Pomocí konzole Admin Console můžete balíčky zobrazit, sledovat nebo odstranit.

Můžete zobrazit, sledovat nebo smazat všechny balíčky vytvořené vámi nebo ostatními správci ze stejné organizace. Podle potřeby můžete také sledovat aktualizace verzí aplikací v konkrétním balíčku a plánovat nasazení nových verzí.

Stránka Balíčky v konzoli Admin Console obsahuje seznam různých balíčků týkajících se vaší organizace. Obsahuje šablony Adobe, které byly přizpůsobeny, a uživatelem vytvořené balíčky.

Poznámka:

V seznamu nejsou zobrazeny balíčky, které jste vytvořili pomocí nástroje Creative Cloud Packager.

Zobrazení podrobností o balíčku

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte do podokna Balíčky > Balíčky.

  Pokud jste v konzoli Admin Console nevytvořili žádný balíček, budete vyzváni k vytvoření balíčku nebo vyhledání šablony Adobe.

  Pokud jste v konzoli Admin Console balíčky vytvořili, otevře se seznam dostupných balíčků.

 2. Pomocí pole pro vyhledávání textu můžete balíčky filtrovat podle názvu či autora.

 3. Ve výchozím nastavení je v seznamu balíčků deset balíčků na stránce.

  Změnit počet balíčků zobrazených na stránce můžete výběrem v rozevíracím seznamu v pravém dolním rohu seznamu balíčků.

 4. Kliknutím kdekoli na řádku balíčku zobrazíte souhrnné informace o balíčku.

  Souhrn informací o balíčku se otevře v okně s podrobnostmi.

  Informace o tom, jak zjistit, zda je balíček nainstalovaný na konkrétních klientských počítačích, naleznete v tématu Vytvoření dotazu pro klientské počítače.

  Přehled balíčků

Správa balíčků není aktuální

Pokud budou společností Adobe vydány aktualizace kterékoli aplikace v balíčku, balíček přestane být aktuální.

 1. Pokud chcete zobrazit podrobnosti o zastaralých aplikacích v balíčku, klikněte kdekoli na řádek balíčku v seznamu balíčků.

 2. Chcete-li zobrazit další informace o každé zastaralé aplikaci v balíčku, umístěte ukazatel nad výstražný symbol napravo od názvu aplikace.

  Zastaralý balíček

  U seznamu zahrnutých aplikací je vizuální indikátor pro aplikace, u kterých je k dispozici novější verze.

  Poznámka:

  Indikátor ale neinformuje o tom, zda byly aktualizace nasazeny zákazníkům pomocí jiného mechanismu, jako např. pomocí nástroje AUSST nebo RUM.

 3. V závislosti na konfiguraci balíčku proveďte jeden z následujících úkonů pro aktualizaci aplikací, které nejsou ve vašem počítači aktuální:

  Další informace naleznete v tématu Plánování aktualizace.

Vytvoření aktualizačního balíčku

Pokud je nejméně jedna aplikace v balíčku zastaralá (byla vydána její novější verze), můžete vytvořit aktualizační balíček, který obsahuje:

 • všechny nejnovější verze zastaralých aplikací,
 • všechny aktualizované aplikace a nejnovější verze zastaralých aplikací.

Pokud například chcete aktualizovat následující balíček, můžete zvolit, zda chcete vytvořit aktualizační balíček se všemi aplikacemi, nebo aktualizační balíček pouze s aplikací Lightroom Classic CC (7.0).

Vytvoření aktualizačního balíčku
 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte do podokna Balíčky > Balíčky.

 2. Pokud chcete zobrazit podrobnosti o zastaralých aplikacích v balíčku, klikněte kamkoli do řádku balíčku v seznamu balíčků.

 3. V podokně Podrobnosti klikněte na možnost Aktualizovat balíček.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvoření aktualizačního balíčku:

  create-update-package-dialog
 4. V dialogovém okně Vytvoření aktualizačního balíčku:

  • Vytvořte nový balíček, který obsahuje pouze nejnovější aktualizace aplikací.
  • Vytvořte nový balíček, který obsahuje nejnovější aktualizace aplikací a aplikace, které aktualizovány nebyly.
 5. Klikněte na tlačítko Sestavit aktualizační balíček.

Odstranění balíčků

Odstranit můžete balíčky, jejichž platnost vypršela, nebo balíčky, které nechcete správcům zpřístupnit ke stažení.

 1. V seznamu balíčků klikněte na políčko nalevo od názvů balíčků, které chcete odstranit.

  Odebrání balíčku
 2. Klikněte na tlačítko Odstranit a kliknutím na tlačítko Ano volbu potvrďte.

Poznámka:

Pokud je balíček v procesu sestavování, odstranit jej může pouze správce, který může sestavování zrušit.