Správa vývojářů rozhraní API v konzoli Admin Console

Adobe I/O je platforma pro vývojáře ve vaší organizaci, kteří mají v popisu práce integrovat, rozšířit nebo vytvářet aplikace a prostředí založené na produktech a technologiích společnosti Adobe. Je to platforma, kterou vývojáři používají pro stavění na Creative CloudDocument Cloud, Experience Cloud a dalších produktech Adobe API.

Vaši vývojáři mohou díky platformě Adobe I/O integrovat aplikace do produktů Adobe API. Tyto integrace umožňují propojení externích aplikací a služeb s rozhraním Adobe API.

 1. Na začátku přidáte vývojáře (jednotlivě nebo hromadně) k profilům produktů, které obsahují přístupové rozhraní API ke konzoli Admin Console.
  To poskytne vývojářům oprávnění vytvářet integrace.
 2. Vývojáři poté mohou přidávat požadované integrace na platformě Adobe I/O.
 3. Nakonec opět tyto integrace přidáte k profilům produktů v konzoli Admin Console.

V konzoli Admin Console můžete také měnit uživatelské nebo vývojářské účty a přidávat/odebírat je z profilů produktů. Stejně tak můžete z profilů produktů odebírat vývojáře.

Přidání vývojářů

Z pozice správce můžete konzoli Admin Console používat k vytváření a správě vývojářských účtů. Kdykoli přidáte vývojáře k profilům produktů v konzoli Admin Console, poskytnete těmto vývojářům přístupová oprávnění vytvářet integrace (na platformě Adobe I/O). V nástroji Adobe I/O mohou vývojáři rovněž přidružit vytvářené integrace k profilům produktu, avšak pouze u těch profilů produktu, ke kterým mají přístup.

Při voláních rozhraní API z vývojářem vytvořených integrací budou tato volání vyřízena s ohledem na oprávnění přiřazených profilů produktů.

Možnost Přiřadit vývojáře v nabídce Rychlé odkazy na kartě Přehled vám umožňuje přidat vývojáře k více produktům současně.

 1. V konzoli Admin Console přejděte na kartu Přehled.

 2. Pokud budete chtít přidat vývojáře k více produktům současně, klikněte v části Rychlé odkazy v pravém horním rohu karty Přehled na tlačítko Přidat vývojáře.

 3. V části Podrobnosti o vývojáři v průvodci přidáním vývojáře zadejte e-mailovou adresu vývojáře a případně i jeho jméno a příjmení a potom klikněte na tlačítko Další.

 4. V části Přiřadit produkty vyberte produkt a v rozevíracím seznamu vyberte jeden nebo více profilů produktů.

 5. Po přidání vývojáře do všech požadovaných profilů produktů klikněte na tlačítko Uložit.

  Vývojář bude přidán ke všem vybraným profilům produktů.

Možnost Přidat vývojáře na každé kartě produktu na záložce Přehled umožňuje u vybraného produktu přidat vývojáře k více profilům produktů.

 1. V konzoli Admin Console přejděte na kartu Přehled.

  Pokud vaše organizace obsahuje produkty, které zahrnují přístup k rozhraní API, karty s těmito produkty na záložce Přehled umožňují přidávat vývojáře k profilům produktů:

 2. U požadované karty s produktem klikněte na možnost Přidat vývojáře.

 3. Na obrazovce pro přidání vývojáře k produktu zadejte e-mailovou adresu vývojáře a případně i jeho jméno a příjmení.

 4. Z rozevíracího seznamu vyberte jeden či více profilů produktů.

 5. Po přidání vývojáře do všech požadovaných profilů produktů klikněte na tlačítko Uložit.

  Vývojář bude přidán ke všem vybraným profilům produktů.

Na kartě Vývojáři profilu produktu můžete k danému profilu produktu přidat více vývojářů.

 1. V konzoli Admin Console přejděte na kartu Produkty.

 2. V levém sloupku klikněte na požadovaný produkt.

 3. V seznamu vyberte profil produktu (nebo jej v případě potřeby vytvořte) a přejděte na kartu Vývojář.

 4. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko Přidat vývojáře.

 5. Na obrazovce pro přidání vývojáře k produktu zadejte e-mailovou adresu vývojáře a případně i jeho jméno a příjmení.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Vývojář bude přidán k vybranému profilu produktu.

Pomocí hromadného přidání a souboru s hodnotami oddělenými čárkami (.csv) můžete přidat více vývojářů.

 1. V nástroji Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé.

 2. Klikněte na ikonu v pravém horním rohu stránky Uživatelé.

 3. V dialogovém okně Přidat uživatele pomocí formátu CSV klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu CSV a vyberte buď možnost Aktuální seznam uživatelů nebo Standardní šablona.

  Stažený soubor se šablonou obsahuje ukázková data, která vám poslouží jako vzor.

  Formát souboru CSV je podrobně popsán v oddílu Formát souboru CSV v části Přidat uživatele dokumentu Správa uživatelů.

 4. Aktualizujte stažený soubor CSV údaji od vývojářů, chcete-li přidat a zařadit do seznamu ve sloupci Přístup vývojáře názvy profilů produktů, které se mají používat pro vývoj.

 5. Přetáhněte upravený soubor CSV do dialogového okna Přidat uživatele pomocí formátu CSV a klikněte na tlačítko Odeslat.

Po dokončení hromadné operace obdržíte e-mail. Podrobné hlášení o průběhu je k dispozici také na stránce Výsledky hromadné operace.

Výsledky hromadné operace

Po provedení hromadné operace, jako je například přidání nebo úprava více uživatelů, obdržíte e-mail s podrobnostmi o operaci. Tyto podrobnosti jsou navíc k dispozici na stránce Výsledky hromadných operací.

Poznámka:

Pokud není hromadná operace na stránce s výsledky uvedena, stránku v prohlížeči znovu načtěte, aby obsahovala nejnovější výsledky.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Vývojáři a klikněte na tlačítko  v pravém horním rohu stránky Uživatelé.

 2. V rozevíracím seznamu zvolte možnost Výsledky hromadných operací.

  Otevře se stránka Výsledky hromadných operací.

 3. Podrobnosti o operaci zobrazíte kliknutím na název operace.

 4. Chcete-li stáhnout výsledky ve formátu CSV, klikněte na tlačítko Stáhnout výsledky.

 5. Budete-li chtít výsledek odstranit, označte zaškrtávací pole nalevo od názvu operace a klikněte na tlačítko Odebrat výsledek.

  Všechny výsledky hromadné operace lze vymazat také kliknutím na tlačítko Vymazat všechny výsledky.

Správa vývojářů

Pro stávající uživatele nebo vývojáře můžete přidávat nebo odebírat profily produktů, které zahrnují přístup API, a tím udělovat nebo odebírat přístup k profilu produktu pro daného vývojáře.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Uživatelé.

 2. Klikněte na řádek uživatele, kterého potřebujete upravit.

 3. V nabídce napravo s podrobnostmi o uživateli klikněte na tlačítko Zobrazit profil.

 4. Na obrazovce s podrobnostmi o uživateli klikněte v části Přístup pro vývojáře na tlačítko Upravit.

 5. Na obrazovce Upravit vývojáře vyberte produkty, které nabízí přístup k rozhraní API a u každého produktu vyberte požadované profily produktů.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Vývojář je přidán do profilů, které byly přidány a odebrány z profilů produktů, které byly během úprav odebrány.

Vývojáře můžete z profilu produktu odebrat, ale tato akce nezpůsobí jeho odebrání z pozice uživatele ve vaší organizaci.

 1. V konzoli Admin Console přejděte na kartu Produkty.

 2. V levém sloupku klikněte na požadovaný produkt.

 3. V seznamu vyberte profil produktu a přejděte na kartu Vývojář.

 4. Pokud budete chtít odstranit jednoho nebo více vývojářů z tohoto profilu produktu, označte políčko nalevo od jména vývojáře.

 5. V pravém horním rohu na kartě Vývojáři klikněte na tlačítko Odebrat vývojáře.

 6. Na obrazovce Odebrat vývojáře z profilu produktu vyberte jednu z následujících možností:

  Odebrat přístup pro vývojáře i pro uživatele: vývojář ztratí oprávnění vytvářet integrace pro tento profil produktu. Vývojář nebude mít přístup k produktům definovaným v tomto profilu.

  Odebrat přístup pro vývojáře, ale zachovat přístup pro uživatele: vývojář ztratí oprávnění vytvářet integrace pro tento profil produktu. Pokud však měl vývojář přístup k produktu jako uživatel, tento přístup mu zůstane.

 7. Klikněte na tlačítko Odebrat vývojáře.

  Vybraní vývojáři budou odebráni na základě výběru v předchozím kroku.

Vývojáře můžete odebrat na kartě Uživatelé v konzoli Admin Console:

 • Odebrat můžete také uživatelský přístup k přiřazeným profilům produktů.
 • Můžete zachovat uživatelský přístup k přiřazeným profilům produktů.
 • Odebrání uživatele z organizace.
 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Vývojáři.

 2. Pokud budete chtít odebrat jednoho nebo více vývojářů, v seznamu vývojářů označte políčko nalevo od jména vývojáře.

 3. V pravém horním rohu na kartě Vývojáři klikněte na tlačítko Odebrat vývojáře.

 4. Na obrazovce Odebrat vývojáře z profilu produktu vyberte jednu z následujících možností:

  Odebrání přístupu pro vývojáře i pro uživatele: Vývojář ztratí oprávnění vytvářet integrace pro jakýkoli profil produktu. Vývojář tedy nebude mít přístup k žádným produktům, pokud k nim měl přístup i jako uživatel.Tuto možnost použijte, pokud vývojář již na tomto projektu nepracuje a nepotřebuje přístup k žádnému profilu, avšak může později pro tuto organizaci znovu pracovat.

  Odebrání přístupu pro vývojáře, ale zanechání přístupu pro uživatele: Vývojář ztratí oprávnění vytvářet integrace. Vývojář však bude mít i nadále přístup k produktům.  Tuto možnost použijte, pokud vývojář zůstane uživatelem tohoto produktu, ale nebude již potřebovat vývojářský přístup v konzoli adobe.io.

  Odebrat z organizace: vývojář bude v konzoli Admin Console odebrán z organizace.  Tuto možnost použijte v případě, že vývojář již nepracuje na ničem ve vaší organizaci, ať už jako uživatel, nebo jako vývojář.

 5. Klikněte na tlačítko Odebrat vývojáře.

  Vybraní vývojáři budou odebráni na základě výběru v předchozím kroku.

Správa integrací

Po přidání vývojářů k profilům produktů tito vývojáři získají požadovaná oprávnění k vytvoření integrace na platformě Adobe I/O.

Než bude možné tuto integraci používat, musí být propojena s jedním nebo více profily produktů.  Tato podmínka umožní volání pro rozhraní API vyvolané v dané integraci používat oprávnění na základě přidružených profilů produktů.

Správci mohou řídit přístupová oprávnění aplikace využívající integraci nastavením nebo změnou profilů produktů spojených s danou integrací.

Předpokládejme například, že existují dva profily produktů: „Test“ a „Produkce“. Tyto profily umožňují přístup a poskytují oprávnění v souladu s testováním aplikace a s používáním aplikace ve výrobním prostředí.  Vývojáři může být udělen přístup pouze k profilu produktu „Test“. Vývojář nastaví integraci tak, aby používala tento profil produktu.  Jakmile je aplikace otestována a připravena na produkční prostředí, správce systému nebo profilu produktu odebere v konzoli Admin Console integraci z profilu produktu „Test“ a přidá ji do profilu produktu „Produkce“.  Od tohoto okamžiku vývojář ztrácí schopnost spravovat integraci z platformy Adobe I/O.

Vývojáři obvykle nejsou udělena administrátorská práva pro konzoli Admin Console.

Na kartě Uživatelé v konzoli Admin Console můžete integrace upravit a přidávat do nich (nebo od nich odebírat) profily produktů.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Integrace.

 2. Klikněte na řádek s integrací, kterou chcete upravit.

  Poznámka:

  Neklikejte na jméno uživatele.

 3. V nabídce napravo s podrobnostmi o integraci klikněte na tlačítko Upravit.

 4. Na obrazovce Upravit produkty integrace vyberte produkt a v rozevíracím seznamu vyberte jeden nebo více profilů produktů, které chcete přidat k integraci.

  Stejně tak můžete profily produktů z této integrace odebrat.

  Na obrazovce pro úpravu produktů integrace vyberte v levém sloupku vhodný produkt.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

 1. V konzoli Admin Console přejděte na kartu Produkty.

 2. V levém sloupku klikněte na požadovaný produkt.

 3. V seznamu vyberte profil produktu a přejděte na kartu Integrace.

 4. Klikněte na tlačítko Přidat integrace.

 5. Na obrazovce Přidat integraci do profilu produktu vyberte jednu nebo více integrací, které chcete do tohoto profilu produktu přidat.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Vybrané integrace budou přidány do tohoto profilu produktu.

Pozor:

Odebráním integrace z profilu produktu je přerušen přístup externí aplikace k produktu přiřazenému k tomuto profilu.  Tato změna může způsobit selhání externích aplikací.

 1. V konzoli Admin Console přejděte na kartu Produkty.

 2. V levém sloupku klikněte na požadovaný produkt.

 3. V seznamu vyberte profil produktu a přejděte na kartu Integrace.

 4. Pokud budete chtít odstranit jednu nebo více integrací z tohoto profilu produktu, označte políčko nalevo od názvu integrace.

 5. V pravém horním rohu na kartě Integrace klikněte na tlačítko Odebrat integrace.

 6. Na obrazovce Odebrání integrací klikněte na tlačítko Odebrat.

  Vybrané integrace budou odebrány z tohoto profilu produktu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online