Felhasználói útmutató Mégse

Sortávolság

 1. InDesign felhasználói útmutató
 2. Ismerje meg az InDesign programot
  1. Bevezetés az InDesign használatába
   1. Újdonságok az InDesign alkalmazásban
   2. Rendszerkövetelmények
   3. Gyakori kérdések
   4. A Creative Cloud Libraries használata
  2. Munkaterület
   1. A munkaterület alapjai
   2. Eszköztár
   3. Beállítások megadása
   4. Érintés munkaterület
   5. Alapértelmezett billentyűparancsok
   6. Dokumentum helyreállítása és visszavonása
   7. Capture bővítmény
 3. Dokumentumok létrehozása és elrendezése
  1. Dokumentumok és oldalak
   1. Dokumentumok létrehozása
   2. Munkavégzés a szülőoldalakkal
   3. Dokumentumoldalak szerkesztése
   4. Oldal méretének, margóinak és kifutóinak beállítása
   5. Fájlok és sablonok használata
   6. Könyvfájlok létrehozása
   7. Egyszerű oldalszámozás elhelyezése
   8. Oldalak, fejezetek és szakaszok számozása
   9. QuarkXPress- és PageMaker-dokumentumok konvertálása
   10. Tartalom megosztása
   11. Kezelt fájlokkal kapcsolatos alapvető munkafolyamatok ismertetése
   12. A dokumentumok mentése
  2. Rácsok
   1. Rácsok
   2. Rácsok formázása
  3. Elrendezési segédeszközök
   1. Vonalzók
 4. Tartalom hozzáadása
  1. Szöveg
   1. Szöveg hozzáadása keretekhez
   2. Szöveg összefűzése
   3. Arab és héber funkciók az InDesign programban
   4. Görbére írt szöveg létrehozása
   5. Felsorolás és számozás
   6. Szimbólumok és különleges karakterek
   7. Szövegtördelés
   8. Szövegváltozók
   9. QR-kód generálása
   10. Szövegszerkesztés
   11. Szöveg igazítása
   12. Szöveg körbefolyatása objektumok körül
   13. Rögzített objektumok
   14. Hivatkozott tartalom
   15. Bekezdésformázás
   16. Karakterek formázása
   17. Keresés/csere
   18. Helyesírás-ellenőrzés és nyelvi szótárak
  2. Tipográfia
   1. Betűtípusok használata az InDesign programban
   2. Alávágás és betűköz
  3. Szöveg formázása
   1. Szöveg formázása
   2. Munka a stíluscsomagokkal
   3. Tabulátorok és behúzások
  4. Szöveg áttekintése
   1. Változtatások nyomon követése és áttekintése
   2. Szerkesztői megjegyzések hozzáadása az InDesign programban
   3. PDF megjegyzéseinek importálása
  5. Hivatkozások hozzáadása
   1. Tartalomjegyzék létrehozása
   2. Lábjegyzetek
   3. Tárgymutató készítése
   4. Végjegyzetek
   5. Feliratok
  6. Stílusok
   1. Bekezdés- és karakterstílusok
   2. Stílusok leképezése, exportálása és kezelése
   3. Objektumstílusok
   4. Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok
   5. Munka a stílusokkal
   6. Sortávolság
  7. Táblázatok
   1. Táblázatok formázása
   2. Táblázatok létrehozása
   3. Táblázat- és cellastílusok
   4. Táblázatok kijelölése és szerkesztése
   5. Táblázat körvonalai és kitöltései
  8. Interaktivitás
   1. Hivatkozás
   2. Dinamikus PDF dokumentumok
   3. Könyvjelzők
   4. Gombok
   5. Űrlapok
   6. Animáció
   7. Kereszthivatkozások
   8. PDF-ek strukturálása
   9. Oldalváltások
   10. Mozgóképek és hangok
   11. Űrlapok
  9. Grafikák
   1. Görbék és alakzatok ismertetése
   2. Rajzolás a Ceruza eszközzel
   3. Rajzolás a Toll eszközzel
   4. Vonalak (körvonalak) beállításainak alkalmazása 
   5. Összetett görbék és alakzatok
   6. Görbék szerkesztése
   7. Vágógörbék
   8. Sarkok megjelenésének módosítása
   9. Objektumok igazítása és elosztása
   10. Csatolt vagy beágyazott grafikák
   11. Az AEM Assets kellékek átvitele
  10. Szín és átlátszóság
   1. Szín alkalmazása
   2. Importált grafikák színeinek használata
   3. Munka a színtárakkal
   4. Festékek keverése
   5. Színárnyalatok
   6. Direkt színek és műveleti színek ismertetése
   7. Színek keverése
   8. Színátmenetek
   9. Átlátszó grafika simítása
   10. Átlátszósági hatások hozzáadása
 5. Megosztás
  1. Az InDesign felhőalapú dokumentumainak kezelése
  2. InDesign felhőalapú dokumentumok | Gyakori kérdések
  3. Megosztás és együttműködés        
  4. Megosztás véleményezésre
  5. Egy megosztott InDesign-dokumentum véleményezése
  6. Visszajelzés-kezelés 
 6. Közzététel
  1. Elhelyezés, exportálás és közzététel
   1. Online közzététel
   2. Grafikák másolása, beillesztése
   3. Tartalom EPUB-exportálása
   4. Adobe PDF-beállítások
   5. Tartalom HTML-exportálása
   6. Exportálás Adobe PDF formátumba
   7. Exportálás JPEG formátumba
   8. HTML-exportálás
   9. A DPS és az AEM Mobile áttekintése
   10. Támogatott fájlformátumok
  2. Nyomtatás
   1. Füzet nyomtatása
   2. Nyomtatási jelek és kifutók
   3. Dokumentumok nyomtatása
   4. A festékek, a színbontás és a rácssűrűség
   5. Felülnyomás
   6. PostScript- és EPS-fájlok létrehozása
   7. Fájlok átadás előtti előzetes vizsgálata
   8. Bélyegképek és túlméretes dokumentumok nyomtatása
   9. PDF-ek előkészítése szolgáltatók számára
   10. Színbontások nyomtatásának előkészítése
 7. Az InDesign bővítése
  1. Automatizálás
   1. Adategyesítés
   2. Bővítmények
   3. A Capture bővítmény az InDesign alkalmazásban
   4. Parancsfájlkezelés
 8. Hibaelhárítás
  1. Javított problémák
  2. Összeomlás indításkor
  3. Beállítás mappa, csak olvasható probléma
  4. Fájlokkal kapcsolatos problémák hibaelhárítása
  5. Nem lehet PDF-fájlt exportálni
  6. Dokumentum-helyreállítás az InDesign alkalmazásban

Sortávolság – ismertető

A szövegsorok közötti függőleges térköz a sortávolság. A program az adott sor alapvonala és a fölötte lévő sor alapvonala közötti távolságot tekinti a sortávolságnak. Az alapvonal az a láthatatlan vonal, amelyen a legtöbb (lemenő nélküli) betű elhelyezkedik.

Az automatikus sortávolság alapértelmezett beállítása a szövegméret 120%-ára állítja a sortávolságot (10 pontos szöveg esetén például 12 pontosra). Ha aktív az automatikus sortávolság, az InDesign zárójelek között jeleníti meg a sortávolság értékét a Karakter panel Sortávolság menüjében.

Sortávolság

A. Sortávolság B. Szövegmagasság C. Egy adott szó nagyobb szövegmérete az adott sorhoz tartozó sortávolságot növeli 

Sortávolság módosítása

A sortávolság alapértelmezés szerint egy karakterekhez rendelt attribútum, így egyazon bekezdésen belül több sortávolságérték is alkalmazható. Egy adott szövegsor legnagyobb sortávolságértéke egyben a sor sortávolságát is meghatározza. Megszabható azonban, hogy a sortávolság a teljes bekezdésre vonatkozzon, ne pedig a bekezdésen belüli szövegre. Ez a beállítás nincs hatással a már meglévő keretek sortávolságára.

Kijelölt szöveg sortávolságának megváltoztatása

 1. Jelölje ki a módosítandó szöveget.
 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Válasszon sortávolság-beállítást a Karakter panel vagy a vezérlőpult Sortávolság listájában .

  • Jelölje ki az aktuális sortávolságértéket, és írjon be egy újat.

  • Bekezdésstílus létrehozása közben az Alapvető karakterformázások panellel módosíthatja a sortávolságot.

Ha az InDesign nem veszi figyelembe a sortávolság változását, ez a Függőleges igazítás vagy a Szövegrácshoz igazítás beállítás miatt lehet. Válassza az Objektum > Szövegkeretek beállítását, ellenőrizze, hogy a Függőleges igazítás Felsőre van állítva, és azt, ne legyen bekapcsolva a Szövegrácshoz igazítás a Bekezdés panelen, a Vezérlőpulton vagy a bekezdés stílusában.

Megjegyzés:

A függőleges sorköz szöveg szövegrácshoz igazításával is beállítható. Ha be van állítva a szövegrács, akkor annak beállítása elsőbbséget élvez a sortávolság értékével szemben.

Az alapértelmezett sortávolság százalékos értékének módosítása

 1. Jelölje ki a módosítandó bekezdéseket.
 2. Kattintson a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult menüjének Sorkizárás parancsára.
 3. Írja be az új százalékos értéket az Automata sortávolság mezőbe. A legkisebb megadható érték 0%, a legnagyobb pedig 500%.
Megjegyzés:

A Vezérlőpult Sortávolság felugró menüjében lévő Automata lehetőség a karakterméret arányaként (%) állítja be az Automatikus sortávolság értékét az Igazítás párbeszédpanelen. Az alapértelmezett érték szövegkeret esetében 175%, keretrács esetében 100%.

Sortávolság alkalmazása teljes bekezdésekre

 1. Kattintson a Szerkesztés menü Beállítások almenüjének Szöveg parancsára (Windows) vagy az InDesign menü Beállítások almenüjének Szöveg parancsára (Macintosh).
 2. Jelölje be a Sortávolság alkalmazása a teljes bekezdésre jelölőnégyzetet, és kattintson az OK gombra.
Megjegyzés:

Ha karakterstílus használatával alkalmazza a szövegre a sortávolságot, ez utóbbi csak arra a szövegre van hatással, amelyre a stílus vonatkozik, tehát nem a teljes bekezdésre, függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a Sortávolság alkalmazása a teljes bekezdésre jelölőnégyzet.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba