Lábjegyzetek létrehozása

A lábjegyzet két, egymással összekapcsolt elemből áll: az egyik a lábjegyzet hivatkozási száma a szövegben, a másik a lábjegyzet szövege a hasáb alján. Lábjegyzeteket helyben hozhat létre vagy importálhat Word, illetve RTF formátumú dokumentumokból. A lábjegyzeteket a dokumentumba való felvételükkor a program automatikusan megszámozza. A számozás minden szövegegységben elölről kezdődik. A számozás stílusa, megjelenése és elrendezése szabályozható. Nem adhat hozzá lábjegyzeteket a lábjegyzetszöveghez. A lábjegyzet szélessége akkora lesz, amekkora a szélessége annak a hasábnak, amely a Lábjegyzet-hivatkozás jelölőjét tartalmazza.

Kövesse ezeket a lépéseket lábjegyzetek létrehozásához:

 1. Helyezze a beszúrási pontot arra a helyre, ahová a lábjegyzet hivatkozási számát be szeretné szúrni.
 2. Válassza a Szöveg > Lábjegyzet beszúrása menüpontot.

 3. Írja be a lábjegyzet szövegét.
Lábjegyzettel ellátott dokumentum
Lábjegyzettel ellátott dokumentum

A. Hivatkozási szám B. Lábjegyzetszöveg 

Írás közben a lábjegyzetterület tágul, míg a szövegkeret mérete változatlan marad. A lábjegyzetterület addig tágul felfelé, amíg el nem éri azt a sort, amelyben a hivatkozási szám található. Ennél a pontnál a program a szövegkeret következő hasábjába vagy a szövegláncban lévő következő szövegkeretbe folyatja a lábjegyzetet. Ha a lábjegyzet nem tördelhető a következő oldalra, illetve ha több szöveget ír a lábjegyzetterületre, mint amennyi elfér ott, a program a hivatkozási számot tartalmazó sort a következő hasábba viszi át, vagy egy túlszedettséget jelző ikont jelenít meg. A javításhoz méretezze át a keretet, vagy változtassa meg a szöveg formázását.

Megjegyzés:

Ha a beszúrási pont lábjegyzetben áll, a Szöveg menü Ugrás lábjegyzet-hivatkozásra parancsára kattintva visszatérhet oda, ahol a gépelést felfüggesztette. Ha gyakran használja ezt a funkciót, érdemes billentyűparancsot hozzárendelni.

A lábjegyzetek számozásának és elrendezésének módosítása

A lábjegyzetek számozásának és elrendezésének módosítása a meglévő lábjegyzetekre és az összes új lábjegyzetre hatással van.

 1. A Szöveg menüben kattintson a Dokumentum lábjegyzet-beállításai parancsra.

 2. A Számozás és formázás lapon adja meg azokat a beállításokat, amelyek meghatározzák a lábjegyzetek hivatkozási számának és szövegének számozási sémáját és megjelenési formátumát.
 3. Kattintson az Elrendezés fülre, és adja meg azokat a beállításokat, amelyek az oldalak lábjegyzetterületének megjelenését szabályozzák.
 4. Kattintson az OK gombra.

Lábjegyzet-számozási és -formázási beállítások

A Lábjegyzet beállításai párbeszédpanel Számozás és formázás lapján a következő beállítások találhatók:

Számozás

Stílus:

Itt adhatja meg a lábjegyzetek hivatkozási számának formázási stílusát.

Kezdés:

Itt adhatja meg a szövegegység első lábjegyzetének számát. A dokumentum összes szövegegységében ugyanazzal a számmal kezdődnek a lábjegyzetek. Ha egy könyv több, folyamatos oldalszámozású dokumentumot tartalmaz, minden fejezetben ott kell kezdeni a lábjegyzetek számozását, ahol az előző fejezetben végződik.

A Kezdés beállításnak elsősorban a könyvben található dokumentumok esetén veheti hasznát. A lábjegyzetszámozás nem folyamatos a könyv dokumentumaiban.

Számozás újrakezdése:

Ha a dokumentum egy adott pontján újra szeretné kezdeni a számozást, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, majd az Oldal, az Ív vagy a Szakasz lehetőség kiválasztásával határozza meg, hogy hol kezdődjön elölről a lábjegyzetek számozása. Bizonyos számozási stílusok, például a csillaggal (*) jelölt, akkor a leghatékonyabbak, ha minden oldalon újrakezdődnek.

Elő- és utótagok megjelenítése:

Akkor válassza ezt a beállítást, ha az elő- vagy utótagokat meg szeretné jeleníteni a lábjegyzetek hivatkozási számában, a szövegében vagy mindkettőben. Az előtagok a szám előtt (például [1), az utótagok a szám után (például 1]) állnak. Ez a beállítási lehetőség különösen akkor hasznos, ha a lábjegyzeteket bizonyos karakterek közé szeretné foglalni, például így: [1]. Írja be a kívánt karaktert vagy karaktereket, illetve válasszon egy lehetőséget az Előtag vagy az Utótag mezőben, esetleg mindkettőben. Különleges karakterek kiválasztásához az Előtag, illetve az Utótag vezérlő melletti ikonra kattintva jelenítse meg a menüt.

Megjegyzés:

Ha a lábjegyzet hivatkozási száma túl közel áll az előtte lévő szöveghez, egy üres karakter előtagként való beszúrása javíthat a szövegképen. A hivatkozási számra karakterstílust is alkalmazhat.

Formázás

Hely:

Ez a beállítás a lábjegyzet hivatkozási számának megjelenési helyét határozza meg, ami alapértelmezésként a felső index pozíciója. Ha a számot karakterstílussal (például OpenType felsőindex-beállításokat tartalmazó stílussal) szeretné formázni, válassza a Normál alkalmazása lehetőséget, és adja meg a kívánt karakterstílust.

Karakterstílus:

Válasszon egy karakterstílust a lábjegyzet hivatkozási számának formázásához. A felső index helyett például válasszon normál pozíciójú, megemelt alapvonalú karakterstílust. A menü a Karakterstílusok panelen elérhető karakterstílusokat tartalmazza.

Bekezdés stílusa:

A lábjegyzet szövegére alkalmazzon bekezdésstílust, amellyel a dokumentum összes lábjegyzetét formázhatja. A menü a Bekezdésstílusok panelen elérhető bekezdésstílusokat tartalmazza. Az alapértelmezett beállítás az [Egyszerű bekezdés] stílus. Az [Egyszerű bekezdés] stílus megjelenésében nem feltétlenül azonos a dokumentum alapértelmezett betűtípusáéval.

Elválasztó:

Az elválasztó határozza meg azt az üres közt, amely a lábjegyzet száma és szövege között megjelenik. Módosításához jelölje ki vagy törölje a meglévő elválasztót, majd válasszon újat. Több karaktert is alkalmazhat elválasztóként. Üres közök beszúrásához használja a megfelelő metakaraktert (például a ^> karakterpár a félkvirt méretű köznek felel meg).

Lábjegyzet-elrendezési beállítások

A Lábjegyzet beállításai párbeszédpanel Elrendezés lapján a következő beállítások találhatók:

Lábjegyzetek folyamatos sorokban az oszlopok alatt:

A beállítás hatására a dokumentumban lévő összes lábjegyzet átível a többoszlopos szövegkeretben lévő oszlopokon.

Minimális távolság az első lábjegyzet előtt:

Ez a beállítás határozza meg az adott hasáb alja és a lábjegyzet első sora közötti minimális távolságot. Negatív érték nem adható meg. A lábjegyzet bekezdésstílusában esetleg megadott Térköz előtte beállítást a program figyelmen kívül hagyja.

Lábjegyzetek köze:

Ez a beállítás határozza meg az adott hasáb első lábjegyzetének utolsó bekezdése és a következő lábjegyzet első bekezdése közötti távolságot. Negatív érték nem adható meg. A lábjegyzet bekezdésstílusában esetleg megadott Térköz előtte vagy Térköz utána beállítást csak akkor veszi figyelembe a program, ha a lábjegyzet több bekezdésből áll.

Eltolás:

Ez a beállítás meghatározza a lábjegyzetterület kezdete (a lábjegyzet-elválasztó alapértelmezés szerinti pozíciója) és a lábjegyzetszöveg első sora közötti távolságot.

Az első alapvonal beállításaival kapcsolatos tudnivalókat a Szövegkeret tulajdonságainak módosítása című témakör ismerteti.

Szövegegység vége lábjegyzet elhelyezése a szöveg alján:

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az utolsó hasáb lábjegyzeteit közvetlenül a szövegegység utolsó keretében lévő szöveg alatt szeretné megjeleníteni. Ha nem adja meg a beállítást, a szövegegység utolsó keretében lévő esetleges lábjegyzetek a hasáb alján jelennek meg.

Lábjegyzetek felosztásának engedélyezése:

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, amikor a lábjegyzeteket az adott hasábból a következőbe át szeretné vinni, ha a lábjegyzet mérete meghaladja a rendelkezésére álló helyet a hasábban. Ha nem engedélyezi a felosztást, a lábjegyzet hivatkozási számát tartalmazó sor a következő hasábba kerül, vagy a szöveg túlszedetté válik.

Megjegyzés:

Még ha a Lábjegyzetek felosztásának engedélyezése be is van kapcsolva, meg tudja akadályozni az egyéni lábjegyzetek felosztását azzal, hogy a beszúrási pontot a lábjegyzet szövegébe teszi. Válassza a Sorok együtt tartása elemet a Bekezdés menüből, majd a Sorok együtt tartva és az A bekezdés összes sora beállításokat. Ha a lábjegyzet több bekezdésből áll, a lábjegyzetszöveg első bekezdésében alkalmazza az Együtt a következő X sorral beállítást. Választhatja a Szöveg > Töréskarakter beszúrása > Hasábtörés elemet, hogy meghatározza hol legyen a lábjegyzet felosztása.

A következő hasábba átvitt lábjegyzet
A következő hasábba átvitt lábjegyzet.

Felső lénia:

Adja meg a helyét és kinézetét a lábjegyzet elválasztóvonalának, amely a lábjegyzet szövege felett jelenik majd meg. Az elválasztóvonal (más néven lénia) az összes többi lábjegyzet felett megjelenik, amelyik egy külön keretbe kerül. A beállítás vagy az Első lábjegyzet a hasábban, vagy a Folyamatos lábjegyzetek beállítással együtt érvényes, aszerint hogy a menüben melyiket választja. Ezek a beállítások a bekezdéslénia megadásakor rendelkezésre állókhoz hasonlóan működnek. A lábjegyzetek elválasztóvonalának kikapcsolásához törölje a Lénia bekapcsolva jelölőnégyzetét.

Munka lábjegyzetszöveggel

A lábjegyzetszöveg szerkesztése közben vegye figyelembe az alábbiakat:

 • Ha a beszúrási pont a lábjegyzetszövegben áll, a Szerkesztés menü Minden kijelölése parancsa az adott lábjegyzet teljes szövegét kijelöli, más lábjegyzetet vagy szöveget azonban nem.
 • A lábjegyzetek között a nyílbillentyűkkel mozoghat.
 • A lábjegyzetszámozás nem folyamatos a könyv dokumentumaiban. Ha nem akarja, hogy a könyv minden dokumentumának egytől kezdődjön az oldalszámozása, akkor végső szerkesztés elkészültével manuálisan változtassa meg a Kezdés értékét mindegyik dokumentumban.
 • A szövegegység-szerkesztőben a lábjegyzet ikonra kattintva kibonthatja vagy összecsukhatja a lábjegyzeteket. Az összes lábjegyzet kibontására vagy összecsukására a Nézet > Szövegegység-szerkesztő > Minden lábjegyzet kibontása, illetve a Minden lábjegyzet összecsukása parancsát használhatja.
 • Hasáb vagy Szövegegység nézetben a lábjegyzet ikonra kattintva kibonthatja vagy összecsukhatja a lábjegyzeteket. Az összes lábjegyzet kibontásához vagy összecsukásához kattintson a jobb gombbal (Windows), illetve a Ctrl billentyű lenyomásával a bal gombbal (Mac OS) az egyik lábjegyzetre, és válassza a Minden lábjegyzet kibontása vagy a Minden lábjegyzet összecsukása parancsot.
 • A lábjegyzetszöveget kijelölheti, majd karakter- és bekezdésformázást alkalmazhat rá. A lábjegyzetek hivatkozási számát is kijelölheti és megjelenésüket így módosíthatja, de ajánlatos inkább a Dokumentum lábjegyzet-beállításai párbeszédpanelt használni.

 • Ha olyan szöveget vág ki vagy másol a vágólapra, amely lábjegyzet-hivatkozási számot tartalmaz, a program a lábjegyzet szövegét is a vágólapra másolja. Ha a szöveget másik dokumentumba másolja, a szövegben lévő lábjegyzetek az céldokumentum számozási és elrendezési jellemzőit veszik fel.

 • Ha véletlenül törli a lábjegyzet számát a lábjegyzet szövegének kezdetéről, azt vissza lehet állítani. Tegye a beszúrási pontot a lábjegyzet kezdetéhez, kattintson jobb gombbal (Windows) vagy kattintson a Control lenyomása közben (Mac OS), majd válassza a Különleges karakter beszúrása > Jelölők > Lábjegyzet száma elemet.

 • Ha egy lábjegyzet-hivatkozási jelet tartalmazó bekezdésben törli a felülírásokat és a karakterstílusokat, a lábjegyzet-hivatkozási számok elveszítik a Dokumentum lábjegyzet-beállításai párbeszédpanelen rájuk alkalmazott jellemzőket.

Lábjegyzetek folyamatos sorokban az oszlopok alatt

A lábjegyzeteket folyamatos sorokba helyezheti a többoszlopos szövegkeretben lévő oszlopok alatt.

Lábjegyzet folyamatos sorokban szövegkeret összes oszlopa alatt

Lábjegyzet folyamatos sorokba helyezése szövegkeret oszlopai alatt:

 1. Jelölje ki a szövegkeretet, majd válassza az Objektum > Szövegkeret beállításai lehetőséget.

 2. Kattintson a Lábjegyzetek fülre.

 3. Jelölje be a Felülírások engedélyezése és Lábjegyzetek folyamatos sorokban az oszlopok alatt négyzetet.

 4. Kattintson az OK gombra.

Szövegkeret beállításai
Lábjegyzetek folyamatos sorokban szövegkeret oszlopai alatt

Az összes lábjegyzet folyamatos sorokba helyezése az oszlopok alatt

Az összes lábjegyzet folyamatos sorokba helyezése az oszlopok alatt a dokumentumban:

 1. A Szöveg menüben kattintson a Dokumentum lábjegyzet-beállításai parancsra.

 2. Kattintson az Elrendezés fülre.

 3. Jelölje be a Lábjegyzetek folyamatos sorokban az oszlopok alatt négyzetet.

 4. Kattintson az OK gombra.

Lábjegyzet beállításai
Az összes lábjegyzet folyamatos sorokba helyezése az oszlopok alatt

Megjegyzés:

A lábjegyzetek folyamatos sorokba helyezése beállítás az oszlopok alatt funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva az InDesign CC 2017-ben létrehozott új dokumentumokban. A beállítás azonban alapértelmezés szerint a korábbi változatokban létrehozott meglévő dokumentumokban.

Lábjegyzetek és végjegyzetek konvertálása

A dokumentumban lévő lábjegyzetek végjegyzetekké, valamint végjegyzetek lábjegyzetekké alakítása.

 1. Válassza a Szöveg > Lábjegyzet és végjegyzet konvertálása lehetőséget.

 2. Tegye a következők egyikét:

  • Válassza a Lábjegyzet végjegyzetté lehetőséget a lábjegyzetek végjegyzetekké alakításához.
  • Válassza a Végjegyzet lábjegyzetté lehetőséget a végjegyzetek lábjegyzetekké alakításához.
  Lábjegyzetek és végjegyzetek konvertálása
  Lábjegyzetek és végjegyzetek konvertálása
 3. Válasszon egyet a Hatókör legördülő menü alábbi lehetőségei közül:

  • Dokumentum: Ha szeretne minden lábjegyzetet vagy végjegyzetet konvertálni a dokumentumban.
  • Kiválasztás: Ha csak a kiválasztáson belüli lábjegyzeteket vagy végjegyzeteket szeretné konvertálni.
 4. Kattintson a Konvertálás elemre.

Szöveg körbefolyatása lábjegyzetekkel

Alkalmazható körbefolyatás egy rögzített vagy úszó tárgyra, amely egy lábjegyzet része.

Objektumok belső körbefolyatása a lábjegyzetekben

Elhelyezhet egy szövegközi vagy rögzített objektumot, melyre a szöveg körbefolyatását alkalmazza egy lábjegyzetben. A szöveg az objektum körött körbefolyik és pontosan igazodik az objektumra.

Belső körbefolyatásnál a szöveg csak a lábjegyzetbe rögzített objektum rögzítési pontja alá folyik.

Belső körbefolyatás
Belső körbefolyatás

Objektumok külső körbefolyatása a lábjegyzetekben

Ha egy úszó objektum (nincs rögzítve vagy nem sorközi), amire a körbefolyatás alkalmazva lett kölcsönhatásban van lábjegyzetekkel, körbefolyatás történik. A szöveg igazítása dinamikus az objektum körül.

Az alább látható példában, a fénykép nem része a lábjegyzetnek, de a szöveg tökéletesen van igazítva az objektum körül.

Külső körbefolyatás
Külső körbefolyatás

Lábjegyzetek nem téglalap alakú keretekben

Nem téglalap alakú szövegkeretek esetén, mint a lekerekített sarkú téglalapok, ellipszisek, és körök, a lábjegyzetek az objektum alakjának határain belül maradnak.

Lábjegyzetek lekerekített sarokban
Lábjegyzetek lekerekített sarokban

Lábjegyzetek törlése 

Ha egy lábjegyzetet törölni szeretne, a szövegben jelölje ki a hivatkozási számát, és nyomja le a Backspace vagy a Delete billentyűt. Ha csak a lábjegyzetszöveget törli, a hivatkozási szám és a lábjegyzetszerkezet érintetlen marad.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat