ki az összes egymáshoz csatolt elemet, majd adja meg az animációk lejátszásának számát, vagy válassza a Folyamatos ismétlés beállítást.

  • Annak megváltoztatására, hogy egy animációt melyik esemény indítson, jelölje ki a elemet, és válassza a „Történjen inkább az oldal betöltődésekor (On Page Load)” vagy a „Történjen inkább az oldalra történő rákattintáskor (On Page Click)” gombot.

  • Egy elem eseményhez rendelésének megszüntetéséhez (hogy ne játszódjon le például Oldal betöltődésekor vagy Oldalra rákattintáskor), használja a Elem eltávolítása gombot. Ha az elem nincs hozzárendelve semelyik eseményhez sem, akkor a Nem hozzárendelt kategóriában jelenik meg, amely a Esemény menüből választható ki.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat