Tartalomjegyzék létrehozása

 1. InDesign felhasználói útmutató
 2. Ismerje meg az InDesign programot
  1. Bevezetés az InDesign használatába
   1. Újdonságok az InDesign programban
   2. Rendszerkövetelmények
   3. Gyakori kérdések
   4. A Creative Cloud Libraries használata
  2. Munkaterület
   1. A munkaterület alapjai
   2. Eszköztár
   3. Beállítások megadása
   4. Érintés munkaterület
   5. Alapértelmezett billentyűparancsok
   6. Dokumentum helyreállítása és visszavonása
 3. Dokumentumok létrehozása és elrendezése
  1. Dokumentumok és oldalak
   1. Dokumentumok létrehozása
   2. Főoldalak szerkesztése
   3. Dokumentumoldalak szerkesztése
   4. Oldal méretének, margóinak és kifutóinak beállítása
   5. Fájlok és sablonok használata
   6. Könyvfájlok létrehozása
   7. Egyszerű oldalszámozás elhelyezése
   8. Oldalak, fejezetek és szakaszok számozása
   9. QuarkXPress- és PageMaker-dokumentumok konvertálása
   10. Tartalom megosztása
   11. Kezelt fájlokkal kapcsolatos alapvető munkafolyamatok ismertetése
   12. A dokumentumok mentése
  2. Rácsok
   1. Rácsok
   2. Rácsok formázása
  3. Elrendezési segédeszközök
   1. Vonalzók
 4. Tartalom hozzáadása
  1. Szöveg
   1. Szöveg hozzáadása keretekhez
   2. Szöveg összefűzése
   3. Arab és héber funkciók az InDesign programban
   4. Görbére írt szöveg létrehozása
   5. Felsorolás és számozás
   6. Szimbólumok és különleges karakterek
   7. Szövegtördelés
   8. Szövegváltozók
   9. QR-kód generálása
   10. Szövegszerkesztés
   11. Szöveg igazítása
   12. Szöveg körbefolyatása objektumok körül
   13. Rögzített objektumok
   14. Hivatkozott tartalom
   15. Bekezdésformázás
   16. Karakterek formázása
   17. Keresés/csere
   18. Helyesírás-ellenőrzés és nyelvi szótárak
  2. Tipográfia
   1. Betűtípusok használata az InDesign programban
   2. Alávágás és betűköz
  3. Szöveg formázása
   1. Szöveg formázása
   2. Tabulátorok és behúzások
  4. Szöveg áttekintése
   1. Változtatások nyomon követése és áttekintése
   2. Szerkesztői megjegyzések hozzáadása az InDesign programban
   3. PDF megjegyzéseinek importálása
  5. Hivatkozások hozzáadása
   1. Tartalomjegyzék létrehozása
   2. Lábjegyzetek
   3. Tárgymutató készítése
   4. Végjegyzetek
   5. Feliratok
  6. Stílusok
   1. Bekezdés- és karakterstílusok
   2. Objektumstílusok
   3. Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok
   4. Munka a stílusokkal
   5. Sortávolság
  7. Táblázatok
   1. Táblázatok formázása
   2. Táblázatok létrehozása
   3. Táblázat- és cellastílusok
   4. Táblázatok kijelölése és szerkesztése
   5. Táblázat körvonalai és kitöltései
  8. Interaktivitás
   1. Hivatkozás
   2. Dinamikus PDF dokumentumok
   3. Könyvjelzők
   4. Gombok
   5. Űrlapok
   6. Animáció
   7. Kereszthivatkozások
   8. PDF-ek strukturálása
   9. Oldalváltások
   10. Mozgóképek és hangok
   11. Űrlapok
  9. Grafikák
   1. Görbék és alakzatok ismertetése
   2. Rajzolás a Ceruza eszközzel
   3. Rajzolás a Toll eszközzel
   4. Vonalak (körvonalak) beállításainak alkalmazása 
   5. Összetett görbék és alakzatok
   6. Görbék szerkesztése
   7. Vágógörbék
   8. Sarkok megjelenésének módosítása
   9. Objektumok igazítása és elosztása
   10. Csatolt vagy beágyazott grafikák
   11. Az AEM Assets kellékek átvitele
  10. Szín és átlátszóság
   1. Szín alkalmazása
   2. Importált grafikák színeinek használata
   3. Munka a színtárakkal
   4. Festékek keverése
   5. Színárnyalatok
   6. Direkt színek és műveleti színek ismertetése
   7. Színek keverése
   8. Színátmenetek
   9. Átlátszó grafika simítása
   10. Átlátszósági hatások hozzáadása
 5. Megosztás
  1. Megosztás és együttműködés        
  2. Megosztás véleményezésre
  3. Egy megosztott InDesign-dokumentum véleményezése
  4. Visszajelzés-kezelés 
 6. Közzététel
  1. Exportálás és közzététel
   1. Online közzététel
   2. Tartalom EPUB-exportálása
   3. Adobe PDF-beállítások
   4. Tartalom HTML-exportálása
   5. Exportálás Adobe PDF formátumba
   6. Exportálás JPEG formátumba
   7. HTML-exportálás
   8. A DPS és az AEM Mobile áttekintése
  2. Nyomtatás
   1. Füzet nyomtatása
   2. Nyomtatási jelek és kifutók
   3. Dokumentumok nyomtatása
   4. A festékek, a színbontás és a rácssűrűség
   5. Felülnyomás
   6. PostScript- és EPS-fájlok létrehozása
   7. Fájlok átadás előtti előzetes vizsgálata
   8. Bélyegképek és túlméretes dokumentumok nyomtatása
   9. PDF-ek előkészítése szolgáltatók számára
   10. Színbontások nyomtatásának előkészítése
 7. Az InDesign bővítése
  1. Automatizálás
   1. Adategyesítés
   2. Bővítmények
   3. Parancsfájlkezelés

Tartalomjegyzékek – ismertető

A tartalomjegyzékben található meg a könyv, magazin vagy más kiadvány tartalma, az illusztrációk, hirdetők, fotószerzők listája, vagy bármilyen más információ, amely segít az olvasóknak információkat megtalálni a dokumentumban vagy könyvfájlban. Egy dokumentum több tartalomjegyzéket is tartalmazhat, például a fejezetek és az illusztrációk listáját.

Minden tartalomjegyzék különálló szövegegység, amely egy címsorból és oldalszám vagy betűrend szerint rendezett bejegyzésekből áll. A bejegyzések az oldalszámokkal együtt közvetlenül a dokumentum tartalmából kerülnek kivonatolásra, és bármikor frissíthetők, akár egy könyvfájl több dokumentuma között is.

A tartalomjegyzék létrehozása három főbb lépésből áll. Először is létre kell hozni és alkalmazni kell a tartalomjegyzék alapjául szolgáló bekezdésstílusokat. Másodszor meg kell adni a tartalomjegyzék formázását és a benne használt stílusokat. Végül a tartalomjegyzéket bele kell szerkeszteni a dokumentumba.

A tartalomjegyzékek bejegyzései automatikusan hozzáadhatók a Könyvjelzők panelhez az Adobe PDF formátumba exportált dokumentumokban való használat érdekében.

Tippek tartalomjegyzék tervezéséhez

Tartalomjegyzék tervezésekor vegye figyelembe a következőket:

 • Bizonyos tartalomjegyzékek a közzétett dokumentumban valójában meg nem jelenő tartalomból készülnek (pl. egy folyóiratban hirdetők listája). Ehhez az InDesign programban a tartalmat rejtett rétegre kell bevinni, és azt bele kell foglalni a tartalomjegyzék létrehozásába.

 • Ha más dokumentumokból vagy könyvekből tölt be tartalomjegyzék-stílusokat, akkor új tartalomjegyzékeket hozhat létre azonos beállításokkal és formázással. (Előfordulhat, hogy az importált tartalomjegyzék-stílust szerkeszteni kell, ha a dokumentumban használt bekezdésstílusok nevei nem egyeznek a forrásdokumentumban szereplőkkel.)

 • Bekezdésstílusokat hozhat létre a tartalomjegyzék címéhez és bejegyzéseihez, beleértve a tabulátorpontokat és sorkitöltőket is. Később, a tartalomjegyzék létrehozásakor alkalmazhatja ezeket a bekezdésstílusokat.

 • Az oldalszámok, valamint az azokat a bejegyzésektől elválasztó karakterek formázásához karakterstílusokat hozhat létre. Ha például azt szeretné, hogy az oldalszámok félkövér formázással jelenjenek meg, hozzon létre ilyen jellemzőt tartalmazó karakterstílust, majd válassza azt ki a tartalomjegyzék létrehozásakor.

Tartalomjegyzék létrehozása könyvekben

A legjobb eredmény érdekében a könyv tartalomjegyzékének létrehozása előtt tegye a következőket:

 • Ellenőrizze, hogy a könyv teljes, hogy a dokumentumok a megfelelő sorrendben vannak felsorolva, és hogy a címsorok a megfelelő bekezdésstílusokkal vannak formázva.

 • Egységes bekezdésstílusokat használjon a könyvben. Ne hozzon létre olyan dokumentumokat, melyekben ugyanolyan nevű, de eltérő definíciójú stílusok találhatók. Ha különböző stílusoknak egyezik a nevük, az InDesign az aktuális dokumentumban levő stílusdefiníciót használja (ha van ilyen), vagy a könyvben szereplő első előfordulást.

 • Ha a szükséges stílusok nem jelennek meg a Tartalomjegyzék párbeszédpanel menüiben, akkor előfordulhat, hogy a könyvet szinkronizálni kell, hogy a stílusok a tartalomjegyzéket tartalmazó dokumentumba másolódjanak.

 • Ha a tartalomjegyzékben szám előtagokat (például 1-1, 1-3 és így tovább) kíván megjeleníteni, akkor a fejezetszámozás helyett használja a szakaszok számozását. A szakaszok szám előtagjait felveheti a tartalomjegyzékbe.

Tartalomjegyzék előállítása

Tartalomjegyzék előállítása előtt döntse el, mely bekezdéseket szeretné abba belefoglalni (pl. a fejezetcímeket és a szakaszcímeket), és ezekhez adjon meg bekezdésstílusokat. Ellenőrizze, hogy ezeket a stílusokat a dokumentum vagy a könyvbe rendezett dokumentumok összes megfelelő bekezdésére alkalmazta-e.

A tartalomjegyzék előállításakor azt bekezdés- és karakterstílusokkal is formázhatja.

Tartalomjegyzék bekezdésstílusok nélkül (balra) és a bejegyzésekre alkalmazott bekezdésstílusokkal (jobbra).

Ha a tartalomjegyzékbe szánt bekezdések egyazon lap külön szövegegységeiben vannak, akkor a tartalomjegyzékbe olyan sorrendben kerülnek, ahogy a lapon elhelyezkednek.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Ha egy dokumentumhoz hoz létre tartalomjegyzéket, akkor célszerű a dokumentum elejéhez új oldalt hozzáadni.

  • Ha egy könyv több dokumentumához készít tartalomjegyzéket, hozza létre vagy nyissa meg a tartalomjegyzékhez használni kívánt dokumentumot, ellenőrizze, hogy az szerepel-e a könyvben, majd nyissa meg a könyvfájlt.

 2. Válassza az Elrendezés > Tartalomjegyzék parancsot.

  Ha definiált a tartalomjegyzékhez megfelelő beállításokat tartalmazó stílust, akkor azt a Tartalomjegyzék-stílus menüből választhatja ki.

 3. A Cím mezőbe írja be a tartalomjegyzék címét (pl. Tartalom vagy Ábrák jegyzéke). Ez a cím jelenik meg a tartalomjegyzék tetején. Cím formázásához válassza ki a megfelelő stílust a Stílus menüből.
 4. A Könyvdokumentumok felvétele lehetőséget választva közös tartalomjegyzéket hozhat létre a könyv összes dokumentumához, és újraszámozhatja a könyv oldalait. Kapcsolja ki ezt a beállítást, ha csak az aktuális dokumentumhoz szeretne tartalomjegyzéket előállítani. (Ha a jelenlegi dokumentum nem része könyvfájlnak, a beállítás nem érhető el.)
 5. Adja meg, hogy milyen tartalmat szeretne a tartalomjegyzékben szerepeltetni: az Egyéb stílusok listából dupla kattintással adja hozzá a megfelelő bekezdésstílusokat a Bekezdésstílusokkal együtt listához.
 6. A dokumentumban már meglévő tartalomjegyzék-szövegegységek lecseréléséhez válassza a Létező tartalomjegyzék helyettesítése lehetőséget. Törölje a beállítás jelölését, ha új tartalomjegyzéket, például ábrajegyzéket szeretne létrehozni.
 7. Adja meg a tartalomjegyzék egyes bekezdésstílusainak formázását meghatározó beállításokat.

  Megjegyzés:

  Célszerű definiálni egy tartalomjegyzék-stílust, amely tárolja a tartalomjegyzék formázását és egyéb beállításait, különösen ha egynél több tartalomjegyzéket kíván elhelyezni a dokumentumban. Ehhez válassza a Stílus mentése lehetőséget. Tartalomjegyzék-stílusokat az Elrendezés > Tartalomjegyzék-stílusok parancs segítségével is létrehozhat.

 8. Kattintson az OK gombra.

  Megjelenik a betöltött szöveg egérmutatója . A kattintás vagy húzás művelet előtt másik oldalra léphet, vagy új oldalt hozhat létre: a betöltött szöveg nem vész el.

 9. Kattintson vagy húzza a betöltött szöveg egérmutatóját arra az oldalra, ahová az új tartalomjegyzék-szövegegységet szeretné helyezni.
Megjegyzés:

Ne fűzze a tartalomjegyzék keretét a dokumentum egyéb szövegkereteihez. A létező tartalomjegyzék cseréjekor a teljes szövegegység helyére a frissített tartalomjegyzék kerül.

Tartalomjegyzék-stílusok létrehozása egynél több lista esetén

Használjon Tartalomjegyzék-stílusokat, ha különféle tartalomjegyzékek létrehozására van szükség a dokumentumban vagy könyvben. Használhat például egyféle tartalomjegyzék-stílust a tartalmak, egy másik félét pedig a hirdetők, illusztrációk vagy fotószerzők listájához. Minden különböző listához hozzon létre egy-egy Tartalomjegyzék-stílust.

A Tartalomjegyzék-stílusok létrehozása akkor is hasznos, ha azt egy másik dokumentumban is használni szándékozik még.

Megjegyzés:

Ne feledje, hogy a tartalomjegyzék-stílusok nem azonosak a „Tartalomjegyzék” szóval kezdődő nevű bekezdésstílusokkal. Az utóbbiak (például a „Tartalomjegyzék címe”) a tartalomjegyzékek bejegyzéseinek formázásához használatosak. Ezzel szemben a tartalomjegyzék-stílusok a tartalomjegyzékek automatikus létrehozásához használt beállítások gyűjteményei.

Tartalomjegyzék-stílus létrehozása

 1. Válassza az Elrendezés > Tartalomjegyzék-stílusok parancsot.
 2. Kattintson az Új gombra.
 3. Írja be a létrehozandó tartalomjegyzék-stílus nevét.
 4. A Cím mezőbe írja be a tartalomjegyzék címét (pl. Tartalom vagy Ábrák jegyzéke). Ez a cím jelenik meg a tartalomjegyzék tetején. Címstílus megadásához válassza ki a megfelelő stílust a Stílus menüből.
 5. Az Egyéb stílusok listából válassza ki a tartalomjegyzékben szerepeltetni kívánt tartalmat jelképező bekezdésstílusokat, és a Hozzáadás gombra kattintva adja őket hozzá a Bekezdésstílusok felvétele listához.
 6. Adja meg az egyes bekezdésstílusok formázását meghatározó beállításokat.

Tartalomjegyzék-stílusok importálása másik dokumentumból

 1. Válassza az Elrendezés > Tartalomjegyzék-stílusok parancsot.
 2. Kattintson a Betöltés elemre, válassza ki a másolni kívánt tartalomjegyzék-stílust tartalmazó InDesign-fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.
 3. Kattintson az OK gombra.
Megjegyzés:

Ha a dokumentumban szereplő bekezdésstílusok nem egyeznek az importált tartalomjegyzék-stílusban találhatókkal, akkor a tartalomjegyzék előállítása előtt a tartalomjegyzék-stílust szerkeszteni kell.

Tartalomjegyzékek formázási beállításai

Tartalomjegyzék létrehozásakor vagy szerkesztésekor ezeket a beállításokat használhatja az előállított szöveg megjelenésének szabályozásához. A beállítások egy része csak a párbeszédpanel További beállítások elemére kattintva érhető el.

Megjegyzés:

A Stílus szakaszban megadott beállítások csak a Bekezdésstílusokkal együtt listában éppen kiválasztott stílusra érvényesek. Az egyes stílusokhoz külön formázást adhat meg.

Tartalomjegyzék-stílus

Válasszon ki egy tartalomjegyzék-stílust, ha már tudja, hogy a tartalomjegyzékéhez milyen beállításokkal rendelkező tartalomjegyzék-stílus lesz megfelelő.

Cím

Írja be a tartalomjegyzék címét. Ez a cím jelenik meg a tartalomjegyzék tetején.

Stílus

Cím formázásához válassza ki a megfelelő stílust a Stílus menüből.

Bekezdésstílusokkal együtt

Adja meg, hogy milyen tartalmat szeretne a tartalomjegyzékben szerepeltetni: az Egyéb stílusok listából dupla kattintással adja hozzá a megfelelő bekezdésstílusokat a Bekezdésstílusokkal együtt listához.

Bejegyzés stílusa

A Bekezdésstílusok felvétele listában kiválasztott stílusokhoz adja meg azt a bekezdésstílust, amelyet alkalmazni szeretne a társított tartalomjegyzék bejegyzéseire.

Oldalszám

Szüksége lehet az oldalszámot formázó karakterstílusra. Ezt az Oldalszám mezőtől jobbra található Stílus listából választhatja ki. (Lásd: Karakter- és bekezdésstílusok hozzáadása.)

Ha a tartalomjegyzék oldalszámaihoz előtagot vagy másmilyen számozási szabályokat szeretne használni, olvassa el a Szakaszszámozás definiálása című témakört.

Bejegyzés és szám között Adja meg, hogy mely karakterekkel szeretné elválasztani a tartalomjegyzék-bejegyzést és a hozzá tartozó oldalszámot. Az alapértelmezett érték a ^t, melynek hatására az InDesign tabulátort szúr be. A listából választhat más különleges karaktereket is, például jobb oldali behúzási tabulátort vagy kvirtet.

Megjegyzés:

Az újabb különleges karakter megadása előtt jelölje ki a mező tartalmát, így nem adja meg véletlenül mindkét karaktert.

Szüksége lehet a tartalomjegyzék-bejegyzések és az oldalszámok közötti teret formázó karakterstílusra. Ezt A következő bejegyzés és szám között mezőtől jobbra található Stílus listából választhatja ki. (Lásd: Karakter- és bekezdésstílusok hozzáadása.)

Ha a bejegyzés bekezdésstílusa tartalmaz tabulátorkitöltő beállítást, és a tabulátor karakter (^t) van kijelölve, a létrehozott tartalomjegyzékben tabulátorkitöltő jelenik meg.

Bejegyzések rendezése betűrendben

A kijelölt stílus tartalomjegyzék-bejegyzéseinek betűrendbe rendezéséhez jelölje be ezt a beállítást. A beállítás egyszerű listák, például hirdetők listájának összeállításakor hasznos. A beágyazott (2. vagy 3. szintű) bejegyzések a csoportjukon (rendre az 1. vagy 2. szinten) belül rendeződnek betűrendbe.

Megjegyzés:

A tartalomjegyzék rendezési sorrendjét a dokumentum alapértelmezett nyelvi beállítása szabja meg. Ennek módosításához ellenőrizze, hogy nincs kijelölve semmi, majd válassza ki a megfelelő nyelvet a Karakter panel Nyelv menüjéből.

Szint

Alapértelmezés szerint a Bekezdésstílusok felvétele mezőhöz hozzáadott elemek egy szinttel a közvetlenül fölöttük elhelyezkedő elem alá kerülnek. A hierarchia módosításához adjon meg új szintszámot a kijelölt bekezdésstílushoz. Ez a beállítás csak a párbeszédpanel megjelenését módosítja, magára a végleges tartalomjegyzékre nincs hatása, kivéve ha betűrendbe van rendezve a lista, mely esetben szintenként lesznek rendezve a bejegyzések.

PDF könyvjelzők létrehozása

Ezzel a beállítással jelenítheti meg a tartalomjegyzék-bejegyzéseket az Adobe Acrobat vagy az Adobe Reader® Könyvjelzők panelén, ha a dokumentumot PDF-fájlba exportálja.

Betoldás

Ezzel a beállítással toldhatja az összes tartalomjegyzék-bejegyzést egy bekezdésbe. A bejegyzéseket egy pontosvessző és egy szóköz(; ) választja el egymástól.

Meglévő tartalomjegyzék cseréje

Válassza ezt az opciót a dokumentum összes meglévő tartalomjegyzék-történet cseréjéhez. Törölje a beállítás jelölését, ha új tartalomjegyzéket, például ábrajegyzéket szeretne létrehozni.

Szöveg felvétele rejtett rétegeken

Ezzel a beállítással veheti fel a rejtett rétegeken elhelyezett bekezdéseket a tartalomjegyzékbe. Ez akkor lehet hasznos, ha a hirdetők vagy az illusztrációk listáját állítja össze, amely látható szövegként nem jelenik meg a dokumentumban. Ha a rétegekben egyazon szöveg különféle verzióit vagy fordításait tárolja, ne használja ezt a beállítást.

Könyvdokumentumok felvétele

Válassza ezt az opciót a könyv listáján lévő összes dokumentum egyetlen tartalomjegyzékbe való felvételéhez, és a könyv lapjainak újraszámozásához.  

Kényszerített sortörés kikapcsolása

Válassza ezt az opciót, ha el szeretné távolítani a sorok és oldalak törésére használt kényszerített sortörést.

Számozott bekezdések

Ha a tartalomjegyzékben van számozást használó bekezdésstílus, itt adhatja meg, hogy a bejegyzés a teljes bekezdést (a számot és a szöveget is) tartalmazza-e, csak a számot, vagy csak a szöveget.

Tabulátorkitöltőt tartalmazó tartalomjegyzék-bejegyzések létrehozása

A tartalomjegyzék bejegyzéseit gyakorta formázzák úgy, hogy a bejegyzést és a hozzá tartozó oldalszámot pontok vagy tabulátorkitöltők válasszák el.

Tartalomjegyzék kitöltőpontokkal

 1. Tabulátorkitöltővel ellátott bekezdésstílus létrehozása.

 2. A tartalomjegyzék beállításainak frissítéséhez tegye a következők valamelyikét:
  • Válassza az Elrendezés > Tartalomjegyzék-stílusok parancsot. Válasszon egy tartalomjegyzék-stílust, és kattintson a Szerkesztés gombra.

  • Válassza az Elrendezés > Tartalomjegyzék parancsot (ha nem használ tartalomjegyzék-stílust).

 3. A Bekezdésstílusok felvétele listából válassza ki azt az elemet, amelyet a tartalomjegyzék tabulátorkitöltőjében szeretne megjeleníteni.
 4. A Bejegyzés stílusa beállításnál adja meg a tabulátorkitöltőt tartalmazó bekezdésstílust.
 5. Kattintson a További beállítások elemre.
 6. Ellenőrizze, hogy A következő bejegyzés és szám között mezőben a ^t (a tabulátor jele) van. A kilépéshez kattintson az OK vagy a Mentés gombra.
 7. Szükség esetén az Elrendezés > Tartalomjegyzék frissítése paranccsal frissítse a tartalomjegyzéket. Ellenkező esetben helyezze el az új tartalomjegyzék szövegegységét.

Tabulátorkitöltővel ellátott bekezdésstílus létrehozása

 1. A Bekezdésstílusok panel az Ablak > Stílus > Bekezdésstílusok menüelemmel jeleníthető meg.
 2. A Bekezdésstílusok panelen hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • Kattintson duplán a tartalomjegyzék bejegyzéseire alkalmazott bekezdésstílusra.

  • A panel menüjéből válassza az Új bekezdésstílus lehetőséget.

 3. Szükség esetén írja be az új bekezdésstílus nevét.
 4. Kattintson a Tabulátorok elemre.
 5. Kattintson a jobbra igazított tabulátor ikonra , majd a vonalzóra a tabulátorpont elhelyezéséhez.

  Ha számozott listaelemeket is tartalmaznak a stílussal ellátni kívánt bekezdések, akkor két tabulátorbeállítást is adjon meg: az elsőt a behúzott szám, a másodikat pedig a tabulátorkitöltő számára.

 6. A Sorkitöltő mezőbe írjon egy pontot (.).
 7. Szükség szerint adja meg a többi beállítást és kattintson az OK gombra.

Tartalomjegyzék frissítése és szerkesztése

A tartalomjegyzék olyan, mint a dokumentum tartalmáról készített pillanatkép. Ha változnak a dokumentum oldalszámai, vagy szerkeszti a tartalomjegyzék bejegyzéseivel társított elemeket (pl. a címsorokat), akkor a tartalomjegyzéket a frissítéshez újra létre kell hozni.

Tartalomjegyzék frissítése

 1. Nyissa meg a tartalomjegyzéket tartalmazó dokumentumot.
 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • A bejegyzések módosításához a dokumentumo(ka)t szerkessze, ne a tartalomjegyzék szövegegységét.

  • Ha módosítani szeretné a tartalomjegyzék címére, bejegyzéseire vagy oldalszámaira alkalmazott formázást, akkor ezt az adott elemekhez társított bekezdés- vagy karakterstílusok módosításával tegye.

  • Az oldalak számozási módjának (pl. 1, 2, 3 vagy i, ii, iii) módosításához változtassa meg a szakaszok számozását a dokumentumban vagy a könyvben.. (Lásd: Könyv oldalainak, fejezeteinek és bekezdéseinek számozása.)

  • Új cím megadásához, újabb bekezdésstílusok felvételéhez vagy a bejegyzések további elemeinek formázásához módosítsa a tartalomjegyzék-stílust.

 3. Jelölje ki vagy helyezze el a beszúrási pontot a tartalomjegyzéket tartalmazó szövegkeretben, majd kattintson az Elrendezés menü Tartalomjegyzék frissítése parancsára.
 4. Ha dokumentumában több tartalomjegyzék is van, például a pénzügyi adatok listája és a hirdetők listája, akkor jelölje ki az eltérő listát tartalmazó szövegkeretet, majd válassza az Elrendezés > Tartalomjegyzék frissítése műveletet.

Tartalomjegyzék szerkesztése

Ha a tartalomjegyzéket szerkeszteni kell, a dokumentum bekezdéseit módosítsa, ne a tartalomjegyzék szövegegységét. Ezután hozza létre újból a tartalomjegyzéket. Ha a tartalomjegyzék szövegegységét szerkeszti, akkor az újbóli létrehozáskor a változások elvesznek. Ugyanezen okból a bejegyzések formázásához a stílusokat kell módosítani, nem magát a tartalomjegyzéket formázni.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba