Příslušná role: správce

Tato stránka poskytuje informace pro správce služby Adobe Sign, kteří spravují její uživatele a licence pomocí nástroje Adobe Admin Console, což je platforma společnosti Adobe pro podniky.

Poznámka:

U některých účtů Adobe Sign se místo toho spravují jejich uživatelé a licence přímo v aplikaci Sign. Tento alternativní způsob správy uživatelů a licencí je zdokumentován zde.

Úvod do správy služby Adobe Sign v nástroji Admin Console

Admin Console versus aplikace Adobe Sign

Při správě účtu Sign v nástroji Admin Console může mít správce přístup ke dvěma odlišným prostředím pro správu. Těmi jsou nástroj Admin Console a aplikace Sign. Správce účtu Sign může mít přístup k jednomu nebo k oběma těmto prostředím, záleží na rozhodnutí dané organizace. Každé z těchto prostředí pro správu poskytuje jiné funkce.

V nástroji Admin Console má správce možnost spravovat uživatele a jejich přístup k licencím všech produktů a služeb Adobe. Další informace o nástroji Admin Console najdete zde. Admin Console zahrnuje tyto funkce pro správce služby Sign:

 • vytváření výchozích správců účtu Sign,
 • udělování přístupu k účtu Sign správcům a koncovým uživatelům,
 • vytváření a úpravy profilů produktů pro Sign, včetně přidávání uživatelů do těchto profilů,
 • vytváření a úpravy skupin uživatelů Admin Console za účelem přiřazování těchto skupin k profilům produktu,
 • nastavení jednotného přihlášení / SAML pro přístup koncových uživatelů k účtu Sign (je‑li to možné)
 • a další.

V aplikaci Sign má správce možnost spravovat funkce, funkčnost a chování této aplikace. Aby mohl být uživatel správcem v aplikaci Sign, musí mu být nejprve udělen přístup k účtu Adobe Sign v nástroji Admin Console. Postup je popsán v kroku 1 v části Nastavení účtu Adobe Sign. Další informace o funkcích pro správce v aplikaci Sign najdete zdezde. V aplikaci Sign má správce k dispozici tyto funkce:

 • vytváření a úpravy skupin uživatelů účtu Sign, aby bylo možné přizpůsobovat chování aplikace Sign pro různé skupiny uživatelů (další informace najdete dále v části „Nastavení skupin uživatelů účtu Sign“),
 • konfigurace předvoleb podpisů,
 • nahrání vlastního loga,
 • konfigurace globálních nastavení,
 • konfigurace zabezpečení
 • a další.

Licence na uživatele versus licence na transakce

Plány aplikace Sign lze zakoupit na základě počtu uživatelů nebo počtu transakcí. Typ plánu určuje, jak se Sign zobrazí v nástroji Admin Console.

Licenční plán na uživatele
Licenční plán na uživatele
Licenční plán na transakce
Licenční plán na transakce

V nástroji Admin Console správce uvidí některé informace o počtu uživatelů nebo transakcí spojených s daným plánem služby Sign. Může si však také zobrazit podrobnější zprávu o využití této služby. Stačí v nástroji Admin Console kliknout na „Spravovat službu Adobe Sign“. Odtud lze generovat zprávy v aplikaci Sign. Další informace najdete dále v části Zprávy o využití služby Sign.

Nastavení účtu Adobe Sign

Dále je uveden postup nastavení účtu Adobe Sign v nástroji Admin Console. Prvnímu správci je udělen přístup k nástroji Admin Console, kde se objeví produkt Sign. Správce pak může provést tyto kroky:

 1. Vytvoření správců služby Sign

  Správce systému by měl nejprve vytvořit výchozího správce služby Sign. Může to být on sám nebo někdo jiný v rámci organizace. Výchozí správce služby Sign musí být v nástroji Admin Console správcem systému a mít v tomto nástroji přístup k produktu Sign. Tento výchozí správce služby Sign je osoba, která spravuje celkové využití služby v rámci organizace, včetně udělování přístupu koncovým uživatelům a konfigurace aplikace Sign.

  Podrobný postup a možnosti vytváření správců služby Sign najdete zde.

 2. Nastavení účtu Sign

  Před přidáním koncových uživatelů do účtu Sign může správce účet nakonfigurovat podle požadavků organizace na používání aplikace Sign koncovými uživateli. To může zahrnovat konfiguraci předvoleb a chování aplikace Sign, konfiguraci zabezpečení, přizpůsobení e‑mailů, které aplikace odesílá, atd.

  Přehled pro správce služby Sign ohledně nastavení účtu Sign najdete zde.

 3. Nastavení skupin uživatelů služby Sign a jejich správců

  Rozdělení uživatelů služby Sign do funkčních skupin je užitečné, pokud máte odlišné požadavky na podpisy nebo různé organizační struktury, které je nutno dodržovat. Jak je uvedeno výše, skupiny uživatelů služby Sign jsou odlišné od skupin uživatelů nástroje Admin Console. Když je v nástroji Admin Console koncovému uživateli nebo správci udělen přístup ke službě Sign, je zařazen do výchozí skupiny uživatelů této služby. Správce služby Sign ho však může přesunout do libovolné skupiny uživatelů této služby. Navíc lze uživatele služby Sign určit jako správce skupiny, který může přizpůsobovat funkčnost služby pro danou skupinu.

  Přehled skupin uživatelů najdete zde.

  Skupiny uživatelů služby Sign
  Skupiny uživatelů služby Sign
 4. Přidání uživatelů služby Sign

  Správce služby Sign může v nástroji Admin Console do účtu Sign přidávat koncové uživatele. Funguje to obdobně jako přidávání uživatelů k jiným produktům a službám společnosti Adobe. Pokyny k přidávání uživatelů najdete zde.

  Přidávání uživatelů služby Sign v nástroji Admin Console
  Přidávání uživatelů služby Sign v nástroji Admin Console

Používání účtu Adobe Sign

Když je účet Sign nastaven, koncoví uživatelé mohou začít aplikaci Sign používat. Příručky uživatele a výukové lekce k používání aplikace Sign najdete na této stránce. Je tam také video s návodem k odesílání pomocí aplikace Sign a seznam častých témat.

Další aspekty správy služby Adobe Sign v nástroji Admin Console

Při určitých způsobech používání účtu Sign může být potřeba zohlednit tyto další aspekty služby Sign v nástroji Admin Console:

Nastavení integrací partnerů služby Adobe Sign

Službu Adobe Sign lze spravovat v nástroji Admin Console a následně integrovat do celé řady partnerských aplikací. Úplný seznam podporovaných partnerských aplikací a podrobné pokyny k provedení integrace najdete zde.

Když se služba Sign spravuje pomocí nástroje Admin Console, koncovým uživatelům v něm musí být udělen explicitní přístup k účtu Sign. Jinak nebudou moct službu Sign v rámci partnerské aplikace využívat. Pokyny k přidávání uživatelů do účtu Sign v nástroji Admin Console najdete výše v kroku 4 v části Nastavení účtu Adobe Sign. Služba Sign spravovaná prostřednictvím nástroje Admin Console zatím nepodporuje automatické přiřazování pro uživatele, kteří ji používají v rámci partnerské aplikace.

Zprávy o využití služby Adobe Sign

Chcete‑li zkontrolovat spotřebu transakcí služby Adobe Sign a vygenerovat podrobné zprávy o využití, proveďte níže uvedené kroky. Další podrobnosti o zprávách ve službě Sign najdete zde.

 1. Přejděte do části Zprávy a klikněte na Vytvořit novou zprávu.

  Vytvoření nové zprávy
 2. Chcete-li získat podrobné zprávy o spotřebě, nastavte hodnoty pro filtry a klikněte na Spustit zprávu.

  Spuštění zprávy
 3. Zobrazí se grafická zpráva odpovídající nastaveným filtrům. Kliknutím na Exportovat data zprávy můžete zprávu exportovat ve formátu CSV.

  Poznámka:

  Některé grafy jsou k dispozici jen v angličtině.

  Zprávy

Časté problémy

Při používání aplikace Adobe Sign se může správce nebo koncový uživatel setkat s následujícími problémy:

Koncový uživatel se nemůže do aplikace Adobe Sign přihlásit.

Problém: Po přidání koncového uživatele do účtu Sign v nástroji Admin Console se mu stále nedaří přihlásit se do aplikace Adobe Sign.

Možná příčina: E‑mailová adresa koncového uživatele už je možná spojena s jiným účtem Sign, což mu brání v přístupu k novému účtu.

Možná řešení:

 • Řešení 1: Použijte při přidávání koncového uživatele do účtu Sign v nástroji Admin Console jinou e‑mailovou adresu.
 • Řešení 2: Zjistěte, zda se koncovému uživateli při přihlašování do aplikace Sign zobrazují nějaké výzvy či pokyny. Sign může často koncového uživatele vyzvat ke zrušení asociace jeho e‑mailové adresy s předchozím účtem Sign, aby ji bylo možné spojit s novým účtem.
 • Řešení 3: Kontaktujte prostřednictvím karty Podpora v nástroji Admin Console péči o zákazníky společnosti Adobe. Další informace o kontaktování podpory najdete zde.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online