Felhasználói útmutató Mégse

Tartalom exportálása HTML-formátumba

 1. InDesign felhasználói útmutató
 2. Ismerje meg az InDesign programot
  1. Bevezetés az InDesign használatába
   1. Újdonságok az InDesign alkalmazásban
   2. Rendszerkövetelmények
   3. Gyakori kérdések
   4. A Creative Cloud Libraries használata
  2. Munkaterület
   1. A munkaterület alapjai
   2. Eszköztár
   3. Beállítások megadása
   4. Érintés munkaterület
   5. Alapértelmezett billentyűparancsok
   6. Dokumentum helyreállítása és visszavonása
   7. Capture bővítmény
 3. Dokumentumok létrehozása és elrendezése
  1. Dokumentumok és oldalak
   1. Dokumentumok létrehozása
   2. Munkavégzés a szülőoldalakkal
   3. Dokumentumoldalak szerkesztése
   4. Oldal méretének, margóinak és kifutóinak beállítása
   5. Fájlok és sablonok használata
   6. Könyvfájlok létrehozása
   7. Egyszerű oldalszámozás elhelyezése
   8. Oldalak, fejezetek és szakaszok számozása
   9. QuarkXPress- és PageMaker-dokumentumok konvertálása
   10. Tartalom megosztása
   11. Kezelt fájlokkal kapcsolatos alapvető munkafolyamatok ismertetése
   12. A dokumentumok mentése
  2. Rácsok
   1. Rácsok
   2. Rácsok formázása
  3. Elrendezési segédeszközök
   1. Vonalzók
 4. Tartalom hozzáadása
  1. Szöveg
   1. Szöveg hozzáadása keretekhez
   2. Szöveg összefűzése
   3. Arab és héber funkciók az InDesign programban
   4. Görbére írt szöveg létrehozása
   5. Felsorolás és számozás
   6. Szimbólumok és különleges karakterek
   7. Szövegtördelés
   8. Szövegváltozók
   9. QR-kód generálása
   10. Szövegszerkesztés
   11. Szöveg igazítása
   12. Szöveg körbefolyatása objektumok körül
   13. Rögzített objektumok
   14. Hivatkozott tartalom
   15. Bekezdésformázás
   16. Karakterek formázása
   17. Keresés/csere
   18. Helyesírás-ellenőrzés és nyelvi szótárak
  2. Tipográfia
   1. Betűtípusok használata az InDesign programban
   2. Alávágás és betűköz
  3. Szöveg formázása
   1. Szöveg formázása
   2. Tabulátorok és behúzások
  4. Szöveg áttekintése
   1. Változtatások nyomon követése és áttekintése
   2. Szerkesztői megjegyzések hozzáadása az InDesign programban
   3. PDF megjegyzéseinek importálása
  5. Hivatkozások hozzáadása
   1. Tartalomjegyzék létrehozása
   2. Lábjegyzetek
   3. Tárgymutató készítése
   4. Végjegyzetek
   5. Feliratok
  6. Stílusok
   1. Bekezdés- és karakterstílusok
   2. Objektumstílusok
   3. Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok
   4. Munka a stílusokkal
   5. Sortávolság
  7. Táblázatok
   1. Táblázatok formázása
   2. Táblázatok létrehozása
   3. Táblázat- és cellastílusok
   4. Táblázatok kijelölése és szerkesztése
   5. Táblázat körvonalai és kitöltései
  8. Interaktivitás
   1. Hivatkozás
   2. Dinamikus PDF dokumentumok
   3. Könyvjelzők
   4. Gombok
   5. Űrlapok
   6. Animáció
   7. Kereszthivatkozások
   8. PDF-ek strukturálása
   9. Oldalváltások
   10. Mozgóképek és hangok
   11. Űrlapok
  9. Grafikák
   1. Görbék és alakzatok ismertetése
   2. Rajzolás a Ceruza eszközzel
   3. Rajzolás a Toll eszközzel
   4. Vonalak (körvonalak) beállításainak alkalmazása 
   5. Összetett görbék és alakzatok
   6. Görbék szerkesztése
   7. Vágógörbék
   8. Sarkok megjelenésének módosítása
   9. Objektumok igazítása és elosztása
   10. Csatolt vagy beágyazott grafikák
   11. Az AEM Assets kellékek átvitele
  10. Szín és átlátszóság
   1. Szín alkalmazása
   2. Importált grafikák színeinek használata
   3. Munka a színtárakkal
   4. Festékek keverése
   5. Színárnyalatok
   6. Direkt színek és műveleti színek ismertetése
   7. Színek keverése
   8. Színátmenetek
   9. Átlátszó grafika simítása
   10. Átlátszósági hatások hozzáadása
 5. Megosztás
  1. Megosztás és együttműködés        
  2. Megosztás véleményezésre
  3. Egy megosztott InDesign-dokumentum véleményezése
  4. Visszajelzés-kezelés 
 6. Közzététel
  1. Exportálás és közzététel
   1. Online közzététel
   2. Tartalom EPUB-exportálása
   3. Adobe PDF-beállítások
   4. Tartalom HTML-exportálása
   5. Exportálás Adobe PDF formátumba
   6. Exportálás JPEG formátumba
   7. HTML-exportálás
   8. A DPS és az AEM Mobile áttekintése
  2. Nyomtatás
   1. Füzet nyomtatása
   2. Nyomtatási jelek és kifutók
   3. Dokumentumok nyomtatása
   4. A festékek, a színbontás és a rácssűrűség
   5. Felülnyomás
   6. PostScript- és EPS-fájlok létrehozása
   7. Fájlok átadás előtti előzetes vizsgálata
   8. Bélyegképek és túlméretes dokumentumok nyomtatása
   9. PDF-ek előkészítése szolgáltatók számára
   10. Színbontások nyomtatásának előkészítése
 7. Az InDesign bővítése
  1. Automatizálás
   1. Adategyesítés
   2. Bővítmények
   3. A Capture bővítmény az InDesign alkalmazásban
   4. Parancsfájlkezelés
Megjegyzés:

Méltányos nyelvezet: Az InDesign 2022 (17.0) verziójától kezdve módosítjuk az alkalmazás nyelvezetének nem befogadó jellegét, hogy az jobban tükrözze az Adobe befogadásra vonatkozó, alapvető értékeit. Az angol, dán, magyar, spanyol, olasz, brazil, portugál és japán nyelvű súgócikkeinkben a Mesteroldal kifejezést a Szülőoldal kifejezés váltja fel.

A HTML-exportálás az InDesign-tartalom webkész formára alakításának egyszerű módja. HTML-exportáláskor beállítható a szövegek és képek exportálásának módja. Mivel az InDesign a HTML-tartalomban a CSS stíluslapokat a bekezdések, karakterek, objektumok, táblázatok és cellák stílusneveivel megegyezően nevezi el, azokat megőrzi a rendszer. Az Adobe Dreamweaver programmal, illetve a CSS-formátumot ismerő tetszőleges HTML-szerkesztővel pillanatok alatt megformázhatja a tartalmat és megadhatja annak elrendezését.

Az exportált elemek köre

Az InDesign exportálja az összes szövegegységet, hivatkozott és beágyazott grafikát, SWF-mozgóképfájlt, lábjegyzetet, szövegváltozót (szövegként), felsorolásjeles és számozott listát, belső kereszthivatkozást, illetve a szöveg adott részére, valamint az adott weboldalra való ugrást lehetővé tevő hivatkozást. A táblázatok exportálhatók HTML-formátumban is. Az InDesign megtartja a táblázat formázását, mint például a táblázat- és cellakörvonalak. A táblázatokhoz egyedi azonosítók tartoznak, és Spry adatkészletként lehet rájuk hivatkozni a Dreamweaver alkalmazásban. Az elhelyezett hangfájlok és H.264 videofájlok a HTML5 kódba <audio>, illetve <video> címkékkel kerülnek bele. Az InDesign a megrajzolt objektumokat (például téglalapok ellipszis és sokszögek), valamint a beillesztett objektumokat (beillesztett Illustrator képekkel együtt), és a körvonallá konvertált szövegeket is exportálja.

A nem exportált elemek

Az InDesign nem exportálja a hiperhivatkozásokat (kivéve a weboldalakra mutató hivatkozásokat és az adott dokumentumon belül található szerkesztőpontokra mutató, szöveghez rendelt hivatkozásokat), az XML-címkéket, a könyveket, a könyvjelzőket, a SING alapú karakterjelcsomagokat, a tárgymutató-jelölőket, a munkaterületen található azon objektumokat, amelyek nincsenek kijelölve és nem érintik a lapot, illetve a szülőoldalelemeket (kivéve a felülírtakat és az exportálás előtt kijelölteket).

Exportálás HTML-formátumba

 1. Ha a dokumentumnak csak egy részét szeretné exportálni, jelölje ki az exportálandó szövegkereteket, szövegtartományt, táblázatcellákat vagy grafikákat.
 2. Válassza a Fájl > Exportálás menüelemet, majd a Fájltípus felsorolásból a HTML elemet.

 3. Adja meg a HTML-dokumentum nevét és helyét, majd kattintson a Mentés gombra.

 4. A HTML-exportálási beállítások párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat az Általános, Kép és Speciális területen, majd kattintson az OK gombra.

Létrejön egy dokumentum a megadott névvel és a .html kiterjesztéssel (például: hírlevél.html); ha megadta, ugyanezen a helyen egy almappát is létrehoz a program a webes képeknek (például: hírlevél-webes-képek).

HTML-exportálási beállítások

A HTML párbeszédpanelen adja meg a következő beállításokat.

Általános

Általános beállítások
Általános beállítások

Exportálás:

Megadja, hogy csak a kijelölt elemek exportálandók-e, vagy a teljes dokumentum. Szövegkeret kijelölése esetén a szövegegység egésze exportálásra kerül, a túlszedett szöveget is beleértve.

A Dokumentum lehetőség választása esetén az összes oldalpár összes elemét exportálja a rendszer a felül nem írt szülőoldalelemek és a nem látható rétegek oldalelemeinek kivételével. Az XML-címkéket, a létrehozott tárgymutatókat és a tartalomjegyzékeket szintén figyelmen kívül hagyja program.

Tartalom sorrendje:

lehetővé teszi, hogy beállítsa az oldalelemek olvasási sorrendjét.

Oldalelrendezés szerint: Az elemeknek az oldalon elfoglalt helye határozza meg az olvasási sorrendet.

Ha az Oldalelrendezés szerint beállítást választja, akkor az InDesign az oldal objektumainak olvasási sorrendjét balról jobbra és fentről lefelé pásztázással állapítja meg. Egyes esetekben, például igen összetett, több oszlopot tartalmazó dokumentumok esetén, a tervelemek nem a megfelelő olvasási sorrendben jelennek meg. Ebben az esetben a Dreamweaver programmal rendezze át és formázza a tartalmat.

(Csak ázsiai verziók) Ha az Oldalelrendezés szerint beállítást választja, akkor az InDesign a dokumentum kötésének (balról jobbra vagy jobbról balra) alapján állapítja meg az oldal objektumainak olvasási sorrendjét.

Az XML-struktúrával megegyező: Ha az XML-struktúrával megegyező beállítást választja, akkor az XML struktúra panel állítja be, hogy mely tartalmak és milyen sorrendben lesznek exportálva. Ha a tartalom már címkézett, a címkéket egyszerűen át lehet húzni az XML Struktúra panelbe, így beállítva az XHTML Exportálás sorrendiségét. Ha a tartalom nem címkézett, akkor sorrendbe állítható címkék készíthetők a Címkézetlen elemek hozzáadása beállítás kiválasztásával a Struktúra panelmenüben. Ha egy elemet nem akar exportálni, egyszerűen kitörölheti a címkéjét az XML Struktúra panelből. (A címke törlésével a tartalom nem törlődik az INDD fájlból.) Lásd: Oldalelemek címkézése.

Cikkek panellel megegyező: A Cikkek panel elemeinek sorrendje határozza meg az olvasási sorrendet. Csak a bejelölt cikkeket exportálja a szoftver. Lásd: Exportálás cikkekkel együtt.

Formázási beállítások:

Felsorolás és számozás formázási beállításainak kiválasztása.

Felsorolásjelek: Jelölje be a Leképezés rendezetlen listákra lehetőséget a felsorolásjeles bekezdések listaelemekké alakításához, melyeket a HTML kódban címkék jeleznek. Válassza az Átalakítás szöveggé lehetőséget, ha a felsorolást a címkével, szöveges felsoroláskarakterek használatával kívánja formázni. Ha eredeti InDesign automatikus felsorolást használt, abba az alfelsorolások is bele fognak kerülni.

Számok: A számok konvertálásának módját határozza meg a HTML fájlban. Ha eredeti InDesign automatikus számozást használt, abba az alfelsorolások is bele fognak kerülni..

●  Leképezés rendezett listákra: Számozott listák listaelemekké átalakítása, amelyek a HTML-ben címke használatával lettek formázva.

●  Konvertálás szöveggé: A számozott listákat olyan bekezdésekké alakítja, amelyek az aktuális bekezdés számát szövegként tüntetik fel a bekezdés elején.

HTML megtekintése exportálás után:

Elindítja a böngészőt, ha az telepítve van.

Kép

Képbeállítások
Képbeállítások

Képek másolása:

Megadható a képek HTML-exportálásának módja.

Eredet: Az eredeti kép a <document_name>-web-images almappába exportálódik. 

Optimalizált: Lehetővé teszi a kép exportálását meghatározó beállítások módosítását.

Hivatkozás a kiszolgáló-útvonalra: Ezzel a beállítással a képek almappába történő exportálása helyett egy helyi URL-címet (például: képek/) adhat meg, amely a képfájl előtt jelenik meg. A HTML-kódban a csatolási attribútum a megadott elérési utat és kiterjesztést tartalmazza. Ez a beállítás különösen akkor hatásos, ha a képeket saját kezűleg alakítja webkompatibilis képekké.

Elrendezés megjelenésének megőrzése:

Ennek bejelölésekor a szoftver az elrendezésből örökíti tovább a képobjektumok tulajdonságait.

Felbontás (ppi):

Válassza ki a képek felbontását képpont/hüvelykben (ppi). Az operációs rendszerek szabványos beállítása mindig 72 ppi (pixel/hüvelyk) vagy 96 ppi, viszont a mobil eszközök esetén ez 132 ppi (iPad) és 172 ppi (Sony Reader) értéktől több mint 300 ppi (iPhone 4) értékig terjed. Minden kijelölt objektumhoz hozzárendelhető egy felbontás képpont/hüvelykben (ppi). Az értékek lehetnek 72, 96, 150 (az összes mai eBook eszköz esetén ez az általános), és 300.

Képméret:

Megadható, hogy a képméret rögzített maradjon-e, vagy az oldal szövege szerint átméreteződjön. Szövegfolyáshoz viszonyítva a szövegfolyás InDesign-oldalszélességhez viszonyított alapon állít be relatív százalékos értéket. Ilyen beállítás mellett a képek az olvasáskor rendelkezésre álló szöveg mérete szerint arányosan átméreteződnek.

Képigazítás és képtérköz:

Meghatározható a kép igazítása - balra, középre és jobbra. Meghatározható a felső és alsó kitöltés is.

Képátalakítás:

Kiválasztható, hogy a szoftver a dokumentum optimalizált képeit GIF-, JPEG- vagy PNG-formátumba alakítsa-e át. Az Automatikus beállítást választva az InDesign határozza meg, hogy melyik formátumot használja az egyes esetekben. Ha PNG formátumot választ, akkor nem állíthatók be képtömörítési beállítások.; a PNG formátumot akkor alkalmazza, ha veszteségmentes vagy átlátszóságot tartalmazó képre van szüksége.

GIF-beállítások (Paletta):

Meghatározhatja, hogy az InDesign hogyan kezelje a színeket a GIF fájlok optimalizálásakor. A GIF-formátum korlátozott színpalettát használ, amely legfeljebb 256 színt tartalmazhat. Az Adaptív (nincs árnyalás) lehetőséget választva a grafika színeinek megfelelő színmintát tartalmazó palettát hozhat létre, amely nem használ árnyalást (vagyis nem keveri össze a kisebb színfoltokat további színek szimulálása végett). A Web lehetőséget választva webes színeket tartalmazó palettát hozhat létre, amely a Windows és a Mac OS rendszerszíneinek egy részhalmazát alkotja. A Rendszer (Win) vagy Rendszer (Mac) beállítás kiválasztásával a rendszer beépített színpalettája alapján hozhatja létre a palettát. Ez a lehetőség nem várt eredményt okozhat.

Váltott soros beállítás esetén a képeket a szoftver fokozatosan, a hiányzó sávokat feltöltve tölti be. Ha ez a beállítás nincs kiválasztva, akkor a kép először elmosódottan jelenik meg, majd fokozatosan éri el teljes felbontását.

JPEG-beállítások (Képminőség):

Ezzel a beállítással meghatározhatja a tömörítés (kisebb fájlméret) és a képminőség egymáshoz viszonyított fontosságát az egyes létrehozott JPEG-képek esetén. Az Alacsony érték használata eredményezi a legkisebb fájlméretet és a legrosszabb képminőséget.

JPEG-beállítások (Formázási módszer):

Meghatározza, hogy milyen gyorsan jelenjenek meg a JPEG grafikák, amikor a képet tartalmazó fájlt a weben megnyitják. A Progresszív lehetőséget választva a JPEG képek fokozatosan, egyre részletgazdagabban jelennek meg letöltés közben. (Az ezzel a módszerrel létrehozott fájlok némileg nagyobbak, illetve megjelenítésük több memóriát igényel.) Az Alapvonal lehetőséget választva az egyes JPEG fájlok csak akkor jelennek meg, amikor már letöltődtek; a letöltés során helyőrző jelenik meg a helyükön.

Objektumexportálási beállítások figyelmen kívül hagyása:

Az egyes képekre alkalmazott objektumexportálási beállításokat figyelmen kívül hagyja. Lásd: Objektum exportálási beállításainak alkalmazása.

Speciális

Speciális beállítások
Speciális beállítások

Használja a Speciális területet a CSS és JavaScript opciók beállításához. A CSS (Cascading Style Sheets) olyan formázási szabályok együttesét jelenti, melyek weblapok tartalmának megjelenését szabályozzák. Ha CSS használatával formáz egy lapot, azzal a tartalmat elválasztja a megjelenítési módtól. A lap tartalmát – vagyis a HTML-kódot – magában a HTML-fájlban tárolja a rendszer, ugyanakkor a kód megjelenítését meghatározó CSS-szabályok egy másik fájlban (egy külső stíluslapban) vagy a HTML-dokumentumon belül (általában a fejrészben) is lehetnek. Megadhat például különböző betűméreteket a kijelölt szöveghez, és a CSS használatával szabályozhatja a blokkszintű elemek formázását és elhelyezését a weblapokon belül.

HTML-osztályok alkalmazásának mellőzése:

Ezt az opciót válassza, ha nem szeretné, hogy a HTML osztályokat tartalmazzon. Ezzel eltávolíthatja a címkében lévő class és id attribútumokat a HTML exportálása során. Minden hátramaradó div címke is kikerül a HTML-ből.

HTML-osztályok alkalmazása:

Ezt az opciót válassza, ha azt szerezné, hogy a HTML osztályokat is tartalmazzon.

CSS generálása: Meghatározható, hogy az InDesign generálja-e a CSS-t az exportált fájlhoz. Ha a CSS generálása beállítást választja, ki tudja választani a Helyi felülírások megőrzése lehetőséget is, hogy a lokális formázást, mint a dőlt és félkövér is tartalmazza.

Helyi felülírások megőrzése: Helyi formázás hozzáadása, pl. dőlt vagy félkövér.

Stíluslap hozzáadása:

Megadható egy meglévő CSS stíluslap URL címe, amely rendszerint relatív URL, például "/styles/style.css". Az InDesign nem ellenőrzi, hogy a CSS létezik és érvényes-e. Használhatja a Dreamweaver programot a külső CSS beállítás megerősítésére.

JavaScript beállításai:

Válassza a Parancsfájl hozzáadása elemet JavaScript futtatásához, amikor a HTML oldal meg van nyitva. Az InDesign nem ellenőrzi, hogy a JavaScript létezik és érvényes-e.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba

[Feedback V2 Badge]