Poznámka:

Typekit se nyní nazývá Adobe Fonts a je součástí služby Creative Cloud a dalších předplatných. Další informace.

Za pomoci služby Creative Cloud nebo Document Cloud pro podniky mohou koncoví uživatelé ukládat soubory bezpečně s jistotou zabezpečení. Uživatelé mají možnost také sdílet soubory a spolupracovat s ostatními. Soubory jsou uživatelům přístupné přes webové stránky Creative Cloud, aplikace Creative Cloud pro stolní počítače a aplikace Creative Cloud pro mobilní zařízení. Úložiště je v rámci služby Creative Cloud nebo Document Cloud pro podniky k dispozici v případě, že se jedná o součást dohody vaší organizace se společností Adobe.

I přesto, že všechna data ve službě Creative Cloud a Document Cloud jsou šifrovaná, můžete si pro zajištění další vrstvy kontroly a zabezpečení od společnosti Adobe vyžádat vyhrazený šifrovací klíč pro některé nebo všechny adresáře ve vaší organizaci. Obsah poté bude zašifrován pomocí vyhrazeného šifrovacího klíče. Pokud bude třeba, můžete šifrovací klíč zrušit z konzole Admin Console.

Vyhrazené šifrovací klíče jsou dostupné pouze u plánů Creative Cloud nebo Document Cloud pro podniky se sdílenými službami, které nabízí úložiště a služby.

Před povolením vyhrazených šifrovacích klíčů pro vaše adresáře si přečtěte Přehled zabezpečení služby Adobe Creative Cloud pro podniky nebo Zabezpečení služby Adobe Document Cloud.

Pokud chcete upgradovat plán tak, aby obsahoval toto úložiště a služby, obraťte se na svého správce účtu Adobe.

Správa šifrovacích klíčů pro adresáře

Podle potřeby můžete pro adresáře ve své organizaci využívat vyhrazené šifrovací klíče na základě adresáře.

Při práci s šifrovacími klíči si povšimněte následujícího:

 • Domény je třeba nejprve deklarovat a aktivovat, než bude možné používat vyhrazené šifrovací klíče u adresářů, které tyto domény obsahují.
 • Jakmile povolíte vyhrazený šifrovací klíč, není možné se vrátit k používání standardních šifrovacích klíčů.
 • Vyhrazený šifrovací klíč můžete případně zrušit. Pokud ke zrušení dojde, vaši uživatelé již nebudou mít přístup k obsahu zašifrovanému za pomoci šifrovacího klíče. Pokud například máte podezření na narušení dat, můžete vyhrazený šifrovací klíč z konzole Admin Console okamžitě zrušit.
 • Budete-li chtít obnovit přístup k obsahu, jehož šifrovací klíč byl zrušen, znovu povolte šifrovací klíč z konzole Admin Console.

Následující údaje nejsou šifrovány pomocí vyhrazeného šifrovacího klíče a zrušení klíče proto na ně nemá vliv:

 • údaje členů v organizaci s účtem Adobe ID (pokud uživatel spolupracuje na obsahu, u kterého spolupráci vyvolali uživatelé s Enterprise ID nebo Federated ID);
 • metadata (název souboru, název kolekce, používané písmo, typ MIME a další atributy nutné k procházení kolekce);
 • videa publikovaná v nástroji Premiere Clip a Adobe Spark Video;
 • fotografie Lightroom;
 • barvy, které jsou uloženy ve službě Adobe Color;
 • všechna data, která jsou spravována ve službě Behance a Adobe Fonts;
 • všechna data spravována ve službě Marketing Cloud;
 • uložené předvolby aplikace;
 • informace o držiteli účtu, jako je jméno, e-mail, licence a další základní informace o uživatelském účtu.

Povolení vyhrazených šifrovacích klíčů

Pokud budete chtít používat vyhrazené šifrovací klíče pro váš adresář, postupujte takto:

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte do nabídky Nastavení > Identita.

  Na stránce Identita je na kartě Adresář uveden seznam adresářů ve vaší organizaci.

 2. Klikněte na název adresáře, u kterého chcete povolit vyhrazený šifrovací klíč.

 3. Klikněte na Nastavení.

  Zobrazí se stránka Nastavení adresáře.

  Nastavení adresáře
 4. Klikněte na tlačítko Povolit.

  Otevře se dialogové okno Povolit vyhrazený šifrovací klíč.

  Povolit vyhrazený šifrovací klíč dialogové okno
 5. Potvrďte kliknutím na tlačítko Povolit.

  Jakmile bude vyhrazený šifrovací klíč úspěšně povolen, zobrazí se zpráva informující o tomto úspěchu. Pokud máte existující datové zdroje, spustí se jejich šifrování a zobrazí se průběh. Během procesu šifrování mohou uživatelé nerušeně pokračovat v práci.

Zároveň pokud z jakéhokoli důvodu povolení šifrovacího klíče selže nebo pokud je klíč povolen, ale selže šifrování datových zdrojů, zobrazí se zpráva.

Zrušení vyhrazených šifrovacích klíčů

Pokud zrušíte vyhrazený šifrovací klíč, data zašifrovaná pomocí vyhrazeného šifrovacího klíče již nebudou uživatelům přístupná.

Poznámka:

Uživatelé mohou mít i nadále možnost procházet soubory a složky a zobrazit atributy.

Pokud budete chtít zrušit vyhrazený šifrovací klíč pro svůj adresář, postupujte takto:

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte do nabídky Nastavení > Identita.

  Na stránce Identita je na kartě Adresář uveden seznam adresářů ve vaší organizaci.

 2. Klikněte na název adresáře, jehož vyhrazený šifrovací klíč chcete zrušit.

 3. Klikněte na Nastavení.

  Zobrazí se stránka Nastavení adresáře.

  Nastavení adresáře
 4. Klikněte na možnost Zrušit.

  Otevře se dialogové okno Zrušit vyhrazený šifrovací klíč.

  Odvolat vyhrazený šifrovací klíč
 5. Potvrďte kliknutím na tlačítko Zrušit.

  Jakmile bude vyhrazený šifrovací klíč úspěšně zrušen, zobrazí se zpráva informující o tomto úspěchu. 

  Zrušení úspěšné

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online