Období pro prodloužení

Z pozice zákazníka využívajícího podnikové produkty Adobe podle VIP smlouvy je nutné licence pro každý produkt každým rokem prodloužit. Společnost Adobe pro vás připravila období pro prodloužení před a po výročním datu. Během tohoto období pro prodloužení můžete své licence k produktu kdykoli prodloužit.

Ihned po zahájení období pro prodloužení se na začátku karet Přehled a Produkty v konzoli Admin Console zobrazí následující zpráva s výzvou k prodloužení licencí.

Zahájení období pro prodloužení

Během období pro prodloužení se mohou v konzoli Admin Console zobrazit různé zprávy podle toho, zda jste své licence neprodloužili, nebo jste je prodloužili pouze částečně.

Po ukončení období pro prodloužení

Pokud existují licence, které jste zatím neprodloužili, jejich platnost bude ukončena. S žádostí o opětovné zakoupení nového předplatného bude nutné se obrátit na svého prodejce.

V následujících částech tohoto dokumentu naleznete vysvětlení různých scénářů v závislosti na tom, jak jste během období pro prodloužení se svými licencemi zacházeli. V jednotlivých částech naleznete také podrobné pokyny, které můžete využít k prodloužení licencí (nebo k jejich správě v případě, že jste své licence prodloužili pouze částečně).

Pokud objednávku prodloužení podáte kdykoli během období pro prodloužení, obdržíte od nás e-mail s potvrzením.

Stav prodloužení licence: přehledné statistiky

Kdykoli během období pro prodloužení můžete zobrazit stav licencí na kartě Přehled a Produkty v konzoli Admin Console. Uvedený stav licence závisí na provedených nákupech a fázi období pro prodloužení, ve které tento stav prohlížíte.

Stav prodloužení licence: přehledné statistiky

Využité licence:

Zde naleznete aktuálně používané licence ke konkrétnímu produktu podle počtu licencí, které jste zakoupili. V předchozím příkladu používáte aktuálně 50 licencí a během období pro prodloužení jste zakoupili 45 licencí.

Vyžaduje prodloužení:

Tato statistika se zobrazí pouze během období pro prodloužení a představuje počet přiřazených licencí, které je nutné ještě prodloužit. Pokud tyto licence nebudou prodlouženy během období pro prodloužení, uživatelé s těmito licencemi ztratí přístup k produktům.

Tato statistika se během období pro prodloužení nezobrazí, pokud jste prodloužili všechny své licence nebo více licencí.

Nutná platba:

Jedná se o informaci o počtu licencí, pro které jste podali objednávku pomocí procesu Přidat licence nebo Přidat produkty na kartě Přehled a u kterých máte dosud nevyřízenou platbu. V předchozím příkladu používáte 5 licencí, které jste dosud neuhradili. Tato statistika se zobrazí vždy, když existují nezaplacené licence, které jste přidali během daného období.

Bez přístupu:

Pokud vznikne nedostatek uhrazených licencí po ukončení období pro prodloužení, přebyteční uživatelé ztratí přístup k produktům, ke kterým byli přiřazeni.

Následující scénáře se věnují změnám těchto statistik na základě toho, ve které fázi období pro prodloužení se aktuálně nacházíte.

Scénář 1: kompletní prodloužení

Pokud jste prodloužili všechny nebo více licencí, než které aktuálně používáte, zobrazí se v horní části karet Přehled a Produkty v konzoli Admin Console následující zpráva:

Kompletní prodloužení

Tato zpráva je jen informativní. Znamená to, že není třeba provádět žádné další akce.

Souhrnný údaj představuje nový počet vašich licencí. V předchozím příkladu používáte aktuálně 60 licencí k aplikaci Acrobat DC a během období pro prodloužení jste zakoupili 70 licencí.

Scénář 2: částečné prodloužení

Pokud jste prodloužili pouze některé z vašich licencí, ale vaše výroční datum dosud nenastalo, v horní části karet Přehled a Produkty v konzoli Admin Console se zobrazí následující zpráva:

Částečné prodloužení: před výročím

Tato zpráva upozorňuje na skutečnost, že je třeba podat objednávku na zbývající licence.

Pokud jste prodloužili pouze některé z vašich licencí, ale vaše výroční datum nastalo, v horní části karet Přehled a Produkty v konzoli Admin Console se zobrazí následující zpráva:

Částečné prodloužení: po výročí

Tato zpráva označuje, že je nutné provést jednu z následujících akcí:

  • podat objednávku zbývajících licencí,
  • zrušit přiřazení uživatelů k produktu a reagovat tak na menší počet licencí.

Na stránce Produkty u produktu s menším počtem prodloužených licencí se zobrazí stav prodloužení licencí.

V takovém případě je na nižší počet licencí upozorněno následující zprávou:

Nutné prodloužení: před výročím

Stav po výročním datu

Pokud licence ani tak neprodloužíte, ale i po výročním datu vám zůstanou přiřazené licence, zobrazí se následující zpráva:

Částečné prodloužení: po výročí

V předchozím příkladu bylo použito 50 licencí v rámci plánu Creative Cloud Všechny aplikace, ale počet dostupných licencí v současném stavu je jen 45. Stav použitých licencí bude proto vypadat takto: [KM1] 50/45.

Vzhledem k tomu, že v současné době používáte 50 licencí, bude nutné prodloužit ještě dalších 5 licencí. Podle potřeby můžete zakoupit dalších alespoň 5 licencí pro tento produkt nebo zrušit přiřazení 5 uživatelů a vyrovnat tak nedostatek licencí. Pokud do konce období odkladu neprovedete ani jeden z těchto kroků, daným 5 uživatelům bude ihned po ukončení období pro prodloužení automaticky zrušeno přiřazení.

Uživatelé, kterým bude přiřazení k produktu zrušeno, se určí podle toho, kdo byl k produktu přiřazen jako poslední. Seznam uživatelů, kterým bude zrušeno přiřazení, zobrazíte kliknutím na tlačítko Vyžaduje prodloužení v levém horním rohu karty Všichni uživatelé.

Uživatelé vyžadující prodloužení

Zrušení přiřazení uživatelů k produktům

Uživatelům můžete zrušit přiřazení k produktu na kartě Uživatelé u daného produktu. Další informace naleznete v tématu Odebrání uživatelů a skupin uživatelů z produktu.

Pokud zrušíte přiřazení uživatele, který není uveden na seznamu Uživatelé vyžadující prodloužení, první uživatel v tomto seznamu bude odstraněn ze seznamu.

Stejný postup se použije při každém zrušení přiřazení uživatele k tomuto produktu.

Po vyřešení nedostatku licencí se bude počet přiřazených licencí shodovat s počtem dostupných licencí.

Nepřiřazení uživatelé

Po vyřešení nedostatku licencí indikátor Vyžaduje prodloužení zmizí.

Poznámka:

Pokud se v seznamu Uživatelé vyžadující prodloužení nachází osoby, kterým chcete zrušit přiřazení, není třeba provádět žádnou akci. Tito uživatelé budou automaticky odebráni ihned po skončení období odkladu.

Scénář 3: neprodlouženo

Pokud během období pro prodloužení neprodloužíte žádné licence k produktu, zobrazí se po ukončení tohoto období následující zpráva:

Neprodlouženo

V takovém případě již nestačí licence jednoduše prodloužit. Bude nutné zakoupit nové předplatné a uživatele přiřadit znovu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online