Tento dokument se podrobně zabývá častými dotazy, které se týkají licencí pro sdílená zařízení.

Identita a přihlášení

Mohou studenti nebo zaměstnanci používat aplikace a služby Adobe doma?

Ne. Licence pro sdílená zařízení nejsou k dispozici pro domácí použití.

Mohou být studenti během semestru přihlášeni na neomezeném počtu počítačů v rámci laboratoře, nebo se jim budou při přihlašování zobrazovat výzvy k odhlášení z ostatních počítačů?

Studenti se mohou v rámci laboratoře přihlašovat i odhlašovat na neomezeném počtu počítačů. Licence pro sdílená zařízení fungují pouze na počítačích v rámci laboratoře, takže je nelze používat mimo laboratoř dané instituce.

Pro vlastní přinesená zařízení a domácí použití budou studenti potřebovat individuální oprávnění.

Jaký typ identity je nejlepší k ověřování koncových uživatelů (K-12 a učitelský sbor)?

Doporučený typ identity pro instituce je Federated ID nebo Enterprise ID. Podrobnosti najdete v článku Typy identity podporované společností Adobe.

Můžu pomocí jedné e‑mailové adresy aktivovat 300 počítačů?

Ne. Každý počítač ve vašich laboratořích bude třeba aktivovat pomocí samostatného ID.

Co když studenti nemají vlastní přihlašovací údaje?

Buď si mohou na přihlašovací stránce zdarma vytvořit vlastní Adobe ID, nebo jim může škola přiřadit nabídku bezplatné služby Spark. Studenti dostanou uvítací e‑mail a získají možnost přihlašovat se ke službě Creative Cloud.

Musí se student po přihlášení do operačního systému počítače zvlášť přihlásit ke službě či aplikaci Adobe?

V současné době nastavení SSO společnosti Adobe předávací ověřování nepodporuje. I když jste nastavili Federated ID, uživatelé se budou muset přihlásit k počítači a pak své přihlašovací údaje znovu zadat při přihlášení do služby Creative Cloud.

Pokud instituce používá federované přihlašovací údaje (SSO), musí se uživatelé při každém spuštění nějaké aplikace přihlašovat? Platí to případně i u aplikací jako Acrobat Pro, které učitelé a další pracovníci používají mnohokrát denně?

Ano. Při každém použití některé z aplikací Creative Cloud se uživatelé budou muset přihlásit.

Pracovníci však mohou aplikaci Acrobat Pro používat v režimu jen pro čtenía v takovém případě se přihlašovat nemusí.

Můžeme uživateli znemožnit přihlašování jinak než pomocí Federated ID?

Ano. Zásady přístupu lze nastavit tak, aby bylo možné se přihlásit jen pomocí Federated ID. Další informace o zásadách přístupu najdete zde.

Budou mít členové učitelského sboru přihlášení pomocí svých osobních Adobe ID přístup k souborům ve svém úložišti Adobe?

O tom, zda je to na laboratorních počítačích možné, nebo ne, musí rozhodnout příslušný pracovník vašeho oddělení IT.

Typy Adobe ID, pomocí kterých se lze na laboratorních počítačích přihlašovat, jsou určeny zásadami přístupu uživatelů definovanými v konfiguraci profilu.

Musí se studenti přihlásit k aplikaci pokaždé, když ji potřebují použít?

Po přihlášení k jedné z aplikací Creative Cloud má uživatel přístup i ke všem ostatním.

Musí mít studenti i při použití licence pro sdílená zařízení svá vlastní Adobe ID, aby mohli v rámci laboratoře používat aplikace?

Ano. Studenti mohou používat jeden ze tří typů ID: Adobe ID, Enterprise ID nebo Federated ID. Uživatelé licence K-12 se musí přihlašovat pomocí Enterprise ID nebo Federated ID. Podrobnosti o typech identit podporovaných produkty Adobe najdete v tomto dokumentu.

Lze licence pro sdílená zařízení používat také pro počítače zaměstnanců?

Ne. Licence pro sdílená zařízení jsou k dispozici pouze pro laboratoře a učebny.

Licence pro zařízení

Pokud jsou licence pro sdílená zařízení k dispozici jen pro laboratoře a učebny a nelze už používat serializované instalace, co máme dělat s počítači pracovníků?

Členové učitelského sboru a ostatní pracovníci budou používat licencování na jméno.

Co se stane s licencemi BOYD (pro přinesená vlastní zařízení)? Jsou studenti jako členové organizace oprávněni instalovat aplikace na svá zařízení?

Ne. Licenci pro sdílená zařízení lze nasadit jen na počítače v rámci laboratoře. Na všech ostatních (včetně domácích a přinesených vlastních) zařízeních je nutno používat přiřazení produktů ke konkrétnímu uživateli. Způsoby licencování podporované produkty Adobe najdete v tomto dokumentu.

Pokud studentům nechci přidělovat licence, jak aktivuji laboratorní počítače s licencemi pro sdílená zařízení?

V případě licencování pro sdílená zařízení nemusíte studentům přiřazovat licence. Studenti potřebují jen Adobe ID, ne oprávnění. Pokyny k vytvoření Adobe ID najdete v tomto článku.

Jak se určuje počet licencí pro zařízení pro uživatele, kteří v současné době používají FTE s bezplatnými licencemi pro laboratoře?

Podmínky vaší smlouvy se nemění. Pokud tedy máte plné pokrytí laboratorních zařízení, bude pokračovat i s licencemi pro sdílená zařízení.

Jak se určí počet licencí pro zařízení v naší smlouvě? Závisí na počtu laboratorních počítačů?

Tento počet se určí při uzavírání smlouvy. Závisí na smlouvě vaší instituce se společností Adobe.

Jak zjistíme, kolik licencí pro sdílená zařízení naše instituce potřebuje?

Pokud jste pro laboratorní počítače mohli používat serializované nasazení, mohou tytéž počítače používat licence pro sdílená zařízení.

Je licence svázána s konkrétním počítačem? Pokud bude potřeba počítač během semestru přeinstalovat, bude vyžadovat novou licenci pro sdílené zařízení? Je třeba licenci zrušit, nebo zůstane spojena s tímto počítačem?

Po nasazení je licence pro sdílené zařízení svázána s daným počítačem. Pokud ho přeinstalujete, stačí na něj znovu nasadit příslušný balíček.

Pokud hardware na laboratorním počítači selže a vyměníme ho, ztratíme na tomto počítači licenci?

Ne. Pouze je třeba kontaktovat podporu společnosti Adobe a nahlásit ztrátu počítače. Příslušný pracovník podpory počet vašich licencí upraví.

Počet laboratorních a učebních počítačů zahrnutých v licenci je dán vaší smlouvou.

Co máme dělat s našimi současnými sdílenými zařízeními?

Sdílená zařízení jsou nyní aktivována pomocí sériových čísel. V důsledku toho bohužel studenti nemají přístup k mnohým z našich nejnovějších aplikací.

Tyto licence budete muset převést na licence pro sdílená zařízení a pak na tato zařízení nasadit nové licence. Podrobnosti najdete v tomto dokumentu.

IP adresy pro odchozí komunikaci

Neomezí IP adresy pro odchozí komunikaci licencovaným uživatelům možnost instalovat aplikace na domácí počítače?

Doma musí studenti i zaměstnanci používat uživatelské licence. Licence pro sdílená zařízení nejsou k dispozici pro domácí použití.

Lze v poli pro zadání IP adresy pro odchozí komunikaci použít zápis CIDR?

Do pole IP adresy pro odchozí komunikaci lze zadat pouze jednotlivé IP adresy nebo pomlčkou oddělené rozsahy IP adres. Zápis CIDR není podporován.

Další dotazy

Bude Creative Cloud Packager dál fungovat?

Chcete‑li vytvářet balíčky licencí pro sdílená zařízení, přihlaste se do nástroje Admin Console. Podrobný postup vytváření balíčků licencí pro sdílená zařízení najdete v tomto dokumentu.

Můžu koncovým uživatelům zabránit v aktualizacích aplikací Creative Cloud na sdílených laboratorních počítačích?

Při vytváření balíčku může správce IT zabránit v aktualizaci aplikací uživatelům, kteří nejsou správci.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online