Poznámka:

Typekit se nyní nazývá Adobe Fonts a je součástí služby Creative Cloud a dalších předplatných. Další informace.

Nejčastější dotazy

Jaký je smysl migrace datových zdrojů?

Účelem migrace datových zdrojů je přesunout obsah koncových uživatelů ve firmě z firmou přiděleného účtu Adobe ID do jejich nového podnikového účtu. Tento proces lze spustit poté, co administrátor IT dokončí migraci účtu uživatele z Adobe ID na Enterprise ID / Federated ID.

Kdo spouští proces migrace datových zdrojů?

Převedení identity účtu iniciuje správce ID organizace nebo podniku. Samotnou migraci datových zdrojů poté spustí zaměstnanec potvrzením souhlasu s tím, že společnost Adobe může převést jejich obsah.

Proč potřebujete můj souhlas s migrací obsahu?

Společnost Adobe bez vašeho souhlasu nemůže převést žádný obsah z vašeho účtu Adobe ID z následujících důvodů:

 • Při používání identifikátoru Adobe ID si ponecháváte plnou kontrolu nad soubory a daty spojenými s účtem Adobe ID. Pokud budete používat identifikátor Enterprise ID nebo Federated ID, vlastníkem a správcem obsahu se stává firma.
 • Ve vaší smlouvě se společností Adobe je u účtů Adobe ID pro koncové uživatele uvedeno, že si uživatel ponechává plnou kontrolu nad soubory a daty spojenými s účtem Adobe ID.
 • V souladu s federálním zákonem Federal Stored Communications Act (neboli SCA) – 18 U.S.C., část 2701-271, zároveň není společnost Adobe oprávněna přesouvat váš obsah bez vašeho souhlasu.

Jak správně spravovat osobní obsah v účtu Adobe ID?

Během migrace datových zdrojů dojde k převedení veškerého podporovaného obsahu z firmou přiděleného účtu Adobe ID do vašeho nového podnikového účtu.

Pokud nechcete, aby byl součástí migrace i osobní obsah, je nutné jej nejprve před zahájením migrace ze stávajícího účtu Adobe ID odstranit. Podle potřeby můžete osobní obsah ručně stáhnout nebo přesunout do svého stolního počítače. Po dokončení migrace bude váš původní firmou přidělený účet Adobe ID převeden na nový bezplatný osobní účet Adobe ID. Podle potřeby si můžete do tohoto nového osobního účtu Adobe ID ručně převést veškerý stažený obsah.

Jaký typ obsahu je během migrace podporován?

Na nový podnikový účet se přenese veškerý podporovaný obsah z původního účtu Adobe ID. Přenáší se vše, nebo nic. Uživatel se nemůže rozhodnout některé soubory nebo obsah z migrace vyloučit.

Při migraci se převede následující obsah:

 • Adobe Sign,
 • výtvory Adobe Spark,
 • publikace Adobe Spark,
 • prototypy Adobe XD,
 • předvolby aplikace,
 • poznámky,
 • Creative Cloud knihovny,
 • soubory (Creative Cloud a Document Cloud),
 • složky,
 • data z knihovny,
 • mobilní výtvory (DCX),
 • sdílení odkazů,
 • verze.

Při migraci se nebude převádět následující obsah:

 • přehled aktivit,
 • Adobe Anywhere,
 • Adobe Color,
 • Adobe Stock,
 • Adobe Story,
 • Adobe Fonts,
 • portfolio služby Behance,
 • data o profilu uživatele Fill & Sign,
 • Lightroom,
 • videa publikovaná z mobilních aplikací.

Poznámka: obsah, který neprošel migrací, je stále dostupný pod vaším účtem Adobe ID.

Chcete-li zálohovat katalogy vytvořené pomocí aplikace Lightroom Classic CC, přečtěte si téma Zálohování katalogu.

V případě aplikace Lightroom CC můžete provést lokální zálohu označením možnosti Uložit všechny původní snímky do určeného umístění v nastavení prostředí místního úložiště. Podrobnosti najdete v tématu Nastavení předvoleb.

Proč není možné datové zdroje přenést automaticky?

Poté, co váš správce IT přenese váš účet z Adobe ID na Enterprise ID/Federated ID, může být v následujících případech nutné provést migraci obsahu ručně.

 • S plány, které vám přiřadil váš správce systému, není spojeno žádné úložiště ve službě Creative Cloud ani úložiště ve službě Document Cloud. Chcete-li obsah migrovat automaticky, musíte mít přístup k oběma.
 • Země přidružená k novému podnikovému účtu se nenachází ve stejném regionu, jako země přidružená k předchozímu účtu Adobe ID.

Je možné data převádět do ostatních oblastí?

Ne. Migrace obsahu do jiné oblasti není možná. Pokud váš obsah pochází z USA, musí tam i zůstat. Přesun nebo zkopírování obsahu mezi různými oblastmi není podporován. Svůj obsah můžete přesunout do nového podnikového účtu ručně podle pokynů v tématu Přenos datových zdrojů.

Jak dlouho migrace trvá?

Celá migrace datových zdrojů trvá maximálně pět minut, po kterých získáte přístup ke svému novému podnikovému účtu. Pokud ale sdílíte velké množství souborů, je možné, že všechny odkazy, záložky, pozvánky a probíhající spolupráce nebudou ihned viditelné. Dokončení celého procesu po přihlášení k novému podnikovému účtu může trvat i několik minut.

Co čekat po dokončení migrace?

Po dokončení bude nový účet Enterprise ID / Federated ID vypadat přesně jako váš původní účet Adobe ID. Původní účet Adobe ID se vyprázdní a převede se na osobní účet Adobe ID.

Zobrazí se při pokusu o přihlášení pomocí mého Adobe stránka Vyjádření souhlasu s migrací datových zdrojů i po převedení identity z Adobe ID na Enterprise ID / Federated ID?

Ne. Stránka Vyjádření souhlasu s migrací datových zdrojů se po přihlášení k účtu Adobe ID nezobrazí.

Jak mohu převádět knihovny Adobe Stock vytvořené z mého účtu Adobe ID do nového podnikového účtu?

Zakoupené materiály Stock nelze přenést kvůli licenčním rozdílům mezi smlouvami Stock pro jednotlivce a pro podnik. Materiály ze služby Stock můžete znovu zakoupit podle podmínek vašeho podnikového účtu.

Má migrace datových zdrojů vliv na soubory odeslané prostřednictvím služby Sdílení?

Po dokončení migrace obsahu migruje služba Sdílení odeslané soubory. To znamená, že se k novému podnikovému účtu přiřadí také neukončené odkazy a odeslané soubory. Během migrace služby Sdílení nemají uživatelé dočasně k souborům odesílaným prostřednictvím této služby přístup. Po dokončení migrace se k novému podnikovému účtu přiřadí neukončené odkazy a veškeré odeslané soubory.

Pokud udělení souhlasu odložím a rozhodnu se obsah nejprve zkontrolovat, bude možné provést migraci automaticky i později?

 • Své rozhodnutí přihlásit se k novému podnikovému účtu můžete dle potřeby odložit a bez omezení se přihlašovat k účtu Adobe ID a libovolně analyzovat, ukládat nebo mazat osobní obsah.
 • Pokud se po přihlášení k podnikovému účtu rozhodnete souhlas neudělit, můžete kliknout na tlačítko Přejít zpět na přihlášení a přihlásit se znovu ke svému účtu Adobe ID. 
 • Jestliže se ale k podnikovému účtu přihlásíte a kliknete na tlačítko Ne, svůj obsah přesunu později ručně, automatizovaná migrace vám již nebude později k dispozici. Svůj obsah můžete přesunout do nového podnikového účtu ručně podle pokynů v tématu Přenos datových zdrojů.

Co se stane, pokud ještě před zahájením migrace bude můj nový podnikový účet obsahovat nějaký obsah?

Před dokončením migrace datových zdrojů doporučujeme žádný obsah do nového podnikového účtu nepřidávat. Pokud podnikový účet obsahuje jakákoli data, v okamžiku udělení souhlasu s migrací datových zdrojů budou veškerá data ztracena. Jsou-li pro vás tato data důležitá, je nutné je nejprve uložit ve stolním počítači a poté je po dokončení migrace znovu ručně přesunout do podnikového účtu.

Co se stane, pokud migraci zahájím ze dvou různých aplikací nebo zařízení?

Migraci datových zdrojů doporučujeme nespouštět z více zařízení současně. Pokud se pokusíte o přihlášení z více zařízení nebo aplikací a svůj souhlas s migrací jste na žádné stránce ještě nepotvrdili, zobrazí se stránka Vyjádření souhlasu s migrací datových zdrojů na každém z nich.

Jakmile se pro udělení/neudělení souhlasu s migrací na některé ze stránek rozhodnete, systém zaznamená vaši první odpověď a s migrací datových zdrojů bude odpovídajícím způsobem pokračovat, nebo ne. Jestliže se o migraci datových zdrojů pokusíte z jiného zařízení nebo aplikace, zatímco migrace bude probíhat, zobrazí se zpráva Služba je dočasně nedostupná.

Chyba Služba je dočasně nedostupná

Co se po zahájení migrace datových zdrojů stane na ostatních zařízeních, na kterých jsem přihlášen(a)?

Po zahájení migrace datových zdrojů na některém (primárním) zařízení, budete až do dokončení migrace ze všech ostatních (sekundárních) zařízení z účtu Adobe ID odhlášeni. Po dokončení budete na primárním zařízení automaticky přihlášeni k vašemu novému podnikovému účtu. Následně se můžete k novému podnikovém účtu znovu přihlásit i na ostatních sekundárních zařízeních.

Proč se mi po dokončení migrace datových zdrojů na mém osobním účtu Adobe ID zobrazují nevyřízené pozvánky?

Než bude možné převzít a začít osobní účet Adobe ID spravovat, musíte nejprve změnit své uživatelské jménoheslo. Po provedení těchto změn se již žádné nevyřízené pozvánky ve vašem osobním účtu Adobe ID nezobrazí.

Jak postupovat, pokud se po udělení souhlasu migrace datových zdrojů neočekávaně zastaví?

Pokud po udělení souhlasu přestane aktivní okno reagovat, okno nebo aplikaci zavřete a pokuste se migraci datových zdrojů znovu zahájit přihlášením k novému účtu Enterprise ID/Federated ID. V případě jakékoli chyby se s žádostí o pomoc obraťte na správce IT vaší organizace.

Jak řešit chybu „Přesun vašeho obsahu byl přerušen“?

Pokud se před dokončením migrace datových zdrojů zobrazí chybová zpráva, klikněte na tlačítko Zrušit a přejít zpět na přihlášení a přihlaste se znovu ke svému účtu Enterprise ID / Federated ID.

 • Po otevření stránky Vyjádření souhlasu s migrací datových zdrojů můžete migraci datových zdrojů spustit znovu.
 • Po úspěšném přihlášení k účtu se ujistěte, že proběhla migrace vašeho obsahu, tj. souborů ze služby Creative Cloud souborů ze služby Document Cloud.
 • V případě jakékoli chyby se s žádostí o pomoc obraťte na správce IT vaší organizace.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online