Amikor objektumot hoz létre az Adobe InDesign alkalmazásban, az alapértelmezésben tömör, vagyis 100%-osan fedett. Az objektumokra alkalmazhat hatásokat opacitás és keverések használatával. Objektumok átfedése, átlátszóság hozzáadása objektumokhoz és objektumok mögötti alakzatok kiütése.

Tudnivalók az átlátszóságról

Objektum vagy körvonal létrehozásakor, kitöltés alkalmazásakor vagy szöveg beírásakor alapértelmezés szerint az elemek tömörnek látszanak, azaz 100%-os opacitásúak. Az elemek áttetszővé tételére számos mód kínálkozik. Így például az opacitás a 100%-os (teljesen fedett) és a 0%-os (teljesen áttetsző) érték között változtatható. Az opacitás csökkentésekor az alsó ábra az objektum, körvonal, kitöltés vagy szöveg felületén át láthatóvá válik.

A Hatások panel segítségével megadhatja az objektum opacitását, körvonalát, kitöltését és szövegét. Eldöntheti, hogy miként keveredjen az objektum, illetve annak körvonala, kitöltése vagy szövege az alatta található objektumokkal. Objektumok esetében a keverést leválaszthatja megadott objektumokra, hogy csak a csoport bizonyos objektumai keveredjenek az alattuk lévőkkel, vagy pedig megadhatja, hogy az objektumok kiüssék a csoportban lévő objektumokat ahelyett, hogy keverednének velük.

 

Az áttetsző objektumokon keresztül látszanak az alattuk lévő objektumok területei
Az áttetsző objektumokon keresztül látszanak az alattuk lévő objektumok területei.

Hatások panel – áttekintés

A Hatások panelen (Ablak > Hatások) megadhatja az objektumok és csoportok opacitását és keverési módját, leválaszthatja a keverést egy adott csoportra, kiüthet objektumokat egy csoporton belül, valamint lehetősége van átlátszósági hatások hozzáadására.

Hatások panel
Átlátszósági hatások hozzáadása és szerkesztése a Hatások panelen

A. Keverési mód B. Szintek C. FX ikon D. Hatások törlése E. FX gomb 

Keverési mód

Megadja, hogy az áttetsző objektumok színei milyen hatással vannak a mögöttük lévő objektumokra. (Lásd: Színek keverésének meghatározása.)

Opacitás

Meghatározza az objektum, körvonal, kitöltés vagy szöveg fedettségét. (Lásd: Objektum opacitásának beállítása.)

Szint

Megmutatja az Objektum, Körvonal, Kitöltés és Szöveg fedettségi beállításait, valamint azt, hogy vannak-e alkalmazva átlátszósági hatások. A szintbeállítások elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez kattintson az Objektum (vagy a Csoport vagy a Grafika) szótól balra látható háromszögre. Az FX ikon akkor jelenik meg egy adott szinten, ha átlátszósági beállításokat alkalmaz a szóban forgó szinten. A beállítások szerkesztéséhez kattintson duplán az FX ikonra.

Keverés leválasztása

Keverési mód alkalmazása objektumok kiválasztott csoportjára. (Lásd: Keverési módok elkülönítése.)

Kiejtési csoport

Hatására a csoport összes objektumának fedettségi és keverési attribútumai kiütik vagy kiszűrik a csoportban alattuk lévő objektumokat. (Lásd: Objektumok kiütése csoporton belül.)

Az összes törlése gomb

A hatások – körvonal, kitöltés vagy szöveg – törlése az objektumról, Szokásos keverési mód beállítása és a fedettségi beállítás 100%-ra módosítása az egész objektumon.

FX gomb

Megjeleníti az átlátszósági hatások listáját. (Lásd: Átlátszósági hatások alkalmazása.)

A Hatások panel beállításainak megjelenítése

 1. Válassza az Ablak > Hatások panelt, és – szükség esetén – nyissa meg a Hatások panelmenüt, majd válassza a Beállítások megjelenítése parancsot.

  A Hatások panel beállításai a Hatások párbeszédpanelen (megnyitásához jelöljön ki egy objektumot, majd válassza az Objektum > Hatások > Átlátszóság parancsot) és – egyszerűsített formában – a vezérlőpulton is elérhetők.

Átlátszósági hatások alkalmazása

 1. Jelöljön ki egy objektumot. A hatások grafikára való alkalmazásához jelölje ki azt a Közvetlen kijelölési eszközzel.
 2. A Hatások panel megjelenítéséhez kattintson az Ablak menü Hatások parancsára.
 3. A szint kijelölésével adja meg, hogy az objektum mely részét vagy részeit kívánja módosítani:

  Objektum

  A beállítás a teljes objektumra hatással van, így a körvonalra, a kitöltésre és a szövegre is.

  Grafika

  Csak a Közvetlen kijelölési eszközzel kijelölt grafikákra van hatással. A grafikára alkalmazott hatások akkor is megmaradnak, ha a grafikát másik keretbe illeszti be.

  Csoport

  A csoport összes objektumát és szövegét érinti. (A hatások csoporton belüli objektumokra történő alkalmazásához használja a Közvetlen kijelölési eszközt.)

  Körvonal

  A beállítás csak az objektum körvonalát érinti (a térköz színét is beleértve).

  Kitöltés

  Csak az objektum kitöltésére van hatással.

  Szöveg

  Csak az objektumon belüli szöveget érinti, a szövegkeretet nem. A szövegre alkalmazott hatások az objektum által tartalmazott teljes szövegre érvényesek, nem alkalmazhat hatásokat szavakra vagy betűkre külön-külön

  A vezérlőpulton is kiválaszthat egy szintbeállítást: kattintson a Hatások alkalmazása az objektumra gombra , majd válassza az Objektum, Körvonal, Kitöltés vagy Szöveg lehetőséget.

 4. A Hatások párbeszédpanelt az alábbi módokon nyithatja meg:
  • A Hatások panelen vagy a vezérlőpulton kattintson az FX gombra , majd válasszon egy hatást a menüből.

  • A Hatások panelmenün válassza a Hatások lehetőséget, majd egy hatásnevet.

  • A helyi menüben válassza a Hatások lehetőséget, majd egy hatásnevet.

  • Válassza az Objektum > Hatások lehetőséget, majd egy hatásnevet.

  • A Hatások panelen – szükség esetén – kattintson a háromszögre a szintbeállítások megjelenítéséhez, majd a panelen kattintson duplán valamelyik szintbeállításra – Objektum, Körvonal, Kitöltés vagy Szöveg. A dupla kattintással megnyitja a Hatások párbeszédpanelt és kiválaszt egy szintbeállítást is.

 5. Adja meg a hatásra vonatkozó beállításokat. (Lásd: Általános átlátszósági beállítások és opciók.)

 6. Kattintson az OK gombra.

Átlátszósági hatások szerkesztése

 1. Jelölje ki azt az objektumot vagy azokat az objektumokat, amelye(ke)t ellátott a hatással.
 2. A Hatások párbeszédpanelt az alábbi módokon nyithatja meg:
  • A Hatások panelen kattintson duplán az Objektum szótól jobbra található FX ikonra (nem a panel alján találhatóra). Előfordulhat, hogy az FX ikon megjelenítéséhez az Objektum szóra kell kattintania.

  • Válassza ki a szerkeszteni kívánt hatást, kattintson az FX gombra  a Hatások panelen, majd válasszon egy hatásnevet.

 3. Szerkessze a hatást.

Átlátszósági hatások másolása

 1. Az átlátszósági hatások másolásához tegye az alábbiak valamelyikét:
  • Ha másik objektumra szeretne hatást másolni, jelölje ki a másolandó objektumot, jelölje ki az objektum FX ikonját  a Hatások panelen, majd húzza át az ikont a másik objektumra. A hatások húzással történő másolása csak azonos szinten működik.

  • Amennyiben csak bizonyos hatásokat szeretne másolni az objektumok között, használja a Pipetta eszközt . Annak meghatározásához, hogy mely átlátszósági körvonal-, kitöltés- és objektumbeállítások kerüljenek másolásra a Pipetta eszközzel, kattintson duplán az eszközre a Pipettabeállítások párbeszédpanel megnyitásához. Ezt követően jelölje be, illetve törölje a kívánt beállításokat a Körvonal beállításai, a Kitöltés beállításai és az Objektum beállításai területen.

  • Amennyiben az objektumon belül másik szintre szeretne hatásokat másolni, az Alt (Windows), illetve az Option (Mac OS) billentyűt lenyomva tartva húzza át az FX ikont az egyik szintről (Körvonal, Kitöltés vagy Szöveg) a másikra a Hatások panelen.

  Megjegyzés:

  Az FX ikon húzásával ugyanazon objektum egyik szintjéről egy másik szintre helyezheti át a hatásokat.

Átlátszósági hatások törlése objektumokról

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Az összes hatás az objektumról való törléséhez, illetve a Szokásos keverési mód beállításához és az Opacitás beállítás 100%-ra módosításához kattintson az Összes hatás törlése gombra  a Hatások panelen, vagy válassza a Hatás panelmenü Az összes átlátszóság törlése parancsát.

  • Amennyiben törölni szeretné az összes hatást, de meg kívánja tartani a keverési és fedettségi beállításokat, jelöljön ki egy szintet, majd válassza a Hatások panelmenü Hatások törlése parancsát, vagy pedig a Hatások panelen húzza az FX ikont  a Körvonal, Kitöltés vagy Szöveg szintről a Kuka ikonra.

  • Adott hatás több szintjének (körvonal, kitöltésé vagy szöveg) törléséhez, válassza ki az adott szintet, majd kattintson a lomtár ikonjára.

  • Ha egy bizonyos hatást szeretne eltávolítani az objektumról, nyissa meg a Hatások párbeszédpanelt és törölje az eltávolítani kívánt átlátszósági hatás jelölését.

Átlátszósági hatások

Az InDesign alkalmazásban kilenc átlátszósági hatás áll rendelkezésre. A hatások létrehozására szolgáló beállítások és lehetőségek nagyrészt hasonlóak.

Hatások
Hatások

A. Vetett árnyék B. Belső árnyék C. Külső ragyogás D. Belső ragyogás E. Bevésés és domborítás F. Szatén G. Egyszerű lágy perem H. Irányba mutató lágy perem I. Színátmenetes lágy perem 

Vetett árnyék

Az objektum, körvonal, kitöltés vagy szöveg mögé vetülő árnyék hozzáadása.

Belső árnyék

Az objektum, körvonal, kitöltés vagy szöveg szegélyein belülre eső, süllyesztett megjelenést kölcsönző árnyék hozzáadása.

Külső ragyogás és belső ragyogás

Az objektum, körvonal, kitöltés vagy szöveg külső vagy belső pereméből áradó ragyogás hozzáadása.

Bevésés és domborítás

Kiemelések és árnyékok különböző, háromdimenziós megjelenést kölcsönző kombinációinak hozzáadása szövegekhez és képekhez.

Szatén

Fényes felület hatását keltő belső árnyalás hozzáadása.

Egyszerű lágy perem, irányba mutató lágy perem és színátmenetes lágy perem

Objektumok széleinek lágyítása áttetszővé halványítással.

Megjegyzés:

Az itt tárgyalt leírások megtekinthetők: Általános átlátszósági beállítások és opciók.

Általános átlátszósági beállítások és opciók

Számos átlátszósági hatás beállításai megegyezőek a különböző hatásokban. Az általános átlátszósági beállítások többek között az alábbiak:

Szög és magasság

A megvilágítási hatásban alkalmazott megvilágítási szöget határozza meg. A 0 érték a felszínnek felel meg, a 90 pedig azt jelenti, hogy a fényforrás pontosan az objektum felett van. Kattintson a szög megadására szolgáló sugár ikonra, vagy írja be a szögértéket a mezőbe. Amennyiben az összes objektumra érvényes egységes megvilágítási szöget kíván megadni, jelölje be a Globális fény használata jelölőnégyzetet. A beállítást a Vetett árnyék, Belső árnyék, Bevésés és domborítás, Szatén és Lágy perem hatások használják.

Keverési mód

Megadja, hogy az áttetsző objektumok színei milyen hatással vannak a mögöttük lévő objektumokra. A beállítást a Vetett árnyék, Belső árnyék, Külső ragyogás, Belső ragyogás és Szatén hatások használják. (Lásd: Színek keverésének meghatározása.)

Elfojtás

A méretbeállítással együtt meghatározza, hogy az árnyék vagy ragyogás mekkora részben átlátszatlan, illetve áttetsző. Nagyobb érték nagyobb opacitást, kisebb érték nagyobb átlátszóságot jelent. A beállítást a Belső árnyék, Külső árnyék és Lágy perem hatások használják.

Távolság

A Vetett árnyék, a Belső árnyék vagy a Szatén hatás eltolási távolságát határozza meg.

Zaj

A beírt vagy a csúszka húzásával beállított érték meghatározza a véletlenszerű összetevők mennyiségét a ragyogás vagy árnyék opacitásában. A beállítást a Vetett árnyék, Belső árnyék, Külső ragyogás, Belső ragyogás és Lágy perem hatások használják.

Opacitás

A csúszka húzásával megadott vagy beírt százalékos érték határozza meg az adott hatás fedettségét. (Lásd: Objektum opacitásának beállítása.) A beállítást a Vetett árnyék, Belső árnyék, Külső ragyogás, Belső ragyogás, Színátmenetes lágy perem, Bevésés és domborítás, valamint Szatén hatások használják.

Méret

Az árnyék vagy ragyogás mennyiségét adja meg. A beállítást a Vetett árnyék, Belső árnyék, Külső ragyogás, Belső ragyogás és Szatén hatások használják.

Ív

A Méret beállításban megadott árnyék vagy ragyogás hatáson belüli életlenítés átlátszóságát határozza meg. A magasabb százalékos érték nagyobb fedettséget jelent. A beállítást a Vetett árnyék és a Külső ragyogás hatás használja.

Technika

Ezek a beállítások szabják meg az átlátszósági hatás széle és a háttérszínek egymásra gyakorolt hatását. A Simább és a Pontos lehetőség a Külső ragyogás és a Belső ragyogás hatásokhoz áll rendelkezésre:

Simább

Életlenítés alkalmazása a hatás szélére. Nagyobb méretek esetén nem őrzi meg a részletes jellemzőket.

Pontos

Megőrzi a hatás szélét, beleértve a sarkokat és más éles részleteket. A Simább technikánál jobban megőrzi a jellemzőket.

Globális fény használata

A globális fénybeállítás alkalmazása az árnyékra. A Vetett árnyék, a Bevésés és domborítás és a Belső árnyék hatás használja.

X eltolás és Y eltolás

Az árnyék eltolása a megadott mértékkel az x vagy az y tengelyen. A Vetett árnyék és a Belső árnyék hatás használja.

Vetett árnyék

A Vetett árnyék hatás háromdimenziós árnyékot hoz létre. A vetett árnyékot eltolhatja az x vagy az y tengely mentén, valamint módosítja az árnyék keverési módját, színét, fedettségét, távolságát, szögét és méretét is. Az alábbi beállításokkal meghatározhatja, hogy a vetett árnyék és az objektumok, illetve átlátszósági hatások milyen hatással vannak egymásra.

Az objektum kiüti az árnyékot

Az objektum az általa vetett árnyék elé kerül.

Árnyék az egyéb hatások figyelembe vételével

A vetett árnyék szerepet játszik az egyéb átlátszósági hatásokban. Így például, ha az objektum egyik oldalán lágy perem található, választhat, hogy a vetett árnyék figyelmen kívül hagyja-e a lágy peremet, és ne halványodjon el, vagy az objektuméval azonos kinézetű lágy perem hatása legyen-e.

Vetett árnyék objektumra, körvonalra, kitöltésre vagy szövegre történő gyors alkalmazásához, vagy arról való eltávolításához kattintson a vezérlőpult Vetett árnyék gombjára .

Megjegyzés:

A vetett árnyék színének megadásához kattintson az Árnyékszín beállítása gombra (a Keverési mód menü mellett), és válasszon egy színt.

Belső árnyék

A Belső árnyék hatás az árnyékot az objektumon belülre helyezi, azt a benyomást keltve, mintha az objektum be lenne süllyesztve. A belső árnyékot eltolhatja a különböző tengelyek mentén, illetve megváltoztathatja az árnyék keverési módját, fedettségét, távolságát, szögét, méretét, zajosságát és elfojtását.

Külső ragyogás

A Külső ragyogás hatás eredményeképp a ragyogás az objektum alól sugárzik. Lehetősége van a keverési mód, az opacitás, a technika, a zaj, a méret és a szórás beállítására.

Belső ragyogás

A Külső ragyogás hatás eredményeképp az objektum ragyogása belülről kifelé sugárzik. Válassza ki a keverési mód, az opacitás, a technika, a méret, a zaj és az elfojtás beállításait, valamint a forrás beállítását:

Forrás

A ragyogás forrását határozza meg. A középpontból sugárzó ragyogás alkalmazásához válassza a Középre, az objektum határaiból kisugárzó ragyogáshoz pedig a Szegély beállítást.

Bevésés és domborítás

A Bevésés és domborítás hatás használatával valószerű, háromdimenziós megjelenést kölcsönözhet az objektumoknak. A struktúrabeállítások meghatározzák az objektum méretét és alakját:

Stílus

A sarkítás stílusát határozza meg: A Külső sarkítás beállítás esetén a sarkítás az objektum külső szélein jön létre, a Belső sarkítás esetén a belső széleken. A Domborítás beállítás az objektum az alatta lévő objektumokhoz képesti kidomborításának hatását szemlélteti, míg a Párnásítás stílus az objektum széleinek az alatta lévő objektumokba préselődését szimulálja.

Méret:

A sarkítás vagy domborítás hatás méretét szabja meg.

Technika

Meghatározza, hogy a sarkítás vagy domborítás hatás széle és a háttér színei milyen hatással vannak egymásra: A Finomítás beállítás enyhén életlenné teszi a széleket (és nem őrzi meg a részletes jellemzőket nagyobb méreteknél). A Puha véső életleníti a széleket, de kevésbé, mint a Finomítás technika (nagyobb mértékben megőrzi a részleteket, bár nem annyira, mint a Kemény véső technika). A Kemény véső élesebb, feltűnőbb széleket eredményez (az előző két technikánál jobban megőrzi a részletes jellemzőket).

Lágyítás

A Technika beállításhoz hozzájárulva életleníti a hatást a nem kívánt eltérések és a szilánkos szélek elmosása érdekében.

Irány

Válassza a Fel vagy a Le lehetőséget, hogy a hatás feltolva vagy lenyomva jelenjen meg.

Mélység

A sarkítás vagy domborítás hatás méretét szabja meg.

Az árnyalási beállítások meghatározzák, hogy a fény és az objektum milyen hatással vannak egymásra.

Szög és magasság

A fényforrás magasságát adja meg. A 0 érték a felszínnek felel meg, a 90 pedig azt jelenti, hogy a fényforrás pontosan az objektum felett van.

Globális fény használata

A meghatározott globális fényforrás beállításainak alkalmazása az összes átlátszósági hatásra. Ez a beállítás felülbírálja a szög- és magasságbeállításokat.

Kiemelés és árnyék

A sarkítás vagy domborítás kiemelésének és árnyékának keverési módját határozza meg.

Szatén

A Szatén hatás sima, szaténszerű felületet kölcsönöz az objektumoknak. Adja meg a keverési mód, az opacitás, a szög, a távolság és a méret beállításait, valamint azt, hogy kívánja-e invertálni a színeket és az átlátszóságokat:

Megfordítás

Ezzel a beállítással megfordíthatja az objektum színes és áttetsző területeit.

Egyszerű lágy perem

A Lágy perem hatás lágyítja (elhalványítja) az objektum széleit a megadott távolságig:

Lágy perem szélessége

Megadja azt a távolságot, ameddig az objektum fedettből áttetszővé válik.

 

Túltöltés

A Lágy perem szélessége beállítással együtt meghatározza, hogy a lágyító ragyogás mekkora részben átlátszatlan, illetve áttetsző. Nagyobb érték nagyobb fedettséget, kisebb érték nagyobb átlátszóságot jelent.

 

Sarkok

Válasszon az Éles, Lekerekített, illetve Diffúz lehetőségek közül.

 Éles  Az alakzat külső szélét követi, beleértve az éles sarkokat. Ez a beállítás a csillagszerű objektumokhoz megfelelő, és négyszögletes alakzatoknál különleges hatást eredményez.

Lekerekített  A sarok lekerekítése a lágy perem sugara szerint, lényegében az alakzatot először beszúrja, majd kivágja a két kontúr kialakításához. Ez a beállítás jól használható négyszögeknél.

Szórt  Az Adobe Illustrator programban használt módszert alkalmazza, amely az objektum széleit átlátszatlanból áttetszővé halványítja.

Zaj

A lágyító ragyogás véletlenszerű összetevőinek mennyiségét adja meg. Ez a beállítás a ragyogás lágyítására szolgál.

Irányba mutató lágy perem

Az Irányba mutató lágy perem hatás az objektum széleit lágyítja oly módon, hogy azokat áttetszővé halványítja a megadott irányokból. A lágy peremet például alkalmazhatja csak az objektum tetejére és aljára, a bal és jobb szélére nem.

Lágy peremek szélessége

Adja meg azt a távolságot, ameddig az objektum teteje, alja, bal, illetve jobb oldala áttetszővé halványul. Válassza a Zárolás lehetőséget az objektum összes oldalának azonos távolságig történő halványításához.

Zaj

A lágyító ragyogás véletlenszerű összetevőinek mennyiségét adja meg. Ez a beállítás a ragyogás lágyítására szolgál.

Túltöltés

A szélességi beállítással együtt meghatározza, hogy a ragyogás mekkora részben átlátszatlan, illetve áttetsző. Nagyobb érték nagyobb fedettséget, kisebb érték nagyobb átlátszóságot jelent.

Alak

Válassza ki a kívánt beállítást – Csak az első szegély, Elülső szegélyek, Összes szegély – az objektum eredeti alakjának jelöléséhez.

Szög

A peremlágyítási hatás referenciakeretének elforgatása oly módon, hogy amennyiben nem a 90 fok többszörösét adja meg, a lágyított peremek nem az objektummal párhuzamosak, hanem ferdék lesznek.

Színátmenetes lágy perem

A Színátmenetes lágy perem hatás segítségével lágyíthatja az objektum egyes részeit áttetszővé halványítva azokat.

Színátmenet-állomások

Minden kívánt átlátszósági fokhoz létrehozhat egy színátmenet-állomást.

 • Színátmenet-állomás készítéséhez kattintson az egérrel a Színátmenet csúszka alá (az állomásokat a csúszkáról húzással távolíthatja el).

 • Adott állomás pozíciójának módosításához húzza azt balra vagy jobbra, vagy pedig jelölje ki, majd húzza el a Hely csúszkát.

 • Két fedettségállomás köztes pontját a Színátmenet csúszka feletti rombuszok húzásával módosíthatja. A rombusz helyzete határozza meg az állomások közötti átmenet gyorsaságát.

Színátmenet megfordítása

Kattintson ide a fokozatok irányának megfordításához. Ez a négyzet a Színátmenet csúszkától jobbra található.

Opacitás

A színátmenet-pontok közötti átlátszóságot határozza meg. Jelöljön ki egy pontot és húzza el az Opacitás csúszkát.

Hely

A színátmenet-állomás pozíciójának módosítása. A csúszka húzása előtt jelöljön ki egy színátmenet-állomást, vagy adjon meg egy mértéket.

Szöveg

Lineáris árnyalások a kezdő színátmenet-ponttól a záró színátmenet-pontig egyenes vonalban; Körkörös árnyalások a kezdőponttól a végpontig körkörösen.

Szög

Lineáris színátmenetek esetén az árnyalatvonalak szögét határozza meg. 90 fokos értéknél például a vonalak vízszintesek, 180 foknál függőlegesek.

Globális fény használata

Egységes megvilágítási szöget alkalmazhat az olyan átlátszósági hatásokra, amelyekben az árnyalás szerepet játszik: Vetett árnyék, Belső árnyék, illetve Bevésés és domborítás. Amennyiben bejelöli a Globális fény használata jelölőnégyzetet ezeknél a hatásoknál, a megvilágítást a Globális fény párbeszédpanelen megadott globális beállítás határozza meg.

 1. A Globális fény párbeszédpanelt az alábbi módokon nyithatja meg:

  • Válassza a Hatások panelmenün a Globális fény lehetőséget.

  • Válassza az Objektum > Hatások > Globális fény parancsot.

 2. Írjon egy értéket, vagy húzással állítsa be a szög megadására szolgáló sugár ikont a szög és a magasság megadásához, majd kattintson az OK gombra.

Objektumok fedettségének beállítása

Alkalmazhatja az átlátszóságot egyetlen objektumra, vagy kijelölt objektumokra (beleértve a grafikákat és szövegkereteket), a szöveg egyes karaktereire vagy rétegekre azonban nem. Ugyanakkor viszont azokat az importált grafikákat, melyek rendelkeznek ilyen típusú átlátszósági hatásokkal, helyesen jeleníti meg és nyomtatja ki a program.

 1. Jelölje ki a kívánt objektumot vagy objektumokat.

  Amennyiben több objektumot jelöl ki, és ezek fedettségi beállításai ütköznek, a Hatások panelen a vegyes szó jelenik meg. Ha például a Kitöltés fedettségi beállítás a kijelölt objektumoknál eltér, az Áttetszőség palettán a „Kitöltés: Opacitás (vegyes)” szöveg olvasható.

 2. Válassza az Objektum, Körvonal, Kitöltés vagy Szöveg lehetőségek valamelyikét az alábbi módszerek bármelyikével:
  • Kattintson a Hatások alkalmazása  gombra a vezérlőpulton, majd válasszon egy beállítást.

  • A Hatások panelen kattintson egy beállításra (szükség esetén kattintson az Objektum szótól balra látható háromszögre a beállítások megjelenítéséhez).

 3. A vezérlőpulton vagy a Hatások panelen írja be az opacitás értékét, vagy pedig kattintson az Opacitás beállítás mellett látható nyílra, és a csúszka húzásával adja meg a kívánt értéket. Az objektumok fedettségi értékének csökkentése esetén átlátszóságuk nő.

Megjegyzés:

Amennyiben az InDesign programban egy áttetsző csoportból közvetlenül kijelöl és kivág vagy kimásol egy objektumot, majd beilleszti a dokumentum egy másik pontjára, a beszúrt objektum nem lesz áttetsző, hacsak korábban nem jelölte ki külön, és nem alkalmazott rá átlátszóságot.

Átlátszóság alkalmazása csoportokon

Az átlátszósági hatásokat nem csak egyes objektumokhoz, hanem csoportokhoz is hozzáadhatja.

Az objektumok egyszerű kijelölésével és egyéni fedettségi beállításaik módosításával a kijelölt objektumok fedettsége megváltozik a többihez képest. Az esetleges átfedő területek fedettsége ekkor összegződik.

Ezzel szemben ha egy, a Csoportosítás paranccsal létrehozott csoportot ad meg célként, majd módosítja a fedettséget, akkor a Hatások panel a csoportot egyetlen objektumként kezeli (a panelen csak egy szintbeállítás – a Csoport – látható), és a csoporton belüli fedettségek nem változnak. Ez azt jelenti, hogy a csoporton belüli objektumok az átlátszóság tekintetében nincsenek hatással egymásra.

Átlátszóság alkalmazása csoportokon
Egyenként kijelölt és 50%-os fedőképességűre állított (bal oldalt), illetve csoportként kijelölt és 50%-os fedőképességűre állított (jobb oldalt) objektumok

Áttetsző grafika képernyőn való megjelenítésének módosítása

A Megjelenítés párbeszédpanel segítségével adja meg az átlátszósági beállításokat. Ezek a beállítások határozzák meg az áttetsző objektumok képernyőn történő megjelenítésének minőségét az új, illetve a módosított beállításokkal mentett dokumentumokban. A beállítások lehetőséget nyújtanak az átlátszóság megjelenítésének be- és kikapcsolására is. Az átlátszóság a megjelenítési beállításokban történő kikapcsolása nem kapcsolja ki az átlátszóságot a fájl nyomtatásakor vagy exportálásakor.

Megjegyzés:

Mielőtt kinyomtatna egy átlátszósági hatásokat tartalmazó fájlt, ellenőrizze az átlátszósági beállításokat. Az automatikus nyomtatás összeolvasztja a grafikát, és befolyásolhatja az átlátszósági hatások megjelenését.

 1. Windows rendszer esetén kattintson a Szerkesztés menü Beállítások almenüjének Megjelenítés parancsára, Mac OS rendszer esetén pedig az Adobe InDesign menü Beállítások almenüjének Megjelenítés parancsára.
 2. A dokumentumban előforduló hatások képernyőfelbontásának megadásához a Nézetbeállítások megadása részen válasszon egy beállítást (Gyors, Tipikus vagy Kiváló minőség). A módosított beállítások csak az itt kiválasztott lehetőségre vonatkoznak:
  • A Gyors beállítás kikapcsolja az átlátszóságot, és 24 dpi felbontást ad meg.

  • A Tipikus beállítás kis felbontású hatásokat jelenít meg, és 72 dpi felbontást ad meg.

  • A Kiváló minőség beállítás javítja a hatások megjelenítését – különösen PDF és EPS fájloknál –, valamint 144 dpi felbontást ad meg.

 3. Húzza el az Átlátszóság csúszkát. Az alapértelmezett beállítás a Közepes minőség, amely megjeleníti a vetett árnyékokat és a lágy peremeket.
 4. Kattintson az OK gombra.
 5. Amikor a festékek átfedésben vannak a keverési módokkal, válassza a Nézet > Felülnyomás előképe parancsot. Ez a beállítás biztosítja, hogy a képernyőn megjelenik a festékek és az átlátszóság egymásra gyakorolt hatása.

Megjegyzés:

A Nézet menü segítségével gyorsan váltogathat az átlátszóság gyors, tipikus és kiváló minőségű megjelenítése között.

Átlátszóság megjelenítésének befejezése

A gyorsabb megjelenítés érdekében kikapcsolhatja az átlátszóság megjelenítését. Az átlátszóság képernyőn történő megjelenítésének kikapcsolása nem kapcsolja ki az átlátszóságot a fájl nyomtatásakor vagy exportálásakor.

 1. Válassza a Nézet > Megjelenítés > Gyors megjelenítés parancsot.

Az átlátszósággal is rendelkező dokumentum fehér téglalap hatásának eltüntetése

Egyes esetekben a fehér téglalap vagy kísértetkeret megjelenik, ahol átlátszóságot alkalmaznak, főként olyan dokumentumban, amely vetett árnyékot és színátmenetet is tartalmaz. Ez a hiba akkor fordul elő, amikor az átlátszósági hatás direktszínnel párosul.

Ennek megjavítására, felhagyhat az áttetsző direktszínek használatával, illetve bekapcsolhatja a felülnyomást.

Egy PDF dokumentum „fehér keret” nélküli megtekintéséhez és nyomtatásához az Acrobat alkalmazásban kapcsolja be a Felülnyomás szimulálása beállítást. Acrobat 9 alatt válassza a Speciális > Nyomtatási művelet > Kimenet előképe elemet. Acrobat X alatt válassza az Eszközök > Nyomdai gyártás > Kimeneti előkép elemet.

Ha az a nyomda, ahová az anyagot küldi, észleli a fehér keret hatást, akkor szóljon a nyomdai szakembernek, hogy kapcsolja be a PostScript Felülnyomást a RIP-ben. Ha ez nem segít, összeolvaszthatja az átlátszóságot, és bekapcsolhatja az átlátszóság szimulálását, mielőtt elküldi a fájlt. InDesign alkalmazásban ez a beállítás a Nyomtatás párbeszédablak Kimenet panelén található, ha a Kompozit CMYK beállítás van érvényben.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat