Tartalomjegyzékek – ismertető

A tartalomjegyzékben található meg a könyv, magazin vagy más kiadvány tartalma, az illusztrációk, hirdetők, fotószerzők listája, vagy bármilyen más információ, amely segít az olvasóknak információkat megtalálni a dokumentumban vagy könyvfájlban. Egy dokumentum több tartalomjegyzéket is tartalmazhat, például a fejezetek és az illusztrációk listáját.

Minden tartalomjegyzék különálló szövegegység, amely egy címsorból és oldalszám vagy betűrend szerint rendezett bejegyzésekből áll. A bejegyzések az oldalszámokkal együtt közvetlenül a dokumentum tartalmából kerülnek kivonatolásra, és bármikor frissíthetők, akár egy könyvfájl több dokumentuma között is.

A tartalomjegyzék létrehozása három főbb lépésből áll. Először is létre kell hozni és alkalmazni kell a tartalomjegyzék alapjául szolgáló bekezdésstílusokat. Másodszor meg kell adni a tartalomjegyzék formázását és a benne használt stílusokat. Végül a tartalomjegyzéket bele kell szerkeszteni a dokumentumba.

A tartalomjegyzékek bejegyzései automatikusan hozzáadhatók a Könyvjelzők panelhez az Adobe PDF formátumba exportált dokumentumokban való használat érdekében.

Tippek tartalomjegyzék tervezéséhez

Tartalomjegyzék tervezésekor vegye figyelembe a következőket:

 • Bizonyos tartalomjegyzékek a közzétett dokumentumban valójában meg nem jelenő tartalomból készülnek (pl. egy folyóiratban hirdetők listája). Ehhez az InDesign programban a tartalmat rejtett rétegre kell bevinni, és azt bele kell foglalni a tartalomjegyzék létrehozásába.

 • Ha más dokumentumokból vagy könyvekből tölt be tartalomjegyzék-stílusokat, akkor új tartalomjegyzékeket hozhat létre azonos beállításokkal és formázással. (Előfordulhat, hogy az importált tartalomjegyzék-stílust szerkeszteni kell, ha a dokumentumban használt bekezdésstílusok nevei nem egyeznek a forrásdokumentumban szereplőkkel.)

 • Bekezdésstílusokat hozhat létre a tartalomjegyzék címéhez és bejegyzéseihez, beleértve a tabulátorpontokat és sorkitöltőket is. Később, a tartalomjegyzék létrehozásakor alkalmazhatja ezeket a bekezdésstílusokat.

 • Az oldalszámok, valamint az azokat a bejegyzésektől elválasztó karakterek formázásához karakterstílusokat hozhat létre. Ha például azt szeretné, hogy az oldalszámok félkövér formázással jelenjenek meg, hozzon létre ilyen jellemzőt tartalmazó karakterstílust, majd válassza azt ki a tartalomjegyzék létrehozásakor.

Tartalomjegyzék létrehozása könyvekben

A legjobb eredmény érdekében a könyv tartalomjegyzékének létrehozása előtt tegye a következőket:

 • Ellenőrizze, hogy a könyv teljes, hogy a dokumentumok a megfelelő sorrendben vannak felsorolva, és hogy a címsorok a megfelelő bekezdésstílusokkal vannak formázva.

 • Egységes bekezdésstílusokat használjon a könyvben. Ne hozzon létre olyan dokumentumokat, melyekben ugyanolyan nevű, de eltérő definíciójú stílusok találhatók. Ha különböző stílusoknak egyezik a nevük, az InDesign az aktuális dokumentumban levő stílusdefiníciót használja (ha van ilyen), vagy a könyvben szereplő első előfordulást.

 • Ha a szükséges stílusok nem jelennek meg a Tartalomjegyzék párbeszédpanel menüiben, akkor előfordulhat, hogy a könyvet szinkronizálni kell, hogy a stílusok a tartalomjegyzéket tartalmazó dokumentumba másolódjanak.

 • Ha a tartalomjegyzékben szám előtagokat (például 1-1, 1-3 és így tovább) kíván megjeleníteni, akkor a fejezetszámozás helyett használja a szakaszok számozását. A szakaszok szám előtagjait felveheti a tartalomjegyzékbe.

Tartalomjegyzék előállítása

Tartalomjegyzék előállítása előtt döntse el, mely bekezdéseket szeretné abba belefoglalni (pl. a fejezetcímeket és a szakaszcímeket), és ezekhez adjon meg bekezdésstílusokat. Ellenőrizze, hogy ezeket a stílusokat a dokumentum vagy a könyvbe rendezett dokumentumok összes megfelelő bekezdésére alkalmazta-e.

A tartalomjegyzék előállításakor azt bekezdés- és karakterstílusokkal is formázhatja.

Tartalomjegyzék generálása
Tartalomjegyzék bekezdésstílusok nélkül (balra) és a bejegyzésekre alkalmazott bekezdésstílusokkal (jobbra).

Ha a tartalomjegyzékbe szánt bekezdések egyazon lap külön szövegegységeiben vannak, akkor a tartalomjegyzékbe olyan sorrendben kerülnek, ahogy a lapon elhelyezkednek.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Ha egy dokumentumhoz hoz létre tartalomjegyzéket, akkor célszerű a dokumentum elejéhez új oldalt hozzáadni.

  • Ha egy könyv több dokumentumához készít tartalomjegyzéket, hozza létre vagy nyissa meg a tartalomjegyzékhez használni kívánt dokumentumot, ellenőrizze, hogy az szerepel-e a könyvben, majd nyissa meg a könyvfájlt.

 2. Válassza az Elrendezés > Tartalomjegyzék parancsot.

  Ha definiált a tartalomjegyzékhez megfelelő beállításokat tartalmazó stílust, akkor azt a Tartalomjegyzék-stílus menüből választhatja ki.

 3. A Cím mezőbe írja be a tartalomjegyzék címét (pl. Tartalom vagy Ábrák jegyzéke). Ez a cím jelenik meg a tartalomjegyzék tetején. Cím formázásához válassza ki a megfelelő stílust a Stílus menüből.
 4. A Könyvdokumentumok felvétele lehetőséget választva közös tartalomjegyzéket hozhat létre a könyv összes dokumentumához, és újraszámozhatja a könyv oldalait. Kapcsolja ki ezt a beállítást, ha csak az aktuális dokumentumhoz szeretne tartalomjegyzéket előállítani. (Ha a jelenlegi dokumentum nem része könyvfájlnak, a beállítás nem érhető el.)
 5. Adja meg, hogy milyen tartalmat szeretne a tartalomjegyzékben szerepeltetni: az Egyéb stílusok listából dupla kattintással adja hozzá a megfelelő bekezdésstílusokat a Bekezdésstílusokkal együtt listához.
 6. A dokumentumban már meglévő tartalomjegyzék-szövegegységek lecseréléséhez válassza a Létező tartalomjegyzék helyettesítése lehetőséget. Törölje a beállítás jelölését, ha új tartalomjegyzéket, például ábrajegyzéket szeretne létrehozni.
 7. Adja meg a tartalomjegyzék egyes bekezdésstílusainak formázását meghatározó beállításokat.

  Megjegyzés:

  Célszerű definiálni egy tartalomjegyzék-stílust, amely tárolja a tartalomjegyzék formázását és egyéb beállításait, különösen ha egynél több tartalomjegyzéket kíván elhelyezni a dokumentumban. Ehhez válassza a Stílus mentése lehetőséget. Tartalomjegyzék-stílusokat az Elrendezés > Tartalomjegyzék-stílusok parancs segítségével is létrehozhat.

 8. Kattintson az OK gombra.

  Megjelenik a betöltött szöveg egérmutatója . A kattintás vagy húzás művelet előtt másik oldalra léphet, vagy új oldalt hozhat létre: a betöltött szöveg nem vész el.

 9. Kattintson vagy húzza a betöltött szöveg egérmutatóját arra az oldalra, ahová az új tartalomjegyzék-szövegegységet szeretné helyezni.

Megjegyzés:

Ne fűzze a tartalomjegyzék keretét a dokumentum egyéb szövegkereteihez. A létező tartalomjegyzék cseréjekor a teljes szövegegység helyére a frissített tartalomjegyzék kerül.

Tartalomjegyzék-stílusok létrehozása egynél több lista esetén

Használjon Tartalomjegyzék-stílusokat, ha különféle tartalomjegyzékek létrehozására van szükség a dokumentumban vagy könyvben. Használhat például egyféle tartalomjegyzék-stílust a tartalmak, egy másik félét pedig a hirdetők, illusztrációk vagy fotószerzők listájához. Minden különböző listához hozzon létre egy-egy Tartalomjegyzék-stílust.

A Tartalomjegyzék-stílusok létrehozása akkor is hasznos, ha azt egy másik dokumentumban is használni szándékozik még.

Megjegyzés:

Ne feledje, hogy a tartalomjegyzék-stílusok nem azonosak a „Tartalomjegyzék” szóval kezdődő nevű bekezdésstílusokkal. Az utóbbiak (például a „Tartalomjegyzék címe”) a tartalomjegyzékek bejegyzéseinek formázásához használatosak. Ezzel szemben a tartalomjegyzék-stílusok a tartalomjegyzékek automatikus létrehozásához használt beállítások gyűjteményei.

Tartalomjegyzék-stílus létrehozása

 1. Válassza az Elrendezés > Tartalomjegyzék-stílusok parancsot.
 2. Kattintson az Új gombra.
 3. Írja be a létrehozandó tartalomjegyzék-stílus nevét.
 4. A Cím mezőbe írja be a tartalomjegyzék címét (pl. Tartalom vagy Ábrák jegyzéke). Ez a cím jelenik meg a tartalomjegyzék tetején. Címstílus megadásához válassza ki a megfelelő stílust a Stílus menüből.
 5. Az Egyéb stílusok listából válassza ki a tartalomjegyzékben szerepeltetni kívánt tartalmat jelképező bekezdésstílusokat, és a Hozzáadás gombra kattintva adja őket hozzá a Bekezdésstílusok felvétele listához.
 6. Adja meg az egyes bekezdésstílusok formázását meghatározó beállításokat.

Tartalomjegyzék-stílusok importálása másik dokumentumból

 1. Válassza az Elrendezés > Tartalomjegyzék-stílusok parancsot.
 2. Kattintson a Betöltés elemre, válassza ki a másolni kívánt tartalomjegyzék-stílust tartalmazó InDesign-fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.
 3. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:

Ha a dokumentumban szereplő bekezdésstílusok nem egyeznek az importált tartalomjegyzék-stílusban találhatókkal, akkor a tartalomjegyzék előállítása előtt a tartalomjegyzék-stílust szerkeszteni kell.

Tartalomjegyzékek formázási beállításai

Tartalomjegyzék létrehozásakor vagy szerkesztésekor ezeket a beállításokat használhatja az előállított szöveg megjelenésének szabályozásához. A beállítások egy része csak a párbeszédpanel További beállítások elemére kattintva érhető el.

Megjegyzés:

A Stílus szakaszban megadott beállítások csak a Bekezdésstílusokkal együtt listában éppen kiválasztott stílusra érvényesek. Az egyes stílusokhoz külön formázást adhat meg.

Bejegyzés stílusa

A Bekezdésstílusok felvétele listában kiválasztott stílusokhoz adja meg azt a bekezdésstílust, amelyet alkalmazni szeretne a társított tartalomjegyzék bejegyzéseire.

Oldalszám

Szüksége lehet az oldalszámot formázó karakterstílusra. Ezt az Oldalszám mezőtől jobbra található Stílus listából választhatja ki. (Lásd: Bekezdés- és karakterstílusok hozzáadása.)

Ha azt szeretné, hogy a tartalomjegyzék oldalszámai előtagot tartalmazzanak, vagy ha egy másik számozási módot akar használni, lásd: Szakaszszámozás megadása.

Bejegyzés és szám között Adja meg, hogy mely karakterekkel szeretné elválasztani a tartalomjegyzék-bejegyzést és a hozzá tartozó oldalszámot. Az alapértelmezett érték a ^t, melynek hatására az InDesign tabulátort szúr be. A listából választhat más különleges karaktereket is, például jobb oldali behúzási tabulátort vagy kvirtet.

Megjegyzés:

Az újabb különleges karakter megadása előtt jelölje ki a mező tartalmát, így nem adja meg véletlenül mindkét karaktert.

Szüksége lehet a tartalomjegyzék-bejegyzések és az oldalszámok közötti teret formázó karakterstílusra. Ezt A következő bejegyzés és szám között mezőtől jobbra található Stílus listából választhatja ki. (Lásd: Bekezdés- és karakterstílusok hozzáadása.)

Ha a bejegyzés bekezdésstílusa tartalmaz tabulátorkitöltő beállítást, és a tabulátor karakter (^t) van kijelölve, a létrehozott tartalomjegyzékben tabulátorkitöltő jelenik meg.

Tartalomjegyzék formázási beállításai
Megadhatja a bejegyzést és az oldalszámot elválasztó karaktert, illetve annak stílusát is.

Bejegyzések rendezése betűrendben

A kijelölt stílus tartalomjegyzék-bejegyzéseinek betűrendbe rendezéséhez jelölje be ezt a beállítást. A beállítás egyszerű listák, például hirdetők listájának összeállításakor hasznos. A beágyazott (2. vagy 3. szintű) bejegyzések a csoportjukon (rendre az 1. vagy 2. szinten) belül rendeződnek betűrendbe.

Megjegyzés:

A tartalomjegyzék rendezési sorrendjét a dokumentum alapértelmezett nyelvi beállítása szabja meg. Ennek módosításához ellenőrizze, hogy nincs kijelölve semmi, majd válassza ki a megfelelő nyelvet a Karakter panel Nyelv menüjéből.

Szint

Alapértelmezés szerint a Bekezdésstílusok felvétele mezőhöz hozzáadott elemek egy szinttel a közvetlenül fölöttük elhelyezkedő elem alá kerülnek. A hierarchia módosításához adjon meg új szintszámot a kijelölt bekezdésstílushoz. Ez a beállítás csak a párbeszédpanel megjelenését módosítja, magára a végleges tartalomjegyzékre nincs hatása, kivéve ha betűrendbe van rendezve a lista, mely esetben szintenként lesznek rendezve a bejegyzések.

PDF könyvjelzők létrehozása

Ezzel a beállítással jelenítheti meg a tartalomjegyzék-bejegyzéseket az Adobe Acrobat vagy az Adobe Reader® Könyvjelzők panelén, ha a dokumentumot PDF-fájlba exportálja.

Betoldás

Ezzel a beállítással toldhatja az összes tartalomjegyzék-bejegyzést egy bekezdésbe. A bejegyzéseket egy pontosvessző és egy szóköz(; ) választja el egymástól.

Szöveg felvétele rejtett rétegeken

Ezzel a beállítással veheti fel a rejtett rétegeken elhelyezett bekezdéseket a tartalomjegyzékbe. Ez akkor lehet hasznos, ha a hirdetők vagy az illusztrációk listáját állítja össze, amely látható szövegként nem jelenik meg a dokumentumban. Ha a rétegekben egyazon szöveg különféle verzióit vagy fordításait tárolja, ne használja ezt a beállítást.

Számozott bekezdések

Ha a tartalomjegyzékben van számozást használó bekezdésstílus, itt adhatja meg, hogy a bejegyzés a teljes bekezdést (a számot és a szöveget is) tartalmazza-e, csak a számot, vagy csak a szöveget.

Keret tájolása

Adja meg az írásirányt a szövegkerethez, amit a tartalomjegyzék létrehozásához fog használni.

Tabulátorkitöltőt tartalmazó tartalomjegyzék-bejegyzések létrehozása

A tartalomjegyzék bejegyzéseit gyakorta formázzák úgy, hogy a bejegyzést és a hozzá tartozó oldalszámot pontok vagy tabulátorkitöltők válasszák el.

Tartalomjegyzék kitöltőpontokkal
Tartalomjegyzék kitöltőpontokkal

 1. Tabulátorkitöltővel ellátott bekezdésstílus létrehozása.

 2. A tartalomjegyzék beállításainak frissítéséhez tegye a következők valamelyikét:
  • Válassza az Elrendezés > Tartalomjegyzék-stílusok parancsot. Válasszon egy tartalomjegyzék-stílust, és kattintson a Szerkesztés gombra.

  • Válassza az Elrendezés > Tartalomjegyzék parancsot (ha nem használ tartalomjegyzék-stílust).

 3. A Bekezdésstílusok felvétele listából válassza ki azt az elemet, amelyet a tartalomjegyzék tabulátorkitöltőjében szeretne megjeleníteni.
 4. A Bejegyzés stílusa beállításnál adja meg a tabulátorkitöltőt tartalmazó bekezdésstílust.
 5. Kattintson a További beállítások elemre.
 6. Ellenőrizze, hogy A következő bejegyzés és szám között mezőben a ^t (a tabulátor jele) van. A kilépéshez kattintson az OK vagy a Mentés gombra.
 7. Szükség esetén az Elrendezés > Tartalomjegyzék frissítése paranccsal frissítse a tartalomjegyzéket. Ellenkező esetben helyezze el az új tartalomjegyzék szövegegységét.

Tabulátorkitöltővel ellátott bekezdésstílus létrehozása

 1. A Bekezdésstílusok panel az Ablak > Stílus > Bekezdésstílusok menüelemmel jeleníthető meg.
 2. A Bekezdésstílusok panelen hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • Kattintson duplán a tartalomjegyzék bejegyzéseire alkalmazott bekezdésstílusra.

  • A panel menüjéből válassza az Új bekezdésstílus lehetőséget.

 3. Szükség esetén írja be az új bekezdésstílus nevét.
 4. Kattintson a Tabulátorok elemre.
 5. Kattintson a jobbra igazított tabulátor ikonra , majd a vonalzóra a tabulátorpont elhelyezéséhez.

  Ha számozott listaelemeket is tartalmaznak a stílussal ellátni kívánt bekezdések, akkor két tabulátorbeállítást is adjon meg: az elsőt a behúzott szám, a másodikat pedig a tabulátorkitöltő számára.

 6. A Sorkitöltő mezőbe írjon egy pontot (.).
 7. Szükség szerint adja meg a többi beállítást és kattintson az OK gombra.

Tartalomjegyzék frissítése és szerkesztése

A tartalomjegyzék olyan, mint a dokumentum tartalmáról készített pillanatkép. Ha változnak a dokumentum oldalszámai, vagy szerkeszti a tartalomjegyzék bejegyzéseivel társított elemeket (pl. a címsorokat), akkor a tartalomjegyzéket a frissítéshez újra létre kell hozni.

Tartalomjegyzék frissítése

 1. Nyissa meg a tartalomjegyzéket tartalmazó dokumentumot.
 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • A bejegyzések módosításához a dokumentumo(ka)t szerkessze, ne a tartalomjegyzék szövegegységét.

  • Ha módosítani szeretné a tartalomjegyzék címére, bejegyzéseire vagy oldalszámaira alkalmazott formázást, akkor ezt az adott elemekhez társított bekezdés- vagy karakterstílusok módosításával tegye.

  • Az oldalak számozási módjának (pl. 1, 2, 3 vagy i, ii, iii) módosításához változtassa meg a szakaszok számozását a dokumentumban vagy a könyvben. (Lásd: Könyvek oldalainak, fejezeteinek és bekezdéseinek számozása.)

  • Új cím megadásához, újabb bekezdésstílusok felvételéhez vagy a bejegyzések további elemeinek formázásához módosítsa a tartalomjegyzék-stílust.

 3. Jelölje ki vagy helyezze el a beszúrási pontot a tartalomjegyzéket tartalmazó szövegkeretben, majd kattintson az Elrendezés menü Tartalomjegyzék frissítése parancsára.
 4. Ha dokumentumában több tartalomjegyzék is van, például a pénzügyi adatok listája és a hirdetők listája, akkor jelölje ki az eltérő listát tartalmazó szövegkeretet, majd válassza az Elrendezés > Tartalomjegyzék frissítése műveletet.

Tartalomjegyzék szerkesztése

Ha a tartalomjegyzéket szerkeszteni kell, a dokumentum bekezdéseit módosítsa, ne a tartalomjegyzék szövegegységét. Ezután hozza létre újból a tartalomjegyzéket. Ha a tartalomjegyzék szövegegységét szerkeszti, akkor az újbóli létrehozáskor a változások elvesznek. Ugyanezen okból a bejegyzések formázásához a stílusokat kell módosítani, nem magát a tartalomjegyzéket formázni.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat