Příručka uživatele Zrušit

Automatická migrace studentských datových zdrojů pro vzdělávací instituce

 1. Příručka pro správu podnikových a týmových produktů Adobe
 2. Plánování nasazení
  1. Základní koncepty
   1. Licencování
   2. Identita
   3. Správa uživatelů
   4. Nasazení aplikace
   5. Admin Console – přehled
   6. Role správce
   7. Globální správa
  2. Průvodci nasazením
   1. Průvodce nasazením na jméno
   2. Průvodce nasazením SDL
   3. Nasazení aplikace Adobe Acrobat 
  3. Nasazení produktů Creative Cloud pro vzdělávací instituce
   1. Průvodce nasazením
   2. Schvalování aplikací Adobe v konzoli Google Admin Console
   3. Povolení aplikace Adobe Express v nástroji Google Classroom
   4. Integrace pomocí Canvas LMS
   5. Integrace pomocí Blackboard Learn
   6. Konfigurace jednotného přihlašování pro školní portály a systémy pro vedení výuky
   7. Nasaďte Adobe Express prostřednictvím licencování aplikací Google.
   8. Přidání uživatelů prostřednictvím synchronizace seznamu
   9. Nejčastější dotazy ke službě Kivuto
   10. Pokyny pro způsobilost základních a středních škol
 3. Nastavit vaši organizaci
  1. Typy identit | Přehled
  2. Nastavení identity | Přehled
  3. Nastavení organizace pomocí Enterprise ID
  4. Nastavení federace Azure AD a synchronizace
   1. Nastavte jednotné přihlašování SSO pomocí účtu Microsoft prostřednictvím Azure OIDC
   2. Přidání Azure Sync do adresáře
   3. Synchronizace rolí pro oblast vzdělávání
   4. Nejčastější dotazy – Konektor Azure
  5. Nastavte Google Federation a synchronizujte
   1. Nastavení jednotného přihlašování SSO pomocí Google Federation
   2. Přidat Google Sync do vašeho adresáře
   3. Nejčastější dotazy – Google Federation
  6. Nastavení organizace prostřednictvím Microsoft ADFS
  7. Nastavení organizace pro školní portály a systémy pro vedení výuky
  8. Nastavení organizace s jinými poskytovateli identity
   1. Vytvoření adresáře
   2. Ověření vlastnictví domény
   3. Přidání domén do adresářů
  9. Běžné dotazy a řešení potíží s jednotným přihlašováním
   1. Časté dotazy k jednotnému přihlašování
   2. Řešení problémů s jednotným přihlašováním
   3. Časté dotazy ke vzdělávání
 4. Správa a nastavení organizace
  1. Správa stávajících domén a adresářů
  2. Povolení automatického vytváření účtu
  3. Nastavení organizace prostřednictvím důvěryhodnosti adresáře
  4. Přechod na nového poskytovatele autentizace 
  5. Nastavení datových zdrojů
  6. Nastavení ověřování
  7. Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty
  8. Nastavení konzole
  9. Správa šifrování  
 5. Správa uživatelů
  1. Přehled
  2. Role pro správu
  3. Techniky správy uživatelů
   1. Správa uživatelů jednotlivě   
   2. Správa více uživatelů (hromadné nahrávání CSV)
   3. Nástroj pro synchronizaci uživatelů (UST)
   4. Synchronizace Microsoft Azure
   5. Synchronizace Google Federation
  4. Změna typu identity uživatele
  5. Správa skupin uživatelů
  6. Správa uživatelů v adresáři
  7. Správa vývojářů
  8. Přesun stávajících uživatelů do konzole Adobe Admin Console
  9. Přesun správy uživatelů do konzole Adobe Admin Console
 6. Správa produktů a oprávnění
  1. Správa produktů a jejich profilů
   1. Spravovat produkty
   2. Správa profilů produktů pro podnikové uživatele
   3. Správa pravidel automatického přiřazování
   4. Zkontrolovat žádosti o produkt
   5. Správa zásad samoobsluhy
   6. Správa integrací do aplikací
   7. Správa oprávnění k produktům v konzoli Admin Console  
   8. Povolení/zakázání služeb pro profil produktu
   9. Jedna aplikace | Creative Cloud pro podniky
   10. Volitelné služby
  2. Správa licencí pro sdílená zařízení
   1. Co je nového
   2. Průvodce nasazením
   3. Vytváření balíčků
   4. Obnova licencí
   5. Správa profilů
   6. Licensing Toolkit
   7. Časté dotazy k licencím pro sdílená zařízení
 7. Správa úložiště a položek
  1. Úložiště
   1. Správa podnikového úložiště
   2. Adobe Creative Cloud: aktualizace úložiště
   3. Správa úložiště Adobe
  2. Migrace datových zdrojů
   1. Automatická migrace datových zdrojů
   2. Časté dotazy k automatické migraci datových zdrojů
   3. Správa přenesených datových zdrojů
  3. Převzetí datových zdrojů od uživatele
  4. Přenesení studentských datových zdrojů | Pouze EDU
   1. Automatické přenesení studentských datových zdrojů
   2. Přenesení datových zdrojů
 8. Správa služeb
  1. Adobe Stock
   1. Balíčky kreditů Adobe Stock pro týmy
   2. Adobe Stock pro podniky
   3. Používání služby Adobe Stock pro podniky
   4. Schválení licence služby Adobe Stock
  2. Vlastní písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Přehled
   2. Vytvoření skupiny uživatelů
   3. Nastavení služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurace a instalace nástroje Adobe Asset Link
   5. Správa datových zdrojů
   6. Adobe Asset Link pro XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavení služby Adobe Acrobat Sign pro podnik nebo týmy
   2. Adobe Acrobat Sign – správce funkcí pro týmy
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzoli Admin Console
  5. Creative Cloud pro podniky – bezplatné členství
   1. Přehled
 9. Začínáme s globální správou
  1. Přechod na globální správu
  2. Výběr organizace
  3. Správa organizační hierarchie
  4. Správa profilů produktu
  5. Správa skupin uživatelů
  6. Správa správců
  7. Aktualizace zásad organizace
  8. Správa šablon zásad
  9. Přidělení produktů podřízeným organizacím
  10. Provedení nevyřízených úloh
  11. Export nebo import organizační struktury
  12. Prozkoumejte vhledy
 10. Nasazení aplikací a aktualizací
  1. Přehled
   1. Nasazení a dodávání aplikací a aktualizací
   2. Plánování nasazení
   3. Příprava k nasazení
  2. Vytváření balíčků
   1. Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console
   2. Vytváření balíčků k licencování na jméno
   3. Šablony Adobe pro balíčky
   4. Správa balíčků
   5. Správa licencí pro zařízení
   6. Licence pro sériové číslo
  3. Přizpůsobení balíčků
   1. Přizpůsobení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
   2. Přidání doplňků do balíčku
  4. Nasazení balíčků 
   1. Nasazování balíčků
   2. Nasazení balíčků Adobe pomocí služby Microsoft Intune
   3. Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM
   4. Nasazení balíčků produktů Adobe pomocí nástroje ARD
   5. Instalace produktů do složky Výjimky
   6. Odinstalování produktů Creative Cloud
   7. Použití podnikové edice sady nástrojů Adobe Provisioning Toolkit
   8. Licenční identifikátory pro Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizací
   1. Řízení změn pro zákazníky společnosti Adobe využívající produkty pro podniky a týmy
   2. Nasazení aktualizací
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Přehled nástroje AUSST
   2. Nastavení interního aktualizačního serveru
   3. Údržba interního aktualizačního serveru
   4. Časté případy použití nástroje AUSST   
   5. Řešení problémů s interním aktualizačním serverem
  7. Nástroj Remote Update Manager (RUM)
   1. Použití nástroje Adobe Remote Update Manager
   2. Vyřešení chyb RUM
  8. Řešení problémů
   1. Odstraňování chyb při instalaci a odinstalování aplikací Creative Cloud
   2. Odeslání dotazu do klientských počítačů pro kontrolu nasazení balíčku
   3. Chybová zpráva balíčku aplikací Creative Cloud „Instalace se nezdařila“
  9. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager (pro aplikace CC 2018 nebo starší)
   1. Creative Cloud Packager
   2. Creative Cloud Packager – poznámky k verzi
   3. Vložení aplikací do balíčku
   4. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager
   5. Vytváření balíčků s licencemi pro konkrétní uživatele
   6. Vytváření balíčků s licencemi pro zařízení
   7. Vytvoření balíčku s licencí
   8. Vytváření balíčků s licencemi pro sériové číslo
   9. Automatizace vytváření balíčků
   10. Vytváření balíčků jiných produktů než Creative Cloud
   11. Úpravy a ukládání konfigurací
   12. Nastavení národního prostředí na úrovni systému
 11. Správa účtu
  1. Správa účtu týmu
   1. Přehled
   2. Aktualizace platebních údajů
   3. Správa faktur
   4. Změna vlastníka smlouvy
   5. Změna distributora
  2. Přiřazení licencí uživateli v týmu
  3. Přidání produktů a licencí
  4. Prodlužování
   1. Členství týmů: prodloužení
   2. Podnik v rámci VIP: prodloužení a soulad
  5. Automatizované fáze vypršení platnosti smluv ETLA
  6. Přepínání typů smluv v rámci existující konzole Adobe Admin Console
  7. Soulad s požadavky na nákup
  8. Program Value Incentive Plan (VIP) v Číně
  9. Nápověda k programu VIP Select
 12. Zprávy a protokoly
  1. Protokol auditu
  2. Zprávy o přiřazení
  3. Protokoly obsahu
 13. Zažádat o asistenci
  1. Kontaktování péče o zákazníky Adobe
  2. Možnosti podpory pro týmové účty
  3. Možnosti podpory pro podnikové účty
  4. Možnosti podpory pro Experience Cloud

Společnost Adobe poskytuje portál pro migraci studentských datových zdrojů, na kterém mohou studenti, kteří končí své studium, přenášet své datové zdroje spojené s přiřazenými školními účty na své osobní účty. V minulosti probíhala migrace datových zdrojů ručně a byl to zdlouhavý proces. Pomocí tohoto nového samoobslužného portálu však uživatelé mohou snadno převést své datové zdroje za využití automatizovaného procesu. Z pozice správce systému můžete řídit přístup na tento portál.

Když studenti opustí školu, datové zdroje spojené s jejich školním účtem jsou odstraněny v okamžiku odstranění jejich uživatelského účtu. K zachování datových zdrojů museli uživatelé před smazáním svých účtů stáhnout ručně datové zdroje do svého stolního počítače. Pomocí automatické migrace pro studenty mohou školy zajistit přenositelnost dat a umožnit studentům ponechat si osobní datové zdroje a sestavit portfolio. Portál pro migraci studentských datových zdrojů umožňuje studentům převádět datové zdroje ze svých školních účtů na osobní účet, který si musí ještě před migrací vytvořit. Další informace o přenášení studentských datových zdrojů naleznete na stránce Prostředky pro migraci studentských datových zdrojů pro správce IT.

Správci systému mohou přímo z konzole Admin Console změnit nastavení Migrace datových zdrojů pro všechny uživatele organizace. Pokud je toto nastavení aktivní, uživatelé mohou využívat samoobslužného portálu pro přenos datových zdrojů na osobní účty.

Poznámka:

Pokud má být migrace datových zdrojů na nový osobní účet Adobe ID možná, účet studenta musí být účtem s identifikátorem Enterprise ID nebo Federated ID. 

Poznámka:

Migrace datových zdrojů studentů není podporována u organizací, které používajípodnikové úložiště. Pokud vaše organizace ukládá datové zdroje studentů v podnikovém úložišti, studenti nebudou moci přenést své datové zdroje na osobní účty.

Úprava nastavení migrace studentských datových zdrojů

Mají‑li mít studenti přístup k samoobslužnému portálu, povolte v konzoli Admin Console v Nastavení na stránce Nastavení datových zdrojů možnost Migrace datových zdrojů pro všechny uživatele organizace.

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte do nabídky Nastavení > Nastavení datových zdrojů > Nastavení migrace datových zdrojů.

 2. Kliknutím na tlačítko Migrace datových zdrojů pro všechny uživatele organizace zapněte nastavení.

  Povolení migrace

  Poznámka:

  Ve výchozím nastavení je nastavení Migrace datových zdrojů pro všechny uživatele organizace aktivní. Díky tomu mohou všichni uživatelé ve školní organizaci přenášet své datové zdroje pod podmínkou, že mají přístup k portálu pro migraci studentských datových zdrojů. Chcete-li zabránit neúmyslnému přenosu datových zdrojů studentů nebo učitelů, doporučujeme nastavení povolit pouze v případě potřeby.

  Poznámka:

  Po přepnutí nastavení Migrace datových zdrojů pro všechny uživatele organizace se uživatelům nezobrazí žádné automatické oznámení.

 3. Zobrazí se výzva k potvrzení. Klikněte na tlačítko Potvrdit.

Komunikace se studenty

Aby mohli studenti zahájit migraci datových zdrojů ze samoobslužného portálu, musíte s nimi nejprve sdílet adresu URL samoobslužného portálu a pokyny k migraci.

Absolventi se mohou přihlásit na samoobslužný portál na adrese graduation.adobe.com a podle uvedených pokynů přenést svoje datové zdroje.

Doporučené postupy k zajištění toho, aby měli studenti přehled o migraci datových zdrojů studentů, najdete v tématu Prostředky pro migraci studentských datových zdrojů pro správce IT.

Prostředí pro studenty

Samoobslužný portál provede studenty jednoduchými kroky pro automatické přenesení datových zdrojů přidružených k jejich školským účtům Enterprise ID nebo Federated ID na jejich osobní účty Adobe ID. Další informace najdete v tématu Přenesení studentských datových zdrojů.

Portál pro migraci studentských datových zdrojů

Poznámka:

Migraci nelze zvrátit. Studenti však mohou pokračovat v nahrávání datových zdrojů na svůj školní účet i po migraci datových zdrojů, a to až do doby, kdy správce systému tyto účty deaktivuje.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online