Příručka uživatele Zrušit

Příprava k nasazení

 1. Příručka pro správu podnikových a týmových produktů Adobe
 2. Plánování nasazení
  1. Základní koncepty
   1. Licencování
   2. Identita
   3. Správa uživatelů
   4. Nasazení aplikace
   5. Admin Console – přehled
   6. Role správce
  2. Průvodci nasazením
   1. Průvodce nasazením na jméno
   2. Průvodce nasazením SDL
   3. Nasazení aplikace Adobe Acrobat 
  3. Nasazení produktů Creative Cloud pro vzdělávací instituce
   1. Průvodce nasazením
   2. Schvalování aplikací Adobe v konzoli Google Admin Console
   3. Povolení aplikace Adobe Express v nástroji Google Classroom
   4. Integrace pomocí Canvas LMS
   5. Integrace pomocí Blackboard Learn
   6. Konfigurace jednotného přihlašování pro školní portály a systémy pro vedení výuky
   7. Nasaďte Adobe Express prostřednictvím licencování aplikací Google.
   8. Přidání uživatelů prostřednictvím synchronizace seznamu
   9. Nejčastější dotazy ke službě Kivuto
   10. Pokyny pro způsobilost základních a středních škol
 3. Nastavit vaši organizaci
  1. Typy identit | Přehled
  2. Nastavení identity | Přehled
  3. Nastavení organizace pomocí Enterprise ID
  4. Nastavení federace Azure AD a synchronizace
   1. Nastavte jednotné přihlašování SSO pomocí účtu Microsoft prostřednictvím Azure OIDC
   2. Přidání Azure Sync do adresáře
   3. Synchronizace rolí pro oblast vzdělávání
   4. Nejčastější dotazy – Konektor Azure
  5. Nastavte Google Federation a synchronizujte
   1. Nastavení jednotného přihlašování SSO pomocí Google Federation
   2. Přidat Google Sync do vašeho adresáře
   3. Nejčastější dotazy – Google Federation
  6. Nastavení organizace prostřednictvím Microsoft ADFS
  7. Nastavení organizace pro školní portály a systémy pro vedení výuky
  8. Nastavení organizace s jinými poskytovateli identity
   1. Vytvoření adresáře
   2. Ověření vlastnictví domény
   3. Přidání domén do adresářů
  9. Běžné dotazy a řešení potíží s jednotným přihlašováním
   1. Časté dotazy k jednotnému přihlašování
   2. Řešení problémů s jednotným přihlašováním
   3. Časté dotazy ke vzdělávání
 4. Správa a nastavení organizace
  1. Správa stávajících domén a adresářů
  2. Povolení automatického vytváření účtu
  3. Nastavení organizace prostřednictvím důvěryhodnosti adresáře
  4. Přechod na nového poskytovatele autentizace 
  5. Nastavení datových zdrojů
  6. Nastavení ověřování
  7. Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty
  8. Nastavení konzole
  9. Správa šifrování  
 5. Správa uživatelů
  1. Přehled
  2. Role pro správu
  3. Techniky správy uživatelů
   1. Správa uživatelů jednotlivě   
   2. Správa více uživatelů (hromadné nahrávání CSV)
   3. Nástroj pro synchronizaci uživatelů (UST)
   4. Synchronizace Microsoft Azure
   5. Synchronizace Google Federation
  4. Změna typu identity uživatele
  5. Správa skupin uživatelů
  6. Správa uživatelů v adresáři
  7. Správa vývojářů
  8. Přesun stávajících uživatelů do konzole Adobe Admin Console
  9. Přesun správy uživatelů do konzole Adobe Admin Console
 6. Správa produktů a oprávnění
  1. Správa produktů a jejich profilů
   1. Spravovat produkty
   2. Správa profilů produktů pro podnikové uživatele
   3. Správa pravidel automatického přiřazování
   4. Zkontrolovat žádosti o produkt
   5. Správa zásad samoobsluhy
   6. Správa integrací do aplikací
   7. Správa oprávnění k produktům v konzoli Admin Console  
   8. Povolení/zakázání služeb pro profil produktu
   9. Jedna aplikace | Creative Cloud pro podniky
   10. Volitelné služby
  2. Správa licencí pro sdílená zařízení
   1. Co je nového
   2. Průvodce nasazením
   3. Vytváření balíčků
   4. Obnova licencí
   5. Správa profilů
   6. Licensing Toolkit
   7. Časté dotazy k licencím pro sdílená zařízení
 7. Správa úložiště a položek
  1. Úložiště
   1. Správa podnikového úložiště
   2. Adobe Creative Cloud: aktualizace úložiště
   3. Správa úložiště Adobe
  2. Migrace datových zdrojů
   1. Automatická migrace datových zdrojů
   2. Časté dotazy k automatické migraci datových zdrojů
   3. Správa přenesených datových zdrojů
  3. Převzetí datových zdrojů od uživatele
  4. Přenesení studentských datových zdrojů | Pouze EDU
   1. Automatické přenesení studentských datových zdrojů
   2. Přenesení datových zdrojů
 8. Správa služeb
  1. Adobe Stock
   1. Balíčky kreditů Adobe Stock pro týmy
   2. Adobe Stock pro podniky
   3. Používání služby Adobe Stock pro podniky
   4. Schválení licence služby Adobe Stock
  2. Vlastní písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Přehled
   2. Vytvoření skupiny uživatelů
   3. Nastavení služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurace a instalace nástroje Adobe Asset Link
   5. Správa datových zdrojů
   6. Adobe Asset Link pro XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavení služby Adobe Acrobat Sign pro podnik nebo týmy
   2. Adobe Acrobat Sign – správce funkcí pro týmy
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzoli Admin Console
  5. Creative Cloud pro podniky – bezplatné členství
   1. Přehled
 9. Nasazení aplikací a aktualizací
  1. Přehled
   1. Nasazení a dodávání aplikací a aktualizací
   2. Plánování nasazení
   3. Příprava k nasazení
  2. Vytváření balíčků
   1. Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console
   2. Vytváření balíčků k licencování na jméno
   3. Šablony Adobe pro balíčky
   4. Správa balíčků
   5. Správa licencí pro zařízení
   6. Licence pro sériové číslo
  3. Přizpůsobení balíčků
   1. Přizpůsobení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
   2. Přidání doplňků do balíčku
  4. Nasazení balíčků 
   1. Nasazování balíčků
   2. Nasazení balíčků Adobe pomocí služby Microsoft Intune
   3. Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM
   4. Nasazení balíčků produktů Adobe pomocí nástroje ARD
   5. Instalace produktů do složky Výjimky
   6. Odinstalování produktů Creative Cloud
   7. Použití podnikové edice sady nástrojů Adobe Provisioning Toolkit
   8. Licenční identifikátory pro Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizací
   1. Řízení změn pro zákazníky společnosti Adobe využívající produkty pro podniky a týmy
   2. Nasazení aktualizací
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Přehled nástroje AUSST
   2. Nastavení interního aktualizačního serveru
   3. Údržba interního aktualizačního serveru
   4. Časté případy použití nástroje AUSST   
   5. Řešení problémů s interním aktualizačním serverem
  7. Nástroj Remote Update Manager (RUM)
   1. Použití nástroje Adobe Remote Update Manager
   2. Další informace naleznete v tématu ID kanálů k použití s nástrojem Adobe Remote Update Manager
   3. Vyřešení chyb RUM
  8. Řešení problémů
   1. Odstraňování chyb při instalaci a odinstalování aplikací Creative Cloud
   2. Odeslání dotazu do klientských počítačů pro kontrolu nasazení balíčku
   3. Chybová zpráva balíčku aplikací Creative Cloud „Instalace se nezdařila“
  9. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager (pro aplikace CC 2018 nebo starší)
   1. Creative Cloud Packager
   2. Creative Cloud Packager – poznámky k verzi
   3. Vložení aplikací do balíčku
   4. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager
   5. Vytváření balíčků s licencemi pro konkrétní uživatele
   6. Vytváření balíčků s licencemi pro zařízení
   7. Vytvoření balíčku s licencí
   8. Vytváření balíčků s licencemi pro sériové číslo
   9. Automatizace vytváření balíčků
   10. Vytváření balíčků jiných produktů než Creative Cloud
   11. Úpravy a ukládání konfigurací
   12. Nastavení národního prostředí na úrovni systému
 10. Správa účtu
  1. Správa účtu týmu
   1. Přehled
   2. Aktualizace platebních údajů
   3. Správa faktur
   4. Změna vlastníka smlouvy
   5. Změna distributora
  2. Přiřazení licencí uživateli v týmu
  3. Přidání produktů a licencí
  4. Prodlužování
   1. Členství týmů: prodloužení
   2. Podnik v rámci VIP: prodloužení a soulad
  5. Automatizované fáze vypršení platnosti smluv ETLA
  6. Přepínání typů smluv v rámci existující konzole Adobe Admin Console
  7. Soulad s požadavky na nákup
  8. Program Value Incentive Plan (VIP) v Číně
  9. Nápověda k programu VIP Select
 11. Zprávy a protokoly
  1. Protokol auditu
  2. Zprávy o přiřazení
  3. Protokoly obsahu
 12. Zažádat o asistenci
  1. Kontaktování péče o zákazníky Adobe
  2. Možnosti podpory pro týmové účty
  3. Možnosti podpory pro podnikové účty
  4. Možnosti podpory pro Experience Cloud

Tento článek obsahuje souhrnné informace o jednotlivých fázích nasazení:

 • Vytváření balíčků
 • Testování balíčků

Vytváření balíčků

Při vytváření balíčků postupujte následovně:

Po dokončení veškerého plánování vytvořte všechny své balíčky za použití informací definovaných během fáze plánování.

Po vytvoření balíčků byste je měli před nasazením otestovat.

Testování balíčků

Před plošným nasazením je důležité vytvořené balíčky otestovat. Doporučuje k nasazení použít některý z následujících standardních nástrojů pro konkrétní platformu:

K testování balíčku nainstalujte podle následujícího postupu nástroj ve vašem testovacím prostředí:

 1. Nastavte své testovací prostředí stejně, jako budou nastaveny cílové počítače.

  Otestujte svůj balíček v prostředí, které splňuje požadavky aplikací na výkon a systém, které se chystáte z těchto balíčků nainstalovat. Tento počítač by měl mít podobnou kapacitu systému, jakou mají cílové systémy, na které budete vaše balíčky instalovat.

  • Ujistěte se, že je správně nastavena instalační složka produktu, na kterou balíčky odkazují.
  • Zpřístupněte balíček stejným způsobem, jakým jej chcete nasadit v cílových počítačích.
 2. V testovacím prostředí spusťte instalační program.

  Pokud jste instalační program SCCM nebo ARD nevytvářeli, můžete balíček MSI nebo PKG spustit některým z následujících způsobů:

  • Přímo z příkazového řádku formou instalace na pozadí za použití následujícího příkazu:

  Ve Windows:

  msiexec.exe /i <název balíčku>.msi /quiet

  Ve Windows ARM
  :

  setup.exe /i <pkg_name>.msi /silent

  macOS
  :

  sudo installer -pkg <název_instalačního_souboru_pkg> -target /

  • Spuštěním uživatelského rozhraní instalačního programu následovným způsobem:

  V systému Windows dvakrát klikněte na soubor setup.exe.

  V systému macOS dvakrát klikněte na soubor PKG.

 3. Zkontrolujte soubory protokolu. 

  Instalační program vytvoří soubor protokolu, ve kterém zaznamená provedené kroky společně s vráceným ukončovacím kódem. Pokud tento soubor protokolu existuje, program do něj doplní nejnovější výsledky. Další informace najdete v tématu Protokoly instalaceChybové zprávy

 4. U instalačního balíčku otestujte nově nainstalované aplikace.

  • Zkontrolujte umístění instalace a také to, zda byly aplikace řádně nainstalovány.
  • Každou aplikaci spusťte.
 5. (Volitelné) V testovacím prostředí spusťte program pro odinstalaci balíčku.

  Pokud jste odinstalační program pro konkrétní platformu nevytvořili, můžete následujícím způsobem použít balíčky MSI/PKG:

  • V systému Windows použijte MSI příkaz pro odinstalaci:

  msiexec /uninstall <název_souboru_pkg>.msi /quiet

  • V systému macOS použijte následující příkaz:

  sudo installer -pkg <název_odinstalačního_souboru_pkg> -target /

  Po dokončení odinstalace v umístění instalace zkontrolujte, zda byly aplikace odebrány.

  Poznámka: Odinstalační balíčky se pro aktualizační balíčky nevytvářejí.

Protokoly instalace

Během instalace vytvořeného balíčku instalační program pro danou platformu (SCCM nebo ARD) vloží informace do souborů protokolu tak, jak je popsáno v dokumentaci k těmto nástrojům.

Vámi vytvořený balíček nainstaluje v klientském počítači klientskou verzi nástroje Application Manager, která bude proces instalace řídit. Pokud instalaci provádíte s pomocí balíčku pro nasazení, nástroj Application Manager a ostatní iniciované procesy vloží do souborů protokolu v klientském počítači následující informace:

1.

Instalační balíček: <název_produktu><časové_razítko>.log

Aktualizační balíček: <název_opravy><verze><časové_razítko>.log

 • Umístění v systému Windows: <společné_soubory_Adobe>\installer\
 • Umístění v systému macOS: /Library/Logs/Adobe/Installers/

Během nasazení na pozadí vygeneruje modul pro nasazení, který komponenty instaluje, komprimovaný soubor protokolu obsahující informace o průběhu a výsledku instalace. V tomto souboru můžete vyhledat zprávy o chybách nebo úspěchu hlášené během instalace balíčků nasazení.

Soubor je pojmenován podle instalovaného balíčku a je zkomprimován do formátu vhodného pro danou platformu.

2.

oobelib.log

 • Umístění v systému Windows: %temp%
 • Umístění v systému macOS:~/Library/Logs/

3.

PDApp.log

 • Umístění v systému Windows:
  • Při instalaci s oprávněním správce a v nástroji SCCM: %windir%\Temp\CreativeCloud\ACC\
  • Při instalaci s oprávněním uživatele a v nástroji SCCM: %temp%\CreativeCloud\ACC\
 • Umístění v macOS: ~/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/

Chybové zprávy

Následují chybové kódy, které může komponenta správce nasazení zapisovat do souboru PDApp.log:

0       Aplikace byla úspěšně nainstalována
1       Nelze analyzovat příkazový řádek
2       Byl uveden neznámý režim uživatelského rozhraní
3       Nelze inicializovat ExtendScript
4       Pracovní postup uživatelského rozhraní selhal
5       Nelze inicializovat pracovní postup uživatelského rozhraní
6       Pracovní postup na pozadí dokončen s chybami
7       Pracovní postup na pozadí nelze dokončit
8       Je třeba systém vypnout a znovu spustit
9       Nepodporovaná verze operačního systému
10       Nepodporovaný systém souborů
11       Spuštěna další instance
12       Chyba integrity databáze CAPS
13       Optimalizace médií selhala
14       Selhání z důvodu nedostatečných oprávnění
15       Selhala synchronizace databáze médií
16       Nepodařilo se načíst soubor pro nasazení
17       Nezdařilo se přijetí smlouvy EULA
18       Zavaděč pro nástroj Adobe Application Manager vrátil chybu. Viz následující chyby zavaděče.
19     Spuštěny konfliktní procesy
20    Cesta k instalačním souborům není zadána nebo neexistuje
21     Verze datové části není v dané verzi RIBS podporována
22     Kontrola instalačního adresáře selhala
23     Kontrola systémových požadavků selhala
24     Ukončení z důvodu uživatelem zrušeného pracovního postupu
25     Binární cesta překračující limit MAX PATH operačního systému
26     V režimu na pozadí byla vyžadována výměna média
27     V cílové složce byly zjištěny soubory s klíčem
28     Základní produkt není nainstalován
29     Základní produkt byl přesunut
30     Nedostatek místa na disku potřebného k instalaci datové části (dokončeno s chybami)
31     Nedostatek místa na disku pro instalaci datové části (neúspěch)
32     Oprava byla již implementována
33     Produkt není nainstalován a nelze jej odinstalovat.
34     Informace o datové části v databázi médií nenalezena
35     Některé soubory instalačního programu chybí nebo jsou neplatné
36     Již probíhá jiná instalace MSI
37     Ověření se nezdařilo
38     Neznámá chyba


9999 Katastrofická chyba

Následují chybové kódy, které může komponenta zavaděče zapisovat do souboru PDApp.log:

BS_STATUS_SUCCESS 0 Zavaděč spuštěn úspěšně
BS_STATUS_ERROR_SELF_UPDATE 1 Chyba v režimu automatické aktualizace
BS_STATUS_ERROR_INIT_OBJ -1 Inicializace objektu zavaděče se nezdařila
BS_STATUS_ERROR_MULT_INST -2 Je spuštěna více než jedna instance
BS_STATUS_ERROR_SYSTEM_CHECK -3 Některá z kontrol operačního systému selhala
BS_STATUS_ERROR_REGISTER_CALLBACK -4 Registrace zpětného volání selhala
BS_STATUS_ERROR_INSTALL_PACKAGE -5 Instalace balíčků selhala
BS_STATUS_ERROR_COPY_FILE -6 Kopírování souboru po instalaci selhalo
BS_STATUS_ERROR_LAUNCH_APP -7 Aplikace se nepodařilo spustit
BS_STATUS_ERROR_INVALID_COMMAND_LINE -8 Byly zadány neplatné argumenty příkazového řádku
BS_STATUS_ERROR_FILE_MISSING -9 Chybí soubor pro nasazení nebo manifest
BS_STATUS_NO_ADMIN_PRIVILEGE -10 Chybí vyžadované oprávnění správce
BS_STATUS_ERROR_PARSE_MANIFEST -11 Problém s analýzou manifestu
BS_STATUS_ERROR_PIM -12 Chyba při používání knihovny PIM
BS_STATUS_ERROR_SYSTEM_CHECK_SOFT_STOP -13 Některá z kontrol softwaru systémem selhala
BS_STATUS_ERROR_INSTALLATION_CANCELLED -14 Instalace byla zrušena
BS_STATUS_ERROR_LAUNCHPATH_LONG -15 Cesta pro spuštění obsahuje více než 200 znaků
BS_STATUS_ERROR_OTHER -999 Některá jiná chyba
 

 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?