Příručka uživatele Zrušit

Enterprise in VIP: prodlužování a soulad

 1. Příručka pro správu podnikových a týmových produktů Adobe
 2. Plánování nasazení
  1. Základní koncepty
   1. Licencování
   2. Identita
   3. Správa uživatelů
   4. Nasazení aplikace
   5. Admin Console – přehled
   6. Role správce
  2. Průvodci nasazením
   1. Průvodce nasazením na jméno
   2. Průvodce nasazením SDL
   3. Nasazení aplikace Adobe Acrobat 
  3. Nasazení produktů Creative Cloud pro vzdělávací instituce
   1. Průvodce nasazením
   2. Schvalování aplikací Adobe v konzoli Google Admin Console
   3. Povolení aplikace Adobe Express v nástroji Google Classroom
   4. Integrace pomocí Canvas LMS
   5. Integrace pomocí Blackboard Learn
   6. Konfigurace jednotného přihlašování pro školní portály a systémy pro vedení výuky
   7. Nasaďte Adobe Express prostřednictvím licencování aplikací Google.
   8. Přidání uživatelů prostřednictvím synchronizace seznamu
   9. Nejčastější dotazy ke službě Kivuto
   10. Pokyny pro způsobilost základních a středních škol
 3. Nastavit vaši organizaci
  1. Typy identit | Přehled
  2. Nastavení identity | Přehled
  3. Nastavení organizace pomocí Enterprise ID
  4. Nastavení federace Azure AD a synchronizace
   1. Nastavte jednotné přihlašování SSO pomocí účtu Microsoft prostřednictvím Azure OIDC
   2. Přidání Azure Sync do adresáře
   3. Synchronizace rolí pro oblast vzdělávání
   4. Nejčastější dotazy – Konektor Azure
  5. Nastavte Google Federation a synchronizujte
   1. Nastavení jednotného přihlašování SSO pomocí Google Federation
   2. Přidat Google Sync do vašeho adresáře
   3. Nejčastější dotazy – Google Federation
  6. Nastavení organizace prostřednictvím Microsoft ADFS
  7. Nastavení organizace pro školní portály a systémy pro vedení výuky
  8. Nastavení organizace s jinými poskytovateli identity
   1. Vytvoření adresáře
   2. Ověření vlastnictví domény
   3. Přidání domén do adresářů
  9. Běžné dotazy a řešení potíží s jednotným přihlašováním
   1. Časté dotazy k jednotnému přihlašování
   2. Řešení problémů s jednotným přihlašováním
   3. Časté dotazy ke vzdělávání
 4. Správa a nastavení organizace
  1. Správa stávajících domén a adresářů
  2. Povolení automatického vytváření účtu
  3. Nastavení organizace prostřednictvím důvěryhodnosti adresáře
  4. Přechod na nového poskytovatele autentizace 
  5. Nastavení datových zdrojů
  6. Nastavení ověřování
  7. Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty
  8. Nastavení konzole
  9. Správa šifrování  
 5. Správa uživatelů
  1. Přehled
  2. Role pro správu
  3. Techniky správy uživatelů
   1. Správa uživatelů jednotlivě   
   2. Správa více uživatelů (hromadné nahrávání CSV)
   3. Nástroj pro synchronizaci uživatelů (UST)
   4. Synchronizace Microsoft Azure
   5. Synchronizace Google Federation
  4. Změna typu identity uživatele
  5. Správa skupin uživatelů
  6. Správa uživatelů v adresáři
  7. Správa vývojářů
  8. Přesun stávajících uživatelů do konzole Adobe Admin Console
  9. Přesun správy uživatelů do konzole Adobe Admin Console
 6. Správa produktů a oprávnění
  1. Správa produktů a jejich profilů
   1. Spravovat produkty
   2. Správa profilů produktů pro podnikové uživatele
   3. Správa pravidel automatického přiřazování
   4. Zkontrolovat žádosti o produkt
   5. Správa zásad samoobsluhy
   6. Správa integrací do aplikací
   7. Správa oprávnění k produktům v konzoli Admin Console  
   8. Povolení/zakázání služeb pro profil produktu
   9. Jedna aplikace | Creative Cloud pro podniky
   10. Volitelné služby
  2. Správa licencí pro sdílená zařízení
   1. Co je nového
   2. Průvodce nasazením
   3. Vytváření balíčků
   4. Obnova licencí
   5. Správa profilů
   6. Licensing Toolkit
   7. Časté dotazy k licencím pro sdílená zařízení
 7. Správa úložiště a položek
  1. Úložiště
   1. Správa podnikového úložiště
   2. Adobe Creative Cloud: aktualizace úložiště
   3. Správa úložiště Adobe
  2. Migrace datových zdrojů
   1. Automatická migrace datových zdrojů
   2. Časté dotazy k automatické migraci datových zdrojů
   3. Správa přenesených datových zdrojů
  3. Převzetí datových zdrojů od uživatele
  4. Přenesení studentských datových zdrojů | Pouze EDU
   1. Automatické přenesení studentských datových zdrojů
   2. Přenesení datových zdrojů
 8. Správa služeb
  1. Adobe Stock
   1. Balíčky kreditů Adobe Stock pro týmy
   2. Adobe Stock pro podniky
   3. Používání služby Adobe Stock pro podniky
   4. Schválení licence služby Adobe Stock
  2. Vlastní písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Přehled
   2. Vytvoření skupiny uživatelů
   3. Nastavení služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurace a instalace nástroje Adobe Asset Link
   5. Správa datových zdrojů
   6. Adobe Asset Link pro XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavení služby Adobe Acrobat Sign pro podnik nebo týmy
   2. Adobe Acrobat Sign – správce funkcí pro týmy
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzoli Admin Console
  5. Creative Cloud pro podniky – bezplatné členství
   1. Přehled
 9. Nasazení aplikací a aktualizací
  1. Přehled
   1. Nasazení a dodávání aplikací a aktualizací
   2. Plánování nasazení
   3. Příprava k nasazení
  2. Vytváření balíčků
   1. Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console
   2. Vytváření balíčků k licencování na jméno
   3. Šablony Adobe pro balíčky
   4. Správa balíčků
   5. Správa licencí pro zařízení
   6. Licence pro sériové číslo
  3. Přizpůsobení balíčků
   1. Přizpůsobení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
   2. Přidání doplňků do balíčku
  4. Nasazení balíčků 
   1. Nasazování balíčků
   2. Nasazení balíčků Adobe pomocí služby Microsoft Intune
   3. Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM
   4. Nasazení balíčků produktů Adobe pomocí nástroje ARD
   5. Instalace produktů do složky Výjimky
   6. Odinstalování produktů Creative Cloud
   7. Použití podnikové edice sady nástrojů Adobe Provisioning Toolkit
   8. Licenční identifikátory pro Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizací
   1. Řízení změn pro zákazníky společnosti Adobe využívající produkty pro podniky a týmy
   2. Nasazení aktualizací
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Přehled nástroje AUSST
   2. Nastavení interního aktualizačního serveru
   3. Údržba interního aktualizačního serveru
   4. Časté případy použití nástroje AUSST   
   5. Řešení problémů s interním aktualizačním serverem
  7. Nástroj Remote Update Manager (RUM)
   1. Použití nástroje Adobe Remote Update Manager
   2. Další informace naleznete v tématu ID kanálů k použití s nástrojem Adobe Remote Update Manager
   3. Vyřešení chyb RUM
  8. Řešení problémů
   1. Odstraňování chyb při instalaci a odinstalování aplikací Creative Cloud
   2. Odeslání dotazu do klientských počítačů pro kontrolu nasazení balíčku
   3. Chybová zpráva balíčku aplikací Creative Cloud „Instalace se nezdařila“
  9. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager (pro aplikace CC 2018 nebo starší)
   1. Creative Cloud Packager
   2. Creative Cloud Packager – poznámky k verzi
   3. Vložení aplikací do balíčku
   4. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager
   5. Vytváření balíčků s licencemi pro konkrétní uživatele
   6. Vytváření balíčků s licencemi pro zařízení
   7. Vytvoření balíčku s licencí
   8. Vytváření balíčků s licencemi pro sériové číslo
   9. Automatizace vytváření balíčků
   10. Vytváření balíčků jiných produktů než Creative Cloud
   11. Úpravy a ukládání konfigurací
   12. Nastavení národního prostředí na úrovni systému
 10. Správa účtu
  1. Správa účtu týmu
   1. Přehled
   2. Aktualizace platebních údajů
   3. Správa faktur
   4. Změna vlastníka smlouvy
   5. Změna distributora
  2. Přiřazení licencí uživateli v týmu
  3. Přidání produktů a licencí
  4. Prodlužování
   1. Členství týmů: prodloužení
   2. Podnik v rámci VIP: prodloužení a soulad
  5. Automatizované fáze vypršení platnosti smluv ETLA
  6. Přepínání typů smluv v rámci existující konzole Adobe Admin Console
  7. Soulad s požadavky na nákup
  8. Program Value Incentive Plan (VIP) v Číně
  9. Nápověda k programu VIP Select
 11. Zprávy a protokoly
  1. Protokol auditu
  2. Zprávy o přiřazení
  3. Protokoly obsahu
 12. Zažádat o asistenci
  1. Kontaktování péče o zákazníky Adobe
  2. Možnosti podpory pro týmové účty
  3. Možnosti podpory pro podnikové účty
  4. Možnosti podpory pro Experience Cloud

 Chcete‑li se podívat na podrobnosti o prodloužení svého plánu, přejděte do části Účet > Účet v konzoli Admin Console.

Období pro prodloužení

Jako zákazník společnosti Adobe s plánem Enterprise in VIP můžete licence na jednotlivé produkty každoročně prodlužovat. Společnost Adobe vám poskytne před i po výročním datu určité období, během kterého můžete licence na své produkty kdykoli prodloužit.

Na začátku období pro prodloužení se v horní části karet PřehledProdukty a v konzoli Admin Console zobrazí následující zpráva s výzvou k prodloužení licencí.

„Vaše výroční datum je <datum a čas výročí>. Pokud chcete prodloužit předplatné, případně provést jiné změny, obraťte se na správce vašeho účtu u společnosti <prodejce>.“

Během období pro prodloužení se mohou v konzoli Admin Console zobrazovat různé zprávy podle toho, zda jste své licence neprodloužili, nebo jste je prodloužili jen částečně.

Po ukončení období pro prodloužení

Platnost všech licencí, které nebudou prodlouženy během období pro prodloužení, vyprší. Pokud k tomu dojde a budete chtít koupit nové předplatné, budete se muset obrátit na svého prodejce.

Pokud objednávku prodloužení podáte kdykoli během období pro prodloužení, obdržíte e‑mail s potvrzením.

Stav prodloužení licence – souhrnné statistiky

Kdykoli během období pro prodloužení si můžete v konzoli Admin Console na kartě Produkty zobrazit stav svých licencí. Uvedený stav licence závisí na provedených nákupech a fázi období pro prodloužení, ve které tento stav prohlížíte.

Stav prodloužení licence – souhrnné statistiky

Celkem licencí:

Udává počet licencí, které jste zakoupili.

Používané licence:

Udává počet licencí na určitý produkt, které se aktuálně používají.

Vyžadují prodloužení:

Tento údaj se zobrazí pouze během období pro prodloužení a představuje počet přiřazených licencí, které ještě nebyly prodlouženy. Pokud nebudou během období pro prodloužení tyto licence prodlouženy, jejich uživatelé ztratí přístup k daným produktům. Tento údaj se během období pro prodloužení nezobrazí, pokud prodloužíte všechny licence, které aktuálně využíváte, nebo více.

Nutná platba:

Počet licencí, u kterých jste podali požadavek na nákup pomocí pracovních postupů Přidat licence nebo Přidat produkty na kartě Přehled a nejsou zatím uhrazeny. Tato statistika se zobrazí vždy, když existují nezaplacené licence, které jste přidali během daného období.

Nemožnost přístupu:

Pokud budete mít nedostatek uhrazených licencí po ukončení období pro prodloužení, přespočetní uživatelé ztratí přístup k produktům, ke kterým byli přiřazeni.

V následujících částech tohoto dokumentu naleznete vysvětlení různých scénářů v závislosti na tom, jak jste během období pro prodloužení se svými licencemi zacházeli. V jednotlivých částech naleznete také podrobné pokyny, které můžete využít k prodloužení licencí (nebo k jejich správě v případě, že jste své licence prodloužili pouze částečně).

Scénář 1: kompletní prodloužení

Pokud prodloužíte všechny nebo více licencí, než které aktuálně používáte, zobrazí se v horní části karet PřehledProdukty a v konzoli Admin Console následující zpráva:

„Děkujeme vám za obnovení předplatného. Další licence si můžete objednat přes správce účtu <prodejce>.“

Souhrnné údaje představují nové počty vašich licencí.

Scénář 2: částečné prodloužení

Stav před výročním datem

Pokud prodloužíte jen některé licence, ale vaše výroční datum dosud neminulo, v horní části karet PřehledProdukty v konzoli Admin Console se zobrazí následující zpráva:

„Prodloužení se vztahuje pouze na část vašich stávajících licencí. Pokud chcete prodloužit zbývající licence, případně provést jiné změny, podejte do <výroční datum a čas> objednávku u správce vašeho účtu u společnosti <prodejce>.“

Stav po výročním datu

Pokud jste prodloužili pouze některé licence a vaše výroční datum už minulo, v horní části karet PřehledProdukty v konzoli Admin Console se zobrazí následující zpráva:

„Prodloužení se vztahuje pouze na část vašich stávajících licencí. Chcete‑li zabránit přerušení služby, objednejte si prostřednictvím správce účtu <prodejce> do <výroční datum a čas> další prodloužení.“

Na stránce produktu, jehož licence jste prodloužili jen částečně, se také zobrazí stav prodloužení licencí.

V takovém případě je nedostatek licencí představován stavem potřeby prodloužení:

Nutné prodloužení: před výročím

Pokud je po výročním datu počet spotřebovaných licencí vyšší než počet dostupných licencí, je nutné přespočetné licence prodloužit.

Po částečném prodloužení licencí můžete zvolit jednu z následujících akcí:

 • objednat zbývající licence,
 • zrušit přiřazení uživatelů k produktu tak, aby jejich počet odpovídal menšímu počtu licencí.

Pokud před koncem doby odkladu uvedené v oznámení v konzoli Admin Console neprovedete žádný z těchto kroků, přiřazení přespočetných licencí se automaticky zruší.

Přiřazení k produktu se uživatelům ruší v opačném pořadí, než v jakém byli přiřazeni. Seznam uživatelů, kterým bude zrušeno přiřazení, zobrazíte kliknutím na tlačítko Vyžaduje prodloužení v levém horním rohu karty Všichni uživatelé.

Uživatelé vyžadují prodloužení

Zrušení přiřazení uživatelů k produktům

Uživatelům můžete zrušit přiřazení k produktu na kartě Uživatelé u daného produktu. Podívejte se, jak odebrat uživatele a skupiny uživatelů od produktu.

Pokud zrušíte přiřazení uživatele, který není v seznamu Uživatelé vyžadují prodloužení uveden, odstraní se ze seznamu první uživatel v pořadí. To se opakuje při každém dalším zrušení přiřazení uživatele k tomuto produktu.

Po vyřešení nedostatku licencí se musí počet přiřazených licencí shodovat s počtem dostupných licencí.

Po vyřešení nedostatku licencí indikátor Vyžaduje prodloužení zmizí.

Poznámka:

Pokud jsou v seznamu Uživatelé vyžadují prodloužení osoby, kterým chcete zrušit přiřazení, není třeba nic dělat. Tito uživatelé se po skončení období odkladu automaticky odeberou.

Scénář 3: neprodlouženo

Pokud během období pro prodloužení žádné licence k produktu neprodloužíte, zobrazí se po skončení tohoto období následující zpráva:

„Platnost vašeho předplatného VIP vypršela <výroční datum a čas>. Pokud chcete zakoupit nové, případně provést jiné změny, obraťte se na správce vašeho účtu u společnosti <prodejce>.“

V takovém případě už nelze licence prostě prodloužit. Zakupte nové předplatné a přiřaďte znovu uživatele.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?