Szöveg körbefolyatása objektumok körül

A szöveget körbe lehet folyatni bármilyen objektum, például a szövegkeretek, az importált képek és az InDesign programban rajzolt objektumok körül. Ha az objektumra szöveg-körbefolyatást alkalmaz, az InDesign a szöveget taszító határvonalat húz az objektum köré. Az az objektum, amely körül a szöveget folyatni szeretné, a körbefolyatandó objektum. A szöveg körbefolyatását úgy is nevezik, hogy körbefutó szöveg.

Ne feledje, hogy a körbefolyatási beállítások az objektumra vonatkoznak, nem a szövegre. A körbefolyatási határvonal módosítása megmarad, ha a körbefolyatandó objektumot egy másik szövegkeret közelébe helyezi.

Szöveg körbefolyatása egyszerű objektumok körül

 1. A Szöveg folyatása panel megjelenítéséhez válassza az Ablak > Szöveg körbefolyatása parancsot.
 2. A Kijelölés eszközzel  vagy a Közvetlen kijelölés eszközzel  jelölje ki azt az objektumot, amelyet körbe szeretne folyatni.
 3. A Szöveg folyatása panelen kattintson a megfelelő körbefolyatási alakra:

  Körbefolyatás a határolókeret körül 

  Téglalap alakban folyatja körbe a szöveget. Ennek szélességét és magasságát a kijelölt objektum határolókerete határozza meg (a megadott eltolási értékeket is beleértve).

  Körbefolyatás az objektumalak körül 

  Más néven alakkövető körbefolyatás. A kijelölt kerettel megegyező alakú körbefolyatási határvonalat hoz létre (a megadott eltolási értékeket beleértve).

  Körbefolyatás a határolókeret körül
  A Körbefolyatás a határolókeret körül (balra) és Körbefolyatás az objektumalak körül (jobbra) beállítások

  Ugrás objektumhoz 

  A kerettől jobbra vagy balra nem jelenít meg szöveget.

  Ugrás a következő hasábra 

  A környező bekezdés a következő hasáb vagy szövegkeret tetejére kerül.

 4. A Folyatás ide menüben adja meg, hogy a körbefolyatás valamelyik oldalra (pl. a jobb oldalra vagy a legnagyobb területre), vagy a gerinc felé, illetve attól elfelé érvényes. (Ha a Folyatás ide menü nem jelenik meg, a Szöveg folyatása panel menüjéből válassza a Beállítások megjelenítése elemet.)

  Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a Körbefolyatás a határolókeret körül vagy a Körbefolyatás az objektumalak körül lehetőséget választotta.

  A Folyatás ide menü beállításai
  A Folyatás ide menü beállításai

  A. Jobb és bal oldal B. Gerinc felőli oldal C. Nem a gerinc oldalára 
 5. Adja meg az eltolási értékeket. A pozitív értékek a körbefolyatási határvonalat távolabbra viszik a kerettől, a negatív értékek pedig befelé.

Ha nem sikerül a szöveget egy kép körül körbefolyatni, ellenőrizze hogy a Szövegfolyatás figyelmen kívül hagyása beállítás nincs-e bejelölve az adott szövegkeretnél. Ha a Kompozíció beállításainál be van jelölve A szövegfolyatás csak az alatta lévő szövegrészekre hat beállítás, ellenőrizze hogy a szövegkeret a körbefolyatandó objektum alatt található.

A csoportban található szövegkeretekre nem érvényes a csoportra alkalmazott körbefolyatás.

Megjegyzés:

Ha az összes új objektumra érvényes alapértelmezett körbefolyatási beállításokat szeretne megadni, szüntesse meg minden objektum kijelölését, és így adja meg a beállításokat.

Szöveg körbefolyatása importált képek körül

Ha szöveget szeretne körbefolyatni az importált kép körül, lehetőség szerint mentse a képet létrehozó alkalmazásban a vágógörbét. Amikor a képet elhelyezi az InDesign programban, a Képimportálási beállítások párbeszédpanelen válassza a Photoshop vágógörbe alkalmazása lehetőséget.

 1. A Szöveg folyatása panel megjelenítéséhez válassza az Ablak > Szöveg körbefolyatása parancsot.
 2. Jelöljön ki egy importált képet, és a Szöveg folyatása panelen kattintson a Körbefolyatás az objektumalak körül  beállításra.
 3. Adja meg az eltolási értékeket. A pozitív értékek a körbefolyatási határvonalat távolabbra viszik a kerettől, a negatív értékek pedig befelé.
 4. További beállítások megjelenítéséhez a Szöveg folyatása panel menüjéből válassza a Beállítások megjelenítése elemet.
 5. A Szöveg menüből válasszon kontúrbeállítást:

  Határolókeret

  A kép magassága és szélessége által megadott téglalapot folyatja körbe.

  Élek érzékelése

  A határvonalat automatikus szegélyészleléssel hozza létre. (Az észlelt szegély módosításához jelölje ki az objektumot, és kattintson az Objektum > Vágógörbe > Beállítások parancsra.)

  Alfa-csatorna

  A határvonalat a képpel mentett alfa-csatornából hozza létre. Ha a lehetőség nem áll rendelkezésre, a képpel nem mentettek alfa-csatornát. Az InDesign az Adobe Photoshop alapértelmezett átlátszóságát (a pepita mintát) felismeri alfa-csatornaként, ettől eltérő esetben a Photoshop alkalmazásban törölni kell a hátteret vagy létre kell hozni és menteni kell egy vagy több alfa-csatornát a képpel.

  Photoshop görbe

  A határvonalat a képpel mentett görbéből hozza létre. Válassza a Photoshop görbe lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő görbét a Görbe menüből. Ha a Photoshop görbe lehetőség nem áll rendelkezésre, a képpel nem mentettek elnevezett görbéket.

  Grafikakeret

  A határvonalat a tartalmazó keretből hozza létre.

  Vágással megegyező

  A határvonalat az importált kép vágógörbéjéből hozza létre.

 6. Ha a (pl. autógumit ábrázoló) képen található „lyukakban” szeretne feliratot megjeleníteni, válassza a Belső szélekkel együtt lehetőséget.
A Belső szélekkel együtt beállítás kikapcsolva (balra) és bekapcsolva (jobbra)
A Belső szélekkel együtt beállítás kikapcsolva (balra) és bekapcsolva (jobbra)

Negatív körbefolyatás létrehozása

 1. A Kijelölés eszközzel  vagy a Közvetlen kijelölés eszközzel  jelölje ki az objektumot, például egy összetett görbét, amelynek a belsejébe is lehetséges szöveget folyatni.
 2. A Szöveg folyatása panel megjelenítéséhez válassza az Ablak > Szöveg körbefolyatása parancsot.
 3. Alkalmazzon szövegfolyatást az objektumra, és jelölje be a Megfordítás beállítást. A megfordítást általában az Objektumalak körbefolyatással alkalmazzák.
Objektumalak körbefolyatás a Megfordítás beállítás nélkül (balra) és azzal (jobbra)
Objektumalak körbefolyatás a Megfordítás beállítás nélkül (balra) és azzal (jobbra)

Körbefolyatás alakjának módosítása

 1. A Közvetlen kijelölés eszközzel  jelöljön ki egy körbefolyatott objektumot. Ha a körbefolyatási határvonal az objektummal megegyező alakú, akkor az objektum fölött helyezkedik el.
 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Ha a szöveg és a körbefolyatandó objektum közötti távolságot egységesen szeretné módosítani, adjon meg eltolási értékeket a Szöveg folyatása panelen.
  • A szövegfolyatási határvonal szerkesztéséhez válassza a Toll eszközt  és a Közvetlen kijelölés eszközt.
A körbefolyatási határvonal szerkesztése
A körbefolyatási határvonal szerkesztése

Ha kézzel módosítja a szöveg-körbefolyatási görbe alakját, a Szöveg menüben a Felhasználó által módosított görbe lehetőség jelenik meg szürkén. Ez jelzi, hogy a görbe alakja megváltozott.

Megjegyzés:

Ha a szerkesztett körbefolyatási határvonal helyett inkább az eredeti vágógörbét szeretné használni, válassza a Szöveg folyatása panel Szöveg menüjében a Kivágással megegyező lehetőséget.

Szövegfolyatás alkalmazása mesteroldalelemekre

Ha be van jelölve a Csak a mesteroldalra beállítás, akkor a mesteroldalelemet a körbefolyatáshoz egy dokumentumoldalon felül kell bírálni. Ha a beállítás nincs bejelölve, akkor a mesteroldalelemek körül a mesteroldalakon és a dokumentumoldalakon egyaránt körbefolyatható a szöveg felülbírálás nélkül.

 1. Jelölje ki az objektumot a mesteroldalon.
 2. A Szöveg folyatása panelen jelölje be vagy kapcsolja ki a Csak a mesteroldalra beállítást.

A beállítás csak akkor érhető el, ha a mesteroldal egy objektuma van kijelölve, és arra szövegfolyatást alkalmazott.

Szöveg körbefolyatása horgonyzott objektumok körül

Ha rögzített objektumban folyatja körbe a szöveget, akkor a körbefolyatás a rögzítés jelölőjét követő szövegegységbe szereplő szöveg soraira is kiterjed. A rögzítés jelölőjét tartalmazó, illetve az azt megelőző szövegsorokat azonban nem módosítja a körbefolyatás.

Ha szövegközi objektumot illeszt be, annak körbefolyatási határvonalait a program megjegyzi.

Körbefolyatás kihagyása rejtett rétegeken

Körbefolyatandó objektumot tartalmazó réteg elrejtésekor a többi rétegen található szövegkeretek tartalmát a program az objektum köré folyatja, ha nincs bejelölve a Ne futtassa körbe a szöveget, ha a réteg rejtett beállítás a Rétegbeállítások párbeszédpanelen. Ha a beállítás be van jelölve, a réteg elrejtésekor a többi rétegen található szövegek áttördelődhetnek.

 1. A Rétegek panelen kattintson duplán a körbefolyatandó objektumot tartalmazó rétegre.
 2. Jelölje be a Ne futtassa körbe a szöveget, ha a réteg rejtett beállítást.

Szöveg sorkizárása körbefolyatandó objektumok közelében

Ha megadja, hogyan történjen a szöveg sorkizárása körbefolyatandó objektumok mellett, a módosítás az egész dokumentumra érvényes.

 1. Válassza a Szerkesztés menü Beállítások almenüjének Kompozíció (Windows) vagy az InDesign menü Beállítások almenüjének Kompozíció (Mac OS) parancsát.
 2. Válassza az alábbi lehetőségek egyikét, majd kattintson az OK gombra:

  Szöveg igazítása objektumhoz

  A szöveghasábot elválasztó körbefolyatandó objektumokhoz igazítja sorkizárva a szöveget. Ez a beállítás csak akkor lép érvénybe, ha a szöveg körbefolyatásának hatására teljesen megszakadnak a szöveg sorai, azaz mindegyik sor két vagy több részre oszlik.

  Megjegyzés:

  Az objektummal határos szöveget a rendszer az objektum bal oldalához vagy tetejéhez igazítja, ha Balra igazítás van beállítva, az objektumhoz képest jobbra vagy le igazítja, ha Jobbra igazítás van beállítva, illetve egyenlően elosztja mindkét irányba, ha Sorkizárás van beállítva.

  Szöveg igazítása objektumhoz
  Szöveg igazítása objektumhoz

  Kihagyás sortávolság szerint

  A körbefolyatott szöveget a körbefolyatott objektum alatti következő sortöréshez igazítja. Ha a beállítás nincs bejelölve, a szövegsorok úgy kerülhetnek az objektumok alá, hogy nem igazodnak a szomszédos hasábok vagy szövegkeretek soraihoz. Ezt az opciót különösen akkor célszerű bejelölni, ha azt szeretné, hogy a szöveg illeszkedjen a szövegrácsra.

  A szövegfolyatás csak az alatta lévő szövegrészekre hat

  A körbefolyatott objektum fölé halmozott szövegre nem érvényes a szövegfolyatás. Az egymásra halmozási sorrendet a réteg Rétegek panelen érvényes pozíciója és az objektumok rétegen belüli egymásra halmozási sorrendje határozza meg.

Körbefolyatás figyelmen kívül hagyása egy szövegkeretben

Bizonyos esetekben egy-egy szövegkeretben ki kell kapcsolni a szövegfolyatást. Előfordulhat például, hogy az egyik szövegkeretben egy kép köré szeretné folyatni a szöveget, egy másik szövegkeretet viszont a kép belsejében szeretne megjeleníteni.

 1. Jelölje ki a szövegkeretet, és válassza az Objektum > Szövegkeret beállításai lehetőséget.
 2. Jelölje be a Szövegfolyatás figyelmen kívül hagyása beállítást, majd kattintson az OK gombra.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat