A Festékkezelő áttekintése

A Festékkezelő szabályozást biztosít a festékek felett a kimeneti fázisban. A Festékkezelővel végrehajtott módosítások a kimenetet befolyásolják, nem pedig azt, hogy a dokumentumban hogyan vannak meghatározva a színek.

A Festékkezelő beállításai különösen hasznosak a nyomdai előkészítők számára. Ha például egy négyszínes munka direktszínt is tartalmaz, a szolgáltató megnyithatja a dokumentumot, és a direktszínt az egyenértékű CMYK nyomdai alapszínre cserélheti. Ha egy dokumentum két hasonló direktszínt tartalmaz, holott csak az egyikre lenne szükség, vagy ha ugyanannak a direkt színnek két neve is van, a szolgáltató ezeket megfeleltetheti egyazon helyettesítésnek.

A túltöltési munkafolyamat során a Festékkezelő révén lehet beállítani a festékdenzitást a túltöltés helyének szabályozása végett, továbbá a festékek helyes számát és sorrendjét is.

Megjegyzés:

Az InDesign és az Acrobat Festékkezelő technológiája megegyezik. Azonban csak az InDesign rendelkezik a Szabványos Lab értékek használata a direktszínekhez beállítással.

Festékkezelő
Festékkezelő

A. Nyomdai alapszín B. Leképezett direktszín C. Direktszín 

Nyissa meg a Festékkezelőt

Tegye a következők egyikét:

 • A Színbontási előnézet panelmenüből (Ablak > Kimenet > Színbontási előnézet) válassza a Festékkezelő parancsot.
 • Válassza a Fájl > Nyomtatás parancsot, és kattintson a Kimenet lehetőségre. A Kimenet részben kattintson a Festékkezelő gombra.

A színrebontandó színek megadása

A színrebontások címkéje az InDesign által hozzájuk rendelt színnév. Ha a szín neve mellett megjelenik egy nyomtatót ábrázoló ikon, az InDesign létrehozza a szín színbontását. A festéklistában a direktszínek is megjelennek (az importált PDF fájlokban és EPS grafikákban definiált és használt színek is).

 1. A Nyomtatás párbeszédpanel Kimenet területén válassza a Színbontások elemet, vagy ha az in-RIP színbontások használatát támogató PPD fájlt használ, válassza az In-RIP színbontások elemet.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Színbontás létrehozásához ellenőrizze, hogy a festéklistában a szín neve mellett látható-e a nyomtatót ábrázoló ikon.

  • Ha nem szeretne színbontást létrehozni, kattintson a szín neve mellett látható nyomtatót ábrázoló ikonra. A nyomtató ikonja eltűnik.

Direktszínek színbontása nyomdai alapszínként

A Festékkezelővel négyszínes színekké lehet alakítani a direktszíneket. A direktszíneket a négyszínes színű megfelelőjükre való átalakítás után nem egyetlen lapra kerülnek, hanem bebontva a színkivonatokra. A direktszíneket olyankor érdemes átalakítani, ha véletlenül direkt színkerült egy négyszínes színeket használó dokumentumba, vagy ha a dokumentum túl sok direktszínt tartalmaz ahhoz, hogy praktikus legyen így nyomtatni.

 1. A Festékkezelőben tegye az alábbiak egyikét:
  • A különálló direktszínek színbontásához kattintson a festéktípus ikonra, amely a direktszíntől vagy a leképezett direktszíntől balra található. Megjelenik a nyomdai alapszín ikon. Ha vissza szeretné alakítani a színt direkt színné, kattintson újból az ikonra.

  • Az összes direkt színszínrebontásához jelölje be az Összes direkt színátalakítása négyszínessé lehetőséget. A direktszínektől balra található ikonok átváltoznak nyomdai alapszín ikonokká. A direktszínek helyreállításához szüntesse meg az Összes direkt színátalakítása négyszínes színné kijelölését.

  Megjegyzés:

  Az Összes direkt színátalakítása négyszínes színné parancs hatására a program eltávolítja a Festékkezelőben beállított festékneveket; a parancs befolyással lehet a dokumentum felülnyomással és túltöltéssel kapcsolatos beállításaira is.

 2. (Csak InDesign) Ha direktszínek Lab értékét szeretné használni, és nem a CMYK értékét, válassza a Szabványos Lab értékek használata a direktszínekhez beállítást.

Egy direkt színfestéknevének létrehozása

A festék nevének létrehozásával lehetőség nyílik a direkt színleképezésére egy másik direkt színre vagy műveleti színre. A festék nevét olyankor érdemes használni, ha a dokumentum két hasonló direkt színt tartalmaz, amikor egy is elég lenne, illetve ha túl sok direkt színt tartalmaz. Ennek hatása látható a nyomtatott eredményen és – ha a Felülnyomásos előkép üzemmód be van kapcsolva – a képernyőn is.

 1. A Festékkezelőben jelölje ki azt a direktszínt, amelyhez helyettesítést kíván létrehozni.
 2. Válasszon beállítást a Festékhelyettesítés listán. A festék típusikonja és leírása ennek megfelelően megváltozik.

A direkt színek megjelenítése és kimenete Lab értékek használatával

Egyes előre definiált direkt színeket (például a TOYO, a PANTONE, a DIC és a HKS könyvtárból származó színeket) Lab értékek segítségével definiáltak. Az InDesign korábbi verzióival való kompatibilitás érdekében az e könyvtárakból származó színek CMYK definíciót is tartalmaznak. Ha a Lab értékeket a megfelelő eszközprofilokkal együtt használja, azok a legpontosabb kimeneti értékeket adják minden eszköz esetében. Ha a színkezelés fontos a projekt szempontjából, szükség lehet a direktszínek megjelenítésére, exportálására és nyomtatására a Lab értékek használatával. A Festékkezelő Szabványos Lab értékek használata a direktszínekhez beállítása segítségével szabályozhatja, hogy az InDesign melyik színmódot használja az előre definiált direktszínekhez: Lab vagy CMYK. Ha a kimenetnek meg kell felelnie az InDesign korábbi verzióinak, használja a CMYK megfelelőjét.

Megjegyzés:

A képernyőn való megjelenítés pontosságának fokozása érdekében az InDesign automatikusan használja az Lab értékeket, ha a Felülnyomási nézet beállítás be van kapcsolva. Ha a Nyomtatás vagy az Adobe PDF exportálása párbeszédpanel Kimenet területén bejelölte a Felülnyomás szimulálása jelölőnégyzetet, a program a nyomtatáshoz és az exportáláshoz is a Lab értékeket használja.

 1. A Színbontási előnézet panelmenüben válassza a Festékkezelő lehetőséget.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Lab értékek esetében jelölje be a Szabályos Lab értékek használata a pontokhoz jelölőnégyzetet.

  • CMYK értékek esetében törölje a Szabályos Lab értékek használata a pontokhoz jelölőnégyzet jelölését.

Tudnivalók a rácssűrűségről

A nyomdáknál az árnyalatok szimulálása pontokkal történik (elnevezése rácspont), melyek nyomtatása sorokba történik (elnevezése vonal vagy vonalrács). A vonalakat különböző szögekben nyomtatják, hogy a sorok kevésbé legyenek észrevehetőek. A Nyomtatási beállítás párbeszédpanel Kimenet szakaszában a Rácsozás menü a kiválasztott PPD fájl alapján a javasolt rácssűrűségeket vonal/hüvelyk (lpi), míg a felbontásokat pont/hüvelyk (dpi) egységben adja meg. Amikor festéket választ a festéklistán, a Rácssűrűség és a Szög mező értéke megfelelően változik, és az adott festék rácssűrűségét és rácselforgatási szögét jeleníti meg..

A nagy rácssűrűségű (például a 150 lpi rácssűrűségű) rácsban a pontok kis távolságra vannak egymástól, ami egységesebb képet eredményez a nyomaton. A kis rácssűrűségű (például a 60–85 lpi rácssűrűségű) rácsban a pontok nagyobb távolságra vannak egymástól, ami durvább képet eredményez. A pontok méretét is a rácssűrűség határozza meg. A nagy rácssűrűség esetében kicsik a pontok; a kis rácssűrűség nagy pontokat eredményez. A vonalrács sűrűségének megadásakor az a legfontosabb szempont, hogy milyen nyomógéppel készül a munka. A nyomdától érdeklődjön arról, hogy mennyire lehet finom a rácssűrűség a nyomdagépen, és a rácsot ennek megfelelően válassza meg.

Rácssűrűség
Rácssűrűség

A. 65 lpi: Durva rács, amely plakátok nyomtatásához ajánlott B. 85 lpi: Nagyon gyenge papírminőségre nyomott, elsősorban fekete-fehér újságokhoz ajánlott C. 133 lpi: Közepes minőségű rács, amely közepes papírminőségű magazinok nyomtatásához ajánlott D. 177 lpi: Finom rács, amely minőségi papírokhoz és nagy minőségigényű magazinokhoz valamint képzőművészeti albumokhoz ajánlott 

A nagy felbontású levilágítókhoz tartozó PPD fájlok a lehetséges rácssűrűségek széles választékát kínálják az ezekhez tartozó különféle felbontásokkal. A kis felbontású nyomtatókhoz tartozó PPD fájlok jellemzően csak néhány rácssűrűséget tartalmaznak, általában az 53 és a 85 lpi közötti tartományban. Azonban ezek a durvább rácsok optimális eredményt adnak a kis felbontású nyomtatókon. A finomabb, például 100 lpi sűrűségű rács használata valójában csökkenti a kép minőségét, ha kimenetként kis felbontású nyomtatót használ.

A rácssűrűség és a felbontás megadása

 1. A Nyomtatás párbeszédpanel Kimenet szakaszában válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  • A rácssűrűség és a nyomtatófelbontás valamelyik előre beállított kombinációjának kijelöléséhez válassza a Rácsozás menü kívánt elemét.

  • Egyéni rácssűrűség megadásához jelölje ki a módosítani kívánt színbontást, és adja meg a megfelelő értéket a Rácssűrűség és a Szög mezőben.

Megjegyzés:

Egyéni rácsbeállítások megadása előtt a nyomdától kérdezze meg a rácssűrűség és a rácselforgatási szög javasolt értékeit. Ügyeljen arra is, hogy néhány kimeneti eszköz felülbírálja az alapértelmezett rácssűrűséget és rácselforgatási szöget.

Rétegállás és képexpozíció ismertetése

A nyomógépek típusától és az adatoknak a filmről a nyomólemezekre való átviteli módjától függően a szolgáltatónak filmnegatívokat vagy -pozitívokat kell átadni oldalhelyesen vagy oldalfordítottan. Az emulzió a film vagy papír fényérzékeny rétegét jelenti. A nyomdák jellemzően negatív filmet kérnek az Egyesült Államokban, míg Európában és Japánban a pozitív film az elfogadott. A fényérzékeny réteg megfelelő irányáról kérdezze meg a szolgáltatót.

A fényérzékeny és a nem fényérzékeny (szokásos elnevezése hordozó) oldal megállapításához vizsgálja meg a filmet megfelelő megvilágításnál. Az egyik oldal fényesebbnek tűnik a másiknál. A matt oldal a fényérzékeny, míg a fényes a hordozó.

Emulzióbeállítások
Emulzióbeállítások

A. Pozitív kép B. Negatív C. Negatív, oldalfordított 

Megjegyzés:

A Nyomtatás párbeszédpanelen megadott emulziós és a képexpozíciós beállítások felülírják az ezeknek ellentmondó beállításokat a nyomtatóillesztőben. A nyomtatási beállításokat mindig meg kell adni a Nyomtatás párbeszédpanelen.

Emulzió megadása

 1. A Nyomtatás párbeszédpanel Kimenet szakaszának Szín listájában válassza a Kompozit szürke elemet vagy egy színbontási beállítást.
 2. A Tükrözés mezőben válasszon a következő beállítások közül:

  Nincs (ez az alapértelmezés)

  Nem módosítja a nyomtatható terület tájolását. A képen látható szöveg akkor olvasható (azaz oldalhelyes), ha a fényérzékeny réteg mutat felénk.

  Vízszintesen

  A nyomtatható terület tükrözése függőleges tengely mentén (azaz oldalfordított).

  Függőlegesen

  Egy vízszintes tengely mentén, vagyis „fejjel lefelé” tükrözi a nyomtatható területet.

  Vízszintes és függőleges

  A vízszintes és függőleges tengelyek mentén, vagyis „oldalfordítottra” tükrözi a nyomtatható területet. A képen látható szöveg akkor olvasható, ha nem a fényérzékeny réteg mutat felénk. A képek filmre nyomtatása gyakran a Vízszintes és függőleges beállítás szerint történik.

A képexpozíció megadása

 1. A Nyomtatás párbeszédpanel Kimenet szakaszának Szín listájában válassza a Kompozit szürke elemet vagy egy színbontási beállítást.
 2. Jelölje be a Negatív jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölést.

Színbontás és dokumentum beállításainak ellenőrzése

A Nyomtatás párbeszédpanel Összefoglaló területén a színkezelési adatok (nyomtatási jelek méretei, dokumentum kifutói) összegzése látható. A szakaszban az is megtekinthető, hogy a túltöltés engedélyezve van-e.

Mielőtt a dokumentumot nyomtatja vagy átadja a szolgáltatónak, minőség-ellenőrzést is végezhet.

Színkivonatok ellenőrzése

Ha ellenőrizni szeretné, hogy a színek megfelelő színbontással fognak-e megjelenni nyomtatáskor, hozzon létre próbanyomatot, ha pedig meg szeretné tekinteni, hogy a dokumentum színei hogyan fognak megjelenni egy adott kimeneti eszközön, képernyőn megjelenő ellenőrző mintát hozzon létre.

Megjegyzés:

Bár a próbanyomat nem egyezik meg pontosan a végső kimenettel, a minőségét javíthatja a dokumentum létrehozásához használt eszközök (például szkennerek, monitorok és nyomtatók) kalibrálásával. Az eszközök megfelelő kalibrálásával a színkezelő rendszer pontos és következetes színeket biztosít.

A próbanyomat azt mutatja meg, hogy a végső színbontás hogyan fog megjelenni, valamint segítséget nyújt a szolgáltatónak annak ellenőrzéséhez, hogy a kimenet megfelelő. A próbanyomatot PostScript nyomtatón készítse, mert a nem PostScript nyomtatón készített színbontások nem megbízhatók.

Megjegyzés:

A fájl megfelelő nyomtatásának biztosításához a színrebontásokat PostScript fájlként mentse, Acrobat Distiller segítségével konvertálja Acrobat 8 PDF fájllá, majd a PDF fájlt Acrobat programban tekintse meg. Ha a PDF dokumentumot Acrobat programban tekinti meg, kiváló minőségű, részletgazdag PostScript kimenetet jeleníthet meg a képernyőn.

In-RIP színbontások készítése

In-RIP színbontás létrehozásához a következő szoftverekre és hardverekre van szükség:

 • Az in-RIP színbontást támogató PPD fájl

 • Olyan PostScript 3. szintű kimeneti eszköz vagy PostScript 2. szintű eszköz, amelynek raszteres képfeldolgozója támogatja az in-RIP színbontást Ha a dokumentum Photoshop 5.0 vagy újabb programból származó duplexeket tartalmaz, az in-RIP színbontások létrehozásához PostScript 3. szintű eszköz szükséges.

Megjegyzés:

A rendelkezésre álló nyomdai előkészítő szoftvertől függően egyes műveleteket (például túltöltés, kilövés, színbontás és OPI-helyettesítés) a szolgáltató is végrehajthat a kimeneti eszköz raszteres képfeldolgozójában. Éppen ezért a szolgáltatók gyakran a színrebontott PostScript fájl helyett az in-RIP színbontásra optimalizált dokumentumot kompozit PostScript fájlként kérik.

 1. A Nyomtatás párbeszédpanel tetején, a Nyomtatási készlet menüből válasszon egy készletet, ha van a megfelelő színbontási beállítással rendelkező.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Ha kimeneti eszközre szeretne nyomtatni, válassza ki az eszközt a Nyomtató menüből.

  • Ha fájlba szeretne nyomtatni, válassza a Nyomtató menü PostScript® fájl elemét. Ezután válasszon a kimeneti eszközt támogató PPD fájlt.

 3. Kattintson az Általános elemre, és adja meg az oldalakat, amelyek színbontását el szeretné végezni.
 4. Kattintson a Kimenet elemre, és tegye az alábbiak egyikét:
  • Ha kimeneti eszközre szeretne nyomtatni, a színbontások InDesign programban való létrehozásához válassza a Színbontások elemet.

  • Ha fájlba szeretne nyomtatni, válassza a Színbontások vagy az In-RIP színbontások elemet a színbontási beállítások kompozit PostScript fájlba való mentéséhez raszteres képfeldolgozóban való feldolgozás céljából.

  Megjegyzés:

  Az Adobe In‑RIP túltöltés használatához in-RIP színbontásokkal, nem pedig gazdagépalapú színbontást kell használnia. Ellenkező esetben a túltöltési szolgáltatás nem rendelkezik hozzáféréssel egyszerre az összes színhez, és a túltöltés nem hajtható végre.

 5. Kattintson a Grafikák elemre, és tegye az alábbiak egyikét:
  • Az Adatok küldése listában válassza a Teljes elemet.

  • A Letöltés csoportban válassza a Teljes vagy a Részhalmaz elemet, ha a betűtípusokat nem később szeretné beszúrni (például a raszteres képfeldolgozóban vagy az utófeldolgozási alkalmazásban).

  • A PostScript® listában válassza ki a kimeneti eszköz PostScript szintjét: 2. szint vagy 3. szint.

 6. Kattintson a Speciális elemre, és tegye az alábbiak egyikét:
  • Ha a kimenet létrehozásakor az elhelyezett EPS fájlokba beágyazott kis felbontású grafikákat a nagy felbontású verzióval szeretné helyettesíteni, ellenőrizze, hogy az EPS fájl InDesign dokumentumba helyezésekor kiválasztotta A beágyazott OPI-képek hivatkozásainak olvasása beállítást, majd a Nyomtatás párbeszédpanel Speciális területén jelölje be az OPI képhelyettesítés jelölőnégyzetet.

  • Ha a különböző importált grafikatípusokat ki szeretné hagyni az OPI-kiszolgáló későbbi helyettesítésénél, jelölje be Az OPI kihagyása beállításhoz tartozó jelölőnégyzetek egyikét.

  • Az Áttetszőségsimítási készlet listában válassza a [Nagy felbontású] elemet, vagy egy egyéni, nagy felbontású beállításokat tartalmazó elemet.

 7. Válassza ki a további nyomtatási beállításokat.
 8. Tegye a következők egyikét:
  • Ha kimeneti eszközre szeretne nyomtatni, kattintson a Nyomtatás gombra.

  • Ha fájlba szeretne nyomtatni, kattintson az Alapbeállítás mentése gombra, és fogadja el az alapértelmezett fájlnevet, vagy adjon meg másikat. Kattintson ismét az Alapbeállítás mentése gombra.

Megjegyzés:

Az InDesign dokumentum színbontásainak létrehozását követően a Nyomtatás párbeszédpanelen megadott beállításokat a program a színre bontott fájllal menti. A fájl tartalmazni fogja a színbontási beállításokat, a PPD-adatokat, valamint a Nyomtatás párbeszédpanelen megadott színkonverziókat.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat