Helyesírás-ellenőrzés

Helyesírás-ellenőrzést lehet végezni kijelölt szövegrészen, a szövegegység egészén, a dokumentum minden szövegegységén, vagy az összes dokumentum minden szövegegységén. A program kiemeli az elírt vagy ismeretlen szavakat, az egymás után kétszer szereplő szavakat (például „a a”) és a kis- és nagybetűs írásmóddal kapcsolatos lehetséges hibát tartalmazó szavakat. A dokumentum helyesírás-ellenőrzésén kívül bekapcsolható a dinamikus helyesírás-ellenőrzés, amely a vélt elgépeléseket azonnal begépeléskor aláhúzza.

A helyesírás ellenőrzése a szöveghez rendelt nyelvek szótárai alapján zajlik. A szótárba gyorsan felvehet új szavakat.

Helyesírás-ellenőrzési beállítások megadása

 1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások > Helyesírás-ellenőrzés (Windows) vagy az InDesign > Beállítások > Helyesírás-ellenőrzés (Mac OS) parancsot.
 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • A nyelvi szótárban nem található szavak megkereséséhez jelölje be a Helyesírási hibák jelölőnégyzetet.

  • A megkettőzött szavak megkereséséhez jelölje be az Ismétlődő szavak jelölőnégyzetet.

  • A szótárban csak nagybetűsen szereplő („Magyarország”), de a szövegben kisbetűvel írt („magyarország”) szavak megkereséséhez jelölje be a Kisbetűvel kezdődő szavak jelölőnégyzetet.

  • A mondatvégi pontok, felkiáltójelek és kérdőjelek után kisbetűvel álló szavak megkereséséhez jelölje be a Kisbetűvel kezdődő mondatok jelölőnégyzetet.

 3. Ha azt szeretné, hogy a program írás közben aláhúzza a feltételezhetően hibásan írt szavakat, jelölje be a Dinamikus helyesírás-ellenőrzés engedélyezése jelölőnégyzetet.
 4. Megadhatja, hogy a program milyen színnel húzza alá az elírt szavakat (amelyek nem találhatók meg a felhasználói szótárban), az ismétlődő szavakat (például „a a”), a tévesen kisbetűvel írt szavakat (például „szlovákia” „Szlovákia” helyett) és a kisbetűvel írt mondatokat (a mondatvégi írásjel után nem nagybetűvel kezdődő mondatokat).

Helyesírás-ellenőrzés

 1. Ha a dokumentum idegen nyelvű szöveget tartalmaz, jelölje ki a szöveget, majd a Karakter panel Nyelv menüjében adja meg a szöveg nyelvét.
 2. A Szerkesztés menüben mutasson a Helyesírás-ellenőrzés pontra, és kattintson a Helyesírás-ellenőrzés parancsra.

  A program megkezdi a helyesírás ellenőrzését.

 3. Ha módosítani szeretné a helyesírás-ellenőrzés hatókörét, tegye az alábbiak egyikét, majd az Indítás gombra kattintva kezdje meg az ellenőrzést:
  • A teljes dokumentum ellenőrzéséhez válassza a Dokumentum lehetőséget. Az összes megnyitott dokumentum ellenőrzéséhez válassza a Minden dokumentum lehetőséget.

  • Az aktuálisan kijelölt keretben (és a vele összefűzött további keretekben) lévő összes szöveg és túlszedett szöveg ellenőrzéséhez válassza a Szövegegység lehetőséget. Az összes kijelölt keretben lévő szövegegységek ellenőrzéséhez válassza a Szövegegységek lehetőséget.

  • A szövegnek a beszúrási ponttól való ellenőrzéséhez válassza A szöveg végéig lehetőséget.

  • A kijelölt szöveg ellenőrzéséhez válassza a Kijelölés lehetőséget. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kijelölt egy szövegrészt.

 4. Ha ismeretlen vagy elírt szavakat vagy más lehetséges hibákat talál, az alábbi lehetőségek közül választhat:
  • Ha az aláhúzott szó kijavítása nélkül folytatni szeretné a helyesírás-ellenőrzést, kattintson a Kihagyás gombra. Ha azt szeretné, hogy az InDesign az újraindításáig az aláhúzott szöveg összes előfordulását figyelmen kívül hagyja, kattintson Az összes kihagyása gombra.

  • Ha az elírt szónak csak a konkrét előfordulását szeretné javítani, válasszon egy szóalakot a Javasolt javítások listából, vagy írja be a kívánt szót a Módosítás erre mezőbe, majd kattintson a Módosítás gombra. Az összes módosítása gombra kattintva az elírt szó összes előfordulását kijavíthatja a dokumentumban.

  • Ha egy szót fel szeretne venni a szótárba, jelölje ki a megfelelő szótárt a Hozzáadás ehhez listából, és kattintson a Hozzáadás gombra.

  • A Szótár gombra kattintva jelenítse meg a Szótár párbeszédpanelt; a panelen kiválaszthatja a nyelvhez a célszótárt, és megadhatja a felvett szó elválasztását. Ha szeretné a szót hozzáadni minden nyelvhez, válassza a Nyelv menü Összes nyelv parancsát. Kattintson a Hozzáadás gombra.

Helyesírási hibák javítása írás közben

Az Automatikus javítás funkció engedélyezésével lehetővé teheti a kis- és nagybetűs írásmóddal kapcsolatos hibák, valamint a gyakori elütések írás közbeni javítását. Az automatikus javítás működéséhez létre kell hoznia egy listát a gyakran tévesztett szavakból, és a hibás szóalakokhoz hozzá kell rendelnie a helyes alakot.

 1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások > Automatikus javítás (Windows) vagy az InDesign > Beállítások > Automatikus javítás (Mac OS) parancsot.
 2. Jelölje be az Automatikus javítás engedélyezése jelölőnégyzetet. (A funkciót a Szerkesztés > Helyesírás-ellenőrzés > Automatikus javítás parancsra kattintva gyorsan ki- és bekapcsolhatja.)
 3. A Nyelv menüben válassza ki azt a nyelvet, amelyen az automatikus javításokat alkalmazni szeretné.
 4. A kis- és nagybetűs írásmóddal kapcsolatos hibák (például „Magyarország” helyett „magyarország”) kijavításához jelölje be a Kis- és nagybetűhibák automatikus javítása jelölőnégyzetet. A nagybetűvel írt szavakat nem kell felvenni az Automatikus javítás funkció listájába.
 5. Ha fel szeretne venni egy szót, amelyet gyakran hibásan gépel, kattintson a Hozzáadás gombra, írja be a téves (például „billenytű”), majd a helyes változatot („billentyű”), és kattintson az OK gombra.
 6. Vegye fel a további gyakran elgépelt szavakat, és kattintson az OK gombra.

Ha ezután tévesen ír egy olyan szót, amely szerepel a listában, a program automatikusan lecseréli azt a helyes alakként megadott változatra.

A automatikus javításhoz hozzáadott szavak eltávolításához jelölje ki a szót a listán, és válassza az Eltávolítás parancsot. Az automatikus javításhoz hozzáadott szavak szerkesztéséhez jelölje ki a kívánt szót, kattintson a Szerkesztés gombra, adja meg újra a javítást, és kattintson az OK gombra.

A dinamikus helyesírás-ellenőrzés használata

Ha engedélyezi a dinamikus helyesírás-ellenőrzést, a helyesírási hibákat a helyi menü segítségével kijavíthatja. A feltételezhetően tévesen írt szavakat a program aláhúzza (a szöveg nyelvével társított szótár alapján). Ha idegen nyelvű szöveggel dolgozik, jelölje ki szöveget, és rendelje hozzá a megfelelő nyelvet.

 1. A dinamikus helyesírás-ellenőrzés bekapcsolásához a Szerkesztés menüben mutasson a Helyesírás-ellenőrzés pontra, majd kattintson a Dinamikus helyesírás-ellenőrzés parancsra.

  A program a dokumentumban aláhúzza a minden valószínűség szerint helytelenül írt szavakat.

 2. Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyű lenyomásával a bal gombbal (Mac OS) az aláhúzott szóra, majd tegye az alábbiak egyikét:
  • Válasszon egyet a felajánlott javítási lehetőségek közül. Ha a szó ismétlődik vagy nagybetűvel kell írni, kattintson az Ismétlődő szó törlése: [szó] vagy a Nagybetűvel: [szó] parancsra.

  • Kattintson a [Szó] hozzáadása a felhasználói szótárhoz parancsra. A program ezzel automatikusan – a Szótár párbeszédpanel megnyitása nélkül – felveszi a szót az aktuális szótárba. A szó maga változatlan marad a szövegben.

  • Kattintson a Szótár parancsra. A parancs hatására megnyílik a Szótár párbeszédpanel, ahol kiválaszthatja a célszótárt, módosíthatja az elválasztást, és megadhat egy nyelvet. Ha szeretné a szót hozzáadni minden nyelvhez, válassza a Nyelv menü Összes nyelv parancsát, és kattintson a Hozzáadás parancsra. A program felveszi a szót a kijelölt szótárba; maga a szó a szövegben változatlan marad.

  • Ha a szó előfordulásait az összes dokumentumban figyelmen kívül szeretné hagyni, válassza Az összeset ugorja át parancsot. Amikor újraindítja az InDesign alkalmazást, a szó ismét hibásként lesz megjelölve.

Megjegyzés:

Ha Az összeset ugorja át parancsra kattint, majd később úgy dönt, hogy mégsem hagyja ki a szó további előfordulásait, a Szótár párbeszédpanel Szótárlista listájában válassza az Átugrott szavak elemet, és távolítsa el a szót a listából.

Elválasztási és helyesírási szótárak

Az InDesign a legtöbb nyelvhez a Hunspell szótárakat használja a helyesírás-ellenőrzéshez és a szavak elválasztásához. A szótárakat szavak felvételével testreszabhatja. A szöveghez különböző nyelveket rendelhet, az InDesign a megfelelő szótárt használja a helyesírás-ellenőrzéshez és az elválasztáshoz. További felhasználói szótárakat is létrehozhat, amelybe, illetve amelyből egyszerű szövegfájlként mentett szólistákat importálhat, illetve exportálhat.

Amikor egy szótárban testreszabja a szavakat, voltaképpen hozzáadott szavakból (a szótárban eredetileg hiányzó szavakból) és eltávolított szavakból (a szótárban meglévő, de potenciálisan hibásként megjelölni kívánt szavakból) listát hoz létre. A Szótár párbeszédpanelen megjelenítheti a hozzáadott, az eltávolított, valamint az átugrott szavakat (az aktuális munkamenetben Az összes kihagyása gombra kattintva mellőzött szavakat). Lehetőség van az összes nyelven érvényes szavak hozzáadására; ez különösen hasznos vezetéknevek, utcanevek és egyéb, nyelvtől független elemek esetén.

Megjegyzés:

Ha az InDesign vagy az InCopy valamely korábbi verziójának szótárait szeretné használni, az operációs rendszer Keresés parancsával keresse meg a felhasználóiszótár-fájlokat (az .udc kiterjesztésű fájlokat), és a Szótár beállítási párbeszédpanelen vegye fel őket a szótárlistába.

Hol találhatók a szótár szavai?

Alapértelmezés szerint az elválasztási és a helyesírási kivételeket a program felhasználóiszótár-fájlokban, a dokumentumon kívül, a számítógép azon mappájában tárolja, ahol az InDesign telepítve van (a szótárfájlok nevének kiterjesztése .clam vagy .not). A kivétellistákat azonban bármely InDesign-dokumentumban is mentheti. Mi több, a szólistákat külső felhasználói szótárban, a dokumentumban vagy mindkettőben is tárolhatja. A meglévő szótárak helye a Szótár beállítási párbeszédpanelen leolvasható.

Ha az elválasztási és helyesírási kivételeket a dokumentumon belül tárolja, a dokumentum más számítógépekre való áthelyezése esetén egyszerűbben megőrizheti a szöveg konzisztenciáját. E célból a felhasználói szótárt a Szótár beállítási párbeszédpanelen egyesítheti a dokumentummal. A kivételek helyét a Csomagmappa létrehozása párbeszédpanelen is szabályozhatja (lásd: Csomagfájlok). Ha az előbbiekkel szemben a kivétellistát a dokumentumon kívül tárolja, ugyanazt a listát több dokumentumban is egyszerűen felhasználhatja.

Megjegyzés:

Ha a felhasználói szótárt egyesíti a kivétellistával, a program az egész szótárt, a nem használt szavakkal együtt, hozzáadja a dokumentumhoz, ezzel megnöveli annak fájlméretét.

Nyelvek alkalmazása a szövegre

Nyelvet a kijelölt szöveghez a Karakter panelen lévő Nyelv menü segítségével rendelhet. Megadhat alapértelmezett nyelvet is a teljes dokumentumhoz vagy az összes új dokumentumhoz. Az InDesign tartalmaz egy nyelvet lezáró funkciót, ami megakadályozza a nyelvi beállítás megváltoztatását az ázsiai szövegben, amikor az egy kijelölés része és egy nem ázsiai szöveg van kiválasztva a Nyelv menüben. (Lásd: Nyelv hozzárendelése szöveghez.)

Kivétellisták

A műveletekből bármely szót kihagyhatja. Ha valamilyen okból egy hétköznapi szót – például azt, hogy „kocka” – a szokásostól eltérően szeretne írni (mert cége nevében máshogyan szerepel, vagy mert a dokumentumban rendhagyó írásmódot kíván alkalmazni), felveheti a kihagyott szavak listájába, így a program helyesírás-ellenőrzéskor megjelöli azt. Az InDesign mindegyik telepített nyelv esetében külön képes kezelni a hozzáadott és eltávolított szavak listáját.

Felhasználói szótárak létrehozása vagy felvétele

Létrehozhat új felhasználói szótárakat, vagy felveheti a programba az InDesign vagy az InCopy korábbi verzióiból származó, másoktól kapott, vagy a munkacsoport felhasználói szótárait tároló kiszolgálón használt szótárakat. A felvett szótárak az összes InDesign-dokumentumban használhatók.

 1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások > Szótár (Windows) vagy az InDesign > Beállítások > Szótár (Mac OS) parancsot.
 2. A Nyelv menüben jelölje ki azt a nyelvet, amelyhez szótárt szeretne rendelni.
 3. Tegye a következők egyikét:
  • Új szótár létrehozásához kattintson a Nyelv menü alatt található Új felhasználói szótár ikonra . Adja meg a szótár nevét és helyét (a szótárfájl nevének kiterjesztése .udc), és kattintson a Mentés gombra.

  • Meglévő szótár felvételéhez kattintson a Felhasználói szótár hozzáadása ikonra , jelölje ki a szótárfájlt (nevének kiterjesztése .udc vagy .not), és kattintson a Megnyitás gombra.

Megjegyzés:

Ha nem találja a szótárfájlt, az operációs rendszer Keresés parancsával keresse meg az .udc fájlokat (a keresőmezőbe a *.udc karaktereket írja be), jegyezze fel a helyüket, és próbálkozzon újra.

A program hozzáadja a szótárt a Nyelv menü alatt lévő listához. Helyesírás-ellenőrzés közben vagy a Szótár párbeszédpanelről is hozzáadhat szavakat a szótárhoz.

Az alapértelmezett nyelvi szótár beállítása az aktuális dokumentumhoz

Az alapértelmezett nyelvi szótárt módosíthatja akár az adott dokumentum, akár a létrehozandó összes új dokumentum esetében. Ha egy meglévő dokumentum alapértelmezett szótárát módosítja, az nem lesz hatással sem a már elkészült, sem pedig a meglévő szövegkeretekbe ezután írt szövegre.

Megjegyzés:

A Karakterstílus és a Bekezdésstílus panel segítségével külön nyelvet rendelhet bizonyos stílusokhoz. A Nyelv menü a Speciális karakterformázás szakaszban található.

 1. Nyissa meg a dokumentumot.
 2. Az eszköztáron válassza a Kijelölés eszközt, és ellenőrizze, hogy nincs-e kijelölve valamilyen objektum a dokumentumban.
 3. Kattintson a Szöveg menü Karakter parancsára.
 4. A Karakter panelen, a Nyelv legördülő menüből válassza ki a kívánt nyelvet. Ha a Karakter panelen nem jelenik meg a nyelvbeállítási lehetőség, válassza a Beállítások megjelenítése elemet, és jelölje ki a nyelvet a listában.

Az alapértelmezett nyelvi szótár beállítása az összes új dokumentumhoz

 1. Indítsa el az InDesign alkalmazást, de ne nyisson meg egyetlen dokumentumot sem.
 2. Kattintson a Szöveg menü Karakter parancsára.
 3. A Karakter panelen, a Nyelv legördülő menüből válassza ki a kívánt nyelvet. Ha a Karakter panelen nem jelenik meg a nyelvbeállítási lehetőség, válassza a Beállítások megjelenítése elemet, és jelölje ki a nyelvet a listában.
 1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások > Szótár (Windows) vagy az InDesign > Beállítások > Szótár (Mac OS) parancsot.
 2. A Nyelv menüben válassza ki a szótár nyelvét.
 3. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Ha a szótárt el szeretné távolítani a listából, jelölje ki, majd kattintson a Felhasználói szótár eltávolítása ikonra . Nyelvenként legalább egy szótárt meg kell tartania.

  • Ha a nyelvi szótár neve mellett egy kérdőjel ikon látható, jelölje ki a szótárt, kattintson a Felhasználói szótár újracsatolása ikonra , majd keresse meg és nyissa meg a felhasználói szótárt.

  • A felhasználói szótárak sorrendjét húzással módosíthatja. A szótárakat a program a listában elfoglalt helyük sorrendjében ellenőrzi.

Szavak felvétele szótárakba

Ha helyesírás-ellenőrzéskor az InDesign egy ismeretlen szót jelenít meg a Helyesírás-ellenőrzés párbeszédpanelen, a Hozzáadás ehhez menüben jelölje ki a szótárt, és kattintson a Hozzáadás gombra. A Szótár párbeszédpanelen is megadhatja a célszótárat és -nyelvet, valamint azt, hogyan kíván hozzáadni szavakat a kivételt képező szavak listájához.

 1. A Szerkesztés menü Helyesírás-ellenőrzés pontjában kattintson a Felhasználói szótár parancsra.
 2. A Nyelv menüben válasszon egy nyelvet. Minden nyelvhez tartozik legalább egy szótár. Ha szeretné az adott szót az összes nyelvhez hozzáadni, válassza az Összes nyelv lehetőséget.
 3. A Cél menüben jelölje ki azt a szótárt, amelyben a szót tárolni szeretné. A Cél menü segítségével a módosításokat egy külső felhasználói szótárba vagy bármely megnyitott dokumentumba mentheti.
 4. A Szótárlista menüben válassza a Hozzáadott szavak elemet.
 5. A Szó mezőbe írja be (vagy módosítsa) a szólistához adni kívánt szót.
 6. Az Elválasztás lehetőséget választva ellenőrizheti a szó alapértelmezett elválasztását. Tildék (~) jelzik a lehetséges elválasztási pontokat.
 7. Ha helytelennek találja az elválasztási pontokat, az alábbi útmutatást követve adja meg a szó megfelelő elválasztását:
  • A szóban egy tilde (~) karakterrel jelezze a legjobb elválasztási pontokat (illetve az egyetlen elfogadható elválasztási pontot).

  • Két tilde (~~) beírásával jelezze a másodlagos preferenciát.

  • Három tildével (~~~) jelezze a még éppen elfogadható elválasztási pontokat.

  • Ha egy szót soha nem szeretne elválasztani, első karaktere elé írjon egy tildét.

  Megjegyzés:

  Ha egy szóban tilde karaktert szeretne használni, írjon elé egy fordított perjelet (\~).

 8. Kattintson a Hozzáadás, majd a Kész gombra. A program felveszi a szót a szótárlistában aktuálisan kijelölt szótárba.

Megjegyzés:

Ne feledje, hogy az elválasztási pontok és a dokumentum elválasztási beállításai között kölcsönhatás áll fenn. Emiatt előfordulhat, hogy a program a szót nem a várt helyen választja el. Ezeket a beállításokat a Bekezdés panel menüjében, az Elválasztás paranccsal szabályozhatja. (Lásd: Szöveg elválasztása.)

Szavak szerkesztése vagy eltávolítása a szótárakból

 1. A Szerkesztés menü Helyesírás-ellenőrzés pontjában kattintson a Felhasználói szótár parancsra.
 2. A Nyelv menüben válasszon egy nyelvet.
 3. A Cél menüben jelölje ki azt a szótárt, amelyből a szót el szeretné távolítani. A Cél menüben választhat külső felhasználói szótárt vagy egy megnyitott dokumentumot.
 4. A Szótárlista menüben tegye a következők egyikét:
  • A Cél listában kiválasztott szólistába felvett szavak módosításához válassza a Hozzáadott szavak elemet.

  • Az elírtként megjelölt szavak módosításához válassza az Eltávolított szavak elemet.

  • Az InDesign aktuális munkamenetében átugrott szavak módosításához válassza az Átugrott szavak elemet. Ez a lista tartalmazza az összes olyan szót, amelyet Az összes kihagyása gombra kattintva átugrott.

 5. A szólistában módosítsa a kívánt szót, vagy jelölje ki, és kattintson az Eltávolítás gombra.
 6. Kattintson a Kész gombra.

Szólista exportálása

A szólistákat szövegfájlba (.txt kiterjesztésű fájlba) exportálhatja, majd a listákat az InDesign bármelyik felhasználói szótárába importálhatja. A szövegfájlban a szavakat szóközökkel, tabulátorokkal vagy bekezdésjelekkel kell egymástól elválasztani. Csak a hozzáadott és az eltávolított szavak exportálására van mód, az átugrott szavakat nem lehet exportálni, azokat a program csak az aktuális munkamenetben használja.

 1. A Szerkesztés menü Helyesírás-ellenőrzés pontjában kattintson a Felhasználói szótár parancsra.
 2. A Nyelv menüben válassza ki a megfelelő nyelvet, a Cél menüben pedig azt a szótárt, amely az exportálni kívánt szólistát tartalmazza.
 3. Kattintson az Exportálás gombra, adja meg a fájl nevét és helyét, majd kattintson a Mentés gombra.

A program a szólistát szövegfájlba menti. A listát bármely szövegszerkesztőben módosíthatja, majd importálhatja. A szólistát elküldheti másoknak is, akik saját felhasználói szótárukba importálhatják azt.

Szólista importálása

 1. A Szerkesztés menü Helyesírás-ellenőrzés pontjában kattintson a Felhasználói szótár parancsra.
 2. A Nyelv menüben válassza ki a megfelelő nyelvet, a Cél menüben pedig a szótárt.
 3. Kattintson az Importálás gombra, keresse meg a helyesírási kivételeket tartalmazó szövegfájlt, és kattintson a Megnyitás gombra.

Szótárbeállítások módosítása

A Szótár beállítási párbeszédpanelen megadhatja, hogy az InDesign hogyan kezelje az elválasztási és helyesírási szótárakat. Az InDesign alkalmazásban a legtöbb nyelv Proximity szótárak használatával ellenőrzi a helyesírást és választja el a szavakat. Ha más cégtől származó elválasztási és helyesírás-ellenőrzési összetevőket telepített, a különböző telepített nyelvekhez más-más cég szótárát használhatja.

Megjegyzés:

A Szótár beállítási párbeszédpanelen nincs lehetőség a helyesírás-ellenőrzési vagy elválasztási szótár megadására. Ezen a párbeszédpanelen azt lehet megadni, hogy az InDesign milyen elválasztási és helyesírás-ellenőrzési bővítményeket használjon a Nyelv mezőben kijelölt nyelvhez. Ha csak az alapértelmezett elválasztási és helyesírás-ellenőrzési bővítményt használja, nincs szükség a Szótár beállítási párbeszédpanelen lévő beállítások módosítására. Ha más, külső fejlesztőktől származó elválasztási és helyesírás-ellenőrzési bővítményeket telepít, azok a párbeszédpanelen az Elválasztás, illetve a Helyesírás-ellenőrzés menüben jelennek meg. Ily módon lehetőség van arra, hogy az egyik nyelvhez az egyik cég elválasztási vagy helyesírási összetevőjét, a másik nyelvhez a másik cég elválasztási vagy helyesírási összetevőjét használja.

 1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások > Szótár (Windows) vagy az InDesign > Beállítások > Szótár (Mac OS) parancsot.
 2. A Nyelv menüben jelölje ki azt a nyelvet, amelynek beállításait vagy elválasztási, illetve helyesírás-ellenőrzési összetevőjét módosítani szeretné.
 3. Hozza létre, vegye fel vagy távolítsa el a kívánt felhasználói szótárakat. (Lásd: Felhasználói szótárak létrehozása vagy felvétele.)
 4. Ha más cégtől, nem az Adobe-től származó elválasztási összetevőt telepített, jelölje ki az Elválasztás menüben.
 5. Ha más cégtől, nem az Adobe-től származó helyesírás-ellenőrzési összetevőt telepített, jelölje ki a Helyesírás-ellenőrzés menüben.
 6. Az Elválasztási kivételek csoport Összeállítás, a következő használatával menüjében tegye az alábbiak egyikét:
  • Ha a szöveg megírásához valamelyik külső felhasználói szótárban tárolt elválasztási kivételeket szeretné használni, válassza a Felhasználói szótár lehetőséget.

  • Ha a szöveg megírásához a dokumentumban tárolt elválasztási kivételeket szeretné használni, válassza a Dokumentum lehetőséget.

  • Ha a szöveg megírásához mindkét listát használni szeretné, válassza a Felhasználói szótár és dokumentum lehetőséget. Ez az alapértelmezett beállítás.

 7. Ha a külső felhasználói szótárban tárolt kivétellistát a dokumentumban tárolt listához szeretné adni, válassza A felhasználói szótár bevétele a dokumentumba lehetőséget.

  Megjegyzés:

  Ha több különböző partnerrel vagy ügyféllel dolgozik, célszerű törölni a jelet A felhasználói szótár bevétele a dokumentumba lehetőség mellől. Ha például szolgáltatóként működik, nem feltétlenül helyes megoldás, ha a felhasználói szótárát mindegyik vásárló fájljával egyesíti.

 8. Ha bizonyos beállítások módosítása után az összes szövegegységet újra szeretné írni, válassza a Módosításkor az összes szövegegység átformálása lehetőséget. Ebben az esetben a program az összes szövegegységet átírja, ha módosítja az Összeállítás, a következő használatával beállítást (lásd a 6. lépést), vagy ha a Szótár paranccsal szavakat vesz fel, illetve távolít el. A szövegegységek átformálása a dokumentumban lévő szöveg mennyiségétől függően akár hosszabb ideig is eltarthat.
 9. Kattintson az OK gombra.

Szótárak használata munkacsoportokban

Ügyeljen arra, hogy a munkacsoport összes munkaállomásán ugyanazok a testreszabott felhasználói szótárak legyenek telepítve és az alkalmazásba felvéve, így biztosíthatja, hogy egy adott dokumentum ugyanazokat a helyesírási és elválasztási szabályokat használja függetlenül attól, hogy ki dolgozik rajta. Ehhez ellenőrizze, hogy minden felhasználó ugyanazokat a szótárakat telepítette-e a számítógépére, vagy hálózati kiszolgálón ossza meg a szótárakat.

Lakat ikon  jelzi, ha egy szótár zárolt állapotú, vagyis használható, de nem módosítható. Ha egy felhasználói szótár kiszolgálón van tárolva, a szótárt betöltő első felhasználó zárolja a fájlt; az összes következő felhasználó láthatja, hogy a szótár zárolt állapotú. A fájlok az operációs rendszeren keresztül is zárolhatók az „írásvédett” („csak olvasható”) attribútum beállításával. Ha egy felhasználói szótárt hálózati kiszolgálón megoszt, célszerű zárolni a fájlt, hogy abba csak a rendszergazda vehessen fel új szavakat, a többi felhasználó csak olvashassa a fájlt.

Ügyeljen arra, hogy a munkacsoport összes felhasználója a közös hálózati munkaállomáson telepített testreszabott felhasználói szótárt, ne a dokumentummal tárolt szótárt használja. Mielőtt azonban a dokumentumot a szolgáltatónak leszállítaná, a felhasználói szótárt érdemes hozzáadni a dokumentumhoz.

Ha egy közös hálózati munkaállomáson nem oszt meg testreszabott felhasználói szótárt, keresse meg a felhasználóiszótár-fájlokat, és másolja azokat a munkaállomásokra. A felhasználói szótárak helye a Szótár beállítási párbeszédpanelen olvasható le.

Megjegyzés:

Ha egy megosztott munkaállomáson tárolt felhasználói szótárt frissít, a változások csak akkor jelennek meg az egyes munkaállomásokon, ha a felhasználók újraindítják az InDesign alkalmazást, vagy a Ctrl+Alt+/ (Windows), illetve a Command+ Option+/ (Mac OS) billentyűkombináció lenyomásával újraírják az összes szöveget.

Duden szótár

A Duden az InDesign beépített része. A Duden segítségével pontosabb német nyelvi elválasztást és helyesírás-ellenőrzést biztosíthat.

 1. Ha a Duden szótárat szeretné használni az InDesign alkalmazásban a német nyelvű dokumentumokhoz, lépjen a következő helyre:

  • Windows: Szerkesztés > Beállítások > Szótár
  • macOS: InDesign  > Beállítások > Szótár
 2. Válasszon egyet a legördülő listában elérhető nyelvek közül:

  • Német: 1996-os helyesírási reform
  • Német: 2006-os helyesírási reform
  • Német: Ausztria 2006 Reform
  • Német: svájci
  • Német: 2006-os svájci helyesírási reform

  Megjegyzés:

  Bekerült a Német: Ausztria 2006 Reform elnevezésű nyelv.

  Szótár nyelve
 3. Válassza ki a Duden lehetőséget az Elválasztás és helyesírás-ellenőrzés legördülő listából, ha nem az az alapértelmezett választás.

  Duden elválasztás

Elválasztás

Duden elválasztási stílusok

A Duden négy különböző elválasztási stílust biztosít a német szavakhoz. A Mind, kivéve nem esztétikus az alapértelmezett stílus:

Mind:

Ez minden technikailag helyes és a helyesírási szabályokkal nem ütköző elválasztást engedélyez. Helyes például az Ur-ins-tinkt és az Ur-in-s-tinkt is.

Mind, kivéve nem esztétikus:

Ez minden elválasztást engedélyez, kivéve a nem túl esztétikus megoldásokat, ahol a szó értelme torzulhat. Helyes például az Ur-ins-tinkt, de az Ur-in-s-tinkt nem. Ez az alapértelmezett stílus.

Esztétikus előnyben:

A meghatározott esztétikus elválasztással rendelkező szavak mellett elválasztást kapnak azok a hosszabb (legalább hat karakterből álló) szavak is, melyekhez nincs hozzárendelve esztétikus elválasztás. Például a Napoleon szó Na-po-leon elválasztást kap, pedig nincs hozzárendelve esztétikus elválasztás.

Esztétikus:

Csak az esztétikusként meghatározott elválasztások alkalmazódnak. Például az Auto-bahn, de nem az Au-tobahn.

A Duden elválasztási opciói a következő helyeken érhetők el:

 • Elválasztási beállítások új bekezdésstílus létrehozásakor.
Elválasztás új bekezdésstílusban
 • Bekezdés panelmenü > Elválasztás.
Elválasztási beállítások

További példák a Duden elválasztási stílusaira

Duden elválasztási stílusok – példák

Ha a Duden elválasztási opció nem látszik, akkor navigáljon a Beállítások > Szótár helyre, majd jelölje be az Elválasztási opciók mutatása négyzetet. A beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Elválasztási opciók mutatása

Helyesírás-ellenőrzés

A német nyelv számos szó esetében megenged többféle írásmódot, például Delphin vagy Delfin , illetve Graphik vagy Grafik.

Négy helyesírás-ellenőrzési stílus érhető el. Konzisztens, csak egyetlen változatot (például Delphin vagy Delfin) elfogadó írásmód használatához válasszon a Duden, Konzervatív és Sajtóirodák lehetőségek közül. Ha viszont csak hibaként szeretné megjelölni az érvénytelen írásmódú változatokat, válassza a Toleráns lehetőséget.

Az alapértelmezett beállítás a Duden. Egyéb beállítást a Beállítások > Szótár > Helyesírás menüben választhat.

Duden helyesírás-ellenőrzési stílusok

Duden:

Csak a Duden által javasolt változat a helyes. A többi változat megjelölése hibaként.

Sajtóirodák:

A Duden beállítással megegyező, de más, különböző sajtóirodák és kiadók által közösen elfogadott szabályokkal.

Konzervatív:

Csak a régi írásmódok elfogadása, például Delphin, de nem Delfin. Ehhez hasonlóan elfogadott a Graphik , de a Grafik nem (ph az f helyett).

Toleráns:

Minden érvényes írásmód elfogadása. Helyes például a Graphik és a Grafik is. Ehhez hasonlóan helyes a Delphin és a Delfin is.

Helyesírás-ellenőrzés

Néhány további példa a helyesírás-ellenőrzésre

Helyesírás-ellenőrzési stílus 1. példa 2. példa 3. példa 4. példa 5. példa
Duden A Geograf helyes, a Geograph nem
A Joghurt helyes, a Jogurt nem
A Fotosynthese helyes, a Photosynthese nem
A Motocross helyes, a Moto-Cross nem
A Fundraising helyes, a Fund-Raising nem
Konzervatív A Geograph helyes, a Geograf nem
A Joghurt helyes, a Jogurt nem
A Photosynthese helyes, a Fotosynthese nem
A Moto-Cross helyes, a Motocross nem
A Fund-Raising helyes, a Fundraising nem
Sajtóirodák
A Geograf helyes, a Geograph nem
A Joghurt helyes, a Jogurt nem
A Photosynthese helyes, a Fotosynthese nem
A Moto-Cross helyes, a Motocross nem
A Fundraising helyes, a Fund-Raising nem
Toleráns
mindkettő helyes
mindkettő helyes
mindkettő helyes
mindkettő helyes
mindkettő helyes

Szkriptkezelés

Ha a Duden helyesírás-ellenőrzési összetevőt szkript segítségével szeretné beállítani, a következő német neveket használja a helyesírás-ellenőrzési stílusokhoz:

 • Duden
 • Duden: Konservativ
 • Duden: Presse
 • Duden: Tolerant

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat