Felhasználói útmutató Mégse

Feliratok

 1. InDesign felhasználói útmutató
 2. Ismerje meg az InDesign programot
  1. Bevezetés az InDesign használatába
   1. Újdonságok az InDesign alkalmazásban
   2. Rendszerkövetelmények
   3. Gyakori kérdések
   4. A Creative Cloud Libraries használata
  2. Munkaterület
   1. A munkaterület alapjai
   2. Eszköztár
   3. Beállítások megadása
   4. Érintés munkaterület
   5. Alapértelmezett billentyűparancsok
   6. Dokumentum helyreállítása és visszavonása
 3. Dokumentumok létrehozása és elrendezése
  1. Dokumentumok és oldalak
   1. Dokumentumok létrehozása
   2. Munkavégzés a szülőoldalakkal
   3. Dokumentumoldalak szerkesztése
   4. Oldal méretének, margóinak és kifutóinak beállítása
   5. Fájlok és sablonok használata
   6. Könyvfájlok létrehozása
   7. Egyszerű oldalszámozás elhelyezése
   8. Oldalak, fejezetek és szakaszok számozása
   9. QuarkXPress- és PageMaker-dokumentumok konvertálása
   10. Tartalom megosztása
   11. Kezelt fájlokkal kapcsolatos alapvető munkafolyamatok ismertetése
   12. A dokumentumok mentése
  2. Rácsok
   1. Rácsok
   2. Rácsok formázása
  3. Elrendezési segédeszközök
   1. Vonalzók
 4. Tartalom hozzáadása
  1. Szöveg
   1. Szöveg hozzáadása keretekhez
   2. Szöveg összefűzése
   3. Arab és héber funkciók az InDesign programban
   4. Görbére írt szöveg létrehozása
   5. Felsorolás és számozás
   6. Szimbólumok és különleges karakterek
   7. Szövegtördelés
   8. Szövegváltozók
   9. QR-kód generálása
   10. Szövegszerkesztés
   11. Szöveg igazítása
   12. Szöveg körbefolyatása objektumok körül
   13. Rögzített objektumok
   14. Hivatkozott tartalom
   15. Bekezdésformázás
   16. Karakterek formázása
   17. Keresés/csere
   18. Helyesírás-ellenőrzés és nyelvi szótárak
  2. Tipográfia
   1. Betűtípusok használata az InDesign programban
   2. Alávágás és betűköz
  3. Szöveg formázása
   1. Szöveg formázása
   2. Munka a stíluscsomagokkal
   3. Tabulátorok és behúzások
  4. Szöveg áttekintése
   1. Változtatások nyomon követése és áttekintése
   2. Szerkesztői megjegyzések hozzáadása az InDesign programban
   3. PDF megjegyzéseinek importálása
  5. Hivatkozások hozzáadása
   1. Tartalomjegyzék létrehozása
   2. Lábjegyzetek
   3. Tárgymutató készítése
   4. Végjegyzetek
   5. Feliratok
  6. Stílusok
   1. Bekezdés- és karakterstílusok
   2. Stílusok leképezése, exportálása és kezelése
   3. Objektumstílusok
   4. Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok
   5. Munka a stílusokkal
   6. Sortávolság
  7. Táblázatok
   1. Táblázatok formázása
   2. Táblázatok létrehozása
   3. Táblázat- és cellastílusok
   4. Táblázatok kijelölése és szerkesztése
   5. Táblázat körvonalai és kitöltései
  8. Interaktivitás
   1. Hivatkozás
   2. Dinamikus PDF dokumentumok
   3. Könyvjelzők
   4. Gombok
   5. Űrlapok
   6. Animáció
   7. Kereszthivatkozások
   8. PDF-ek strukturálása
   9. Oldalváltások
   10. Mozgóképek és hangok
  9. Grafikák
   1. Görbék és alakzatok ismertetése
   2. Rajzolás a Ceruza eszközzel
   3. Rajzolás a Toll eszközzel
   4. Vonalak (körvonalak) beállításainak alkalmazása 
   5. Összetett görbék és alakzatok
   6. Görbék szerkesztése
   7. Vágógörbék
   8. Sarkok megjelenésének módosítása
   9. Objektumok igazítása és elosztása
   10. Csatolt vagy beágyazott grafikák
   11. Az AEM Assets kellékek átvitele
  10. Szín és átlátszóság
   1. Szín alkalmazása
   2. Importált grafikák színeinek használata
   3. Munka a színtárakkal
   4. Festékek keverése
   5. Színárnyalatok
   6. Direkt színek és műveleti színek ismertetése
   7. Színek keverése
   8. Színátmenetek
   9. Átlátszó grafika simítása
   10. Átlátszósági hatások hozzáadása
 5. Megosztás
  1. Az InDesign felhőalapú dokumentumainak kezelése
  2. InDesign felhőalapú dokumentumok | Gyakori kérdések
  3. Megosztás és együttműködés        
  4. Megosztás véleményezésre
  5. Egy megosztott InDesign-dokumentum véleményezése
  6. Visszajelzés-kezelés 
 6. Közzététel
  1. Elhelyezés, exportálás és közzététel
   1. Online közzététel
   2. Grafikák másolása, beillesztése
   3. Tartalom EPUB-exportálása
   4. Adobe PDF-beállítások
   5. Tartalom HTML-exportálása
   6. Exportálás Adobe PDF formátumba
   7. Exportálás JPEG formátumba
   8. HTML-exportálás
   9. A DPS és az AEM Mobile áttekintése
   10. Támogatott fájlformátumok
  2. Nyomtatás
   1. Füzet nyomtatása
   2. Nyomtatási jelek és kifutók
   3. Dokumentumok nyomtatása
   4. A festékek, a színbontás és a rácssűrűség
   5. Felülnyomás
   6. PostScript- és EPS-fájlok létrehozása
   7. Fájlok átadás előtti előzetes vizsgálata
   8. Bélyegképek és túlméretes dokumentumok nyomtatása
   9. PDF-ek előkészítése szolgáltatók számára
   10. Színbontások nyomtatásának előkészítése
 7. Az InDesign bővítése
  1. Automatizálás
   1. Adategyesítés
   2. Bővítmények
   3. A Capture bővítmény az InDesign alkalmazásban
   4. Parancsfájlkezelés
 8. Hibaelhárítás
  1. Javított problémák
  2. Összeomlás indításkor
  3. Beállítás mappa, csak olvasható probléma
  4. Fájlokkal kapcsolatos problémák hibaelhárítása
  5. Nem lehet PDF-fájlt exportálni
  6. Dokumentum-helyreállítás az InDesign alkalmazásban

A felirat egy értelmes szöveg, amely a kép alatt jelenik meg. Az InDesign több olyan feliratkészítési eljárást is kínál, amely a kép megadott metaadatát jeleníti meg. Az InDesign kínál egy speciális feliratváltozót, amely egy kép megadott metaadatát megjeleníti. Ha a feliratváltozót tartalmazó szövegkeret összeér vagy csoportosítva van egy képpel, akkor a változó megjeleníti az adott kép metaadatát. Felirat készíthető meglévő képhez, vagy a kép elhelyezésével egy időben, illetve készíthető egy szövegkeret, amely a feliratváltozót tartalmazza.

Kép metaadatából készített feliratok

Felirat létrehozása képből

Meglévő képhez tartozó felirat létrehozásakor készíthető statikus felirat, amely manuálisan módosítható, illetve készíthető élő felirat, amely frissül ha a kép vagy annak metaadata megváltozik. Például ha az élő feliratot egy másik kép mellé húzzuk, a felirat már ennek a másik képnek a metaadatát fogja megjeleníteni.

Amikor Élő felirat létrehozása műveletet végez, akkor az érvényben lévő feliratozási beállításoknak megfelelő módon, automatikusan létrejön egy új változó. Például ha a Leírás metaadattípus van a Felirat beállítása párbeszédpanelen kiválasztva, akkor egy „Élő metaadat-felirat: Leírás” nevű változó jön létre.

 1. A létrehozandó felirat tartalma és megjelenése az Objektum > Felirat > Felirat beállítása menüpont alatt végezhető el. Lásd: Felirat beállításainak megadása.

 2. Válassza az Objektum > Felirat > Élő felirat létrehozása, illetve Statikus felirat létrehozása parancsot.

Megjegyzés:

Hosszú szöveget (például: Leírás) megjelenítő élő felirat létrehozásakor a feliratban nem történik sortörés, mert a felirat egy változó. Ha a felirat egyetlen sorba sűrítve jelenik meg, akkor érdemes megfontolni az élő felirat statikus felirattá alakítását. Az élő felirat kijelölése után az Objektum > Felirat > Átalakítás statikus felirattá paranccsal alakítható át statikus felirattá.

Egy kép elhelyezésével egy időben is létrehozható statikus felirat. Az Elhelyezés párbeszédpanelen válassza a Rögzített feliratok létrehozása elemet, majd a kép elhelyezését követően helyezze el a felirat szövegkeretét.

Felirat beállításainak megadása

A létrehozandó felirat tartalmát és formátumát a Feliratok beállítása párbeszédpanelen lehet beállítani. Ezek a beállítások csak a jövőben létrehozott feliratokat érintik, a létezőket nem.

 1. Válassza az Objektum > Felirat > Felirat beállítása menüelemet.

 2. Válassza ki a használni kívánt metaadatot, valamint a metaadat előtt és után megjelenítendő szöveget.

 3. Több metaadatsor használatához kattintson a plusz jel ikonra.

 4. Adja meg az alábbi beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

  Szöveg előtte/Szöveg utána

  A megadott metaadat előtt és után megjelenítendő szöveg.

  Metaadatok

  Válasszon metaadat beállítást a listából (például: Leírás vagy Város).

  Igazítás

  Adja meg, hol legyen a képhez viszonyítva a felirat.

  Eltolás

  Adja meg, milyen messze legyen a felirat a kép melletti szövegkeret szélétől.

  Bekezdés stílusa

  Adja meg, mely bekezdésstílus szerint jelenjen meg a felirat szövege. Ha a feliratban automatikus számozást kíván elérni (például: 1. ábra, 2. ábra stb.), akkor a bekezdésstílusban legyen benne a számozás. Lásd Futó feliratok készítése ábrákhoz és táblázatokhoz.

  Réteg

  Adja meg melyik réteghez tartozzon a felirat.

  Felirat csoportosítása a képpel

  Adja meg, hogy a kép és a felirat kerete csoportosítva van-e egymással.

Felirat készítése változó használatával

Ha a feliratváltozót tartalmazó szövegkeret érintkezik vagy egy csoportban van egy képpel, akkor a változó annak a képnek a metaadatát jeleníti meg.

Feliratváltozók

A. Kép közelében nem lévő, feliratváltozót tartalmazó szövegkeret B. Kép közelébe helyezett szövegkeret 

 1. Szükség esetén definiálja a használni kívánt feliratváltozót. Lásd: Feliratváltozók definiálása.

 2. Hozza létre a felirat céljára használt szövegkeretet.

 3. Miközben a beszúrási pont a szövegkeretben van, válassza a Szöveg > Szöveges változók > Változó beszúrása parancsot, majd válassza ki a behelyezni kívánt feliratváltozót. Helyezze el az összes feliratváltozót, amelyet használni kíván.

 4. Helyezze a felirat szövegkeretét egy kép keretének közelébe, vagy csoportosítsa a felirat szövegkeretét a kép keretével.

Ha a feliratváltozó üres, szerkessze a kép metaadatát, majd a Hivatkozások panelen frissítse a képet. A metaadatok szerkesztéséhez lásd: Képfájlok metaadatainak szerkesztése.

Feliratváltozók definiálása

A feliratváltozók automatikusan frissülnek, amikor a feliratváltozót tartalmazó szövegkeretet egy kép közelébe helyezi. Alapbeállítás szerint a Név metaadat lesz változótípusként használva, amikor a Szöveg > Szöveges változók > Változó beszúrása > Kép neve parancsot kiválasztja. A Kép neve változó szerkeszthető, illetve új, metaadatokat szolgáltató változókat is lehet készíteni.

 1. Válassza a Szöveg > Szöveges változók > Definiálás menüparancsot.

 2. Válassza az „Új” elemet a létrehozáshoz, vagy a „Szerkesztés” elemet egy létező változó szerkesztéséhez.

 3. A Típus legyen Metaadat-felirat.

 4. Válasszon egy beállítást a Metaadat menüből.

 5. Adja meg a metaadat előtt és után megjelenítendő szöveget, majd válassza az OK elemet.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba