Nastavení datových zdrojů nabízí organizaci kontrolu nad tím, jak zaměstnanci sdílí její datové zdroje mimo organizaci. Správce systému může použít přísnější nastavení, která omezují možnosti zaměstnance používat určité funkce sdílení v rámci služeb Creative Cloud a Document Cloud. Nastavení datových zdrojů lze používat společně se systémy vynucování organizačních zásad (které společnost Adobe neposkytuje) a zajistit, aby datové zdroje byly sdíleny pouze s patřičnými externími jednotlivci a organizacemi.

Poznámka:

Nastavení datových zdrojů se ve vaší organizaci vztahují jen na uživatele s Enterprise ID nebo Federated ID. Tato nastavení se nevztahují na členství v týmech.

Máte tři zásady omezení sdílení, ze kterých si můžete vybírat:

Bez omezení

 • Můžete zachovat toto výchozí nastavení, kdy uživatelé mohou sdílet veřejné odkazy a spolupracovat na sdílených složkách s kýmkoli v organizaci i mimo ni.
 • Doporučeno pro podniky, které svým zaměstnancům důvěřují a chtějí jim poskytnout volnost, kontrolu a přístup ke všem funkcím služeb Creative Cloud a Document Cloud.

Žádné sdílení veřejných odkazů

 • Můžete omezit sdílení veřejných odkazů nebo využít dalších možností veřejného publikování (například publikování ve službě Behance nebo na Facebooku).
 • Doporučeno pro podniky, které chtějí zabránit náhodnému veřejnému sdílení mimo organizaci, ale potřebují přístup k některým funkcím pro spolupráci.

Sdílení pouze s uživateli domény

 • Sdílení na základě pozvání můžete omezit pouze na příjemce v rámci deklarovaných domén, důvěryhodných doméndomén ze seznamu povolených. Po použití této zásady nebudou mít uživatelé možnost sdílet datové zdroje vlastněné organizací s externími uživateli mimo domény uvedené v seznamu povolených domén.
 • Doporučeno pro podniky, které vyžadují absolutní kontrolu nad tím, které externí domény mají přístup k datovým zdrojům organizace.

Omezením možností sdílení v nastaveních datových zdrojů spustíte proces, jehož trvání závisí na počtu uživatelů v organizaci a počtu už zahájených sdílení. U některých produktů a služeb Adobe zahrnuje tento proces také zneplatnění položek CDN v mezipaměti a odstranění náhledů obrázků ze služby Slack. Změny nastavení datových zdrojů se mohou plně projevit až za 24 hodin.

Máte také dvě zásady žádostí o přístup, ze kterých si můžete vybrat:

Povolit žádosti o přístup

Toto výchozí nastavení můžete povolit uživatelům, kteří nemají oprávnění ke složce nebo dokumentu, nebo k nim žádají přístup.

Žádné žádosti o přístup

Chcete-li zajistit vyšší míru soukromí, můžete použít toto nastavení a zabránit s jeho pomocí uživatelům žádat o přístup k dokumentu, který s nimi nebyl sdílen.

Poznámka:

Nastavení datových zdrojů nepředstavuje systém řízení digitálních práv (DRM) ani nenabízí komplexní ochranu datových zdrojů. Zaměstnanci s přístupem k určitým datovým zdrojům mohou i nadále tyto datové zdroje zkopírovat a poskytnout je ostatním osobám mimo organizaci pomocí systémů, které nástroj Adobe neovládá ani nespravuje.

Co zvážit před nasazením

Před aktivací omezení sdílení zvažte dopad na koncové uživatele. Kromě omezení funkčnosti v některých aplikacích se koncovým uživatelům při pokusu o použití těchto funkcí zobrazí chybová zpráva. Zobrazení těchto zpráv při pokusech o použití zablokovaných funkcí navíc vyžaduje, aby uživatelé používali nejnovější verzi aplikací InDesign, XD a Acrobat. Jinak se uživatelům budou zobrazovat nepřesné chybové zprávy.

Po úpravě nastavení již nelze následné odstranění zastavit ani vrátit zpět. Pokud se rozhodnete použít možnost Žádné sdílení veřejných odkazů, všechny stávající veřejné odkazy budou odebrány a uživatelé disponující těmito odkazy již nebudou mít přístup k propojenému obsahu. Pokud se rozhodnete použít možnost Sdílení pouze s uživateli domény, přístup ke všem stávajícím složkám nebo dokumentům za účelem spolupráce bude zrušen.

Níže jsou uvedeny funkce publikování v aplikacích Creative Cloud a Document Cloud, které budou ovlivněny, když vyberete výše popsanou možnost Žádné sdílení veřejných odkazů nebo Sdílení pouze s uživateli domény. Výjimkou je, že nelze spolupráci na sdílených složkách a dokumentech zakázat pro uživatele v rámci deklarovaných domén, důvěryhodných doméndomén ze seznamu povolených domén v organizaci.

Příklad:

 • Pokud zvolíte možnost Bez omezení nebo Žádné sdílení veřejných odkazů, nebudou ovlivněny funkce spolupráce (například odesílání soukromých pozvánek v aplikaci Adobe XD).
 • Pokud zvolíte možnost Sdílení pouze s uživateli domény, uživatelé budou moci spolupracovat pouze s uživateli v doménách v seznamu povolených domén.

Aplikace Creative Cloud

Aplikace Dotčené funkce
Creative Cloud zdroje Spolupracovat, Sdílet ve službě Slack, Odeslat odkaz
Creative Cloud knihovny Spolupracovat, Sdílet ve službě Slack, Odeslat odkaz
Adobe XD Publikační služby, služby vytváření pozvánek
InDesign Publikovat online
Spark Publikovat
Adobe Color Publikovat motiv
Zachytit Sdílet, Spolupracovat
Mobilní aplikace Creative Cloud Vytvořit odkaz, Spolupracovat
Behance Vytvořit projekt
Portfolio Publikovat

Aplikace Document Cloud

Aplikace Dotčené funkce
Aplikace Acrobat a Reader pro stolní počítače Sdílet
Webové služby (cloud.acrobat.com)
Sdílet
Zásuvný modul Send & Track pro aplikaci Outlook Sdílet
Mobilní aplikace (jako např. Acrobat a Scan) Sdílet odkaz, Sdílet odkaz na Document Cloud

Výběr možností sdílení

Při výběru omezení pomocí nastavení datových zdrojů pro vaši organizaci postupujte následovně:

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Nastavení > Nastavení datových zdrojů.

  Zásady omezení sdílení
 2. Vyberte možnost Zásady omezení sdílení.

  Můžete si vybrat ze tří úrovní omezení. Jakmile vyberete přísnější omezení, není možné akci zastavit ani vrátit zpět. Ztráta stávajících veřejných odkazů i sdílených složek nebo dokumentů pro spolupráci je nevratná.

  Pokud vyberete možnost Sdílení pouze s uživateli domény, nezapomeňte ihned definovat seznam povolených domén, abyste nepřišli o všechny stávající zdroje určené ke spolupráci.

  Poznámka:

  Než bude možné použít možnost Sdílení pouze uživatelům domény ve službě Document Cloud, musíte přidat svoji deklarovanou doménu do seznamu povolených domén.

  Možnosti sdílení Omezení Dopad na existující odkazy a možnosti spolupráce
  Bez omezení Uživatelé mají povoleno vytvářet veřejné odkazy a spolupracovat na sdílených složkách a dokumentech s kýmkoli.
  Žádný vliv.
  Žádné sdílení veřejných odkazů Brání uživatelům ve vytváření veřejných odkazů. Odstraní všechny stávající veřejné odkazy. Jakmile je tento proces zahájen, není možné jej zastavit ani akci vrátit zpět.
  Sdílení pouze s uživateli domény Zabrání tomu, aby uživatelé vytvářeli veřejné odkazy, a omezuje spolupráci na sdílených dokumentech a složkách pouze na uživatele z důvěryhodných domén, deklarovaných domén nebo domén ze seznamu povolených. Odstraní všechny stávající veřejné odkazy a všechny stávající možnosti spolupráce na sdílených dokumentech a složkách pro uživatele, kteří se nenachází na povolené doméně. Jakmile je tento proces zahájen, není možné jej zastavit ani akci vrátit zpět.
 3. Klikněte na tlačítko Potvrdit.

  Pokud chcete, aby vaši uživatelé i nadále mohli sdílet datové zdroje organizace s konkrétními externími organizacemi nebo jednotlivci, postupujte následovně.

  • Externí organizace, jako je například externí agentura: přidejte doménu agentury do seznamu povolených domén v nabídce Nastavení datových zdrojů v konzoli Admin Console.
  • Externí jednotlivci: přidělte jednotlivci identifikátor Adobe Enterprise ID nebo Federated ID vaší organizace.
 4. Vyberte možnost Zásady žádosti o přístup a klikněte na tlačítko Potvrdit.

  Ve výchozím nastavení jsou žádosti o přístup povoleny.

  Uživatel s odkazem na sdílený prostředek, ale bez povolení tento prostředek zobrazit, může zažádat o přístup. Uživatelé s oprávněním ke sdílení v dokumentu obdrží oznámení o každé žádosti o přístup a mohou se rozhodnout, zda přístup udělí nebo jej odepřou.

  Žadatel obdrží oznámení vždy, když je přístup udělen nebo zamítnut.

  Zásady žádosti o přístup

  Poznámka:

  Pokud jste vybrali zásadu sdílení pouze s uživateli domény, toto omezení se použije vždy, když se uživatelé pokusí schválit žádost o přístup, kterou podal někdo mimo organizaci. 

Povolené domény

Povolené domény jsou domény, se kterými je bezpečné spolupracovat. Pokud jste vybrali možnost Sdílení pouze s uživateli domény, můžete vhodné domény přidat na seznam Povolené domény.

Přidání povolených domén

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Nastavení Nastavení datových zdrojů.

 2. Kliknutím na tlačítko Přidat domény přidáte domény.

 3. V dialogovém okně Přidat domény zadejte domény. V případě potřeby můžete přidat více domén oddělených čárkou. Klikněte na tlačítko Přidat.

  Poznámka:

  Na seznam Povolené domény nelze přidávat subdomény. Například zapad.priklad.cz a vychod.priklad.cz jsou subdomény z domény priklad.cz.

  Přidání domén

  Poznámka:

  Než bude možné použít možnost Sdílení pouze uživatelům domény ve službě Document Cloud, musíte přidat svoji deklarovanou doménu do seznamu povolených domén.

Odebrání povolených domén

Pokud chcete domény ze seznamu odebrat, zaškrtněte pole nalevo od názvu domény a klikněte na tlačítko Odebrat domény. V nově otevřeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Odebrat.

Název domény bude odebrán ze seznamu povolených domén. Pokud jste z nabídky sdílení vybrali možnost Sdílení pouze s uživateli domény, dojde ke zrušení veškerého sdílení s odebranou doménou.

Odebrání povolené domény

Pozor:

Odebrání domén ze seznamu povolených domén odstraní všechny stávající možnosti spolupráce na sdílených dokumentech a složkách mezi uživateli dané domény a uživateli ve vaší organizaci. Jakmile je tento proces zahájen, není možné jej zastavit ani akci vrátit zpět.

Dopad na uživatele ve více organizacích

Ačkoli společnost Adobe důrazně doporučuje, aby byl každý uživatel členem pouze jedné organizace, může se stát, že jsou členové ve více organizacích. V případě uživatelů z více organizací nemusí být jednoznačné, kterou možnost sdílení použít. Této nejednoznačnosti lze předejít tím, že zajistíte, aby byl každý uživatel členem deklarované domény spojené s jednou z organizací.

Poznámka:

Pokud je uživatel členem více organizací a nenachází se v deklarované doméně, na daného uživatele se nebudou vztahovat žádná omezení sdílení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online