Pokud jste své členství pro týmy zakoupili přímo z webu Adobe.com, tento dokument vám poskytne informace o postupu správy licencí během období pro prodloužení.

Období pro prodloužení

Pokud jste své členství pro týmy zakoupili přímo z webu Adobe.com, měsíc před prodloužením členství vám společnost Adobe poskytne informace o postupu vlastnoruční správy licencí v konzoli Admin Console. Z pozice správce systému můžete během tohoto období pro prodloužení upravit počet licencí a produktů ve vašem plánu.

Jakmile se zahájí období pro prodloužení, obdržíte e-mail s podrobnostmi: prodloužené produkty, počet a cena za prodloužení. 

Vaše plány se automaticky obnovují v den data prodloužení. Z vaší strany není nutný žádný zásah. Než se vaše plány ke stanovenému datu prodlouží, máte jeden měsíc na to, abyste mohli přizpůsobit počet vašich licencí. 

Následující postupy vám umožní sledovat podrobnosti o prodloužení a provádět změny v konzoli Admin Console.

Poznámka:

Pokud jste zakoupili členství za propagační ceny, prodloužení proběhne za aktuální tržní cenu. Stejně tak pokud došlo ke změně tržní ceny, bude uvedena její aktuální verze.

Zobrazit podrobnosti o prodloužení platnosti licencí

Podrobnosti o prodloužení zobrazíte následovně:

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Účet a Prodloužení. Pak klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti.

  Období pro prodloužení
 2. Zkontrolujte svoji objednávku a poté klikněte na tlačítko OK.

  view_renewal_details

Přidání nebo odebrání produktů a licencí během období pro prodloužení

Během období pro prodloužení můžete podle potřeby přidat nebo odebrat požadované produkty a licence. V den prodloužení se vám strhnou poplatky za přidané produkty a licence dle zvoleného způsobu platby spolu s poplatky za stávající plán.

Poznámka:

U objednávky Value Incentive Plan (VIP) bude i při prodloužení licencí Creative Cloud pro týmy před nebo během prodlužovacího období nové výroční datum pro konzoli Admin Console platné 30 dní po datu prodloužení.

Například, pokud je výroční datum VIP předplatného 31. prosince 2018 a zákazník své licence pro Creative Cloud pro týmy obnoví dne 28. prosince 2018 (tři dny před výročním datem), zůstane výroční datum v konzoli Admin Console zobrazeno jako 31. prosince 2018, namísto 31. prosince 2019. Výroční datum je aktualizováno o 30 dní později (v tomto případě 31. ledna 2019).

Změna plánu prodloužení: odebrání licencí

Snížení počtu licencí se projeví vždy v den prodloužení licencí. Změny nejsou okamžité. Jako správce systému můžete určit uživatele, kterému odeberete přidělené licence.

Máte například deset licencí pro aplikaci Acrobat a všech deset je někomu přiřazeno. Příští rok ale potřebujete pouze devět licencí, takže snížíte počet licencí na devět a uložte změny. Váš současný plán obsahuje nadále deset licencí a deset přiřazených uživatelů. V dalším okně budete vyzváni ke zvolení uživatele, kterému je třeba ještě před výročním datem zrušit přidělení licence.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Účet a v nastavení Prodloužení klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti.

  view_renewals
 2. Klikněte na tlačítko Aktualizovat plán prodloužení.

  Změny prodloužení
 3. Prohlédněte si, jak změny prodloužení fungují, a klikněte na tlačítko Další.

 4. Odeberte vhodný počet licencí a klikněte na tlačítko Další.

  remove_license_count2
 5. Zkontrolujte změny a klikněte na Hotovo.

  Pokud jste snížili počet licencí, otevřete se okno se zprávou Další kroky.

  Další kroky

  Po přechodu na stránku s produkty v konzoli Admin Console se následně zobrazí následující upozornění.

  Snížen počet licencí

V den prodloužení se počet vašich licencí pro plán Creative Cloud Všechny aplikace sníží z deseti na devět. Pokud do výročního data nezrušíte přidělení licence uživateli, přiřazení se u jednoho z uživatelů zruší automaticky dle zásad pro nadměrné přiřazení.

Případně můžete vybrat a odebrat uživatele po upravení plánu prodloužení. Tento přístup doporučujeme, protože se tak po prodloužení nemusíte vracet ke konzoli Admin Console. Nevýhodou je, že je uživateli odebrána licence okamžitě. Není možné nastavit, aby se přiřazení uživateli zrušilo až později.

Změna plánu prodloužení: přidání licencí

Jakékoli zvýšení počtu licencí nebo přidání nových produktů se projeví vždy až k datu prodloužení. Změny nejsou okamžité. Pokud potřebujete licence přidat okamžitě, přečtěte si téma Přidání produktů a licencí.

Při změně plánu prodloužení postupujte takto:

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Účet a v nastavení Prodloužení klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti.

 2. Klikněte na tlačítko Aktualizovat plán prodloužení.

 3. Na obrazovce Aktualizovat plán obnovení klikněte na tlačítko Další.

  Aktualizovat plán obnovení
 4. Podle potřeby upravte produkty a počet licencí a klikněte na tlačítko Další.

  modify_the_productsandlicense
 5. Zkontrolujte svoji objednávku a klikněte na tlačítko Hotovo.

  review_your_order1

  Poznámka:

  Tento postup neumožňuje zrušení celého účtu. Pokud změníte počet prodloužených licencí pro všechny produkty na nulu, budete vyzváni ke kontaktování podpory.

Nadměrné přiřazení

Doporučujeme odebrat uživatele ihned po snížení počtu licencí. Pokud se rozhodnete prodloužit menší počet licencí, počet licencí se sníží až k datu prodloužení. Pokud je přiděleno více uživatelů, než jaký je počet prodloužených licencí, účet přejde do nevyhovujícího stavu.

Poznámka:

Správci týmu mají povinnost určit, kterému uživateli nebo uživatelům je třeba zrušit přiřazení.

Ke dni prodloužení se ve službě Adobe spustí odpočet dozrušení přiřazeníuživatelů automaticky na základě zásad, které se mohou u jednotlivých společností lišit. Tyto zásady definují období odkladu, které překlenuje datum prodloužení a datum, kdy dojde ke zrušení přiřazení uživatelů.

Pokud žádnému z uživatelůpřiřazení nezrušíte, uživatelům bude přiřazení zrušeno automaticky na základě délky přiřazení. Uživatelé, kterým byl přístup umožněn delší dobu, mají menší šanci na automatické zrušení přiřazení, než uživatelé, kteří produkt užívají kratší dobu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online