Jako podnik můžete získat informace o tom, jak koncoví uživatelé pracují s vašimi datovými zdroji, například složkami, soubory a knihovnami.

Úvod

Správce systému může z nástroje Admin Console stáhnout podrobné přehledy, tzv. protokoly obsahu. Tyto přehledy poskytují informace o tom, jak koncoví uživatelé pracují s podnikovými datovými zdroji.

Podrobnosti o interakcích koncových uživatelů s datovými zdroji (například jejich vytváření nebo aktualizacích) se zaznamenávají do souborů protokolů. Tyto soubory protokolů můžete exportovat, abyste mohli sledovat akce, které uživatelé provádějí s datovými zdroji služeb Creative Cloud a Document Cloud ve vlastnictví vaší organizace. Jak do cloudových úložišť Adobe přesouváte další datové zdroje, vaše pokrytí se stává odolnější a smysluplnější.

Můžete sledovat pouze datové zdroje spravované uživateli s Enterprise ID nebo Federated ID. Akce prováděné na těchto datových zdrojích uživateli s Adobe ID se také zaznamenávají. Datové zdroje spravované uživateli s Adobe ID však nejsou v protokolech zahrnuty, protože je ze zákona vlastní jednotliví uživatelé, nikoli vaše organizace. Chcete‑li uživatele s Adobe ID migrovat na Enterprise ID nebo Federated ID, přečtěte si článek o úpravě typu identity.

Poznámka:

V protokolech obsahu jsou podrobnosti jen o uživatelích v adresářích, které vlastníte. Neobsahují podrobnosti o uživatelích v důvěryhodných adresářích. Další informace o adresářích naleznete v článku Důvěryhodnost adresářů.

Z nástroje Admin Console si můžete stáhnout protokoly obsahu pro následující akce uživatelů:

Akce Popis
Vytvoření Uživatel nahraje, importuje, vytvoří nebo zkopíruje nějakou položku.
Přečtení Uživatel stáhne z webu a uloží místně na nějakém zařízení nebo zpřístupní offline soubor nebo knihovnu.
Aktualizace Uživatel upraví a uloží nějakou položku.
Trvalé odstranění Uživatel trvale odstraní nějakou položku.
Odeslání pozvánky# Uživatel přidá spolupracovníka ke sdílené položce.
Přijetí pozvání# Uživatel přijme pozvání ke spolupráci na sdílené položce.
Změna role spolupracovníka# Uživatel změní roli některého spolupracovníka.
Vytvoření veřejného odkazu# Uživatel vytvoří veřejný odkaz.
Odebrání veřejného odkazu# Uživatel odebere veřejný odkaz

# Akce, které nebyly protokolovány pro nástroje Adobe InDesign a Adobe Spark

Poznámka:

Akce prováděné na datových zdrojích v aplikacích/službách Lightroom CC, Lightroom Classic, Lightroom Mobile, Lightroom Web, Behance a Adobe Stock se nezaznamenávají.

Generování protokolů obsahu

Protokoly obsahu pro vaši organizaci zobrazíte takto:

 1. V nástroji Admin Console klikněte postupně na Nastavení > Protokoly obsahu.

 2. Klikněte na Vytvořit hlášení.

 3. Vyberte období a klikněte na Vytvořit hlášení.

  Období se řídí vaším místním časem.

  Vytváření hlášení

  Protokoly lze generovat pro aktivity uživatelů, ke kterým došlo během posledních 90 dnů.

  Poznámka:

  Pro období před vydáním této funkce protokoly generovat nelze.

  Až bude přehled připraven k stažení, budete upozorněni e‑mailem.

 4. Až oznámení dostanete, klikněte v nabídce Protokoly obsahu konzole Admin Console na tlačítko Stáhnout soubor. Protokoly obsahu mohou obsahovat až několik souborů, kde každý ze souborů může mít velikost až 100 MB.

  Hlášení je v konzoli Admin Console dostupné sedm dnů. Po odstranění můžete hlášení ze stejného období vygenerovat znovu (pokud spadá do posledních 90 dnů).

  Poznámka:

  V případě organizací s velkým počtem uživatelů může být protokol obsahu za posledních 90 dnů natolik velký a obsahovat tolik souborů, že v závislosti na použitém prohlížeči nebude jeho stažení možné. Pokud se vám nedaří protokol obsahu stáhnout, můžete zkusit omezit zvolený rozsah dat. Kvůli co nejsnadnější práci doporučujeme upravit výchozí nastavení některých prohlížečů a předejít tak opakovanému dotazování na umístění stahovaných souborů.

  Stažení souboru

  Období

  Zobrazuje čas (UTC). V závislosti na vaší poloze se může lišit od období zvoleného při vytváření hlášení.

  Datum vytvoření

  Zobrazuje váš místní čas v okamžiku vytvoření hlášení.

Přehledy se stahují ve formátu CSV. Popis polí staženého souboru najdete v tématu Schéma protokolu.

Přehled, který stáhnete, obsahuje následující informace o jednotlivých aktivitách uživatelů:

Pole Popis
Action Akce uživatele (například vytvoření, přečtení, aktualizace, sdílení odkazu)
Date Datum a čas události (UTC)
User name Jméno uživatele, který akci provedl
User email E‑mail uživatele, který akci provedl
Path Cesta k položce
Item name Název položky
Item ID Unikátní ID položky vygenerované společností Adobe
Item type Složka, soubor nebo knihovna
IP address Adresa IP, ze které uživatel akci provedl. Pokud zaznamenaná událost není vytvoření, přečtení, aktualizace nebo trvalé odstranění, pole je prázdné.
Vytvoření Datum a čas, kdy byla položka nahrána nebo vytvořena v cloudu. Pokud zaznamenaná událost není vytvoření, přečtení, aktualizace nebo trvalé odstranění, pole je prázdné.
Last modified Datum a čas poslední změny položky. Pokud zaznamenaná událost není vytvoření, přečtení, aktualizace nebo trvalé odstranění, pole je prázdné.
Password protected True (Pravda), pokud je sdílený odkaz chráněný heslem, False (Nepravda), pokud není. Pokud zaznamenaná událost není sdílení odkazu, pole je prázdné.
Shared link Adresa URL sdílené položky. Pokud zaznamenaná událost není sdílení odkazu, pole je prázdné.
Permission Úroveň oprávnění spolupracovníka pozvaného ke sdílené položce. Pokud zaznamenaná událost není odeslání pozvánky, přijetí pozvánky nebo změna role spolupracovníka, pole je prázdné.
Collaborator email E‑mail spolupracovníka pozvaného ke sdílené položce. Pokud zaznamenaná událost není odeslání pozvánky, přijetí pozvánky nebo změna role spolupracovníka, pole je prázdné.

Poznámky k verzi

Mohou se vás týkat následující problémy, pokud jste byli zmigrováni na nový model úložiště. Pokud se v Admin Console zobrazí karta Úložiště, jste na novém modelu úložiště.  

 • Protokoly mohou obsahovat systémové interní události, například události od uživatelů systému identifikovaných jako e-mailové adresy „tracked-send-share@adobe.com“. 
 • Protokoly systémových interních událostí mohou obsahovat cesty, které nemusí existovat v adresářích zákazníka. 
 • Některé položky protokolu nemusí ve sloupci cesty obsahovat předponu [creative_cloud] nebo [document_cloud].

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online