Rajzolás a Ceruza eszközzel

A Ceruza eszköz elsődleges funkciója megegyezik az Adobe Illustrator és InDesign programokban. Segítségével nyitott és zárt görbéket rajzolhat úgy, ahogy ceruzával rajzolna egy papírra. Az eszköz gyors vázlatok rajzolására vagy kézirajz hatás elérésére a legalkalmasabb. Miután megrajzolt egy görbét, szükség szerint akár azonnal meg is változtathatja.

Miközben húzza a görbét a Ceruzával, a program helyezi el rajta a szerkesztőpontokat; nem lehet megadni, hogy hol helyezkedjenek el. Miután azonban elkészült egy görbével, már módosíthatja a pontok elhelyezését. A görbén elhelyezett szerkesztőpontok számát a görbe hossza és összetettsége, valamint a Ceruza eszköz beállításpanelén megadott tűrésértékek határozzák meg. E beállítások szabályozzák, hogy mennyire legyen érzékeny a Ceruza az egér vagy a rajzolótáblatoll mozgására.

Szabadkézi görbék rajzolása a Ceruza eszközzel

 1. Váltson a Ceruza eszközre .
 2. Helyezze az eszközt arra a pontra, ahol a rajzolást kezdeni szeretné, és húzásával rajzolja meg a görbét. A Ceruza eszközön  egy kis x jelenik meg, mely szabadkézi görbe rajzolását jelzi.

  Ahogy húzza az eszközt, nyomában pontozott vonal jön létre. A görbe mindkét végén, valamint különböző belső pontjain szerkesztőpontok jelennek meg. A görbe felveszi az aktuálisan beállított körvonal- és kitöltési jellemzőket, és alapértelmezés szerint kijelölt állapotban marad.

Zárt görbék rajzolása a Ceruza eszközzel

 1. Váltson a Ceruza eszközre.
 2. Helyezze az eszközt arra a pontra, ahol a rajzolást kezdeni szeretné, és húzásával rajzolja meg a görbét.
 3. Miután megkezdte a húzást, nyomja le és tartsa nyomva az Alt (Windows), illetve az Option (Mac OS) billentyűt. A Ceruza eszközön ekkor egy kis kör lesz látható (az InDesign programban még egy tömör színű radír is), mely zárt görbe rajzolását jelzi.
 4. Amint a görbét a kívánt alakúra és méretűre rajzolta, engedje fel az egérgombot (az Alt vagy Option billentyű felengedése nélkül). Miután a görbe bezáródott, engedje fel az Alt vagy Option billentyűt.

  Ahhoz, hogy bezárja a görbét, nem szükséges visszavinnie a mutatót a kezdőpontra; ha máshol engedi fel az egérgombot, akkor a Ceruza eszköz a lehető legrövidebb vonallal fogja összekötni azt a pontot a kezdőponttal.

Görbék szerkesztése a Ceruza eszközzel

A Ceruza eszközzel bármelyik görbét módosíthatja, és bármely alakzatot kiegészíthet szabadkézi vonalakkal vagy további alakzatokkal.

Görbe folytatása a Ceruza eszközzel

 1. Jelöljön ki egy létező görbét.
 2. Váltson a Ceruza eszközre.
 3. Helyezze a ceruzahegyet a görbe valamelyik végpontjára.

  Abból állapíthatja meg, hogy elég közel került a végponthoz, hogy a ceruzahegy melletti kis x eltűnik.

 4. Kattintson és húzza az eszközt a görbe folytatásához.

Két görbe összekötése a Ceruza eszközzel

 1. Jelölje ki a két görbét (a Shift billentyűt lenyomva tartva egyenként, vagy a Kijelölés eszközzel téglalapot húzva köréjük).
 2. Váltson a Ceruza eszközre.
 3. Helyezze a mutatót az egyik görbének arra a pontjára, amelytől a rajzolást kezdeni szeretné, és húzza az eszközt a másik görbéhez.
 4. Miután megkezdte a húzást, nyomja le és tartsa nyomva a Ctrl (Windows), illetve a Command (Mac OS) billentyűt. Ekkor a Ceruza eszközön egy kis egyesítést jelképező szimbólum lesz látható, jelezve, hogy létező görbét hosszabbít meg.
 5. Húzza az eszközt a másik görbe végpontjáig, és engedje fel az egérgombot, majd a Ctrl vagy Command billentyűt.

  Megjegyzés:

  A legjobb eredmény érdekében próbálja úgy összekötni a görbéket, mintha csak eredeti irányukban folytatná őket.

Görbék átformálása a Ceruza eszközzel

 1. Jelölje ki a módosítandó görbét.
 2. Helyezze a Ceruza eszközt az átformálni kívánt görbére vagy ahhoz közel.

  Amikor már elég közel van a görbéhez, az eszközön megjelenik a kis x.

 3. Az eszköz húzásával módosítsa a görbét a kívánt formára.
  Zárt görbe módosítása a Ceruza eszközzel
  Zárt görbe módosítása a Ceruza eszközzel

  Megjegyzés:

  Attól függően, hogy mely ponton kezdte el átformálni a görbét és milyen irányban húzza, esetenként nem várt eredményt kaphat. Előfordulhat például, hogy véletlenül nyitottá alakít egy zárt görbét vagy fordítva, vagy akár el is tűnhet egy alakzat valamelyik része.

A Ceruza eszköz beállításai

A Ceruza eszközre duplán kattintva az alábbi beállításokat adhatja meg:

Hűség

Ez a beállítás adja meg, hogy az egérrel vagy tollal mekkora távolságot kell megtenni ahhoz, hogy a görbén újabb szerkesztőpont jöjjön létre. Minél magasabb az érték, annál simább és annál kevésbé összetett lesz a görbe. Alacsonyabb értékek mellett pedig a rajzolt görbe szorosabban követi a mutató mozgását, így élesebb szögeket hozva létre. A hűség értéke 0,5-20 képpont lehet.

Simaság

E beállítással szabályozható az eszköz használatakor alkalmazott simítás mértéke. Az egyenletesség tartománya 0% és 100% közötti. Minél magasabb az érték, annál egyenletesebb a görbe. Ha alacsonyabb értéket választ, a görbén több szerkesztőpont jön létre, és a vonal szabálytalanságai jobban megőrződnek.

Új ceruzavonások kitöltése

(Csak az Illustrator programban) A beállítás kitöltést alkalmaz a bekapcsolása után rajzolt ceruzavonásokon, az ekkor már meglévőkön azonban nem. Mielőtt megrajzolja a ceruzavonásokat, ne felejtse el kiválasztani a kitöltést.

Kijelölés megtartása

Bekapcsolásával megadhatja, hogy a megrajzolt görbék elkészültük után kijelölve maradjanak. A beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Kijelölt görbék szerkesztése

Ez a beállítás határozza meg, hogy egy kiválasztott görbe módosítható vagy egyesíthető-e a mutatónak a görbéhez egy bizonyos távolságon belül helyezésével (ami a következő beállításban adható meg).

Ezen belül: _ képpont

Itt adhatja meg, hogy milyen közelségbe kell vinni a mutatót a meglévő görbéhez, hogy a Ceruza eszközzel szerkeszthető legyen. Ez az érték csak akkor adható meg, ha a Kijelölt görbék szerkesztése beállítás be van kapcsolva.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat