O společnosti Kivuto

Společnost Kivuto Solutions Inc., starší název e-academy Inc., je softwarová distribuční společnost, která se specializuje na poskytování hostovaných elektronických softwarových produktů. Prostřednictvím svých webových řešení společnost nabízí institucím platformu na distribuci softwaru podle jejich licenčních požadavků. Kivuto je partnerem mnoha vydavatelů softwaru, mezi které patří Adobe, Microsoft, VMware, National Instruments a další.

Distribuční služby softwaru Kivuto byly dříve využívány mnoha zákazníky Adobe v oblasti vzdělání za podmínek Termínované licenční smlouvy pro podniky Adobe (ETLA) podle práv pro vyučující a další zaměstnance pracující doma (WAH) a licencí BYOD („Přineste si vlastní zařízení“) pro studenty.

I když součástí smluv Adobe ETLA již nejsou přímo služby Kivuto, společnost Adobe uzavřela se společností Kivuto partnerství, aby mohla zákazníkům Adobe v oblasti vzdělávání poskytovat novou službu „Kivuto Cloud“, která může dále pomoci při správě uživatelských účtů v konzoli Adobe Admin Console.

Časté dotazy

Co je Kivuto Cloud?

Kivuto Cloud je řešení, které poskytuje zákazníkům Adobe Education možnost lépe spravovat a automatizovat přiřazování a rušení přiřazování softwarových licencí Adobe uživatelům tím, že propojuje systém správy identity a řízení přístupu s konzolí Adobe Admin Console. Tato zpoplatněná služba od společnosti Kivuto je nabízena odděleně od licenčních smluv s firmou Adobe.

Proč se společnost Adobe k poskytování tohoto řešení spojila se společností Kivuto?

Od přechodu od sady Adobe Creative Suite ke službě Adobe Creative Cloud, od produktu Adobe Acrobat Pro ke službě Adobe Document Cloud a v celé službě Adobe Experience Cloud se konzole Adobe Admin Console stala ústředním nástrojem ke správě uživatelů a přístupu ke všem cloudovým službám Adobe. Kivuto Cloud poskytuje školám další možnosti automatizace přiřazování a rušení přiřazování licencí uživatelům pomocí správy podnikových a federovaných identit a poskytuje mnoho dalších funkcí, jako je podpora federace globální identity (InCommon, EduGain, SWITCHaii atd.), webové portály pro samoobslužné, časové přiřazení licencí, možnosti charge-backu, funkce uživatelských oznámení a mnoho dalšího.

Má škola podepsala smlouvu ETLA se společností Adobe a všechny uživatelské licence nám byly přiřazeny za použití nového modelu uživatelských licencí. Jaké jsou přínosy používání služby Kivuto Cloud?

Díky službě Kivuto Cloud mohou správy automatizovat většinu úkolů správy uživatelů spojených s novým modelem uživatelských licencí. Uživatelé mohou být do řídicího panelu Adobe Admin Console automaticky přidáváni, může jim být poskytován přístup ke službám Adobe Creative Cloud a Adobe Document Cloud a odebírán, když již není potřeba.  I když jsou některé z těchto funkcí k dispozici přímo z konzole Adobe Admin Console, Kivuto Cloud poskytuje možnosti podpory navíc, které nejsou u společnosti Adobe k dispozici. 

Může být studentům poskytnut přístup k produktu na omezenou dobu?

Ano. Služba Kivuto Cloud dává školám možnost podle potřeby konfigurovat období přidělení. Když doba přidělení studentům skončí, je jim přístup automaticky odebrán.

Může být licence zrušena, když student naši školu opustí?

Ano. Pokud student vaši školu opustí, bude mu automaticky po předem určené době zrušen přístup.  Případně můžete licence nadále rušit prostřednictvím konzole Adobe Admin Console.

Může naše škola využívat službu Kivuto Cloud k distribuci licencí produktů Adobe Photoshop Elements, Adobe Premier Elements, Adobe Captivate a Adobe Presenter?

Kivuto Cloud je v současné době k dispozici pouze pro správu produktů Creative Cloud a Document Cloud. Kivuto však nabízí další služby, které vám mohou pomoci při distribuci různých produktů společnosti Adobe.

Je použití služby Kivuto Cloud zpoplatněno?

S používáním služby Kivuto Cloud je spojen roční poplatek. Cena je určena na základě ekvivalentu počtu plných úvazků vašich smluv pro práci doma Adobe ETLA.

Naše škola již pro správu licencí a uživatelů využívá konzoli Adobe Admin Console. Proč bychom měli používat službu Kivuto Cloud?

Zákazníci společnosti Adobe v oblasti vzdělávání, kteří v současné době používají konzoli Adobe Admin Console, mohou využít službu třetí strany Kivuto Cloud ke správě licencí komplexnějším způsobem. Kivuto Cloud může snižovat požadavky na interní podporu, poskytovat funkce, které v současné době nejsou prostřednictvím konzole Admin Console k dispozici, a dále zjednodušovat distribuci softwaru prostřednictvím centralizované správy.

Naše škola využívá služby Kivuto k podpoře více dodavatelů (například VMWare, IBM, Microsoft). Můžeme použít službu Kivuto Cloud při licencování produktů Adobe?

Ano. Všechny školy se smlouvou Adobe ETLA mohou službu Kivuto Cloud používat bez ohledu na to, zda už službu Kivuto využívají k distribuci produktů od jiných dodavatelů.

Jak služba funguje?

Kivuto Cloud spojuje konzole Adobe Admin Console a váš systém řízení přístupu pomocí ověření jednotným přihlášením, a dává tak uživatelům (vyučujícím, zaměstnancům, studentům) přístup ke službě Adobe Creative Cloud prostřednictvím samoobslužné služby WebStore s vlastní značkou. Uživatelé jsou v konzoli Adobe Admin Console automaticky přiřazeni, když si vyžádají přístup ke službě Adobe Creative Cloud prostřednictvím služby WebStore. Uživatele je možné z konzole Adobe Admin Console snadno zrušit pomocí konfigurovatelných podmínek na základě aktivity v cloudové službě. 

Jak se do služby Kivuto Cloud mohu registrovat?

Pokud se chcete dozvědět další informace a do služby Kivuto Cloud se zaregistrovat, kontaktujte společnost Kivuto přímo na adrese getstarted@kivuto.com nebo telefonicky na čísle 1-855-526-3005 (bezplatné telefonní číslo momentálně dostupné pouze ve Spojených státech a Kanadě)

Provádí společnost Adobe stále distribuci softwaru prostřednictvím služby Kivuto?

Společnost v rámci přechodu ze služby Adobe Creative Suite na službu Adobe Creative Cloud a ze služby Adobe Acrobat Pro na službu Adobe Document Cloud nyní nabízí nástroje pro správu (Adobe Admin Console pro podniky) školám a univerzitám pro účely správy licencí s oprávněním pracovat doma, které jsou určené pro vyučující a další zaměstnance, a licencí BYOD pro studenty. Zákazníci, kteří však potřebují další a více přizpůsobená řešení a služby, mohou při podpoře správy softwarových licencí pracovat přímo se službou Kivuto.

Naše škola jako součást stávající smlouvy v současné době používá distribuční služby Kivuto pro software Adobe. Má toto rozhodnutí vliv na můj přístup k těmto licencím?

Stávající zákazníci Adobe ETLA mohou i nadále používat služby Kivuto pro distribuci softwaru Adobe a po dalším obnovení své smlouvy kontaktovat přímo společnost Kivuto.

Naše univerzita používá/používala služby Kivuto na podporu jednotlivců s ročními aktivačními kódy pro produkt Creative Cloud pro jednotlivce. Podporuje konzole Adobe Admin Console pro podniky model automatického přiřazování licencí s předem definovanými daty konce platnosti?

Konzole Adobe Admin Console pro podniky umožňuje institucím podle potřeby přiřadit oprávnění k produktu Creative Cloud pro podniky nebo Document Cloud pro podniky jednotlivcům nebo skupinám jednotlivců. To lze provést ručně nebo prostřednictvím integrace se službami LDAP a Active Directory. Během doby trvání licence (obvykle tři roky) lze licence přiřazovat a také jejich přiřazení rušit. Zákazníci, kteří mají komplexnější požadavky, jako je další integrace, funkce charge-back, časové přiřazení licencí a mnoho dalšího, mohou kontaktovat společnost Kivuto přímo.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online