Szövegváltozók létrehozása és szerkesztése

A szövegváltozó a dokumentumba szúrható, a környezettől függően változó tartalmú elem. Az Utolsó oldalszám változó például a dokumentum utolsó oldalának oldalszámát jeleníti meg. Oldalak hozzáadásakor és eltávolításakor a változó értéke módosul.

Az InDesign számos kész szövegváltozót kínál a dokumentumba történő beszúrásra. Módosíthatja ezek formátumát, és új változókat is létrehozhat. Bizonyos változók, például a Futó fejléc vagy a Fejezet száma különösen mesteroldalakon használatosak az egységes formázás és számozás biztosítása érdekében. Mások, például a Létrehozás dátuma vagy a Fájlnév az infóterületen használatosak nyomtatáshoz.

Megjegyzés:

Ha a változóhoz túl sok szöveget ad, az túlszedett vagy tömörített szöveget eredményezhet. A változók szövege nem tördelhető több sorba.

Szövegváltozók létrehozása vagy szerkesztése

A változók létrehozási beállításai függnek az adott változó típusától. A Fejezet száma típus esetén például megadhatja a szám előtt és után megjelenő szöveget, valamint a számozási stílust. Egyazon típusból több változót is létrehozhat. Ilyenek például a következők: „1. fejezet” és „Fejezet: 1.”

A Futó fejléc típusnál például megadhatja, hogy mely stílusra alapozza a fejlécet, továbbá a záró írásjelek törlésére és a betűállás módosítására vonatkozó beállításokat adhat meg.

 1. Ha olyan szövegváltozót készül létrehozni, amit minden új dokumentumban használni szeretne, zárjon be minden dokumentumot. Ellenkező esetben a létrehozott szövegváltozók csak az aktuális dokumentumban jelennek meg.

 2. Kattintson a Szöveg menü Szöveges változók pontjának Definiálás parancsára.

 3. Kattintson az Új, vagy egy létező változó kijelölése után a Szerkesztés elemre.

 4. Írja be a változó nevét, például „Teljes fejezet” vagy „Futócím”.

 5. A Típus menüből válassza ki a változó típusát, adja meg a beállításokat és kattintson az OK gombra.

  A típustól függően más beállításokat adhat meg.

  Szöveg előtte/Szöveg utána

  Az Egyedi szöveg kivételével minden változótípusnál megadhatja a változó előtt vagy után megjelenő szöveget. Az Utolsó oldalszám változó előtt egy perjelet, utána pedig az „oldal” szót megadva például a „... / 12 oldal” kifejezést jelenítheti meg. A mezőkbe szöveget is beillesztheti, de a különleges karaktereket, például tabulátorokat és automatikus oldalszámokat figyelmen kívül hagyja a program. Különleges karakterek beszúrásához kattintson a mező melletti háromszögre.

  Stílus

  A számozott változótípusoknál meg lehet adni a számozási stílust. Ha az [Aktuális számozási stílus] értéket választja, a változó a dokumentum Oldalszámozás és szakasz beállításai párbeszédpanelén megadott stílust használja.

Változótípusok

Fejezet száma

A Fejezet száma típusú változók a fejezetszámot szúrják be. A szám előtt és után szöveget jeleníthet meg, és megadhatja a számozási stílust.

Ha a dokumentum fejezetszáma a könyv előző fejezetéhez igazodik, akkor előfordulhat, hogy a megfelelő fejezetszám megjelenítéséhez frissíteni kell a könyv számozását.

Létrehozás dátuma, Módosítás dátuma és Kimenet dátuma

A Létrehozás dátuma a dokumentum első, a Módosítás dátuma pedig utolsó mentésének időpontját szúrja be; a Kimenet dátuma pedig azt a dátumot vagy időpontot, amikor a dokumentum nyomtatási feladatot indít, PDF-be exportál vagy becsomagolja a dokumentumot. A dátumok előtt és után szöveget jeleníthet meg, és módosíthatja az összes dátumváltozó formátumát.

Dátumformátum

A dátumformátumokat beírhatja közvetlenül a Dátumformátum mezőbe, vagy kiválaszthatja a mező melletti háromszögre kattintva. Az „MM/dd/yy” dátumformátum például a 12/22/07 alakot jeleníti meg. Az „MMM. d, yyyy” formátum a Dec. 22, 2007 alakot jeleníti meg.

A dátumváltozók a szöveg nyelvét használják. A létrehozás dátuma például spanyol szövegben „01 diciembre 2007” alakban, míg német szövegben „01 Dezember 2007” alakban jelenhet meg.

Rövidítés

Leírás

Példa

M

Hónap száma kezdő 0 nélkül

8

MM

Hónap száma kezdő 0 számjeggyel

08

MMM

Rövidített hónapnév

Aug

MMMM

Teljes hónapnév

augusztus

d

Nap száma kezdő 0 nélkül

5

dd

Nap száma kezdő 0 számjeggyel

05

E

A hét napjának neve, rövidítve

P

EEEE

A hét napjának teljes neve

péntek

yy vagy YY

Évszám utolsó két számjegye

07

y (Y) vagy yyyy (YYYY)

Teljes évszám

2007

G vagy GGGG

Korszak rövidítve vagy kibontva

Kr.u. vagy Krisztus után

h

Óra kezdő 0 nélkül

4

hh

Óra kezdő 0 számjeggyel

04

H

Óra kezdő 0 nélkül, 24 órás formátumban

16

HH

Óra kezdő 0 számjeggyel, 24 órás formátumban

16

m

Perc kezdő 0 nélkül

7

mm

Perc kezdő 0 számjeggyel

07

s

Másodperc kezdő 0 nélkül

7

ss

Másodperc kezdő 0 számjeggyel

07

a

de vagy du, két karakter

du.

z vagy zzzz

Időzóna, rövidítve vagy kibontva

CET vagy Közép-európai idő

Fájlnév

Ez a változó a jelenlegi fájl nevét szúrja a szövegbe. Általában a dokumentum infóterületéhez adják hozzá nyomtatás céljából, vagy fejlécekben és láblécekben használatos. A Szöveg előtte és Szöveg utána beállításokon kívül a következők érhetők el.

Teljes mappaútvonallal együtt

A fájlnév mellett a teljes elérési út megjelenik. A formátum a Windows vagy a Mac OS szabványos elérésiút-formátuma.

Fájlkiterjesztéssel

A fájlnév kiterjesztését jeleníti meg.

A Fájlnév változó frissül, amikor a fájlt új néven vagy új helyre menti. Az elérési út és a kiterjesztés nem jelenik meg a dokumentumban az első mentésig.

Képnév

A Képnév változó jól használható, amikor metaadatból készítünk automatikus feliratozást. A Kép neve változó tartalmaz egy Metaadat-feliratozás változótípust. Ha a szövegkeret, amelyben ez a változó szerepel, érintkezik vagy egy csoportban van egy képpel, akkor a változó annak a képnek a metaadatát jeleníti meg. A Képnév változó szerkeszthető, így megadható, melyik metaadatmező kerüljön felhasználásra.

Utolsó oldalszám

Az Utolsó oldalszám típus akkor hasznos, ha a teljes oldalszámot a dokumentum fejlécében vagy láblécében a megszokott „3 / 12 oldal” formátumban szeretné feltüntetni. Ebben az esetben a 12-es számot az Utolsó oldalszám változó adja, amely további oldalak hozzáadásakor és eltávolításakor frissül. A szám előtt és után szöveget jeleníthet meg, és megadhatja a számozási stílust. A Hatókör menüből választhatja meg, hogy a szakasz vagy a dokumentum utolsó oldalszámát szeretné megjeleníteni.

Ne feledje, hogy az Utolsó oldalszám változó nem a dokumentumban található oldalak számát adja meg.

Futó fejléc (bekezdés- vagy karakterstílus)

A Futó fejléc változók beillesztik annak a szövegnek az első és utolsó előfordulását az oldalon, amelyhez egy bizonyos stílus hozzá van rendelve. Ha egy bizonyos stílus szerint az oldalon egyetlen szövegrész sincs formázva, az előző oldalról származó szöveg kerül felhasználásra.

Saját szöveg

Ez a változó általában helyőrző vagy gyorsan módosítandó szöveg beszúrására szolgál. Ha például olyan projekten dolgozik, amely egy vállalatot fedőnéven említ, a fedőnevet egy egyedi szövegváltozóba helyezheti. Amikor már szabad a vállalat valódi nevét használni, a változó módosításával egyszerűen cserélheti le az összes előfordulást.

Ha különleges karaktereket szeretne beszúrni a szövegváltozóba, kattintson a mező melletti háromszögre.

Szövegváltozók beszúrása

 1. Helyezze a beszúrási pontot arra a helyre, ahová a változót be szeretné szúrni.

 2. Kattintson a Szöveg menü Szöveges változók pontjának Változó beszúrása parancsára, és jelölje ki a beszúrni kívánt változót.

A változó úgy jelenik meg az oldalon, mintha beírta volna a dokumentumba. A Létrehozás dátuma például lehet 2007. december 22. A Szöveg > Rejtett karakterek megjelenítése parancs hatására a változópéldányt a jelenlegi rétegszínt használó mező veszi körül.

Megjegyzés:

A szövegváltozók nem törnek meg a sortörésnél.

Szövegváltozók törlése, átalakítása és importálása

A Szöveges változók párbeszédpanelen törölheti, alakíthatja át és importálhatja a szövegváltozókat.

Szövegváltozók törlése

Ha a szövegváltozónak egy, a dokumentumba beszúrt példányát szeretné törölni, egyszerűen jelölje ki, és nyomja le a Backspace vagy a Delete billentyűt. Törölheti azonban magát a változót is. Ilyenkor eldöntheti, mivel helyettesíti azt a dokumentumban a beszúrt helyeken.

 1. Kattintson a Szöveg menü Szöveges változók pontjának Definiálás parancsára.

 2. Jelölje ki a változót, majd kattintson a Törlés gombra.

 3. Adja meg, hogy a változót egy másik változóval szeretné helyettesíteni, a példányokat szöveggé alakítja, vagy teljesen törli őket.

Szövegváltozók szöveggé alakítása

 • Egyetlen példány átalakításához jelölje ki a szövegváltozót a dokumentumablakban, és kattintson a Szöveg menü Szöveges változók pontjának Változó konvertálása szöveggé parancsára.

 • A változó összes szövegbeli példányának átalakításához kattintson a Szöveg menü Szöveges változók pontjának Definiálása parancsára, jelölje ki a szövegváltozót, és kattintson a Konvertálás szöveggé elemre.

Szövegváltozók importálása másik dokumentumból

 1. Kattintson a Szöveg menü Szöveges változók pontjának Definiálás parancsára.

 2. Kattintson a Betöltés elemre, majd kattintson duplán arra a dokumentumra, amelyben az importálni kívánt változó található.

 3. A Szövegváltozók betöltése párbeszédpanelen ellenőrizze, hogy szerepel-e pipa az összes importálni kívánt változó mellett. Ha a meglévő változók bármelyikének neve egyezik az importáltak egyikének nevével, válasszon az alábbi lehetőségek közül az Ütközés meglévő szövegváltozóval beállításnál, majd kattintson az OK gombra:

  Bejövő definíció használata

  E beállítás esetén a program felülírja a meglévő változót a betöltöttel, és annak minden új jellemzőjét alkalmazza az aktuális dokumentumban található összes olyan szövegre, amely a régi változót használta. A bejövő és a meglévő változó definíciója összehasonlítás céljából megjelenik a Szövegváltozók betöltése párbeszédpanel alján.

  Automatikus átnevezés

  Hatására a program átnevezi a betöltött változót.

 4. Válassza az OK elemet, majd kattintson a Kész gombra.

Megjegyzés:

A változókat könyvfájl szinkronizálásakor is átmásolhatja más dokumentumokba.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat