Végjegyzetek létrehozása

A végjegyzetek két összekapcsolt részből állnak: a végjegyzet referenciaszámából, amely a forrásszövegben szerepel, valamint a végjegyzet szövegéből, amely egy új keretben jelenik meg a dokumentum végén. A végjegyzetek keretének bal alsó sarkában díszítés található.

A végjegyzeteket létrehozhatja saját kezűleg, de importálhatja is őket Word-fájlokból vagy más dokumentumokból. A dokumentumba illesztéskor minden végjegyzet automatikusan számozást kap. Lehetősége van a végjegyzetek számozási stílusának, megjelenésének és elrendezésének módosítására. A számozások automatikusan igazodnak a szöveg végjegyzeteinek átrendezésekor. A végjegyzetek táblázathoz is hozzáadhatók.

Végjegyzetkeret
Végjegyzetikon a végjegyzetkeret bal alsó sarkában

Az alábbi lépéseket követve hozhat létre végjegyzeteket:

 1. Helyezze a beszúrási pontot oda, ahová a végjegyzet referenciaszámát el szeretné helyezni.

 2. Tegye a következők egyikét:

  • Kattintson a jobb egérgombbal, majd válassza a Végjegyzet beszúrása lehetőséget.
  • Válassza a Szöveg > Végjegyzet beszúrása menüpontot.
 3. Írja be a végjegyzet szövegét.

Megjegyzés:

Ha a beszúrási pont végjegyzetben van, a következő módszerekkel visszatérhet oda, ahol korábban írt:

 • Kattintson a jobb egérgombbal, majd válassza az Ugrás a végjegyzet referenciához lehetőséget.
 • Válassza a Szöveg > Ugrás a végjegyzet referenciához menüpontot.

Végjegyzetek importálása Word-dokumentumokból

A Microsoft Word importálási lehetőségek segítségével importálhatja a végjegyzeteket Word-dokumentumokból. A végjegyzetek importálásának lehetősége alapértelmezésként engedélyezett.

Importálási beállítások
Végjegyzetek importálása Word-dokumentumokból
 1. Válassza a Fájl > Elhelyezés menüpontot.

 2. Válassza ki az importálandó Word-dokumentumot.

 3. Kattintson a Megnyitás gombra.

A végjegyzetek importálódnak és egy új szövegkeretbe kerülnek.

Megjegyzés:

Egyszerre akár több Word-dokumentumból is importálhat. Mindegyik dokumentum végjegyzetei ugyanabba a szövegkeretbe kerülnek, ha a Hatókör beállítása Dokumentum.

Végjegyzetek számozásának és elrendezésének módosítása

A végjegyzetek számozását és elrendezését a következő módszerekkel módosíthatja:

 • Válassza a Szöveg > Dokumentum végjegyzet lehetőségek menüpontot
 • Kattintson a díszítésre  a végjegyzetkeret bal alsó sarkában

A módosítások minden meglévő és később létrehozott végjegyzetre érvényesülnek. A Végjegyzet lehetőségek párbeszédpanel a következőket jeleníti meg:

Végjegyzet lehetőségek
Végjegyzet lehetőségek

Végjegyzet fejléc

Végjegyzet címe:

Adja meg a végjegyzetkeret címét.

Bekezdés stílusa:

Válasszon bekezdésstílust a végjegyzet címének formázásához. A menü a Bekezdésstílusok panelen elérhető bekezdésstílusokat tartalmazza. Az alapértelmezett beállítás az [Egyszerű bekezdés] stílus. Az [Egyszerű bekezdés] stílus megjelenésében nem feltétlenül azonos a dokumentum alapértelmezett betűtípusáéval.

Számozás

Stílus:

Válasszon számozási stílust a végjegyzetek referenciaszámaihoz.

Kezdés:

Adja meg az első végjegyzet számát. A Kezdés beállításnak elsősorban a könyvben található dokumentumok esetén veheti hasznát. A végjegyzetek számozása nem folyamatos a könyvekben lévő dokumentumokon keresztül.

Mód:

Ha több szövegegységet vagy szövegkeretet tárol egy folyamatos oldalszámozású dokumentumban, a Folyamatos lehetőséget választva minden szövegegység végjegyzeteinek számozása folytatja az előző számozást. Az Újrakezdés minden szövegegységnél lehetőséget választva minden szövegegység a Kezdés számmal fog kezdődni.  

Végjegyzet referenciaszáma a szövegben

Hely:

Ez a beállítás határozza meg a végjegyzetek referenciaszámainak megjelenését – amely alapértelmezésként felső index. Ha a számot karakterstílussal (például OpenType felsőindex-beállításokat tartalmazó stílussal) szeretné formázni, válassza a Normál alkalmazása lehetőséget, és adja meg a kívánt karakterstílust.

Karakterstílus:

Válasszon karakterstílust a végjegyzetek referenciaszámainak formázásához. A felső index helyett például válasszon normál pozíciójú, megemelt alapvonalú karakterstílust. A menü a Karakterstílusok panelen elérhető karakterstílusokat tartalmazza.

Végjegyzet formázás

Bekezdés stílusa:

Válasszon bekezdésstílust a dokumentumban létrehozott minden végjegyzet szövegének formázásához. A menü a Bekezdésstílusok panelen elérhető bekezdésstílusokat tartalmazza. Az alapértelmezett beállítás az [Egyszerű bekezdés] stílus. Az [Egyszerű bekezdés] stílus megjelenésében nem feltétlenül azonos a dokumentum alapértelmezett betűtípusáéval.

Elválasztó:

Az elválasztó határozza meg az üres közt, amely a végjegyzetek száma és szövege között jelenik meg. Módosításához jelölje ki vagy törölje a meglévő elválasztót, majd válasszon újat. Több karaktert is alkalmazhat elválasztóként. Üres köz karakterek beszúrásához használja a megfelelő metakaraktert, em szóközhöz például: ^m.

Elhelyezési opciók:

Hatókör:

Ezt az opciót kiválasztva meghatározhatja a dokumentum végjegyzeteinek kezelését. A Szövegegység lehetőséget választva új végjegyzetkeretet hozhat létre minden szövegegységhez. A Dokumentum lehetőséget választva egyetlen végjegyzetkeretet használhat a teljes dokumentumhoz. Ez az opció használható a hatókör módosítására is.

Végjegyzetkeret:

Ezt az opciót kiválasztva meghatározhatja az új végjegyzetkeretek létrehozásának módját. Az Új oldalon lehetőséget választva a megadott hatókör egy új oldalán hozhatja létre a végjegyzetkeretet. Az Elhelyezés kurzor betöltése lehetőséget választva betöltheti az elhelyezés kurzort a megadott hatókör első végjegyzetének beszúrásakor. A szórópisztolyt bárhol elhelyezheti a dokumentumban; a hatókör minden végjegyzete csak ebbe a keretbe kerül.

Előtag/utótag

Megjelenítés itt:

Ezt a lehetőséget választva megjelenítheti az előtagokat és az utótagokat a végjegyzetek referenciáiban, szövegében vagy mindkét helyen. Ez a lehetőség kifejezetten hasznos lehet karakterek közé helyezendő végjegyzetek esetén, például: [1].  

Előtag:

Az előtagok a szám előtt jelennek meg, például: [1.Írja be az előtag karaktereit, vagy válasszon egy lehetőséget. Különleges karakterek kiválasztásához kattintson az Előtag vezérlő melletti ikonra – ekkor megjelenik egy menü.

Utótag:

Az utótagok a szám után jelennek meg, például: 1].Írja be az utótag karaktereit, vagy válasszon egy lehetőséget. Különleges
karakterek kiválasztásához kattintson az Utótag vezérlő melletti ikonra – ekkor megjelenik egy menü.

Munka végjegyzetszövegekkel

Végjegyzetek szövegének szerkesztésekor vegye figyelembe a következőket:

 • A végjegyzetek új keretben jönnek létre, amely díszítést  tartalmaz a bal alsó sarokban. A díszítésre kattintva megnyithatja a Végjegyzet lehetőségek párbeszédpanelt.
 • A végjegyzetkeret nem fűzhető össze más szövegegységgel.
 • A végjegyzetkeretben lévő végjegyzeteket végjegyzetjelölők jelzik. A szövegek, például a címsorok a szövegkeretben, a jelölőkön kívül írhatók be. Ez az extra tartalom nem tartozik egyetlen végjegyzethez sem.
 • A végjegyzetkeretek kivághatók, majd bárhová beilleszthetők, ha át szeretné helyezni azokat a dokumentumban.
 • Egy végjegyzet referenciajelölőjének törlésekor törlődik a hozzá tartozó teljes végjegyzetszöveg is. Ezzel párhuzamosan egy végjegyzetszöveg törlésekor is törlődik a hozzá tartozó referenciajelölő.
 • Egy teljes végjegyzetkeret törlésekor minden oda tartozó végjegyzet-referencia is törlődik.
 • Minden végjegyzet-referencia törlésekor minden végjegyzetszöveg is törlődik. A végjegyzetjelölőkön kívül eső szöveg nem törlődik.
 • A végjegyzetszövegekre karakter- és bekezdésstílusokat alkalmazhat. Emellett lehetősége van a végjegyzetekhez tartozó referenciaszámok megjelenésének a módosítására is, de ehhez a Dokumentum végjegyzet lehetőségek párbeszédpanelt ajánlott használni.
 • Ha végjegyzet-referenciaszámot tartalmazó szöveget másol ki vagy vág ki, akkor a végjegyzetszöveg is a vágólapra kerül. Ha másik dokumentumban illeszti be a szöveget, a végjegyzetekre az új dokumentum számozási és elrendezési jellemzői fognak érvényesülni.
 • Ha törli egy végjegyzet referenciajelölőt tartalmazó bekezdés felülírásait és karakterstílusait, a referenciaszámok elveszítik a Dokumentum végjegyzet lehetőségek párbeszédablakban alkalmazott jellemzőiket.

Lábjegyzetek és végjegyzetek konvertálása

A dokumentumban lévő lábjegyzetek végjegyzetekké, valamint végjegyzetek lábjegyzetekké alakításához:

 1. Válassza a Szöveg > Lábjegyzet és végjegyzet konvertálása lehetőséget.

 2. Tegye a következők egyikét:

  • Válassza a Lábjegyzet végjegyzetté lehetőséget a lábjegyzetek végjegyzetekké alakításához.
  • Válassza a Végjegyzet lábjegyzetté lehetőséget a végjegyzetek lábjegyzetekké alakításához.
  Lábjegyzetek és végjegyzetek konvertálása
  Lábjegyzetek és végjegyzetek konvertálása
 3. Válasszon egyet a Hatókör legördülő menü alábbi lehetőségei közül:

  Dokumentum: Ha szeretne minden lábjegyzetet vagy végjegyzetet konvertálni a dokumentumban.
  Kiválasztás: Ha csak a kiválasztáson belüli lábjegyzeteket vagy végjegyzeteket szeretné konvertálni.

 4. Kattintson a Konvertálás elemre.

Végjegyzetek törlése

Végjegyzet törléséhez válassza ki a szövegben megjelenő referenciaszámot, majd nyomja le a Backspace vagy a Delete billentyűt. Ha csak a végjegyzet szövegét törli ki, a végjegyzet referenciaszáma és struktúrája is megmarad.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat