A HTML-exportálás az InDesign-tartalom webkész formára alakításának egyszerű módja. HTML-exportáláskor beállítható a szövegek és képek exportálásának módja. Mivel az InDesign a HTML tartalomban a CSS stíluslapokat a bekezdések, karakterek, objektumok, táblázatok és cellák stílusneveivel megegyezően nevezi el, így azok megőrződnek. Az Adobe Dreamweaver programmal, illetve a CSS formátumot ismerő tetszőleges HTML-szerkesztővel pillanatok alatt megformázhatja a tartalmat és megadhatja annak elrendezését.

Az exportált elemek köre

Az InDesign exportálja az összes szövegegységet, csatolt és beágyazott grafikát, SWF-mozgóképfájlt, lábjegyzetet, szövegváltozót (szövegként), felsorolásjeles és számozott listát, belső kereszthivatkozást, illetve a szöveg adott részére, valamint az adott weboldalra való ugrást lehetővé tevő hivatkozást. A táblázatok exportálhatók HTML formátumban is. Az InDesign megtartja a táblázat formázását, mint például a táblázat- és cellakörvonalak. A táblázatokhoz egyedi azonosítók tartoznak, és Spry adatkészletként lehet rájuk hivatkozni a Dreamweaver alkalmazásban. Az elhelyezett hangfájlok és H.264 videofájlok a HTML5 kódba <audio>, illetve <video> címkékkel kerülnek bele. Az InDesign a megrajzolt objektumokat (például téglalapok ellipszis és sokszögek, ), valamint a beillesztett objektumokat (beillesztett Illustrator képekkel együtt), és a körvonallá konvertált szövegeket is exportálja.

A nem exportált elemek

Az InDesign nem exportálja a hiperhivatkozásokat (kivéve a weboldalakra mutató hivatkozásokat és az adott dokumentumon belül található szerkesztőpontokra mutató, szöveghez rendelt hivatkozásokat), az XML-címkéket, a könyveket, a könyvjelzőket, a SING alapú karakterjelcsomagokat, a tárgymutató-jelölőket, a munkaterületen található azon objektumokat, amelyek nincsenek kijelölve és nem érintik a lapot, illetve a mesteroldalelemeket (kivéve a felülírtakat és az exportálás előtt kijelölteket).

HTML-exportálás

  1. Ha a dokumentumnak csak egy részét szeretné exportálni, jelölje ki az exportálandó szövegkereteket, szövegtartományt, táblázatcellákat vagy grafikákat.
  2. Válassza a Fájl > Exportálás menüelemet, majd a Fájltípus felsorolásból a HTML elemet.

  3. Adja meg a HTML-dokumentum nevét és helyét, majd kattintson a Mentés gombra.

  4. A HTML-exportálási beállítások párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat az Általános, Kép és Speciális területen, majd kattintson az OK gombra.

Létrejön egy dokumentum a megadott névvel és a .html kiterjesztéssel (például: hírlevél.html); ha megadta, ugyanezen a helyen egy almappát is létrehoz a program a webes képeknek (például: hírlevél-webes-képek).

HTML-exportálási beállítások

A HTML párbeszédpanelen adja meg a következő beállításokat.

Általános

Általános beállítások
Általános beállítások

Exportálás:

Megadja, hogy csak a kijelölt elemek exportálandók-e, vagy a teljes dokumentum. Ha egy szövegkeret van kiválasztva, a teljes szövegegység a túlszedett szöveggel exportálásra kerül.

A Dokumentum lehetőség választása esetén az összes oldalpár összes eleme exportálódik a felül nem írt mesteroldalelemek és a nem látható rétegek oldalelemeinek kivételével. Az XML-címkéket, a létrehozott tárgymutatókat és a tartalomjegyzékeket szintén figyelmen kívül hagyja program.

Tartalom sorrendje:

alatt beállítható az oldalelemek olvasási sorrendje.

Oldalelrendezés szerint: Az elemeknek az oldalon elfoglalt helye határozza meg az olvasási sorrendet.

Ha az Oldalelrendezés szerint beállítást választja, akkor az InDesign az oldal objektumainak olvasási sorrendjét balról jobbra és fentről lefelé pásztázással állapítja meg. Egyes esetekben, például igen összetett, több oszlopot tartalmazó dokumentumok esetén, a tervelemek nem a megfelelő olvasási sorrendben jelennek meg. Ebben az esetben a Dreamweaver programmal rendezze át és formázza a tartalmat.

(Csak ázsiai verziók) Ha az Oldalelrendezés szerint beállítást választja, akkor az InDesign a dokumentum kötésének (balról jobbra vagy jobbról balra) alapján állapítja meg az oldal objektumainak olvasási sorrendjét.

Az XML-struktúrával megegyező: Ha az XML-struktúrával megegyező beállítást választja, akkor az XML struktúra panel állítja be, hogy mely tartalmak és milyen sorrendben lesznek exportálva. Ha a tartalom már címkézett, a címkéket egyszerűen át lehet húzni az XML Struktúra panelbe, így beállítva az XHTML Exportálás sorrendiségét. Ha a tartalom nem címkézett, akkor sorrendbe állítható címkék készíthetők a Címkézetlen elemek hozzáadása beállítás kiválasztásával a Struktúra panelmenüben. Ha egy elemet nem akar exportálni, egyszerűen kitörölheti a címkéjét az XML Struktúra panelből. (A címke törlésével a tartalom nem törlődik az INDD fájlból.) Lásd: Oldalelemek címkézése.

Cikkek panellel megegyező: A Cikkek panel elemeinek sorrendje határozza meg az olvasási sorrendet. Csak a bejelölt cikkeket exportálja a szoftver. Lásd: Exportálás cikkekkel együtt.

Formázási beállítások:

Felsorolás és számozás formázási beállításainak kiválasztása.

Felsorolásjelek: Jelölje be a Leképezés rendezetlen listákra lehetőséget a felsorolásjeles bekezdések listaelemekké alakításához, melyeket a HTML kódban címkék jeleznek. Válassza a Konvertálás szöveggé lehetőséget, ha a felsorolást a címkével, szöveges felsoroláskarakterek használatával kívánja formázni. Ha eredeti InDesign automatikus felsorolást használt, abba az alfelsorolások is bele fognak kerülni.

Számok: A számok konvertálásának módját határozza meg a HTML fájlban. Ha eredeti InDesign automatikus számozást használt, abba az alfelsorolások is bele fognak kerülni..

●  Leképezés rendezett listákra: Számozott listák Lista elemekké átalakítása, melyek a HTML-ben címke használatával lettek formázva.

●  Konvertálás szöveggé: A számozott listákat olyan bekezdésekké alakítja, amelyek az aktuális bekezdés számát szövegként tüntetik fel a bekezdés elején.

HTML megtekintése exportálás után:

Elindítja a böngészőt, ha az telepítve van.

Kép

Képbeállítások
Képbeállítások

Képek másolása:

Megadható a képek HTML-exportálásának módja.

Eredet: Az eredeti kép a “<document_name>-web-images” almappába exportálódik. Ezen beállítás választása esetén az összes többi beállítás elszürkül.

Optimalizált: Lehetővé teszi a kép exportálását meghatározó beállítások módosítását.

Hivatkozás a kiszolgáló-útvonalra: Ezzel a beállítással a képek almappába történő exportálása helyett egy helyi URL-címet (például: képek/) adhat meg, amely a képfájl előtt jelenik meg. A HTML-kódban a csatolási attribútum a megadott elérési utat és kiterjesztést tartalmazza. Ez a beállítás különösen akkor hatásos, ha a képeket saját kezűleg alakítja webkompatibilis képekké.

Elrendezés megjelenésének megőrzése:

Ennek bejelölésekor a szoftver az elrendezésből örökíti tovább a képobjektumok tulajdonságait.

Felbontás (ppi):

Válassza ki a képek felbontását képpont/hüvelykben (ppi). Az operációs rendszerek szabványos beállítása mindig 72 ppi (pixel/hüvelyk) vagy 96 ppi, viszont a mobil eszközök esetén ez 132 ppi (iPad) és 172 ppi (Sony Reader) értéktől több mint 300 ppi (iPhone 4) értékig terjed. Minden kijelölt objektumhoz hozzárendelhető egy felbontás képpont/hüvelykben (ppi). Az értékek lehetnek 72, 96, 150 (az összes mai eBook eszköz esetén ez az általános), és 300.

Képméret:

Megadható, hogy a képméret rögzített maradjon-e, vagy az oldal szövege szerint átméreteződjön. Szövegfolyáshoz viszonyítva a szövegfolyás InDesign-oldalszélességhez viszonyított alapon állít be relatív százalékos értéket. Ilyen beállítás mellett a képek az olvasáskor rendelkezésre álló szöveg mérete szerint arányosan átméreteződnek.

Képigazítás és képtérköz:

Meghatározható a kép igazítása - balra, középre és jobbra. Meghatározható a felső és alsó kitöltés is.

Képátalakítás:

Kiválasztható, hogy a szoftver a dokumentum optimalizált képeit GIF, JPEG vagy PNG formátumba alakítsa-e át. Az Automatikus beállítást választva az InDesign határozza meg, hogy melyik formátumot használja az egyes esetekben. Ha PNG formátumot választ, akkor nem állíthatók be képtömörítési beállítások.; a PNG formátumot akkor alkalmazza, ha veszteségmentes vagy átlátszóságot tartalmazó képre van szüksége.

GIF-beállítások (Paletta):

Meghatározhatja, hogy az InDesign hogyan kezelje a színeket a GIF fájlok optimalizálásakor. A GIF formátum korlátozott színpalettát használ, amely legfeljebb 256 színt tartalmazhat. Az Adaptív (nincs árnyalás) lehetőséget választva a grafika színeinek megfelelő színmintát tartalmazó palettát hozhat létre, amely nem használ árnyalást (vagyis nem keveri össze a kisebb színfoltokat további színek szimulálása végett). A Web lehetőséget választva webes színeket tartalmazó palettát hozhat létre, amely a Windows és a Mac OS rendszerszíneinek egy részhalmazát alkotja. A Rendszer (Win) vagy Rendszer (Mac) beállítással a rendszer beépített színpalettája alapján hozhatja létre a palettát. Ez a lehetőség nem várt eredményt okozhat.

Váltott soros beállítás esetén a képeket a szoftver folyamatosan feltöltődő csíkonként tölti be. Ha ez a beállítás nincs kiválasztva, akkor a kép először elmosódottan jelenik meg, majd fokozatosan éri el teljes felbontását.

JPEG-beállítások (Képminőség):

Ezzel a beállítással meghatározhatja a tömörítés (kisebb fájlméret) és a képminőség egymáshoz viszonyított fontosságát az egyes létrehozott JPEG-képek esetén. Az Alacsony érték használata eredményezi a legkisebb fájlméretet és a legrosszabb képminőséget.

JPEG-beállítások (Formázási módszer):

Meghatározza, hogy milyen gyorsan jelenjenek meg a JPEG grafikák, amikor a képet tartalmazó fájlt a weben megnyitják. A Progresszív lehetőséget választva a JPEG képek fokozatosan, egyre részletgazdagabban jelennek meg letöltés közben. (Az ezzel a módszerrel létrehozott fájlok némileg nagyobbak, illetve megjelenítésük több memóriát igényel.) Az Alapvonal lehetőséget választva az egyes JPEG fájlok csak akkor jelennek meg, amikor már letöltődtek; a letöltés során helyőrző jelenik meg a helyükön.

Objektumexportálási beállítások figyelmen kívül hagyása:

Az egyes képekre alkalmazott objektumexportálási beállításokat figyelmen kívül hagyja. Lásd: Objektum exportálási beállításainak alkalmazása

Speciális

Speciális beállítások
Speciális beállítások

Használja a Speciális területet a CSS és JavaScript opciók beállításához. A CSS (Cascading Style Sheets) olyan formázási szabályok együttesét jelenti, melyek weblapok tartalmának megjelenését szabályozzák. Ha CSS használatával formáz egy lapot, azzal a tartalmat elválasztja a megjelenítési módtól. A lap tartalma – vagyis a HTML-kód – magában a HTML-fájlban tárolódik, ugyanakkor a kód megjelenítését meghatározó CSS-szabályok egy másik fájlban (egy külső stíluslapban) vagy a HTML-dokumentumon belül (általában a fejrészben) is lehetnek. Megadhat például különböző betűméreteket a kijelölt szöveghez, és a CSS használatával szabályozhatja a blokkszintű elemek formázását és elhelyezését a weblapokon belül.

HTML-osztályok alkalmazásának mellőzése:

Ezt az opciót válassza, ha nem szeretné, hogy a HTML osztályokat tartalmazzon. Ezzel eltávolíthatja a címkében lévő class és id attribútumokat a HTML exportálása során. Minden hátramaradó div címke is kikerül a HTML-ből.

HTML-osztályok alkalmazása:

Ezt az opciót válassza, ha azt szerezné, hogy a HTML osztályokat is tartalmazzon.

CSS generálása: Meghatározható, hogy az InDesign generálja-e a CSS-t az exportált fájlhoz. Ha a CSS generálása beállítást választja, ki tudja választani a Helyi felülírások megőrzése lehetőséget is, hogy a lokális formázást, mint a dőlt és félkövér is tartalmazza.

Helyi felülírások megőrzése: Helyi formázás hozzáadása, pl. dőlt vagy félkövér.

Stíluslap hozzáadása:

Megadható egy meglévő CSS stíluslap URL címe, amely rendszerint relatív URL, például "/styles/style.css". Az InDesign nem ellenőrzi, hogy a CSS létezik és érvényes-e. Használhatja a Dreamweaver programot a külső CSS beállítás megerősítésére.

JavaScript beállításai:

Válassza a Parancsfájl hozzáadása elemet JavaScript futtatásához, amikor a HTML oldal meg van nyitva. Az InDesign nem ellenőrzi, hogy a JavaScript létezik és érvényes-e.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat