Rögzített objektumok ismertetése

A rögzített objektumok olyan elemek, például képek vagy szövegmezők, amelyek adott szövegrészhez vannak csatolva – azaz rögzítve. A rögzített objektumok a rögzítőt tartalmazó szöveggel együtt mozognak annak újrafolyatásakor. Az adott sorral vagy szövegrésszel társítani kívánt objektumokat, például az egy bizonyos szóhoz kapcsolódó széljegyzeteket, feliratokat, ábrákat vagy ikonokat célszerű rögzíteni.

Rögzített objektum létrehozásához illessze be vagy helyezze az objektumot (vagy keretet) a szövegbe a Szöveg eszközzel vagy a Rögzített objektum beszúrása paranccsal. Objektum elhelyezésekor az Adobe InDesign CS4 rögzítési jelölőt helyez el a beszúrási ponton. A rögzített objektum örökli annak a szövegkeretnek az elforgatási és döntési jellemzőit, amelyhez rögzítve van, még ha maga az objektum kívül esik is a szövegkereten. Ezek a jellemzők az objektum kijelölése után módosíthatók.

A rögzített objektumok az alábbi pozíciókat használhatják:

Sorközi

A rögzített objektumot a beszúrási pont alapvonalához igazítja. Az alapvonalhoz képest az objektumot az Y eltolás módosításával mozdíthatja el. Ez a rögzített objektumok alaptípusa. Az InDesign korábbi verzióiban ezeket az objektumokat beágyazott grafikáknak hívták.

Sor fölött

A rögzített objektumot a sor fölé helyezi, a következő igazítási lehetőségekkel: Balra, Középre, Jobbra, Gerinc felé, Gerinctől, és (Szövegigazítás). A Szövegigazítás a rögzítési jelölőt tartalmazó bekezdés igazítása.

Egyedi

A rögzített objektumot a Rögzített objektum beállításai párbeszédpanelen megadott pozícióba helyezi. Az objektum bárhová helyezhető a szövegkereten kívül vagy belül.

Megjegyzés:

Görbére írt szöveggel szövegközi és sor fölötti objektumok is használhatók. (Lásd: Rögzített objektumok hozzáadása görbére írt szöveghez.)

tg_01
Dokumentumminta rögzített objektumokkal

A. Szövegközi pozíció B. Sor fölötti pozíció (balra igazítva) C. Egyéni pozíció (a szövegkeret széléhez igazítva) 

Tim Cole ismerteti a rögzített keretek gyors beillesztését (angol nyelven): Anchored Frames Productivity Shortcut.

Rögzített objektum létrehozása

Ha az objektum még nem helyezhető a dokumentumba (például egy meg nem írt széljegyzet szövege), a később hozzáadandó tartalom számára létrehozhat egy üres rögzített keretet. A rögzített keret bármikor átméretezhető, pozícióbeállításai pedig automatikusan frissülnek.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Rögzített objektum hozzáadásához a Szöveg eszközzel helyezzen el beszúrási pontot ott, ahol az objektum szerkesztőpontját szeretné megjeleníteni, majd helyezze el vagy illessze be az objektumot.

  Megjegyzés:

  Ha az objektum kerete magasabb, mint a környező szövegsor, akkor a szöveg átfedheti az importált képet, vagy a sor fölött nagyobb térköz keletkezhet. Ilyenkor érdemes másik rögzítési pozíciót választani, bekezdésen belüli vagy bekezdészáró sortörést beszúrni, a szövegközi objektumot átméretezni vagy módosítani a környező sorok sortávolságát.

  • Létező objektum rögzítéséhez jelölje azt ki, és válassza a Szerkesztés > Kivágás parancsot. Ezután a Szöveg eszközzel helyezze el a beszúrási pontot az objektum kívánt helyére, majd válassza a Szerkesztés > Beillesztés parancsot. Alapértelmezés szerint a rögzített objektum pozíciója szövegközi.

  • Ha el nem készült objektumhoz (például egy meg nem írt széljegyzet szövegéhez) helyőrzőkeretet szeretne hozzáadni, a Szöveg eszközzel helyezze el a beszúrási pontot a szerkesztőpont kívánt helyére, majd válassza az Objektum > Rögzített objektum > Beszúrás parancsot.

  Megjegyzés:

  A szöveg karaktereit szövegkörvonalak létrehozásával lehet rögzíteni. A körvonalak létrehozása a karaktereket automatikusan szövegközi rögzített objektumokká alakítja.  

 2. Az objektum elhelyezéséhez jelölje azt ki valamelyik kijelölési eszközzel, majd válassza az Objektum > Rögzített objektum > Beállítások parancsot. Adja meg a kívánt beállításokat.

Megjegyzés:

A Rögzített objektum párbeszédpanel kihagyásához használja a Rögzített objektum beszúrása/Ugrás rögzítés jelölőjére billentyűparancsot. A funkcióhoz tartozó billentyűparancsot definiálni kell a billentyűparancs-szerkesztőben (a Szöveg és táblázatok területen). A billentyűparancsot kétszer lenyomva az objektum kijelölése megszűnik, és a kurzor visszakerül a főszövegbe. (Lásd: Billentyűparancs-készletek használata.)

Beszúrt rögzített objektumok beállításai

Ha helyőrzőt szúr be rögzített objektum számára, a tartalomhoz a következő beállításokat adhatja meg:

Tartalom

A helyőrzőkeretbe kerülő objektum típusát adja meg.

Megjegyzés:

Ha a Szöveg értéket választja, a szövegkeretben beszúrási pont jelenik meg, a Grafika vagy Nincs meghatározva érték esetén az InDesign kijelöli az objektumkeretet.

Objektumstílus

Az objektum formázásához használni kívánt stílust adja meg. Ha definiált és mentett objektumstílusokat, akkor azok megjelennek a menüben.

Bekezdés stílusa

Az objektum formázásához használni kívánt bekezdésstílust adja meg. Ha definiált és mentett bekezdésstílusokat, akkor azok megjelennek a menüben.

Megjegyzés:

Ha az objektumstílushoz van engedélyezve bekezdésstílus, és a Bekezdésstílus menüből ettől eltérő stílust választ, vagy ha módosítja a stílushoz tartozó Rögzített pozíció beállításait, az Objektumstílus menüben egy pluszjel (+) jelenik meg, jelezve a felülbírálást.

Magasság és szélesség

Adja meg a helyőrzőkeret méreteit.

A Szövegen belül és Sor fölött pozíciók beállításai

Ha a Rögzített objektum beállításai párbeszédpanelen a Pozíció menüből a Soron belül vagy sor felett beállítást választja, a rögzített objektumok pozícióinak beállításához a következő beállítások állnak rendelkezésre. (Ezek a Rögzített objektum beszúrása párbeszédpanelen is elérhetők.)

Sorközi

A rögzített objektum alját az alapvonalhoz igazítja. A szövegközi objektumok az y tengelyen történő mozgatáskor korlátozottak: az objektum teteje nem kerülhet az alsó vezető infó alá, az alja pedig a felső vezető infó fölé.

Y eltolás

Az alapvonal pozícióját szabályozza. Az objektumot függőleges irányban az egérrel is húzhatja a lapon.

Sor fölött

Az objektumot a rögzítési jelölőt tartalmazó szövegsor fölé és a fölötte levő sor alá igazítja.

Igazítás

A következő beállítások érhetők el:

Balra, Jobbra és Középre

Az objektum igazítása a szövegoszlopon belül. Ezek a beállítások figyelmen kívül hagyják a bekezdés behúzási értékeit, és az objektumot a teljes oszlopon belül igazítják.

Gerinc felé és Gerinctől

Az objektum igazítása jobbra vagy balra, attól függően, hogy az oldalpár melyik felén helyezkedik el. Ezek a beállítások figyelmen kívül hagyják a bekezdés behúzási értékeit, és az objektumot a teljes oszlopon belül igazítják.

(Szövegigazítás)

Az objektum igazítása a bekezdés által meghatározott módon. Ez a beállítás az objektum igazításakor figyelembe veszi a bekezdés behúzási értékeit.

Térköz előtte

Az objektum pozícióját a megelőző szövegsor vezető infójának aljához képest adja meg. A pozitív értékek lejjebb helyezik az objektumot és az alatta levő szöveget. A negatív értékek az objektum alatti szöveget az objektum felé mozdítják el. A maximális negatív érték az objektum magassága.

Térköz utána

Az objektum pozícióját az alatta levő sor első karakterének nagybetű-magasságához képest adja meg. A 0 érték az objektum alját a nagybetű magasságához igazítja. A pozitív értékek az objektum alatti szöveget lefelé (az objektum aljától távolabbra) helyezik. A negatív értékek az objektum alatti szöveget felfelé (az objektum felé) mozdítják el.

tg_02
A Térköz előtte és Térköz utána beállítások használata

A. A Térköz előtte beállítás 0P10 értékre állítása az objektumot és a hozzá társított szöveget távolabb viszi a fölötte levő sortól. B. A Térköz utána beállítás 0p10 értékre állítása az objektumot és a fölötte levő szövegsort távolabb viszi a hozzá társított szövegsortól (lent). 

Megjegyzés:

A Sor fölött beállítású rögzített objektumok mindig a szerkesztőpontot tartalmazó sornál maradnak; a szöveg nem rendeződik úgy, hogy az objektum az egyik lap aljára, a rögzítési jelölő sora pedig a következő lap tetejére kerüljön.

Egyéni pozíció beállításai

Egyéni pozíciójú rögzített objektum elhelyezésekor az alábbi beállítások állnak rendelkezésre. Ezeket a Rögzített objektum beszúrása és a Rögzített objektum beállításai párbeszédpaneleken adhatja meg. A beállítások használatának részletes ismertetése az Egyéni pozíciójú rögzített objektum elhelyezése című szakaszban olvasható.

Gerinchez viszonyítva

Itt adhatja meg, hogy az objektum igazítása a gerinchez viszonyítva történjen. A beállítás kiválasztásakor a Rögzített objektum referenciapontja kis felbontású nézőkép jelenik meg oldalpárként. A két oldal egymás tükörképe. A beállítás hatására az oldalpár egyik oldalán, például a külső margón levő objektumok a külső margón maradnak akkor is, ha a szöveg a szembeni lapra tördelődik át.

tg_06
A Gerinchez viszonyítva beállítás használata

A. A Gerinchez viszonyítva nincs bejelölve: az objektum a szövegkeret bal oldalán marad, amikor a szöveg áttördelődik az oldalpár jobb felére. B. A Gerinchez viszonyítva be van jelölve: az objektum az oldal külső szélén marad, amikor a szöveg áttördelődik az oldalpár jobb felére. 

Megjegyzés:

Ha a Gerinchez viszonyítva beállítás kiválasztása után módosítja az X eltolás értékét, az objektum más irányba mozdulhat el. Ennek az az oka, hogy az elmozdulás iránya részben attól függ, az oldalpár melyik felén van az objektum.

Rögzített objektum referenciapontja 

Itt adhatja meg, hogy az objektum mely pontját szeretné az oldalon található helyhez igazítani (amelyet a Rögzített pozíció referenciapontja jelöl). Ha például az objektum jobb oldalát szeretné egy oldalelemhez, például egy szövegkerethez igazítani, kattintson a kisfelbontású nézőképen a jobb szélre. A referenciaponttal kapcsolatban további tájékoztatást az Egyéni pozíciójú rögzített objektum elhelyezése című szakaszban talál.

Rögzített pozíció referenciapontja 

Az oldal azon pontját adja meg (az X és Y a következőhöz viszonyítva beállításokkal összhangban), amelyhez az objektumot igazíthatja. Ha például az X a következőhöz viszonyítva beállításnál a Szövegkeret, az Y a következőhöz viszonyítva beállításnál pedig a Sor (Alapvonal) értéket adta meg, a kis felbontású nézőkép a szövegkeret vízszintes területét, illetve az objektum szerkesztőpontját tartalmazó szövegsor függőleges területét jelképezi. A nézőkép bal szélső pontjára kattintva az objektum referenciapontja  a szövegkeret bal széléhez és a szöveg alapvonalához igazodik.

tg_03
Az objektum jobb széle a szövegkeret bal széléhez igazítva

Megjegyzés:

Az X a következőhöz viszonyítva és az Y a következőhöz viszonyítva beállítások értékétől függően a Rögzített pozíció referenciapontja kis felbontású nézőkép három vagy kilenc pozíciót jelenít meg. A sorral kapcsolatos beállítások, például a Sor (Alapvonal) három lehetőséget kínálnak (balra középen, középen és jobbra középen), mivel a függőleges pozicionálást a szövegben levő rögzítési jelölő adja meg.

X a következőhöz viszonyítva

Itt adhatja meg, mit szeretne a vízszintes igazítás alapjaként használni. A Szövegkeret értékkel például az objektumot a szövegkeret bal vagy jobb széléhez, illetve a közepéhez igazíthatja. A vízszintes igazítás pontos helye függ a választott referenciapontoktól és az X eltoláshoz esetlegesen megadott értéktől.

Ha például azt szeretné, hogy az objektum jobb szélével az oldalmargóhoz igazítva jelenjen meg, az X a következőhöz viszonyítva beállításnál adja meg az Oldalmargó értéket, és a Rögzített objektum referenciapontja kis felbontású nézőképen a jobb szélső, a Rögzített pozíció referenciapontja nézőképen pedig a bal szélső pontot válassza.

tg_04
Az X a következőhöz viszonyítva beállítás

A)Az objektum jobb oldalának a szövegkeret bal oldalához igazítása  B) Az objektum jobb oldalának az oldalmargó bal oldalához igazítása

X eltolás

Balra vagy jobbra mozdítja az objektumot. Az elmozdulás iránya a referenciaponttól függ. Ha az oldalelem közepéhez igazít, a pozitív értékek az objektumot jobbra mozdítják. Az elmozdulás iránya függ attól is, hogy a Gerinchez viszonyítva beállítás aktív-e.

Y a következőhöz viszonyítva

Itt adhatja meg, mihez igazítja függőlegesen az objektumot. Az Oldal széle érték választásával például az oldal széléhez viszonyítva igazíthatja az objektumot a lap tetejéhez, közepéhez vagy aljához. A Rögzített pozíció referenciapontja adja meg, hogy az objektum az adott oldalelem tetejéhez, közepéhez vagy aljához igazodik. Sor jellegű beállítás, például a Sor (Alapvonal) választásakor a Rögzített pozíció referenciapontja csak a középső vízszintes pontsort jeleníti meg.

tg_07
Az Y a következőhöz viszonyítva beállítás

A. Az objektum teteje a felső oldalszélhez igazodik B. Az objektum alja az alsó oldalszélhez igazodik 

Y eltolás

Felfelé vagy lefelé mozdítja az objektumot. A pozitív értékek az objektumot lefelé mozdítják.

Alsó és felső hasábhatárok között

Az objektumot a szöveghasábban tartja, ha az áttördelt szöveg miatt az kívül kerülne a határokon. Ilyen esetben vagy az objektum alja igazodik az alsó belső margóhoz, vagy a teteje a felsőhöz. Előfordul például, hogy egy rögzített objektum a szövegsor szélén vagy a hasáb közepén is megfelelően jelenik meg, de ha a beállítást kikapcsolva a rögzítési jelölő a hasáb aljára tördelődik, az objektum a hasábszél alá kerül vagy lelóg a lapról. Ha a beállítás be van kapcsolva, az objektumot nem lehet a hasábhatárok alá vagy fölé húzni. Az objektum átméretezéskor szükség esetén az alsó vagy felső hasábhatárhoz igazodik. A beállítás csak akkor érhető el, ha az Y a következőhöz viszonyítva menüben sor jellegű beállítást, például a Sor (Alapvonal) lehetőséget választja.

Megjegyzés:

Ha az InDesign áthelyezi az objektumot, hogy az a hasábhatárokon belül maradjon, az Y eltolás megadott értéke mellett a párbeszédpanelen egy pluszjel (+) jelenik meg.

Kézi elhelyezés megakadályozása

Meggátolja a rögzített objektum húzással vagy elmozdítással történő mozgatását.

Betűtípusok

Megjeleníti a végrehajtott pozíciómódosításokat az oldalon.

Egyéni pozíciójú rögzített objektum elhelyezése

Vegye figyelembe az alábbiakat, ha a Rögzített objektum beállításai párbeszédpanellel helyez el egyéni pozíciójú rögzített objektumokat.

 • Az egyéni pozíció beállításai között négy fő elem található: a két referenciapont-nézőkép, valamint az X és Y a következőhöz viszonyítva menük. E beállítások együttesen adják meg az objektum pozícióját. Az X a következőhöz viszonyítva és Y a következőhöz viszonyítva beállítások értéke például befolyásolja, hogy mit jelenít meg a Rögzített pozíció referenciapontja: ez lehet szövegkeret, egy hasáb valamely szövegsora, vagy egy teljes oldal. Az alábbi kép mutatja be, hogyan módosíthatja az objektum helyét másik referenciapontot választva, az X és Y a következőhöz viszonyítva beállításokat változatlanul hagyva.

tg_05
A rögzített objektum helyének módosítása (X a következőhöz viszonyítva értéke Szövegkeret, Y a következőhöz viszonyítva értéke Sor (Alapvonal))

A) A jobb alsó pont kiválasztása a Rögzített objektum nézőképen és a bal középsőé a Rögzített pozíció nézőképen. B) Rögzített objektum nézőkép pontjának megváltoztatása bal felső sarokra és a Rögzített pozíció nézőkép pontjának meghagyása bal középenC) Rögzített objektum nézőkép pontjának meghagyása bal felsőként és a Rögzített pozíció nézőkép pontjának megváltoztatása jobb középre

 • Ha olyan rögzített objektumot szeretne létrehozni, amely megtartja pozícióját az oldalon (például a bal felső sarokban) a szöveg áttördelésekor, és csak akkor mozdul el, ha a szöveg másik oldalra tördelődik át, rögzítse az objektumot oldalmargóhoz vagy oldalszélhez. Állítsa például az X a következőhöz viszonyítva és Y a következőhöz viszonyítva beállításokat egyaránt Oldalmargó értékre, és adja meg az objektumnak  és az oldalelemnek  egyaránt a bal felső referenciapontot. A szöveg áttördelésekor az objektum a bal felső sarokban marad, az oldalmargókon belül. Csak akkor mozdul el (az adott oldal bal felső sarkába), ha a szerkesztőpontot tartalmazó szövegsor másik oldalra kerül.

tg_08
Rögzített objektum pozicionálása az oldal adott helyére

A) Objektum pozicionálása az Oldalmargó vagy Oldalszél X és Y-hoz a következőhöz viszonyítva B) Szöveg áttördelésekor az objektum nem követi a szöveget, amíg a szöveg másik oldalra kerül

 • Ha az objektumot egy adott szövegsorhoz szeretné igazítani úgy, hogy az adott szöveget kövesse áttördeléskor, az Y a következőhöz viszonyítva menüből válasszon Sor típusú beállítást.

 • Ha az objektumot egy szövegkereten belül, de nem valamely sorhoz kötve szeretné rögzíteni, az X a következőhöz viszonyítva menüből válassza a Szövegkeret beállítást.

 • Ha az objektumot a margóhoz szeretné igazítani (például egy oldalsávhoz, amely a külső margón marad a szöveg áttördelésekor), válassza a Gerinchez viszonyítva lehetőséget.

 1. Jelölje ki az objektumot, majd válassza az Objektum > Rögzített objektum > Beállítások parancsot.
 2. A Pozíció menüben válassza az Egyéni elemet.

  Megjegyzés:

  Ha szeretné látni, hogyan mozdul el az objektum a beállítások megadásakor, a párbeszédpanel alján jelölje be az Előnézet jelölőnégyzetet.

 3. Ha az objektumot az oldal ugyanazon felén szeretné tartani, válassza a Gerinchez viszonyítva lehetőséget. Így érheti el például, hogy az objektum mindig a külső margón jelenjen meg, függetlenül attól, hogy az oldalpár melyik oldalán van.
 4. Kattintson a Rögzített objektum referenciapontja kisfelbontású nézőképen  arra a pontra, amely az objektum igazításhoz használt pontját jelképezi.
 5. Az X a következőhöz viszonyítva menüből válassza ki azt az oldalelemet, amelyet a vízszintes objektumigazítás alapjaként szeretne használni. A szövegkeret jobb vagy bal oldalához, illetve közepéhez történő igazításhoz például válassza a Szövegkeret lehetőséget.
 6. Az Y a következőhöz viszonyítva menüből válassza ki azt az oldalelemet, amelyet a függőleges objektumigazítás alapjaként szeretne használni. Ha például az objektumot a rögzítéshez használt szöveg alapvonalához szeretné igazítani, válassza a Sor (Alapvonal) lehetőséget).
 7. Kattintson a Rögzített pozíció referenciapontja kisfelbontású nézőképen  arra a pontra, amely azt jelképezi, hogy az X és Y a következőkhöz viszonyítva menükből választott oldalelemekhez képest hová szeretné igazítani az objektumot.
 8. Az objektum igazítási ponttól való elmozdításához adjon meg X eltolás vagy Y eltolás értéket.
 9. Ha azt szeretné, hogy az objektum ne lógjon túl a hasábhatárokon a szöveg áttördelésekor, válassza az Alsó és felső hasábhatárok között lehetőséget. A beállítás csak akkor érhető el, ha az Y a következőhöz viszonyítva menüben sor jellegű beállítást, például a Sor (Alapvonal) lehetőséget választja.
 10. Kattintson az OK gombra.

Rögzített objektumok áthúzással (CS5.5)

Rögzített objektumok áthúzással (CS5.5)

Egy meglévő objektumot egy szövegkeretbe áthúzva lehet rögzíteni vagy áthelyezni. A Kijelölés vagy a Közvetlen kijelölés  eszközzel jelölje ki az objektumot, majd húzza át a kék négyzetet a szövegkeret jobb felső sarkának közelébe. Tegye a következők egyikét:

 • A meglévő objektum rögzítéséhez húzza át a kék négyzetet oda, ahová az objektumot rögzíteni kívánja.

 • Szövegközi objektum létrehozásához a Shift billentyű nyomva tartása mellett húzza a kék négyzetet oda, ahol az objektumnak meg kell jelennie.

 • Ha a rögzített objektumhoz beállításokat kíván megadni, akkor az Alt (Windows) vagy Option (Mac OS) billentyű nyomva tartása mellett húzza át a kék négyzetet oda, ahol a rögzített objektumnak meg kell jelennie.

Az Adobe ajánlja

Az Adobe ajánlja
<a href="http://goo.gl/9ag2w">Rögzített objektumok áthúzása</a>
Brian Wood

Rögzített objektumok kijelölése és másolása

A Kijelölési eszközzel egyszerre csak egy rögzített objektumot jelölhet ki. A Szöveg eszközzel kijelölhet olyan szövegtartományt, amelyhez több rögzített objektum is tartozik. Ha több rögzítési jelölőt is kijelöl a Szöveg eszközzel, akkor a rögzített objektumok pozícióbeállításait egyszerre módosíthatja.

Megjegyzés:

Ha több rögzített objektum is van ugyanazon pozícióban, például egy szövegsorhoz két, ugyanolyan pozícióbeállításokkal rendelkező rögzített objektum is csatolva van, akkor az objektumok átfedik egymást.

Rögzített objektum jelölőjét tartalmazó szöveg másolásakor a rögzített objektum is másolásra kerül. Ha egy rögzített objektumot másol, majd a szövegen kívülre illeszt be, akkor az szöveghez nem csatolt független képpé válik.

Rögzített objektumok jelölőinek megtekintése az oldalon

A szerkesztőpontok és a szöveghez való viszonyuk megtekintéséhez jelenítse meg az objektumjelölőket. Tegye a következők valamelyikét:

 • A szövegben levő rögzítési jelölők  megtekintéséhez válassza a Szöveg > Rejtett karakterek megjelenítése parancsot.
 • Ha a rögzítési jelölőt és a társított egyéni pozíciójú objektumot szaggatott vonallal szeretné összekötni, jelölje ki az objektumot, és válassza a Nézet > Extrák > Szövegláncok megjelenítése parancsot. A lánc a rögzítési jelölőtől a rögzített objektum jelenlegi nézőképpontjáig húzódik.
 • A rögzített objektumokon levő rögzítési jelölők  megtekintéséhez válassza a Nézet > Extrák > Keret szegélyének megjelenítése parancsot. A rögzítési jelölők megjelenítése révén egyszerű megkülönböztetni a rögzített objektumokat.

Rögzített objektum kézi áthelyezése az oldalon

A keret elmozdításával a hozzá rögzített objektumok is elmozdulnak, hacsak azok nem a margókhoz vagy az oldalakhoz viszonyulnak.

Megjegyzés:

Rögzített objektum elmozdítása előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta a Kézi elhelyezés megakadályozása beállítást a Rögzített objektumok párbeszédpanelen, vagy kattintson az Objektum > Hely rögzítésének feloldása parancsra.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Szövegközi rögzített objektumok áthelyezéséhez jelölje ki az objektumot a Kijelölési eszközzel  vagy a Közvetlen kijelölési eszközzel , majd húzza függőlegesen. A szövegközi objektumok csak függőlegesen helyezhetők át.

  Megjegyzés:

  Ha szövegközi vagy sor fölötti objektumot szeretne a szövegkereten kívülre helyezni, alakítsa egyéni pozíciójú objektummá, és helyezze a megfelelő helyre.

  • Szövegközi, rögzített objektumok mozgatásához használja a Kijelölés eszközt, míg objektum kijelöléséhez a Közvetlen kijelölés eszközt, és utána húzza függőlegesen vízszintes keretben vagy vízszintesen függőleges keretben. Vízszintes szövegben a szövegközi objektumok csak függőlegesen mozgathatók, vízszintesen nem. Függőleges szövegben a szövegközi objektumok csak vízszintesen mozgathatók.
  • Ha a szövegközi rögzített objektumot az alapvonallal párhuzamosan szeretné elmozdítani, helyezze a beszúrási pontot az objektum elé vagy mögé, és adjon meg új alávágási értéket.

  Megjegyzés:

  Ha szövegközi vagy sor fölötti objektumot szeretne a szövegkereten kívülre helyezni, alakítsa egyéni pozíciójú objektummá, és helyezze a megfelelő helyre.

  Egyéni pozíciójú rögzített objektumok áthelyezéséhez jelölje ki az objektumot a Kijelölés eszközzel vagy a Közvetlen kijelölés eszközzel, majd húzza függőlegesen vagy vízszintesen.

Megjegyzés:

A rögzített objektumok forgathatók és át is alakíthatók. (Lásd az Objektumok átalakítása és Objektumok elforgatása című szakaszokat.)

Rögzített objektumok átméretezése

Rögzített objektum átméretezése előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta a Kézi elhelyezés megakadályozása beállítást a Rögzített objektum beállításai párbeszédpanelen.

 1. A Kijelölés eszközzel  vagy a Közvetlen kijelölés eszközzel  jelölje ki az objektumot, és húzza a megfelelő oldalsó vagy sarokfogantyút.

  Megjegyzés:

  A szövegközi vagy sor feletti rögzítési jelölők függőleges átméretezése révén az objektum túlszedetté válhat. A rögzítési jelölővel együtt az objektum is túlszedett lesz.

A rögzített objektumok az átméretezéstől át is helyeződhetnek. Ha például az objektum jobb szélét a szövegkeret bal széléhez igazította, majd az objektum jobb oldali fogantyúját 1 pica távolságra balra húzza (a szövegkeret szélétől elfelé), az objektum mérete megváltozik, és 1 picával jobbra mozdul el.

Rögzített objektum feloldása

Ha nem szeretné, hogy az objektum a továbbiakban is a társított szöveghez viszonyítva mozogjon, feloldással szüntetheti meg a rögzítést.

 1. Jelölje ki a rögzített objektumot valamelyik kijelölési eszközzel, majd válassza az Objektum > Rögzített objektum > Feloldás parancsot.

  Az objektum oldalon felvett pozíciója nem változik.

  Megjegyzés:

  A szövegközi és a sor fölötti objektumoknál nem működik a feloldás. Ha nem működik a Feloldás parancs, jelölje ki a rögzített objektumot, majd vágja ki és illessze be. A Szöveg eszközzel is kivághatja és beillesztheti a rögzített objektumot.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat