A felirat egy értelmes szöveg, amely a kép alatt jelenik meg. Az InDesign több olyan feliratkészítési eljárást is kínál, amely a kép megadott metaadatát jeleníti meg. Az InDesign kínál egy speciális feliratváltozót, amely egy kép megadott metaadatát megjeleníti. Ha a feliratváltozót tartalmazó szövegkeret összeér vagy csoportosítva van egy képpel, akkor a változó megjeleníti az adott kép metaadatát. Felirat készíthető meglévő képhez, vagy a kép elhelyezésével egy időben, illetve készíthető egy szövegkeret, amely a feliratváltozót tartalmazza.

Kép metaadatából készített feliratok
Kép metaadatából készített feliratok

Felirat létrehozása képből

Meglévő képhez tartozó felirat létrehozásakor készíthető statikus felirat, amely manuálisan módosítható, illetve készíthető élő felirat, amely frissül ha a kép vagy annak metaadata megváltozik. Például ha az élő feliratot egy másik kép mellé húzzuk, a felirat már ennek a másik képnek a metaadatát fogja megjeleníteni.

Amikor Élő felirat létrehozása műveletet végez, akkor az érvényben lévő feliratozási beállításoknak megfelelő módon, automatikusan létrejön egy új változó. Például ha a Leírás metaadattípus van a Felirat beállítása párbeszédpanelen kiválasztva, akkor egy „Élő metaadat-felirat: Leírás” nevű változó jön létre.

 1. A létrehozandó felirat tartalma és megjelenése az Objektum > Felirat > Felirat beállítása menüpont alatt végezhető el. Lásd: Felirat beállításainak megadása.

 2. Válassza az Objektum > Felirat > Élő felirat létrehozása, illetve Statikus felirat létrehozása parancsot.

Megjegyzés:

Hosszú szöveget (például: Leírás) megjelenítő élő felirat létrehozásakor a feliratban nem történik sortörés, mert a felirat egy változó. Ha a felirat egyetlen sorba sűrítve jelenik meg, akkor érdemes megfontolni az élő felirat statikus felirattá alakítását. Az élő felirat kijelölése után az Objektum > Felirat > Átalakítás statikus felirattá paranccsal alakítható át statikus felirattá.

Egy kép elhelyezésével egy időben is létrehozható statikus felirat. Az Elhelyezés párbeszédpanelen válassza a Rögzített feliratok létrehozása elemet, majd a kép elhelyezését követően helyezze el a felirat szövegkeretét.

Felirat beállításainak megadása

A létrehozandó felirat tartalmát és formátumát a Feliratok beállítása párbeszédpanelen lehet beállítani. Ezek a beállítások csak a jövőben létrehozott feliratokat érintik, a létezőket nem.

 1. Válassza az Objektum > Felirat > Felirat beállítása menüelemet.

 2. Válassza ki a használni kívánt metaadatot, valamint a metaadat előtt és után megjelenítendő szöveget.

 3. Több metaadatsor használatához kattintson a plusz jel ikonra.

 4. Adja meg az alábbi beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

  Szöveg előtte/Szöveg utána

  A megadott metaadat előtt és után megjelenítendő szöveg.

  Metaadatok

  Válasszon metaadat beállítást a listából (például: Leírás vagy Város).

  Igazítás

  Adja meg, hol legyen a képhez viszonyítva a felirat.

  Eltolás

  Adja meg, milyen messze legyen a felirat a kép melletti szövegkeret szélétől.

  Bekezdés stílusa

  Adja meg, mely bekezdésstílus szerint jelenjen meg a felirat szövege. Ha a feliratban automatikus számozást kíván elérni (például: 1. ábra, 2. ábra stb.), akkor a bekezdésstílusban legyen benne a számozás. Lásd Futó feliratok készítése ábrákhoz és táblázatokhoz.

  Réteg

  Adja meg melyik réteghez tartozzon a felirat.

  Felirat csoportosítása a képpel

  Adja meg, hogy a kép és a felirat kerete csoportosítva van-e egymással.

Felirat készítése változó használatával

Ha a feliratváltozót tartalmazó szövegkeret érintkezik vagy egy csoportban van egy képpel, akkor a változó annak a képnek a metaadatát jeleníti meg.

Feliratváltozók
Feliratváltozók

A. Kép közelében nem lévő, feliratváltozót tartalmazó szövegkeret B. Kép közelébe helyezett szövegkeret 
 1. Szükség esetén definiálja a használni kívánt feliratváltozót. Lásd: Feliratváltozók definiálása.

 2. Hozza létre a felirat céljára használt szövegkeretet.

 3. Miközben a beszúrási pont a szövegkeretben van, válassza a Szöveg > Szöveges változók > Változó beszúrása parancsot, majd válassza ki a behelyezni kívánt feliratváltozót. Helyezze el az összes feliratváltozót, amelyet használni kíván.

 4. Helyezze a felirat szövegkeretét egy kép keretének közelébe, vagy csoportosítsa a felirat szövegkeretét a kép keretével.

Ha a feliratváltozó üres, szerkessze a kép metaadatát, majd a Hivatkozások panelen frissítse a képet. A metaadatok szerkesztéséhez lásd: Képfájlok metaadatainak szerkesztése.

Feliratváltozók definiálása

A feliratváltozók automatikusan frissülnek, amikor a feliratváltozót tartalmazó szövegkeretet egy kép közelébe helyezi. Alapbeállítás szerint a Név metaadat lesz változótípusként használva, amikor a Szöveg > Szöveges változók > Változó beszúrása > Kép neve parancsot kiválasztja. A Kép neve változó szerkeszthető, illetve új, metaadatokat szolgáltató változókat is lehet készíteni.

 1. Válassza a Szöveg > Szöveges változók > Definiálás menüparancsot.

 2. Válassza az „Új” elemet a létrehozáshoz, vagy a „Szerkesztés” elemet egy létező változó szerkesztéséhez.

 3. A Típus legyen Metaadat-felirat.

 4. Válasszon egy beállítást a Metaadat menüből.

 5. Adja meg a metaadat előtt és után megjelenítendő szöveget, majd válassza az OK elemet.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat