Příručka uživatele Zrušit

Přesun správy uživatelů do konzole Adobe Admin Console

 1. Příručka pro správu podnikových a týmových produktů Adobe
 2. Plánování nasazení
  1. Základní koncepty
   1. Licencování
   2. Identita
   3. Správa uživatelů
   4. Nasazení aplikace
   5. Admin Console – přehled
   6. Role správce
  2. Průvodci nasazením
   1. Průvodce nasazením na jméno
   2. Průvodce nasazením SDL
   3. Nasazení aplikace Adobe Acrobat 
  3. Nasazení produktů Creative Cloud pro vzdělávací instituce
   1. Průvodce nasazením
   2. Schvalování aplikací Adobe v konzoli Google Admin Console
   3. Povolení aplikace Adobe Express v nástroji Google Classroom
   4. Integrace pomocí Canvas LMS
   5. Integrace pomocí Blackboard Learn
   6. Konfigurace jednotného přihlašování pro školní portály a systémy pro vedení výuky
   7. Nasaďte Adobe Express prostřednictvím licencování aplikací Google.
   8. Přidání uživatelů prostřednictvím synchronizace seznamu
   9. Nejčastější dotazy ke službě Kivuto
   10. Pokyny pro způsobilost základních a středních škol
 3. Nastavit vaši organizaci
  1. Typy identit | Přehled
  2. Nastavení identity | Přehled
  3. Nastavení organizace pomocí Enterprise ID
  4. Nastavení federace Azure AD a synchronizace
   1. Nastavte jednotné přihlašování SSO pomocí účtu Microsoft prostřednictvím Azure OIDC
   2. Přidání Azure Sync do adresáře
   3. Synchronizace rolí pro oblast vzdělávání
   4. Nejčastější dotazy – Konektor Azure
  5. Nastavte Google Federation a synchronizujte
   1. Nastavení jednotného přihlašování SSO pomocí Google Federation
   2. Přidat Google Sync do vašeho adresáře
   3. Nejčastější dotazy – Google Federation
  6. Nastavení organizace prostřednictvím Microsoft ADFS
  7. Nastavení organizace pro školní portály a systémy pro vedení výuky
  8. Nastavení organizace s jinými poskytovateli identity
   1. Vytvoření adresáře
   2. Ověření vlastnictví domény
   3. Přidání domén do adresářů
  9. Běžné dotazy a řešení potíží s jednotným přihlašováním
   1. Časté dotazy k jednotnému přihlašování
   2. Řešení problémů s jednotným přihlašováním
   3. Časté dotazy ke vzdělávání
 4. Správa a nastavení organizace
  1. Správa stávajících domén a adresářů
  2. Povolení automatického vytváření účtu
  3. Nastavení organizace prostřednictvím důvěryhodnosti adresáře
  4. Přechod na nového poskytovatele autentizace 
  5. Nastavení datových zdrojů
  6. Nastavení ověřování
  7. Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty
  8. Nastavení konzole
  9. Správa šifrování  
 5. Správa uživatelů
  1. Přehled
  2. Role pro správu
  3. Techniky správy uživatelů
   1. Správa uživatelů jednotlivě   
   2. Správa více uživatelů (hromadné nahrávání CSV)
   3. Nástroj pro synchronizaci uživatelů (UST)
   4. Synchronizace Microsoft Azure
   5. Synchronizace Google Federation
  4. Změna typu identity uživatele
  5. Správa skupin uživatelů
  6. Správa uživatelů v adresáři
  7. Správa vývojářů
  8. Přesun stávajících uživatelů do konzole Adobe Admin Console
  9. Přesun správy uživatelů do konzole Adobe Admin Console
 6. Správa produktů a oprávnění
  1. Správa produktů a jejich profilů
   1. Spravovat produkty
   2. Správa profilů produktů pro podnikové uživatele
   3. Správa pravidel automatického přiřazování
   4. Zkontrolovat žádosti o produkt
   5. Správa zásad samoobsluhy
   6. Správa integrací do aplikací
   7. Správa oprávnění k produktům v konzoli Admin Console  
   8. Povolení/zakázání služeb pro profil produktu
   9. Jedna aplikace | Creative Cloud pro podniky
   10. Volitelné služby
  2. Správa licencí pro sdílená zařízení
   1. Co je nového
   2. Průvodce nasazením
   3. Vytváření balíčků
   4. Obnova licencí
   5. Správa profilů
   6. Licensing Toolkit
   7. Časté dotazy k licencím pro sdílená zařízení
 7. Začínáme s konzolí Global Admin Console
  1. Přechod na globální správu
  2. Výběr organizace
  3. Správa organizační hierarchie
  4. Správa profilů produktu
  5. Správa správců
  6. Správa skupin uživatelů
  7. Aktualizace zásad organizace
  8. Správa šablon zásad
  9. Přidělení produktů podřízeným organizacím
  10. Provedení nevyřízených úloh
  11. Prozkoumejte vhledy
  12. Export nebo import organizační struktury
 8. Správa úložiště a položek
  1. Úložiště
   1. Správa podnikového úložiště
   2. Adobe Creative Cloud: aktualizace úložiště
   3. Správa úložiště Adobe
  2. Migrace datových zdrojů
   1. Automatická migrace datových zdrojů
   2. Časté dotazy k automatické migraci datových zdrojů
   3. Správa přenesených datových zdrojů
  3. Převzetí datových zdrojů od uživatele
  4. Přenesení studentských datových zdrojů | Pouze EDU
   1. Automatické přenesení studentských datových zdrojů
   2. Přenesení datových zdrojů
 9. Správa služeb
  1. Adobe Stock
   1. Balíčky kreditů Adobe Stock pro týmy
   2. Adobe Stock pro podniky
   3. Používání služby Adobe Stock pro podniky
   4. Schválení licence služby Adobe Stock
  2. Vlastní písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Přehled
   2. Vytvoření skupiny uživatelů
   3. Nastavení služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurace a instalace nástroje Adobe Asset Link
   5. Správa datových zdrojů
   6. Adobe Asset Link pro XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavení služby Adobe Acrobat Sign pro podnik nebo týmy
   2. Adobe Acrobat Sign – správce funkcí pro týmy
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzoli Admin Console
  5. Creative Cloud pro podniky – bezplatné členství
   1. Přehled
 10. Nasazení aplikací a aktualizací
  1. Přehled
   1. Nasazení a dodávání aplikací a aktualizací
   2. Plánování nasazení
   3. Příprava k nasazení
  2. Vytváření balíčků
   1. Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console
   2. Vytváření balíčků k licencování na jméno
   3. Šablony Adobe pro balíčky
   4. Správa balíčků
   5. Správa licencí pro zařízení
   6. Licence pro sériové číslo
  3. Přizpůsobení balíčků
   1. Přizpůsobení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
   2. Přidání doplňků do balíčku
  4. Nasazení balíčků 
   1. Nasazování balíčků
   2. Nasazení balíčků Adobe pomocí služby Microsoft Intune
   3. Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM
   4. Nasazení balíčků produktů Adobe pomocí nástroje ARD
   5. Instalace produktů do složky Výjimky
   6. Odinstalování produktů Creative Cloud
   7. Použití podnikové edice sady nástrojů Adobe Provisioning Toolkit
   8. Licenční identifikátory pro Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizací
   1. Řízení změn pro zákazníky společnosti Adobe využívající produkty pro podniky a týmy
   2. Nasazení aktualizací
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Přehled nástroje AUSST
   2. Nastavení interního aktualizačního serveru
   3. Údržba interního aktualizačního serveru
   4. Časté případy použití nástroje AUSST   
   5. Řešení problémů s interním aktualizačním serverem
  7. Nástroj Remote Update Manager (RUM)
   1. Použití nástroje Adobe Remote Update Manager
   2. Vyřešení chyb RUM
  8. Řešení problémů
   1. Odstraňování chyb při instalaci a odinstalování aplikací Creative Cloud
   2. Odeslání dotazu do klientských počítačů pro kontrolu nasazení balíčku
   3. Chybová zpráva balíčku aplikací Creative Cloud „Instalace se nezdařila“
  9. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager (pro aplikace CC 2018 nebo starší)
   1. Creative Cloud Packager
   2. Creative Cloud Packager – poznámky k verzi
   3. Vložení aplikací do balíčku
   4. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager
   5. Vytváření balíčků s licencemi pro konkrétní uživatele
   6. Vytváření balíčků s licencemi pro zařízení
   7. Vytvoření balíčku s licencí
   8. Vytváření balíčků s licencemi pro sériové číslo
   9. Automatizace vytváření balíčků
   10. Vytváření balíčků jiných produktů než Creative Cloud
   11. Úpravy a ukládání konfigurací
   12. Nastavení národního prostředí na úrovni systému
 11. Správa účtu
  1. Správa účtu týmu
   1. Přehled
   2. Aktualizace platebních údajů
   3. Správa faktur
   4. Změna vlastníka smlouvy
   5. Změna distributora
  2. Přiřazení licencí uživateli v týmu
  3. Přidání produktů a licencí
  4. Správa týmu v aplikaci Adobe Express
  5. Prodlužování
   1. Členství týmů: prodloužení
   2. Podnik v rámci VIP: prodloužení a soulad
  6. Automatizované fáze vypršení platnosti smluv ETLA
  7. Přepínání typů smluv v rámci existující konzole Adobe Admin Console
  8. Soulad s požadavky na nákup
  9. Program Value Incentive Plan (VIP) v Číně
  10. Nápověda k programu VIP Select
 12. Zprávy a protokoly
  1. Protokol auditu
  2. Zprávy o přiřazení
  3. Protokoly obsahu
 13. Zažádat o asistenci
  1. Kontaktování péče o zákazníky Adobe
  2. Možnosti podpory pro týmové účty
  3. Možnosti podpory pro podnikové účty
  4. Možnosti podpory pro Experience Cloud

Úvod

Jako správce produktu Adobe jste pravděpodobně tradičně spravovali uživatele a řídili jejich přístup k různým funkcím produktů prostřednictvím rozhraní pro správu produktu. Nově můžete dosáhnout stejných výsledků prostřednictvím konzole Adobe Admin Console. Tento dokument vysvětluje výhody tohoto postupu a poskytuje kroky, které vás jím provedou.

Dokument poskytuje přehled kroků potřebných k přesunutí správy uživatelů z vašeho stávajícího rozhraní v rámci produktu do konzole Adobe Admin Console. Odkazuje na další dokumenty, které podrobně popisují specifické postupy.

Poznámka:

Aktualizujeme organizace (týmy nebo podniky) na Model podnikového úložiště, aby uživatelé Adobe ID mohli využívat podnikové úložiště a další funkce na úrovni podniku.

Jakmile bude pro vaši organizaci přechod naplánován, obdržíte oznámení. Po aktualizaci se uživatelé Adobe ID přesunou do podnikového úložiště a jejich obchodní profily bude organizace řídit přímo.

Komu je tento dokument určen

Tento dokument je zaměřen na následující role pro správu.

Poznámka:

Konkrétní názvy těchto rolí se mohou u vámi spravovaného produktu lišit. 

Správci systému

Správci aktuálního produktu, kteří jsou odpovědní za správu uživatelů. Tato role zahrnuje například tyto úlohy:

 • přidání a pozvánka uživatelů k produktu;
 • úprava vlastností uživatelů;
 • odebrání uživatelů.

Správci produktu

Správci aktuálního produktu, kteří jsou odpovědní za přiřazení oprávnění k produktu uživatelům vyžadujícím přístup k různým funkcím produktu. Tato role zahrnuje například tyto úlohy:

 • povolení a zrušení oprávnění pro konkrétní funkce produktu;
 • přiřazení role pro konkrétní produkt určitému uživateli.
Poznámka:

Tento dokument není určen pro koncové uživatele. Proces migrace je obvykle pro koncové uživatele bezproblémový a nevyžaduje jejich účast. Jako správce systému můžete koncové uživatele informovat o tom, co mohou od této migrace očekávat.

Výhody přesunu do konzole Admin Console

Proč se přesunout do konzole Admin Console

Konzole Adobe Admin Console slouží jako centrální rozhraní pro řízení správců, uživatelů, skupin uživatelů, oprávnění pro produkty a role v produktech pro všechny produkty Adobe, které vaše organizace zakoupila.

Podle potřeby můžete úkoly spojené se správou systému delegovat na ostatní uživatele vytvořením dalších správců systému. Stejně tak můžete delegovat správce konkrétních produktů a nechat je spravovat produkty Adobe, které vaše organizace zakoupila. Podrobnosti naleznete v tématu Role pro správu.

Průběžně s tím, jak společnost Adobe představuje nové produkty a služby, můžete rychle svým uživatelům poskytovat přístup k těmto produktům prostřednictvím konzole Admin Console. Pomocí profilů produktu můžete také spravovat oprávnění týkající se produktu a rolí.

Je též možné vytvořit skupiny uživatelů a skrze ně souhrnně řídit oprávnění k produkturole k produktu. Jednoduše vytvářejte skupiny uživatelů podle svých potřeb a tyto skupiny uživatelů přiřazujte k vámi definovaným profilům produktu.

Další podrobnosti naleznete v tématu Konzole Admin Console.

Kdo bude z migrace těžit

Správci systému

Pokud jste správcem systému, konzole Admin Console vám poskytne jednotné rozhraní pro správu všech uživatelů ve vaší organizaci bez ohledu na to, které produkty Adobe používají. Nové uživatele můžete do konzole Admin Console přidávat zadáním jejich Business ID nebo podnikových přihlašovacích údajů.

Postup přidání uživatelů naleznete v tématu Pozvání uživatelů. Pomocí souboru CSV můžete také přidat více uživatelů najednou. Konzole poskytuje různé hromadné operace pro správu uživatelů.

Správci produktu

Pokud jste správcem produktu, konzole Admin Console vám poskytne jednotné rozhraní pro správu oprávnění pro jednotlivé produkty a role uživatelů ve vaší organizaci. Pokaždé, když společnost Adobe přidá nové funkce do produktů, které vaše organizace používá, můžete všechna nová oprávnění pro vaše stávající uživatele spravovat v rámci téhož rozhraní. Pokud vaše organizace zakoupila od společnosti Adobe nové produkty, můžete k nim pomocí téže konzole Admin Console poskytnout uživatelům přístup a spravovat jejich oprávnění a role pro tyto nové produkty.

Přečtěte si další informace ke správě produktůjejich profilů.

Koncoví uživatelé

Koncoví uživatelé přistupují ke všem stávajícím i novým produktům Adobe dostupným ve vaší organizaci pomocí týchž přihlašovacích údajů.

Kroky před migrací

V rámci produktu obdržíte oznámení, které vám pomůže začít s migrací.

E-mail s pozvánkou od společnosti Adobe určený primárnímu správci

Pokud vaše organizace zatím konzoli Admin Console nepoužívá, budete označeni za primárního správce systému a obdržíte od společnosti Adobe e-mailovou pozvánku ke konzoli Admin Console. K přihlášení použijte své přihlašovací údaje Adobe ID.

Pracovní postup migrace

Následuje přehled kroků, které je třeba provést při přenesení správy uživatelů do konzole Admin Console.

Krok 1: Naplánování typu identity pro uživatele

Prvním krokem je rozhodnout o typu identity pro uživatele. Systém pro řízení identit Adobe pomáhá správcům vytvářet a spravovat přístup uživatelů k aplikacím a službám. Společnost Adobe nabízí tři různé typy identit nebo účtů, které lze použít pro ověřování a autorizaci uživatelů. Ty používají e-mailovou adresu jako uživatelské jméno. Můžete zvolit kterýkoli z následujících typů identity podporovaných v konzoli Admin Console.

 • Business ID: Vytvořeno, vlastněno a spravováno organizací. Společnost Adobe provádí ověřování, identitu spravuje uživatel z organizace.
 • Federated ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací a propojeny s adresářem podniku prostřednictvím federace. Organizace spravuje přihlašovací údaje a zpracovává jednotné přihlašování prostřednictvím poskytovatele identity SAML2.
 • Enterprise ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací. Společnost Adobe hostuje Enterprise ID a provádí ověřování, ale organizace spravuje Enterprise ID.

Na základě požadavků vaší organizace můžete zvolit nejvhodnější model identity, který chcete implementovat a používat.

Poznámka:

Můžete používat buď Federated ID, nebo Enterprise ID (ne však obě). Společně s Business ID však můžete zvolit pouze jeden z těchto typů identity. Nemůže se tedy stát, že se někteří uživatelé přihlašují k vašemu produktu pomocí přihlašovacích údajů vašeho podniku (například jannovak@priklad.cz), zatímco jiní uživatelé používají e‑maily, které z vašeho podniku nepochází (například jananovakova@gmail.com).

Podle potřeby si přečtěte další informace o typech identit podporovaných společností Adobe.

Krok 2: Přidejte uživatele s Business ID do konzole Admin Console

Poznámka:

Pokud jste se rozhodli používat pouze typ Enterprise ID nebo Federated ID, můžete tento krok ve svém pracovním postupu přeskočit.

Uživatele typu Business ID můžete přidat ručně nebo hromadně prostřednictvím konzole Admin Console.

Krok 3: Nastavení adresáře

V roli správce systému v nástroji Admin Console bude jedním z vašich prvních úkolů definovat a nastavit systém identit, pomocí kterého se budou vaši koncoví uživatelé ověřovat. Jak vaše organizace bude nakupovat licence k produktům a službám Adobe, budete muset tyto licence průběžně poskytovat koncovým uživatelům. Proto budete potřebovat způsob, jak tyto uživatele ověřovat.

Společnost Adobe nabízí následující typy identit, které můžete použít k ověření vašich koncových uživatelů:

 • Business ID
 • Enterprise ID
 • Federated ID

Pokud budete chtít uživatelům ve vaší doméně vytvořit oddělené účty, které vlastní a ovládá vaše organizace, je nutné jako typ identity zvolit Enterprise ID nebo Federated ID (pro jednotné přihlášení).

Podrobnosti naleznete v tématu Nastavení identity.

Krok 4: Deklarování domény (pokud jste v kroku 1 vybrali typ Enterprise ID nebo Federated ID)

Koncoví uživatelé jsou ověřováni vůči doménám, které nastavíte v konzoli Admin Console. Pokud je vaše e‑mailová adresa petr@priklad.cz, vaše doména je priklad.cz. Deklarovanou doménu lze použít buď s Enterprise ID, nebo Federated ID, ale ne s oběma identifikátory. Podle potřeby lze však deklarovat více domén.

Aby mohla vaše organizace doménu deklarovat, musí nejprve prokázat, že ji spravuje. Doménu lze navíc deklarovat pouze jednou.

Pokud už byla doména deklarována (například jiným oddělením stejné společnosti), je možné požádat o přístup k ní v rámci procesu deklarování domény. První oddělení, které doménu deklaruje (vlastník), bude odpovědné za schvalování všech žádostí o přístup jiných oddělení (důvěryhodných stran). Podrobnosti najdete v tématu Důvěryhodnost adresářů.

Po nastavení Federated ID můžete nakonfigurovat jednotné přihlášení. Když organizace nakonfigurují a povolí jednotné přihlášení, uživatelé z dané organizace získají možnost využívat firemní přihlašovací údaje pro přístup k softwaru Adobe.

Krok 5: Migrace správy uživatelů

Poznámka:

Než začnete s migrací, je třeba provést jednu (nebo obě) z následujících akcí:

 • Pokud jste se rozhodli používat Enterprise ID nebo Federated ID, je nutné doménu pro váš podnik deklarovat.
 • Pokud jste se rozhodli používat Business ID (výhradně nebo v kombinaci s Enterprise ID nebo Federated ID), musíte příslušné uživatele přidat v konzoli Admin Console.

Až si uživatelé vytvoří Business ID nebo až deklarujete doménu pro svůj podnik, zahajte proces migrace přímo z produktu Adobe.

Krok 6: Uživatelé obdrží e‑mail s pozvánkou

Všichni uživatelé, které chcete spravovat prostřednictvím konzole Admin Console, obdrží e‑mail s vysvětlením, k čemu jim byl udělen přístup.

Ke konzoli Admin Console budou mít přístup správci systému a produktů.

Koncoví uživatelé budou mít možnost přihlásit se k produktu pomocí svých přihlašovacích údajů.

Kroky po migraci

Po dokončení migrace se projeví následující změny:

Správci systému

Uživatele už nespravujete v daném produktu.

Ke správě uživatelů používejte konzoli Admin Console. Úvod k používání konzole Admin Console naleznete v tomto článku.

Pokud jste primárním (nebo prvním) správcem systému konzole Admin Console ve vaší organizaci, můžete přiřadit role pro správu ostatním uživatelům. Mezi tyto role patří následující:

 • další správci systému;
 • správci produktu.

Správci produktu

Uživatele, jejich oprávnění ani role už nespravujete v daném produktu.

Jsou vám přiřazena oprávnění správce pro jeden nebo více produktů ve vaší organizaci. Můžete vytvořit profily produktu a přiřadit k vytvořeným profilům správce. Volitelně můžete také k těmto profilům produktu přiřadit uživatele a skupiny uživatelů. Volitelně poté můžete těmto uživatelům a skupinám uživatelů přiřadit role.

Přečtěte si, jak spravovat produktyprofily produktů v Admin Console.

Koncoví uživatelé

Vaši koncoví uživatelé budou mít možnost přihlásit se ke stávajícímu produktu pomocí svých přihlašovacích údajů. Všechny informace o uživateli jsou specifické pro dané Business ID nebo se řídí nastavením pro váš podnik (pokud zvolíte typ Federated ID nebo Enterprise ID).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online