Tento dokument se podrobně zabývá častými dotazy, které se týkají licencí pro sdílená zařízení

Identita a přihlášení

Jaký typ identity je nejlepší k ověřování koncových uživatelů (K-12 a učitelský sbor)?

Doporučený typ identity pro instituce je Federated ID nebo Enterprise ID. Podrobnosti najdete v článku Typy identity podporované společností Adobe.

Musí mít studenti i při použití licence pro sdílená zařízení svá vlastní Adobe ID, aby mohli v rámci laboratoře používat aplikace?

Ano. Studenti mohou používat jeden ze tří typů ID: Adobe ID, Enterprise ID nebo Federated ID. Uživatelé licence pro základní a střední školy se musí přihlašovat pomocí Enterprise ID nebo Federated ID. Podrobnosti o typech identit podporovaných produkty Adobe najdete v tomto dokumentu.

Mohou studenti nebo zaměstnanci prostřednictvím licencí pro sdílená zařízení používat aplikace a služby Adobe doma?

Ne. Licence pro sdílená zařízení nejsou k dispozici pro domácí použití.

Mohou být studenti během semestru přihlášeni na neomezeném počtu počítačů v rámci laboratoře, nebo se jim budou při přihlašování zobrazovat výzvy k odhlášení z ostatních počítačů?

Studenti se mohou v rámci laboratoře přihlašovat i odhlašovat na neomezeném počtu počítačů. Licence pro sdílená zařízení fungují pouze na počítačích v rámci laboratoře, takže je nelze používat mimo laboratoř dané instituce.

Pro vlastní přinesená zařízení a domácí použití budou studenti potřebovat individuální oprávnění.

Můžu pomocí jedné e‑mailové adresy aktivovat 300 počítačů?

Ne. Každý počítač ve vašich laboratořích bude třeba aktivovat pomocí samostatného ID.

Co když studenti nemají vlastní přihlašovací údaje?

Buď si mohou na přihlašovací stránce zdarma vytvořit vlastní Adobe ID, nebo jim může škola přiřadit nabídku bezplatné služby Spark. Studenti dostanou uvítací e‑mail Poté se již studenti mohou přihlásit ke službě Creative Cloud.

Musí se student po přihlášení do operačního systému počítače zvlášť přihlásit ke službě či aplikaci Adobe?

V současné době nastavení jednotného přihlášení společnosti Adobe předávací ověřování nepodporuje. I když jste nastavili Federated ID, studenti se budou muset přihlásit k počítači a pak své přihlašovací údaje znovu zadat při přihlášení do služby Creative Cloud.

Pokud instituce používá federované přihlašovací údaje (jednotné přihlášení), musí se uživatelé při každém spuštění nějaké aplikace přihlašovat? Platí to případně i u aplikací jako Acrobat Pro, které učitelé a další pracovníci používají mnohokrát denně?

Ano. Při každém použití některé z aplikací Creative Cloud se uživatelé budou muset přihlásit.

Pracovníci však mohou aplikaci Acrobat Pro používat v režimu jen pro čtení.  V takovém případě se přihlašovat nemusí.

Můžeme uživateli znemožnit přihlašování jinak než pomocí Federated ID?

Ano. Zásady přístupu lze nastavit tak, aby bylo možné se přihlásit jen pomocí Federated ID. Další informace o zásadách přístupu najdete zde.

Budou mít členové učitelského sboru přihlášení pomocí svých osobních Adobe ID přístup k souborům ve svém úložišti Adobe?

O tom, zda je to na laboratorních počítačích možné, nebo ne, musí rozhodnout příslušný pracovník vašeho oddělení IT.

Typy Adobe ID, pomocí kterých se lze na laboratorních počítačích přihlašovat, jsou určeny zásadami přístupu uživatelů definovanými v konfiguraci profilu.

Musí se studenti přihlásit k aplikaci pokaždé, když ji potřebují použít?

Po přihlášení k jedné z aplikací Creative Cloud má uživatel přístup i ke všem ostatním.

Lze licence pro sdílená zařízení používat také pro počítače zaměstnanců?

Licence pro sdílená zařízení lze používat na jakémkoli zařízení, které je přístupné více uživatelům.

Proč se mi zobrazí dialogové okno pro potvrzení, zatímco je moje relace stále ještě aktivní?

Uživatelé se často zapomínají na konci výuky nebo po práci v laboratoři odhlásit. Kvůli ochraně uživatelů a jejich datových zdrojů jsou uživatelé pravidelně vyzýváni k potvrzení přihlášení:

Dialogové okno Potvrzení účtu

Díky tomu další uživatel počítače v laboratoři nemá přístup k datovým zdrojům předchozího uživatele.

Poznámka:

Nemusíte se odhlašovat. Chcete-li pokračovat ve své relaci, klikněte na tlačítko Pokračovat.

Správa licencí

Pokud jsou licence pro sdílená zařízení k dispozici jen pro laboratoře a učebny a nelze už používat serializované instalace, co máme dělat s počítači pracovníků?

Členové učitelského sboru a ostatní pracovníci budou používat licencování na jméno.

Co se stane s licencemi BOYD (pro přinesená vlastní zařízení)? Jsou studenti jako členové organizace oprávněni instalovat aplikace na svá zařízení?

Ne. Licenci pro sdílená zařízení lze nasadit jen na počítače v rámci laboratoře. Na všech ostatních (včetně domácích a přinesených vlastních) zařízeních je nutno používat přiřazení uživatelských licencí. Způsoby licencování podporované produkty Adobe najdete v tomto dokumentu.

Pokud studentům nechci přidělovat licence, jak aktivuji laboratorní zařízení s licencemi pro sdílená zařízení?

V případě licencování pro sdílená zařízení nemusíte studentům přiřazovat licence. Studenti potřebují jen Adobe ID, ne oprávnění k licenci pro sdílená zařízení. Pokyny k vytvoření Adobe ID najdete v tomto článku.

Jak se určuje počet licencí pro zařízení pro uživatele, kteří v současné době používají FTE s bezplatnými licencemi pro laboratoře?

Podmínky vaší licenční smlouvy se společností Adobe zůstávají stejné. Pokud tedy máte plné pokrytí laboratorních zařízení, bude pokračovat i s licencemi pro sdílená zařízení.

Jak se určí počet licencí pro zařízení v mojí smlouvě? Závisí na počtu laboratorních počítačů?

Tento počet se určí při uzavírání smlouvy. Závisí na smlouvě vaší instituce se společností Adobe.

Jak zjistíme, kolik licencí pro sdílená zařízení naše instituce potřebuje?

Pokud jste pro laboratorní počítače mohli používat serializované nasazení, mohou tytéž počítače používat licence pro sdílená zařízení.

Je licence pro sdílená zařízení svázána s konkrétním počítačem? Pokud bude potřeba počítač během semestru přeinstalovat, bude vyžadovat novou licenci pro sdílené zařízení? Je třeba licenci zrušit, nebo zůstane spojena s tímto počítačem?

Po nasazení je licence pro sdílené zařízení svázána s daným počítačem. Pokud ho přeinstalujete, stačí na něj znovu nasadit příslušný balíček.

Pokud hardware na laboratorním počítači selže nebo ho vyměníme, ztratíme na tomto počítači licenci?

Ne. Pouze je třeba kontaktovat podporu společnosti Adobe a nahlásit ztrátu počítače. Příslušný pracovník podpory počet vašich licencí upraví.

Počet laboratorních a učebních počítačů zahrnutých v licenci je dán vaší smlouvou.

Co máme dělat s našimi současnými sdílenými zařízeními?

Sdílená zařízení jsou nyní aktivována pomocí sériových čísel. V důsledku toho bohužel studenti nemají přístup k mnohým z našich nejnovějších aplikací.

Tyto licence budete muset převést na licence pro sdílená zařízení a pak na tato zařízení nasadit nové licence. Podrobnosti najdete v tomto dokumentu.

Mohu mít na stejném zařízení současně nainstalovány licence pro zařízení a licence pro sdílená zařízení?

Když spustíte proces přechodu z licence pro zařízení na licenci pro sdílená zařízení, všechny licence pro zařízení budou převedeny na licence pro sdílená zařízení. Jakmile vytvoříte a nasadíte balíčky licencí pro sdílená zařízení na zařízení v laboratořích, přestanou původní licence pro zařízení fungovat do 30 dnů od dokončení migrace.

IP adresy pro odchozí komunikaci

Neomezí IP adresy pro odchozí komunikaci licencovaným uživatelům možnost instalovat aplikace na domácí počítače?

Doma musí studenti i zaměstnanci používat uživatelské licence. Licence pro sdílená zařízení nejsou k dispozici pro domácí použití.

Lze v poli pro zadání IP adresy pro odchozí komunikaci použít zápis CIDR?

Do pole IP adresy pro odchozí komunikaci lze zadat pouze jednotlivé IP adresy nebo pomlčkou oddělené rozsahy IP adres. Zápis CIDR není podporován.

Další dotazy

Bude Creative Cloud Packager dál fungovat?

Chcete‑li vytvářet balíčky licencí pro sdílená zařízení, přihlaste se do konzole Admin Console. Podrobný postup vytváření balíčků licencí pro sdílená zařízení najdete v tomto dokumentu.

Můžu koncovým uživatelům zabránit v aktualizacích aplikací Creative Cloud na sdílených laboratorních počítačích?

Balíčky licencí pro sdílená zařízení jsou navrženy tak, aby koncovým uživatelům zabránily provádět aktualizace aplikace. Správci IT navíc nemohou nastavení měnit.

Podporují všechny aplikace ze sady Creative Cloud 2019 licence pro sdílená zařízení?

V současné době aplikace Adobe Dimension nepodporuje licence pro sdílená zařízení v prostředí pro vzdělávací instituce a laboratoře.

Poskytuje/umožňuje licence pro sdílená zařízení uživateli oprávnění používat služby Adobe?

Ne. Licence pro sdílená zařízení nabízí pouze možnost spouštět aplikace pro stolní počítače. Nezajišťuje uživateli uživatelský účet Adobe s licencemi pro cloudové služby. Některé služby jsou dostupné bezplatně v rámci účtu Adobe ID. Jiné ale nicméně vyžadují nákup produktu. Stejné služby Creative Cloud, které máte se svým uživatelským účtem nárok používat, mohou být použity s nainstalovanou licencí pro sdílená zařízení.

tomto dokumentu se můžete seznámit s výhodami bezplatného členství ve službě Creative Cloud.

Mohu nainstalovat balíčky licencí pro sdílená zařízení na virtuální stroj?

Ne. Balíčky licencí pro sdílená zařízení na virtuální zařízení instalovat nelze.

ask-the-community

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se témat, konceptů nebo postupů popsaných v tomto článku se neváhejte připojit k diskusi.

Zapojte se


Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online